ÇAĞA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çocuk
ÇAĞAÇAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çağ açacak kimse
ÇAĞAKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çağı yakalayan, çağdaş
ÇAĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bayram, şenlik
ÇAĞANAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Körfez, liman
ÇAĞAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.
ÇAĞATAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad. - Çağatay Han: Cengiz Han'ın 2. oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir.
ÇAĞDAŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aynı çağda yaşayan, çağa uygun
ÇAĞIL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Çağlayan suyun sesin
ÇAĞILI  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla.
ÇAĞIN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yıldırım, şimşek
ÇAĞKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canlı, dinamik, çalışkan
ÇAĞLA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali
ÇAĞLAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çağlayan, şelale (bkz. Şelale)
ÇAĞMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çağın insanı
ÇAĞNUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çağın nuru, zamanın nuru
ÇAĞRI Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (990-1060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır.
ÇAĞRIBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (990-1060) Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’in kardeşidir. Tuğrul Bey’le devleti ortak yönetmişlerdir.
ÇAKA BEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuzların Çavuldur boyundan olan Türk beyi. XI. yy. ilk yarısında İzmir bölgesinin hakimi oldu
ÇAKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Parıldayan, ışık veren
ÇAKIL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Deniz kıyılarında veya derelerde suyun aşındırması ile sivrilikleri kaybolmuş, toparlak veya badem biçiminde ufak bir taş türü.
ÇAKIR Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi
ÇAKMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Amacına erişen, ulaşan kimse. 2. Süt mavisi.
ÇAKMUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş. 3. Pinti.
ÇALAP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tanrı. 2. Ateş. -İsim olarak kullanılmaz.
ÇALAPKULU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanrı kulu- Abdullah
ÇALAPÖVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanrı'nın övgüsüne mazhar olmuş kişi
ÇALGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yatağı taşlık olan ve gürültüyle akan su
ÇALKIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Alev
ÇAPAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tatar, ulak, postacı
ÇARE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu. 2. Bir şeyi önleme, tedavi yolu, deva.
ÇAREM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Benim çarem, benim olan çare, derdime deva olan.
ÇAVAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güneş. Güneşli yer. 2. Güney.
ÇAVLAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük çağlayan
ÇAVLI  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ava alıştırılmamış doğan. Çavlı Çandar: (Öl. 1146). Selçuklu emiri. Sultan Mesud döneminde yararlı işler yaptı
ÇAVREŞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Kürtçe
Anlamı: Erkek için = Gözükara - Yakışıklı / Kadın için = siyah gözlü - güzel.
ÇAVŞİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Kürtçe
Anlamı: Maviş, mavi gözlü.
ÇAVUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Askerde bir rütbe
ÇAYKARA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu
ÇELEBİ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. - Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana veya Hacı Bektaş soyundan olan kimse.
ÇELEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yakışıklı delikanlı. 2. Tepelerin kar tutmayan kuytu yeri. 3. Açıkgöz, becerikli, kurnaz. 4. Evlerin dışında bulunan saçak.
ÇELGİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Yaralanarak kaçan av hayvanı
ÇELİK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü kuvvetli. 3. Kısa kesilmiş dal.
ÇELİKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çelik gibi güçlü el
ÇELİKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çelik gibi güçlü kimse
ÇELİKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü hakan, yönetici
ÇELİKKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü soydan gelen kimse
ÇELİKÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çelik)
ÇELİKSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çelik)
ÇELİKYAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli
ÇEMAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Salına salına yürüyen. 2. Nazlı sevgili.
ÇEMENZAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Otlak. Çimenlik
ÇERAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yağ kandili, lamba, mum. 2. Atın şaha kalkması. 3. Çırak edilme. 4. Bir memuriyete ve ihsana nail olan. 5. Vazifesinden emekli edilen.
ÇERİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Asker, savaşçı
ÇERME  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak.
ÇEŞMAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Gözler
ÇEŞMİNAZ Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Süzerek bakma, bakış. 2. Nazlı nazlı bakan göz. 3. Güzel gözlü sevgili.
ÇEŞPAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Layık, uygun, münasip, yakışır
ÇETİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sert, işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor, sarp, müşkil. 2. İnatçı, azimli, şedid.
ÇETİNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alp)
ÇETİNAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çetin)
ÇETİNEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çetin)
ÇETİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çetin)
ÇETİNÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çetin)
ÇETİNSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çetin)
ÇETİNSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çetin)
ÇEVİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çabuk davranan, hızlı ve hareketli
ÇEVİKCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çevik)
ÇIDAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sabır, tahammül
ÇIĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Karın rüzgarla yere düşmesi
ÇIĞLA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Saf, halis anlamına gelmektedir. Soyad olarak kullanılabilmektedir.
ÇILGA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1 - Giresun yöresinde "küçük ark, su yolu" anlamındadır. 2 - Sivas yöresinde "tarla, bağ ve yoncalık gibi yerlerin kenarındaki ince yol" anlamındadır. 3 - Çankırı yöresinde "yemeni üzerine bağlanan ince kumaş parçası" anlamındadır. 4 - Kırgızca’da "iplik iplik akan akarsu" anlamındadır. Kaynak : Vikisözlük
ÇINAR Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Çınar ağacı
ÇINAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Soylu ay, ayın en parlak zamanı
ÇINLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yankı, Ses getiren
ÇIRAĞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Meşale, ışık, kandil (bkz. Çerağ)
ÇİÇEK Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme.
ÇİĞDEM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği
ÇİLAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler
ÇİLE Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: l. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2. Eziyet, sıkıntı. 3. İbrişim, yün vs. demeti.
ÇİLEK Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Bir meyve.
ÇİLEM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bana ait olan çile.
ÇİLER  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Güzel öten, güzel ötüşlü
ÇİLTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üzerinde benekler bulunan tay
ÇİNEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Doğru, dürüst, namuslu kimse
ÇİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çinel)
ÇİNTAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sabah vakti
ÇİNTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu at
ÇİNUÇİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün, galip, zafer kazanmış
ÇİRAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. İnsan resmi.
ÇİRE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Maharetli, becerikli. 2. Kahraman, yiğit.
ÇİSE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İnce yağmur, çisenti.
ÇİSEM Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Çiseleyen yağmur
ÇİSİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: İnce yağmur.
ÇİTRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Afganistan'da bir kabile. Büyük ekseriyetle ari ırktan olup narin yapılı, güzel gözlü ve gür saçlı, hoş ve cazip tavırlı olmalarına rağmen haşin, sert yapılı ve gaddar olarak bilinmektedirler
ÇİYA  Cinsiyet: Unisex Köken: Kürtçe
Anlamı: Dağ anlamına gelmektedir.
ÇOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çocuk, yavru
ÇOĞAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Çoğa)
ÇOĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kökü ve dalları sabun gibi köpüren bitki, çöven
ÇOĞAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güneş
ÇOĞUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çok defa, ekseriya
ÇOKAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Köy zengini, çiftlik sahibi. 2. Eşkıya.
ÇOKMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Topuz, gürz
ÇOLPAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs.