İBADULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok.
İBER  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İbretler, alınan kötü dersler
İBHAC  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sevindirme, sevindirilme
İBİŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: l. Ortaoyunu ve kukla tiplerinde gülünç şahıs. 2. Avanak, sersem. Daha çok takma isim olarak kullanılır.
İBN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Erkek çocuk demektir. Araplarda birçok şahıs babalarının isimleriyle anılmıştır. İbn Abbas (Abdullah): Rasulullah 'in amcası Abbas'ın oğlu. Sahabedendir
İBO Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: bk. İbrahim
İBRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Beri kılma, beraat etme, temize çıkarılma, aklanma.
İBRAHİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber.
İBRET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir olaydan, kötü bir durumdan ders alma. 2. İbret alınacak olay, iş, acaip, tuhaf.
İBRİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yüzü parlak, güzel olan sevgili
İBRİNŞAK  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ağaçta, çiçek açma, ağacın çiçeğinin tomurcuğunu yarıp çıkması
İBRİZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Halis, saf altın
İBSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İnsanın yüzü veya huyu güzel olma
İBŞAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Müjde verme, müjdeleme, muştulama
İCAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Lazım gelme, gerçek. 2. Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3. Olumlama, olumlu hale gelme.
İCABET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kabul etme, kabul edilme. 2. Razı olma, uyma.
İCABİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. İcab)
İCAZET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. İzin, ruhsat. 2. Diploma.
İCİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hükümdar veziri vekili. 2. Atmaca.
İCLAL Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Büyültme, saygı gösterme, ikram. 2. Büyüklük, kudret ve kuvvet.
İCMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Dağınık şeyleri toplama, biraraya getirme
İCMAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Özetleme. 2. Özet. 3. Cem, toplama.
İÇİM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: İçmek. Güzel bir ot çiçeği.
İÇKİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Varlığın içinde bulunduğu varlığın yapısına karışmış olan. 2. Yalnızca bilinçte olan. 3. Deney içinde kalan, deneyi aşmayan. 4.Dünya içinde dünyada olan
İÇÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İçli, özlü değerli
İÇTEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yürekten, candan, samimi. En önemli, can alıcı noktasından
İDİCANAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sevgilinin bayramı
İDİKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kutlu, saadetli. 2. Yüksek rütbeli. 3. Eski Türklerde bir hükümdar ünvanı.
İDİL Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk.
İDİLSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca, Türkçe
Anlamı: Su için yazılmış şiir şarkı.
İDRİS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. İlim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İdris peygamber. 4. İlk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılmaktadır.
İFAKAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hastalıktan kurtulma, iyileşme. 2. Ayılma.
İFAZA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Feyizlendirme, feyz ve nur verme. 2. Kabı taşıncaya kadar doldurma.
İFDAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Lütuf ve bağış.
İFFET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Afiflik, temizlik. 2. Namus.
İFHAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Onurlandırma, üstün etme
İFTİHAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şeref, şan. 2. Övünme.
İĞDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç
İHLAS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Halis, temiz doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 3. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresinin adı.
İHMİRAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kızarma, kızıllık.
İHSAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik.
İHTİMAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dikkatle çalışma, önemle inceleme
İHTİRAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Saygı, hürmet
İHTİŞAM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
İHVAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sadık, samimi candan dostlar. 2. Aynı tarikata mensup insanlar.
İHYA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Diriltme, diriltilme, canlandırma. 2. Taze can verircesine iyilik lütfetme. 3. Yeniden kuvvetlendirme. 4. Uyandırma, canlandırma, tazelik verme. 5. Allah'ın sıfatlarından.
İKAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sağlam biliş, bilme
İKBAL Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birine doğru dönme. 2. Baht-talih. 3. İşlerin yolunda gitmesi, bahtlı, saadetli, mutlu olması. 4. Arzu, istek.
İKBAR Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Büyük, ulu görme, görülme.
İKDAM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. İlerleme. 2. İlerlemeye çalışma.
İKLİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Taç esfer
İKLİM Cinsiyet: Unisex Köken: Yunanca
Anlamı: Bir ülke ya da bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olayların tümü
İKLİMA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Adem a.s ilk kız çocuğu dünyaya gelen engüzel 3 kadından biri
İKRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: HZ. Muhammed (S.A.V) inen ilk Vahy. Oku Anlamına Geliyor.
İKRAM Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hürmet, saygı gösterme. 2. Ağırlama. 3. Bir şeyi hediye, armağan olarak verme. 4. Hesap dışı yapılan inceleme.
İKRAMULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın ikramı, nimeti, bağışı
İKRANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Herşeye rabbin ismi ile başlayan, nurlu insan.
İKSİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ortaçağ kimyacılarının olağanüstü etkili güçte varsaydıkları cisim. 2. Etkili, yarar şurup. 3. En etkili neden.
İKTİDAULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a tabi olma, uyma
İLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: YEVM-İL KIYAME Kıyamete kadar.
İLAF  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sevmek, bir şeyleri birleştirmek, üst üste koymak anlamlarını taşır. Kureyş suresinde bulunur.
İLAYDA Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Su perisi
İLAYDAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Su kenarlarında yetişen küçük bir bitki türü
İLBAŞI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Selçuklular'da köy yöneticisi
İLBER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uygur ve karluklarda hükümdara bağlı yüksek devlet memuru, idareci anlamında "ilteber" veya "elteber" unvanları kullanılmıştır. Diğer yandan türkçe’de "ilver" anlamında "ilber" sözü kullanılmaktadır.
İLBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir müddet "vali" karşılığında resmen kullanılan uydurma kelime
İLBEYİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türkler'de ve Osmanlılarda bazı oymak beyleri ve ileri gelenler için kullanılan ünvan
İLBİLGE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir ülkenin tanınmış saygın, bilgin kişisi
İLCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkenin canı, sevdiği kişisi
İLDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkenin en sağlam, güçlü, kuvvetli kişisi
İLDENİZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ülkenin denizi. İldeniz Şemseddin: Azerbaycan Atabeyleri diye de anılan İldenizler Sülalesinin kurucusu. Kıpçaklardandır. (Öl. 1175).
İLENÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme
İLEY  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Huzur. 2. Yan, yön, karşı taraf.
İLGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eski Türklerde at koşularına ve tören olarak yapılan koşulara verilen ad. 2. Atın dört nala koşması.
İLGARİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Artukluların Mardin ve Silvan kolundan iki Atabeyin adı. 2. Komutan, önder.
İLGİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İki nesne arasındaki bağ, alaka. 2. Kimyada bir cismin başka bir cisimle birleşmeye olan meyli.
İLGÜ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Engel, mania.
İLGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ülkenin gülü. 2. Çok güzel kadın.
İLGÜN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Halk, ahali
İLHAM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah tarafından insanın gönlüne doldurulan şey. 2. Peygamberin gönlüne gelen ilahi düşünceler. 3. Günlük, olağan şey. 4. İçe-gönüle doğma.
İLHAMİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. İlham)
İLHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Moğol hükümdarlarına verilen unvan
İLİG  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hükümdar ve hükümdar ailesi mensuplan
İLİGHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Karahanlı hükümdar.
İLKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İlk kan. 2. İran'da İlhanlılar'dan sonra bir devlet kuran Türk hükümdarı.
İLKAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni ay, ayın ilk hali
İLKBAHAR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yılın ilk mevsimi, bahar
İLKBAL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İlk doğan kız çocuklarına verilen ad
İLKBEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ben ilk'im anlamında
İLKCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlk doğan erkek çocuklarına verilen ad
İLKE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kendisinden türetilen ilk madde. 2. Temel düşünce, temel kanı, umde, prensip. 3. Temel bilgi. 4. Öncül. 5. Davranış kuralı.
İLKEHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni ilkeler, kanunlar koyan hükümdar, yönetici
İLKEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İlke kelimesinin iyelik eki almış hali. İlke’nin anlamı : 1. Kendisinden türetilen ilk madde. 2. Temel düşünce, temel kanı, umde, prensip. 3. Temel bilgi. 4. Öncül. 5. Davranış kuralı.
İLKER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlk doğan çocuk
İLKERCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlker: İlk doğan çocuk ve Can: Hayat İsimlerinden meydana gelmiştir.
İLKİM Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İlk doğan çocuklara verilen ad
İLKİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Önce, öncelikle, uydurma bir kelime
İLKNAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İlk doğan kız çocuklarına verilen isim
İLKNUR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İlk ay, ayın ilk hali
İLKSEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uzun süre çocuğu olmayanların daha sonra ikiz ve üçüz çocukları olduğunda verilen isim
İLKSEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İlknaz)
İLKSER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlk baş, ilk önce, birinci
İLKSEV  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz, İlknaz)
İLKŞEN Cinsiyet: Kız Köken: Türkçe
Anlamı: İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İLKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, mutlu, uğurlu ülke
İLKUTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutsal ülke
İLKYAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İlk sevgili manasındadır.
İLKYAZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İlkbahar, yaz başlarında doğanlara verilen ad
İLLİYYUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Gökyüzünün ve cennetin en yüksek tabakası
İLMA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Parlatma. 2. Belirleme, işaret etme.
İLMEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bir ülke halkından olan kimse, yurttaş
İLMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İlimle, bilgi ile ilgili
İLMİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İlme ait, ilme mensup
İLSAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Birleştirme, kavuşturma
İLSAVUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkeni düşmanlardan koru
İLSEV  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkeni sev, ülkesini seven
İLSEVEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İlsev)
İLSU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkenin suyu, bereketi, bolluğu
İLŞEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Mtlu, şen ülke
İLTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkeni tanı, ülkesini tanıyan seven
İLTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İltan)
İLTEBER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan
İLTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek ve eşsiz ülke
İLTEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İltekin)
İLTEMİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İltekin)
İLTEMÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İltekin)
İLTER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdunu seven, koruyan, gözeten
İLTERİŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bkz. İlter
İLTİCAULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a sığınma, iltica etme
İLTİFAF  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sarınma, bürünme, örtünme. 2. Çiçeklerin bürüm bürüm katmerleşmesi.
İLTİFAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüzünü çevirip bakma. 2. Dikkat. 3. Hatır sorma, gönül alma. 4. Sözünü başka bir kişiye çevirme.
İLTİKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Rast gelme, kavuşma, karşılaşma, buluşma
İLTİKAULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a kavuşma, hidayete erme
İLVE  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Ilımlı
İLYAS Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: Yağmurlara hükmeden İsrail peygamberi. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir. Hızır (a.s.) olduğunu söyleyenler vardır
İMAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Direk, kolon
İMADEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dinin direği. Daha çok unvan olarak kullanılır.
İMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Din inancı , kutsal inanç,İslam Dini’ne inanma.
İMAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şenlendirme, bayındırma
İMAREDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dini alanda yenilik yapan, dinin yönlendirdiği kimse. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
İMDAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yardım eden. 2. Yardıma gönderilen kuvvet.
İMDAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yardım dilemek, yardım istemek, yardım beklemek
İMER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çok zengin, varlıklı
İMGE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Hayal karşılığı olarak kullanılan ve Fransızca İmaj kelimesine benzetilerek uydurulan kelime
İMRAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Evine bağlı kalan. 2. Hz. Meryem'in babası, Âl-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa. - Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi.
İMRE  Cinsiyet: Unisex Köken: Macarca
Anlamı: Büyük birader ağabey, sevgili kişi. Kökü daha eskilere Gothlar’a dayanıyor.
İMREN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Görülen bir şeyi veya herhangi bir isteği elde etmek istemi, gıbta
İMRUZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Bugün
İNAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gerçek dost, arkadaş, sırdaş
İNAKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Aşın güzelliği ve çekiciliği ile hayat verme, verilme
İNALKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İnanılan doğru, uğurlu ve kutlu kimse
İNALTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İnalkut)
İNAMULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın nimeti, iyiliği
İNAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dizgin. 2. İdare etme, yürütme. 3. (Tür.) Bir kimse ya da şeyin doğruluğunu büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
İNANÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir fikre olan bağlılık, kesin kabul. 2. İman. 3. Kesin kabulle bağlanılan şey. 4. İnanılır şey. 5. Doğru, emin.
İNANÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özünde inanç olan, iman eden
İNARA  Cinsiyet: Kadın Köken: Hint, Avrupa
Anlamı: Hitit ve Hurrian mitolojisinde Fırtına tanrısı Teshub’un kızı ve bozkır vahşi hayvanlarının tanrıçası.
İNARE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Nurlandırma, aydınlatma
İNAYET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dikkat. 2. Gayret, özenme. 3. Lütuf, ihsan, iyillik.
İNAYETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın lütfü. Allah'ın ihsanı. İnayetullah Kenbu: Şah Cihan dönemini anlatan, Şahcihanname isimli yapıtın sahibi. Hintli tarihçi, yazar
İNCİ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İstiridye cinsinden deniz hayvanlarının içinde çıkan parlak, yuvarlak ve ziynet eşyası olarak kullanılan kıymetli taş. 2. Küçük, temiz ve sevimli. 3. Kıymetli.
İNCİFEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe, Arapça
Anlamı: İnci gibi güzel ağızlı
İNCİFER  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: İnci gibi parlak güzel
İNCİLA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Parlama, cilalama. 2. Görünme, belli olma. 3. Parlaklık, ışık.
İNCİLAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ay'ın en ince olan zamanı. - İnci ve ay kelimelerinden birleşik isim
İNCİSER  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Baş inci, en güzel inci
İNDİRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Girişim. 2. Öne geçme. 3. Bulut altından sıyrılma.
İNFAKULLAH  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın yardımı, nafakası, infakı
İNKİYADULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a boyun eğme, teslim olma, kendini teslim etme
İNŞAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Neşelendirme, (bkz. Neşet)
İNŞAULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın yapması, meydana getirmesi
İNŞİLAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şelale oluşturma. 2. Şiddetle dökülme, atılarak akma.
İNŞİRAH  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Açılma. 2. Açıklık, ferahlık. - Kur'an-ı Kerim'de bir süre adı.
İNŞİRAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çatlayıp yarılma, yarık olma. 2. Parlama.
İPAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen bir çeşit dikenli otun sarımtrak çiçekleri, kurusa bile uzun süre kokusu gitmez. 2. Güzel koku, misk, anber.
İPEK Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İpekböceği denilen ve dut yaprağı ile beslenen kurdun ördüğü koza çözülerek elde edilen, kumaş dokumada kullanılan parlak ve ince tel
İRADE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İstem. 2. Emir. 3. (bkz. İstem).
İRCA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Geri çevirme, geri döndürme. 2. (Kim.) indirgeme.
İREM Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir.
İREN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Özgür, hür.
İRENA  Cinsiyet: Kadin Köken: Bulgar
Anlamı: Su perisi
İRFAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür.
İRFAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yardım etme, bir şey verme
İRGÜN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sabahın erken saatleri
İRİS  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Gözbebeği, göznuru. Göze parlaklık ve renk veren bölüm.
İRMAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Çağrısız gelen kimse. 2. Dalkavuk. 3. Eğreti. 4. Arzu, istek. 5. Pişmanlık.
İRMEGAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Uğurluluk, saadet, ikbal. 2. Terbiye eden.
İRSAD  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hazırlama. 2. Hazır olma.
İRSALULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın göndermesi, yollaması, Allah'tan gelen
İRSEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Miras olarak, anadan babadan geçerek
İRŞAD  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Doğru yolu gösterme uyarma.
İRŞADULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın irşadı
İRTEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Şafak vaktinde doğan. 2. Masal, efsane.
İRTİZA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Razı olma, uygun bulma, beğenme, seçme
İRVA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Suya kandırma
İRZA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Gönlünü etme, hoşnut etme
İRZİZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Titreme. 2. Dolu tanesi. 3. Dik ses.
İSA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dört büyük peygamberden biri. Dört büyük kitaptan İncil'in kendisine gönderildiği, Fir'avunlarla verdiği muhteşem mücadeleyle bilinen büyük peygamber. Kur'an'da 25 yerde ismi geçmektedir
İSABET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Düşme, (isabet). 2. Düşme, çıkma. 3. Değme, tutma. 4. Yerindelik, yazılmazlık.
İSAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüceltme, yükseltme. 2. Kutlu kalma.
İSADE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. İsad)
İSAF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir isteği, dileği yerine getirme
İSAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İkram, bahşiş. 2. Cömertlikle verme. 3. Dökme, saçma, serpme. 4. Kendi muhtaç olduğu halde bahşiş verme.
İSASE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Göz ucuyla bakma. 2. Camiyet. 3. Zenginlik, servet.
İSFENDİYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İran mitolojisinde adı geçen hükümdarın adı
İSFİD  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ak, beyaz renkli. 2. (bkz. Esfid).
İSHAK Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: 1. İbranice "Gülme" anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim'in 2 oğlundan biri olan ve Ya'kub (a.s.)'un babası. Peygamberdir. Kur'an'da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.
İSKENDER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: M.Ö. 356-323 yıllan arasında yaşayan ve 20 yaşında hükümdar olan Makedonya kralı, Aristo'dan ders almıştır. Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye, Mısır, Hindistan'ı istila eden hükümdara, Büyük İskender lakabı takılmıştır. 33 yaşında ölmüştür
İSLAM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, Allah'ın en son dini. 2. Allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. İyi geçinme, barış içinde olma.
İSLAMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: İslam askeri.
İSMAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Semahatli, cömert kılma. 2. Mülayim ve itaatli.
İSMAİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir.Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir
İSMET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Masumluk, günahsızlık, temizlik. 2. Haramdan namusa dokunan hallerden çekinme. Peygamberin sıfatlarındandır.
İSMİGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Adı gül olan kimse. İsim-gül.
İSMİHAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Hükümdar isimleri
İSMİNAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: 1. Naz isminde. 2. Çok nazlı olan.
İSMİNUR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nur ismini alan
İSMİRAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Esmerleşme, kara olma, kararma
İSNA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Övme, şükretme. 2. Değerini yükseltme. 3. Bir yerde uzun zaman kalma.
İSRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yürütme, geceleyin yürütme gönderme. 2. Hz. Peygamberin miraç gecesi. 3. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi.
İSRAC  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yakma, yandırma. 2. Aydınlatma.
İSRAFİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dört büyük melekten sura üfürme görevi verilen melek
İSRAİL Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: Ya'kub peygamberin lakabı. Sonradan onun soyundan gelen.
İSTARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yıldız, necm, sitare
İSTEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zulüm ve sitem. 2. İsim olarak kullanılması uygun değildir.
İSTEMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gök Türk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan.
İSTEMİHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Göktürk devletinin kurucusu Bumin kağanın kardeşi olan Türk hakanı
İSTİHSAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Güzel bulma, beğenme
İSTİKBAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gelecek zaman. 2. Geleni karşılama.
İŞCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çalışmayı seven, çalışkan
İŞVE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güzellerin gönül alıcı, gönül aldatıcı, nazlı davranışı
İTKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sağlamlaştırma. 2. İnanma.
İVAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Düzülmüş, koşulmuş, hazırlanmış
İVER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: küçük veya taze fidan
İYEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güzellik
İYİSAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İyi adla anılan, iyi tanınan kimse
İZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Geride bırakılan simge
İZAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Anlayış, kavrayış, akıl. 2. Terbiye, edeb. 3. Boyun eğme, göz dinleme.
İZANULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a boyun eğme, Allah'ın terbiyesi
İZDEZDAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Bulgarca
Anlamı: Aşkın en güzel hali
İZEL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İz + El / El izi anlamında
İZEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Büyüklük, ululuk
İZGİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İzgü)
İZGÜ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İyi güzel, akıllı, adaletli
İZGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İzgü)
İZGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İzgü)
İZHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyiliğin, güzelliğin hakimi, yönetici
İZHANIM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. İzhan)
İZHAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gösterme, meydana çıkarma
İZLEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İz bırakan
İZMİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Antik bir liman kenti.
İZRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Aşın övme. 2. Altın arama. 3. Korkutma.
İZZET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Değer kıymet yücelik, ululuk. 2. Kuvvet, kudret. 3. Hürmet, saygı ikram izan.
İZZETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dünün kıymeti, kudret, ulviyeti. 2. Asıl şekli "İzzü'ddin"dir. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
İZZİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sabırlı, dayanıklı kimse