ÜBAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şiddetli, taşkın sel suyu
ÜBABE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Übab)
ÜBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sahabedendir. Übey b. Ka'b
ÜBEYD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Köle, kölecik, kul.- Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
ÜBEYDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Übeyd)
ÜBEYDULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın kulu
ÜBHET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Büyüklük, ululuk
ÜÇEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yüce, yüksek. 2. Arka.
ÜÇER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üç er
ÜÇGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yaban yoncası. 2. Üç gül.
ÜÇOK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad
ÜFTADE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Düşmüş, düşkün. 2. Aşık.
ÜFTADEGİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Düşkünlük
ÜGE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ünlü, şöhretli
ÜKE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Onur, şeref
ÜKSÜM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çayırı, çimeni çok güzel bahçe
ÜLEZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın.
ÜLFER  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Büyük su, ırmak
ÜLFET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık.
ÜLGEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yüce, yüksek, ulu. 2. İyilik tanrısına verilen ad. - İsim olarak kullanılmaz.
ÜLGENALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yüce, ulu, yiğit. 2. Ülgen - alp.
ÜLGENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüce, ulu kimse. - Ülgen - er.
ÜLGER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kumaş vb. şeylerdeki ince tüy
ÜLGÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.
ÜLKE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt, vatan.
ÜLKEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdum, vatanım.
ÜLKEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Senin yurdun, senin vatanın
ÜLKENUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdunu aydınlatan ışık
ÜLKER Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Boğa burcunda yedi yıldızdan biri
ÜLKÜ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey
ÜLKÜM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Amacım, ulaşmak istediğim şey
ÜLKÜMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ülküsü olan. bir ülküye bağlı olan kimse
ÜLKÜSEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde
ÜLMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Denizci, deniz adamı
ÜMAME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Peygamber efendimizin torununun ismi. Anlamını bilen ziyaretçilerimiz bize yardımcı olabilirler.
ÜMERA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Beyler, emirler
ÜMEYİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mekkenin en yakışıklı ve zengin insanlarından biridir. Peygamber efendimize gidip müslüman olmuştur.
ÜMİT Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Umut)
ÜMMET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen ad
ÜMMİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Anneye ait, anneyle ilgili
ÜMMÜ  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Umut vermek uğur getirmek.
ÜMMÜHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: – Hükümdar anası.
ÜMNİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.
ÜMRAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ümran)
ÜNAL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2. Ün al.
ÜNALAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Adı duyulmuş, ün kazanmış
ÜNALDI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ün aldı
ÜNALMIŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ün ve şan kazanmış
ÜNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış, ünlü, yiğit
ÜNAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İnleme, nalan
ÜNAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli
ÜNEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü tanınmış.
ÜNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış, ünlü yiğit
ÜNGÖRMÜŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ün görmüş
ÜNGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ün gün
ÜNGÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mağara
ÜNKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış soydan gelen, soylu kan
ÜNLEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ses, seda, çağrı
ÜNLÜ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış, adı duyulmuş şöhretli, şanlı
ÜNLÜER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış, ünlü kimse
ÜNLÜOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Adın duyulsun, ün kazan
ÜNLÜSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış soydan gelen
ÜNSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kadın, kız, nisa
ÜNSAÇ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Adın duyulsun, ünlen.
ÜNSAL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Adın duyulsun
ÜNSAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ünsal)
ÜNSEL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ünü sel gibi aşan
ÜNSELİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ünü sellere benzeyen
ÜNSEV  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ünü seven
ÜNSEVEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ün seven
ÜNSEVER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ün sever
ÜNSEVİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ün sevin
ÜNSİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.
ÜNSİYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ünsi)
ÜNÜVAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ünü var. 2. Ünlü tanınmış.
ÜNVER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ünlen, tanınmış ol, insan ol
ÜNVERDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ün verdi. -(bkz. Ünver)
ÜNVEREN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ün veren
ÜNZİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş
ÜNZİLE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ünzil)
ÜRMEGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Sarmaşık
ÜRÜN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Üretilen, yararlı şey, topraktan elde edilen. 2. Yapıt, eser. 3. Sık orman. 4. Çokluk, bolluk.
ÜRÜNAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ürün ay
ÜRÜNDÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Seçilmiş, seçkin
ÜRÜNDÜBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Üründü)
ÜRÜŞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ürü (Üremek yani çoğalmak) ve Şan ( Şöhretli soylu) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Tam manası Soylu, Şanlıkimse dir.
ÜSGEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yüksek. 2. Gelişmiş.
ÜSTAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2. Emin, güvenilir.
ÜSTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi yüksek yüce
ÜSTEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüksek, yüce
ÜSTEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Üstek)
ÜSTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok değerli kimse
ÜSTÜN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen.
ÜSTÜNBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Üstün bay. 2. Seçkin, başarılı kimse.
ÜSTÜNDAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün dağ
ÜSTÜNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üsten - er
ÜVEYS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İsteyen, arzu eden
ÜZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Üst. 2. Kaymak. 3. Faiz. - Can sıkıcı, üzücü.
ÜZEYİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer
ÜZÜM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Asmanın taze ya da kuru olarak yenen ve salkım durumunda bulunan meyvesi