ÖCAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: .- Yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al.
ÖDÜL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: l Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2. Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat.
ÖGE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çok akıllı. Yaşlı kimse. 2. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 3.. Hekim. 4. Ün, şöhret.
ÖGEDAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çok akıllı, bilgili. 2. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu.
ÖGER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, bilgili kimse
ÖGET  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Beğenilen, aranılan, övülen, iyi güzel
ÖGETÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, bilgili Türk
ÖĞÜN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Anımsanan belirli bir günde doğan
ÖĞÜT  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen söz
ÖKE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Öge)
ÖKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı kimse
ÖKKEŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı.
ÖKLÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı
ÖKMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, zeki, bilgili kimse
ÖKMENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, bilgili kimse
ÖKTEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, onurlu, gösterişli, korkusuz
ÖKTEN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, bilgili, fazıl, kahraman, cesur
ÖKTÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, güçlü Türk
ÖMER Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır
ÖMÜR Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hayat müddeti, yaşama süresi. 2. Hayat, dirilik.
ÖMÜRAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Uzun ömürlü ol
ÖMÜRCAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Ömrü Uzun Olan
ÖNAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İleri git, lider ol anlamında
ÖNAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın ilk günlerindeki hali, hilal
ÖNAYDIN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ön aydın
ÖNCEL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Birine göre kendinden önce yerini tutmuş olan kimse. 2. Bizden önce yaşamış olanlar.
ÖNCÜBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Klavuz, rehber, önder kişi
ÖNDER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir davada, fikri siyasi bir harekette önde giden, önayak olan, kitleyi idare eden kimse, lider, şef
ÖNEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet
ÖNEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Değer verilen önemli olan.
ÖNEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Hak, adalet
ÖNER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Önde gelen, başta gelen. 2. Yön. 3. Sıra.
ÖNGAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Jüpiter gezegeni
ÖNGEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ağır başlı
ÖNGÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İlk, önce, önceki. 2. Direnme, inat.
ÖNGÜL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Direnen, inatçı kimse. 2. Ön ayak olan, teşvik eden. 3. Kılavuz.
ÖNGÜT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Saklanarak yanaşma, izinden yürüme. 2. Hücum etmek için elverişli yer.
ÖNKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ön kal
ÖNNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ön nur
ÖNSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ön sal
ÖNSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlk soy
ÖNÜR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kendinden önceki, eski. Öne geçen, ileriye giden
ÖREN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eski yapı ya da kent kalıntısı. 2. Şehir kent. Köy. 3. Bitek ova. 4. Ormanlık yer.
ÖRENEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cömert ve geniş el
ÖRENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Geniş, güven veren yiğit
ÖRENGÜL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yaban gülü
ÖRGEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Organ. 2. İnce halat, urgan.
ÖRGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sıcak gün
ÖRSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ör sel
ÖRTÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ortanca kardeş
ÖTÜKEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Oğuz destanında Tiyenşan dağlarıyla Orhun havzası arasında bulunduğu belirtilen, ormanlık kutsal bölge. 2. Moğolca'da yer Tanrıçası. - İsim olarak kullanılmaz.
ÖVEÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 2, 3 yaşındaki erkek koyun
ÖVGÜ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Takdir, beğeni, yüceltmek anlamlarını taşımaktadır.
ÖVÜNÇ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Övünmeye yol açan, övünülecek şey
ÖYKÜ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hikaye / Masal
ÖYKÜM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Benim hikayem anlamını taşımaktadır.
ÖYMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Evcimen, evine bağlı
ÖZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir kimsenin betiği, manevi varlığı. 2. Bir şeyin temel öğesi. 3. Kan bağı ile bağlı olan. 4. Katıksız, an. 5. Çay, dere.
ÖZAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz ak. Özü temiz, doğru kimse
ÖZAKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz akan
ÖZAKIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz akın
ÖZAKINCI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz akıncı
ÖZAKTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz tuğ
ÖZAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz al
ÖZALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özünde yiğit olan kimse
ÖZALPMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özünde yiğit olan kimse
ÖZALPSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğitliğiyle tanınan kimse
ÖZALTAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sabah seher vöaktinde göğün kızıllaşarak aydınlanması
ÖZALTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Altaylara mensup. Öztürk
ÖZALTIN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özü altın gibi değerli olan kimse
ÖZAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Öz an
ÖZARI  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Arı gibi çalışkan kimse
ÖZASLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aslan gibi güçlü, soylu kimse
ÖZATA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ata ve Öz kelimelerinden birleşik isim
ÖZATAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü herkesçe tanınan kimse
ÖZAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özü ay gibi temiz, parlak, aydınlık kimse
ÖZAYDIN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özü temiz, aydınlık kimse
ÖZBAL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Balın özü
ÖZBALA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz çocuk
ÖZBAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz baş
ÖZBAŞAK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Öz başak
ÖZBATU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz batu
ÖZBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, Türk Alpi
ÖZBEK Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yiğit, cesur, özü güçlü. 2. Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse. 3. Dere, çay.
ÖZBEKKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özbek soyundan gelen
ÖZBEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Soyluluk ve asalette öz, temel
ÖZBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Özü güçlü kimse
ÖZBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Özbay)
ÖZBİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Az ama Öz Bile
ÖZBİLEK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü bilek
ÖZBİLEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kendisi bilen, kendiliğinden bilen
ÖZBİLGE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgelik taşıyan. Doğasında bilgelik bulunan
ÖZBİLGİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Öz bilgin
ÖZBİLİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Asıl bilgiye ulaşan, temel bilgi sahibi
ÖZBİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soy, temel, asıl birliği
ÖZBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz boğa
ÖZCAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Candan, samimi, içten
ÖZCANAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Kişiye en yakın, sevgili
ÖZCEBE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zırh, cevşen, silah, mühimmat işleriyle uğraşan
ÖZÇAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz çam
ÖZÇELİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü çelik gibi sert ve güçlü
ÖZÇEVİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canlı, çevik, hareketli kimse
ÖZÇIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü doğru, saf, temiz kimse
ÖZÇINAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz çınar
ÖZDAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz dağ
ÖZDAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Öz dal
ÖZDAMAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz damar
ÖZDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan.
ÖZDEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Hediye
ÖZDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü demir gibi güçlü
ÖZDEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Soyca temiz, köleliği olmayan, özgür. 2. Özle, özvar-lıkla, gerçekle ilgili. 3. Suların geçtiği yer, su geçidi. 4. Özsu.
ÖZDEREN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Öz deren
ÖZDEŞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Her türlü nitelik bakımından eşit olan, benzer olan
ÖZDİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gönülden, içten
ÖZDİLEK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Candan dilenen dilek
ÖZDİLMAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tercüman, çevirmen
ÖZDİNÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özlü, canlı, dinç olan kimse
ÖZDİNÇER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü canlı, dinç olan kimse
ÖZDOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek, bozulmamış tabiat
ÖZDOĞAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz doğal
ÖZDOĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz doğan
ÖZDOĞRU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özünden temiz, dürüst kimse
ÖZDORU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz doru
ÖZDORUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zirve. Yüksek şahsiyet
ÖZDURAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz duran
ÖZDURDU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz durdu
ÖZDURU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü duru, katıksız olan
ÖZEK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güç. 2. Çalışkan. 3. Küçük dere. 4. Ağacın, bitkinin özü, içi. Bitki filizi. 5. Bir şeyin ortası. 6. Sel yarıntısı.
ÖZEKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öze kan
ÖZEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Öz el. l. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait ya da ilişkin olan. Devlete değil, kişiye ait olan. 2. Her zaman görülenden, olağandan farklı, dikkate değer
ÖZEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba. 2. İçerlek, tam orta, en içeride olan. 3. İlk söz. 4. Bir birine yakın iki dağın arasındaki uzaklık, ara. Dere, ırmak.
ÖZENAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Özen ay
ÖZENÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Halk ağzında istek, imrenme anlamındadır.
ÖZENGİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü engin, geniş ve derin
ÖZENGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Özen gül
ÖZENİR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Çaba gösteren, en iyisini yapmaya çalışan
ÖZENLİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özenle çalışan kimse
ÖZER Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, doğru kimse
ÖZERCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özer can
ÖZERDAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz er dal
ÖZERDEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bütün erdemleri özünde toplayan
ÖZERDİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özüne erdim, ulaştım
ÖZERDİNÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özünde canlı, dinç olan erkek
ÖZEREK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Asıl amaç, ulaşılmak istenen şey
ÖZERHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, cesur han
ÖZERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kendi kendini yönetme yetkisi olan
ÖZERKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özgür, güçlü kimse
ÖZERKMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Özünde güçlü olan.
ÖZERMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir şeyi çok isteyen. 2. Pişmanlık duyan
ÖZEROL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek yiğit ol
ÖZERTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz ertan
ÖZERTEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özünde erdemli olan
ÖZGE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Başka, gayrı, diğer. Yabancı, ağyar. 2. İyi, güzel. 3. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı. 4. Şakacı. 5. Cana yakın, sıcakkanlı. 6. Yürekli, gözü pek.
ÖZGEBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi, güzel, yürekli erkek
ÖZGEER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi güzel erkek
ÖZGEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özü geniş, rahat, sakin kimse
ÖZGENAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Özgenay)
ÖZGENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Özgenalp)
ÖZGER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İyi, güzel kimse
ÖZGİRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kuvvetli, kudretli yiğit. Kırım hanlarının kullandığı isimlerden
ÖZGÜ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.
ÖZGÜÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temel güç. Ana kuvvet
ÖZGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Özü gül gibi olan. 2. Özellikle bir türe ait olan.
ÖZGÜN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan
ÖZGÜNAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özgün ay.
ÖZGÜNEL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün, kerem sahibi cömert el
ÖZGÜNER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz güner
ÖZGÜNEŞ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güneş gibi parlak ve kapsamlı
ÖZGÜR Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kendi kendine hareket etme, davranma karar verme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. Başkasının kölesi olmayan. Bağımsız.
ÖZGÜRCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özgürlüğüne düşkün kimse
ÖZGÜREL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özgür davranan kimse
ÖZGÜVEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kendine güvenen
ÖZHAKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hakan soyundan gelen
ÖZHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hükümdar soyundan gelen
ÖZİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek ülke
ÖZİLHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkenin hanı, reisi
ÖZİLTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdun gerçek savunucusu, koruyucusu
ÖZİNAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek arkadaş, dost
ÖZİNAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özden gelen inanç, iman
ÖZKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz kan, soylu kimse
ÖZKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz kar
ÖZKAYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz kaya
ÖZKAYRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İçten gelen bağış, iyilik
ÖZKE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam, sağlıklı. Temiz yürekli
ÖZKENT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz kent
ÖZKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam, temiz yürekli er
ÖZKOÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, savaşkan yapılı.
ÖZKÖK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Esas, temel, kaynak. 2. Neslin geldiği soy ağacı.
ÖZKUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek kul. Hakkıyla ibadet eden kul
ÖZKURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz kurt
ÖZKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutsanmış, kadr sahibi
ÖZKUTAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek mutluluk senin olsun
ÖZKUTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü uğurlu ve ay gibi parlak olan
ÖZKUTLU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu olan şeyin kendisi. Özü kutlu, uğurlu olan
ÖZKUTSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz kutsal
ÖZLEK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Toprağın özlü, verimli yeri. 2. Zaman. 3. Doğa üstü güç, felek.
ÖZLEM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yeniden görme, tekrar kavuşma arzusu, hasret tahassür. Bir şeye karşı duyulan istek, meyil
ÖZLEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Su kaynağı. Küçük dere. 2. Ağaç kökü. 3. Özlenecek kadar sevilen bir kişi ol.
ÖZLER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özleyen anlamındadır.
ÖZLEYİŞ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Özlem duygusu, özlemek.
ÖZLÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Özü benliği olan. 2. İçten gerçek. 3. Verimli.
ÖZLÜER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şahsiyet sahibi, olgun kişi
ÖZMEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özlü kimse, özü iyi, sağlam kişilikli
ÖZMERT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mert yapılı
ÖZMUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yapısında mutluluk olan
ÖZNUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özü ışıklı, aydınlık kimse
ÖZOĞUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz oğul
ÖZOĞUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuz'a mensup. Oğuz'a ait
ÖZOK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü ok gibi güçlü olan
ÖZOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özün değişmesin, göründüğün gibi ol
ÖZOZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek şair
ÖZÖĞE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir şeyin aslı, özü
ÖZÖNDER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek önder
ÖZÖZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Gönlü geniş kimse
ÖZPALA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Pala gibi sert ve keskin kişilikli
ÖZPEKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özünde çok güçlü olan yiğit
ÖZPINAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Öz pınar
ÖZPOLAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü çelik gibi sağlam olan
ÖZPULAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Özpolat)
ÖZSAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Adı duyulmuş ünlü
ÖZSEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özle ilgili, öze ilişkin
ÖZSELEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek haber
ÖZSEVİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İçten gelen sevgi
ÖZSU Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad
ÖZSÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçek asker. Askeri kişilik ve yapı sahibi
ÖZSÜER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Özsü)
ÖZŞAHİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şahin gibi güçlü, atak, çabuk yapılı
ÖZŞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz şan
ÖZŞEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şen yapılı
ÖZTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Karanlığı bitiren, aydın başlangıç
ÖZTANIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçeği ayırabilen
ÖZTAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz taş
ÖZTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz tay
ÖZTAYLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Taylan)
ÖZTEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz tek
ÖZTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yapısında emniyet ve güven taşıyan
ÖZTEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Öz ten
ÖZTİMUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü demir gibi güçlü
ÖZTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ruhun özü. Sağlam bir ruh yapısı olan
ÖZTİNEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz tinel
ÖZTİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ruhsal yönden sağlıklı erkek. (bkz. Tiner)
ÖZTOYGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Toygar)
ÖZTUNA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tuna)
ÖZTUNÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü tunç gibi güçlü olan
ÖZTÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü sözü türk.
ÖZÜAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü tertemiz olan kiş
ÖZÜDOĞRU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst ve doğruluğu ilke edinen
ÖZÜM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kardeş gibi tutulup sevilen
ÖZÜN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hakkıyla kazanılmış ün. 2. Şiir.
ÖZÜPEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ruhen güçlü
ÖZVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz ver
ÖZVERDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öz verdi
ÖZVEREN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özveride bulunan, fedakar
ÖZVERİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bir amaç ya da kişi için kendi yararlarından vazgeçme, fedakarlık
ÖZYAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yay gibi çevik ve atılgan yapılı
ÖZYURT  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Anavatan, anayurt
ÖZYUVA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ata evi, dönülecek asıl yer
ÖZYÜREK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü korkusuz