ŞABAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı.
ŞABEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Din topluluğu, cemaati.
ŞADAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Keyifli, neşeli, sevinçli
ŞADİ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Sevinç, mutluluk
ŞADİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sadi)
ŞADKAM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Çok sevinçli
ŞADNAK  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönlü memnun
ŞADUMAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sevinçli, neşeli, memnun
ŞAFAK Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Güneş doğmadan az önce ufukta beliren aydınlık
ŞAFAKGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şafak renkli, kızıl
ŞAFAKNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Şafak aydınlığı
ŞAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Katışıksız, katıksız, halis, temiz. 2. Yalnız, sadece, sırf. 3. Kesintilerden sonra kalan kısım, net.
ŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hükümdar. - Birleşik isimlerde 1. ve 2. isim olarak da kullanılır: Şahbanu - Selimşah gibi.
ŞAHABEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin yıldızı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
ŞAHADEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin tanıklığı. Dinin belirtisi, işareti. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
ŞAHADET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şahitlik etme, şahitlik, tanıklık, Kelime-i şehadet. 2. Açık, belirti. 3. Şehit olma, şehidlik.
ŞAHAMET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şişmanlık, topluluk
ŞAHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şahlar. 2. Oldukça büyük boylu, yırtıcı bir kuş. (bkz. Şahin).
ŞAHANDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Mutlu, memnun
ŞAHANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Hükümdarlara yakışacak kadar güzel, eksiksiz olan
ŞAHAP  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Alev, ateş parçası. 2. Kayan yıldız, akan yıldız. 3. Cesur yürekli kimse.
ŞAHAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Güçlü, güzel cins at, atların şahı
ŞAHBANU  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Hükümdar eşi, şah hanımı
ŞAHBAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Beyaz ve iri doğan. 2. Yakışıklı. Yiğit, serdengeçti. 3. Kabadayı. 4. Cömert. 5. Büyük, gösterişli, güzel mükemmel.
ŞAHBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Üstün nitelikli, saygın, yüce
ŞAHDANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: İri inci tanesi
ŞAHDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Dallı, budaklı ağaç
ŞAHENDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Mutlu.
ŞAHESER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Değerli, üstün nitelikli. Kalıcı, değerli, üstün yapıt
ŞAHHANIM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Hanım sultan. - Şah ve hanım kelimelerinden birleşik isim
ŞAHIGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gül dalı
ŞAHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şah'a hükümdara mensup, şah ile ilgili. Şahlık hükümdarlık
ŞAHİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir yerde bulunan, bir şeyi gören ve gördüğü ve bildiği şeyler konusunda bilgi veren kimse, tanık. 2. Bir akdin yapılması sırasında taraflardan birinin yanında hazır bulunan. 3. Doğrulayan, isbat eden. 4. Hz. Muhammed'in sıfatlarından.
ŞAHİDÜDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İslam'ı seçmiş olan ve İslam'ın hak din olduğuna şahidlik eden
ŞAHİKA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Zirve, doruk, dağ tepesi
ŞAHİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kadın. 2. Sık. Katı, pek.
ŞAHİNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Şahin gibi güçlü yiğit, cesur
ŞAHİNE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şahin)
ŞAHİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Şahin gibi güçlü, yiğit er
ŞAHİNHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Güçlü, yiğit kimse
ŞAHİNKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Yiğit soydan gelen, güçlü, kahraman
ŞAHİNTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Çok yiğit, kahraman, şahin gibi
ŞAHİSTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şah ülkesi
ŞAHKAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Baş eser, en güzel eser
ŞAHMELEK  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Melekler kadar güzel, güzellikte lider
ŞAHNAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Çok nazlı
ŞAHNİSA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: 1. Hükümdar kadın, hükümdar karısı. 2. Kadınların şahı, üstün nitelikli, değerli kadın.
ŞAHNUR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: 1. Kaynak, ışık kaynağı. 2. Münevver.
ŞAHRUH  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Yüce ruhlu, görkemli, üstün kişilikli kimse
ŞAHSAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Dallık, ağaçlık, koruluk
ŞAHSINUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Nurlu kişi, aydınlık kimse
ŞAHSUVAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İyi ata binen yiğit kimse
ŞAHVAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şaha, hükümdara yakışacak surette. 2. İri ve iyi cins inci.
ŞAHVELET  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Hükümdar çocuğu
ŞAHZADE  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şehzade, şah oğlu, hükümdar çocuğu
ŞAHZAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Saygıdeğer kimse.
ŞAİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İstekli, hevesli
ŞAİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şiir yazan kimse, ozan
ŞAİRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kadın şair, daha çok unvan olarak kullanılır
ŞAKAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, cesur
ŞAKİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şükreden, durumundan memnun olan. Allah'a şükreden. Kur'an'da çok sık geçen kelimelerden biridir
ŞAKİRE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şakir)
ŞAKRAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: San asma nevinden bülbül gibi öten bir kuş
ŞAMİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüksek, görkemli
ŞAMİHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüksek, gösterişli. 2. Kibirli.
ŞAMİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şümulü bulunan, içine alan, kaplayan, havi. Ünlü Kafkas Türk liderlerinden Dağıstan aslanı Şeyh Şamil
ŞAMİLE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şamil)
ŞANAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ünün yayılsın, tanınmış şanlı bir insan ol
ŞANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ünlü, şanlı, tanınmış kimse
ŞANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ünlü kimse
ŞANLI Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ün, şöhret. 2. Hal durum. 3. Debdebe, gösteriş, haşmet. 4. Yüksek makam rütbe.
ŞANLIBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış, ünlü kimse
ŞANVERİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. İri ve iyi cins inci. 2. Hükümdara yakışan, hükümdara uygun.
ŞAPÛR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İran hükümdarlarından üç şahsın adıdır
ŞARA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Akıllı zeki bilgili.
ŞARANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gür ve uzun saçlı kimse. İslam tarihinde bu isimde birçok meşhur vardır
ŞARBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kentli, şehirli kimse
ŞARIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğup parlayan, parlak
ŞATIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Neşeli, şen. 2. Büyük bir kimsenin atı yanında gitmekle vazifeli ağa.
ŞATİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kıyı, kenar
ŞAYAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Uygun, yakışır, münasip, layık
ŞAYESTE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Layık uygun, münasip
ŞAYGAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Layık, yakışır, münasip, yansır. 2. Ucuz, bol, çok.
ŞAYLAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çok övünen, gururlu kimse. 2. Sevinçli, neşeli.
ŞAZİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Şadi)
ŞAZİMENT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın adamı, Allah'a ait olan, O'nun yolundan giden kişi
ŞAZİMET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kimseye benzemeyen, farklı, tek, eşsiz
ŞAZİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şadiye)
ŞEBAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gençlik, tazelik.
ŞEBEFRUZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Geceyi aydınlatan
ŞEBHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Gece öten bir cins bülbül
ŞEBİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gençlik, tazelik
ŞEBNEM Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Havada buhar durumundayken gecenin serinliğiyle yerde ya da bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları, çiğ
ŞEBNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Gecenin nuru, gecenin ışığı, aydınlığı
ŞEBYELDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yılın en uzun gecesi (22 Aralık)
ŞECAADDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin kahramanı, dinin yiğidi
ŞECAAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yiğitlik, cesurluk, korkusuzluk, kalb metinliği
ŞECAATTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüreklilik, yiğitlik
ŞECİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cesur, yürekli, yiğit
ŞECİA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şeci)
ŞEFAADDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin, Allah ile kul arasınadaki aracılığı, dinin şefaati. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
ŞEFAAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Birinin suçunun bağışlanması ya da dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle başkası arasında yapılan aracılık, dua
ŞEFAATİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şefaatle ilgili
ŞEFAKAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Şefkat, acıyarak ve esirgeyerek sevme
ŞEFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şefaat eden. (bkz. Şafi)
ŞEFİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şefkatli, acıması olan, esirgeyici
ŞEFİKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şefik)
ŞEFKAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu
ŞEHADET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şahadet)
ŞEHALEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Evrenin hükümdarı
ŞEHAMET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zeka ve akılla birlikte olan yiğitlik, cesaret
ŞEHBA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kır, akçıl. 2. Haleb şehri.
ŞEHBAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Kuş kanadının en uzun tüyü
ŞEHİD  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah yolunda canını feda eden müslüman, İslam uğruna ölen müslüman, şehadet mertebesine erişen kimse. 2. Fikri, inancı, ülkesi uğruna ölenler için de teşmilen kullanılmaktadır. Vatan şehidi. 3. Ayrıca isimlerde ek yapılabilir. Şehidcan, Şehidnur, Şehidhan. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
ŞEHİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akıllı ve kurnaz yiğit
ŞEHİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şehim)
ŞEHİNŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şahların şahı, en büyük hükümdar. 1. Daha çok unvan olarak verilir.
ŞEHLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Koyu mavi ela göz. 2. Hafif, tatlı şaşı.
ŞEHMUZ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şah, hükümdar soyundan gelen
ŞEHNAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Türk musikisinde mürekkep bir makam ve perde. 2. Çok nazlı.
ŞEHPER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kuş kanadının en uzun tüyü
ŞEHRAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Şehri süsleyen, şehre süs veren
ŞEHRAZAT Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Kendi kendine yaşayan, özgür
ŞEHRİ Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şehirli. 2. Nazik, terbiyeli. 3. Aya ait, aylık.
ŞEHRİBAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şehrin büyüğü, ileri geleni
ŞEHRİNAZ Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Türk müziğinin en eski makamlarından
ŞEHRİYAR Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Padişah, hükümdar
ŞEHRUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Büyük çay, nehir
ŞEHZAT Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Şahzat)
ŞEKİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Sabır, tahammüllü, dayanıklı. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
ŞEKİBE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şekib)
ŞEKÛR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şükreden, şükredici. Allah'ın isimlerinden
ŞEKÛRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çok şükreden, şükredici, değer bilen
ŞELALE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Büyük bir akarsuyun yüksekten düşmesiyle meydana gelen büyük çağlayan, çavlan
ŞEMAİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Huylar, davranışlar, alışkılar. 2. Bir kimsenin dış görünüşünün özellikleri.
ŞEMDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin mumu, dinin aydınlığı
ŞEMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mumla, ışıkla ilgili, ışıklı
ŞEMİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzel kokan, güzel kokulu, güzel koku
ŞEMİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güzel kokulu şey
ŞEMİNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Mum ışığı, mum aydınlığı
ŞEMS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güneş
ŞEMSİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güneşe ait, güneşle ilgili
ŞEMSİFER Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Güneşin aydınlığı, parlaklığı.
ŞEMSİNUR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güneşin ışığı, nuru
ŞEMSPARE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Güneş parçası. Çok parlak
ŞEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Neşeli, sevinçli. -Daha çok iki isimlerde kullanılır. Şener, Şenol
ŞENAL Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Şen)
ŞENALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Neşeli, canlı yiğit
ŞENALTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Altan)
ŞENAY Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Ayın parlaklığı, güzelliği
ŞENBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Neşeli, sevinçli, mutlu, varlıklı kimse
ŞENCAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Canlı, neşeli, hareketli yapısı olan kimse
ŞENDOĞAN Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Sevinçli, neşeli ol
ŞENDUR Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Neşeli, sevinçli olması devam etti, sürdü
ŞENEL Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Şen ve mutlu ev. Bölge, il
ŞENER Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Mutlu, neşeli kimse
ŞENGİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: İyi yürekli, hoş sohbet kimse
ŞENGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Gülün en güzel hali
ŞENGÜN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Sevinçli, ferah gün
ŞENİZ Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Sevinçli, mutlu iz, hatıra
ŞENKAL Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Her zaman neşeli kal
ŞENNUR Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Neşeli ve nurlu insan
ŞENOL Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Şen ve mutlu ol. - (bkz. Şenel)
ŞENSAL Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Neşeni çevrene yay, herkes neşelensin
ŞENSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Neşeli soydan gelen kimse
ŞENTÜRK Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Neşeli, canlı, mutlu türk
ŞENYAŞAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Yaşamı, neşeli mutlu geçen kimse
ŞENYURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Neşeli, mutlu insanların yurdu; ülkesinde yaşayan
ŞERAFET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şerefli olma hali. Soydanlık, asalet. Hz. Muhammed (s.a.s)'in soyundan olma
ŞERAFETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin şereflisi, büyüğü.
ŞERARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kıvılcım
ŞEREF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yücelik, ululuk, izzet, seçkinlik. İyi ahlak ve faziletler sonucu meydana gelen manevi yücelik. 2. İyi ün. İftihar edilecek şey.
ŞEREFHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Büyük, yüce hükümdar
ŞEREN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tezcanlı, çevik
ŞERİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şerefli, kutsal. Soylu temiz
ŞERİFE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şerif)
ŞERİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Taht. Yatacak yer.
ŞERMENDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Utangaç, çok utanan, mahcup
ŞERMİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Osmanlıca
Anlamı: Sırrına erilemeyen doyumsuz güzellik
ŞERMİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Utangaç, mahcup
ŞETARET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Neşe, sevinç, şenlik
ŞEVAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: İlkbahar.
ŞEVKET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Azamet, büyüklük, ululuk, debdebe, haşmet
ŞEVKİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şevkle ilgili, şevke ait, neşeli
ŞEVKİDİL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Gönül neşesi, gönül sevinci
ŞEVKİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şevki)
ŞEVVAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır
ŞEYBAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Saçlarına ak düşmüş yaşlı kimse. Moğol hükümdarlarından birisi
ŞEYBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Şeyban)
ŞEYDA Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Aşk çılgını, çok tutkun, aşık
ŞEYDAGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Şeyda)
ŞEYDANUR Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Şeyda)
ŞEYH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yaşlı adam, ihtiyar. 2. Kabile ve aşiret reisi. 3. Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite. 4. Tekke ve zaviye reisi.
ŞEYMA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber'in süt kardeşi.
ŞEYMANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Şeyma ve Nur kelimelerinin birleşimininden oluşmuş bir isimdir. Ayrıca Şeyma ve Nur isimlerinin anlamlarına bakabilirsiniz.
ŞEZA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kokulu şeylerin kokusu
ŞEZERAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İşlenmeden maddenin içinde toplanan altın parçaları. Süs olarak kullanılan inci ve altın taneleri
ŞEZRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İşlenmemiş ham altın. Süs için asılan inci ve altın
ŞİAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İlke,Ülkü,Düstur
ŞİDE  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Parlak, ışıklı, güneş
ŞİFA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İyi olma, kurtulma
ŞİHAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kıvılcım. Akan yıldız. 2. Cesur, yürekli.
ŞİHABEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin parlak yıldızı
ŞİHBAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kıvılcımlar. 2. Akan yıldızlar.
ŞİİR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan edebi anlatım biçimi
ŞİKAYET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birine içecek su verme vazifesi. 2. Ka'be sakalığı, Mekke'de hacılara zemzem dağıtma işi.
ŞİLAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Yaban gülü. Dağ gülü gibi anlamlarına gelir. (Kuşburnu)
ŞİMAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yön olarak Kuzey.
ŞİMEL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sol, sol taraf. Sağın ve cenubun zıddı. Kuzey anlamlarını taşır. Ayrıca zazaca Saman topu anlamına gelmektedir.
ŞİMŞEK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yağmurlu havada, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, geçici ve şiddetli elektrik akımı. 2. Canlı, hızlı, coşkulu, hareketli kimse.
ŞİMŞEKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok hareketli, canlı, hızlı kimse
ŞİMŞEKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Şimşekkan)
ŞİMŞEKKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hareketli, canlı soydan gelme
ŞİNAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Anlayan, tanıyan, bilen
ŞİNASİ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak, bilmekle ilgili. 2. Tanzimat döneminin ünlü şairi ve gazetecisi.
ŞİNAVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Suda yüzen, yüzücü
ŞİNİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İşitme, semi
ŞİRAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kaleler, hisarlar
ŞİRAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Türk müziğinde eski bir makam
ŞİRAZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kitap ciltlerinin iki ucunda bulunan ve yaprakları muntazam tutan, ibrişimden örülmüş ince şerit. 2. Pehlivan kispetinin parçası. 3. Esas, düzen, nizam.
ŞİREM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Tatlım, bana ait şire
ŞİRİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Sevimli, cana yakın
ŞİRVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. İran'da bir kent adı. 2. Aslan barınağı.
ŞİRZAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Aslan gibi güçlü, kişilikli kimse
ŞİVE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Naz, eda
ŞİVEKAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Nazlı, edalı, işveli
ŞİYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Duyarlı, hisleri güçlü olan, kabiliyeti, anlama düzeyi yüksek olan ve refleksleri güçlü olan insan.
ŞÖHRET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Şöhretli, ünlü, şöhreti ağızlarda dolaşan
ŞÖLEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: En üst idareci tarafından bütün halka verilen, dini ve içtimai fonksiyonları olan yemek, ziyafet
ŞUARA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kuranda sure ismi. Şairler anlamına gelmektedir.
ŞULE Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Alev, ateş alevi
ŞURA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan. Kuran-ı Kerim’de bir sure nin adı.
ŞÜCA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cesaretli, cesur, yiğit. 2. Aslan ve yengeç arasında yıldız kümesi.
ŞÜCEYNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ağaçcık, nihal
ŞÜHEDA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şehitler
ŞÜKRAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
ŞÜKRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İyilik bilme, minnettarlıkla ilgili, iyilik bilen
ŞÜKRÜ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şükretme, minnettarlıkla ilgili
ŞÜKUFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Çiçek. Süslemede çiçek motiflerine dayanan bir tarz
ŞÜLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Alev, yalım. Alevli ateş