ABAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini (1555)
ABADE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Şen
ABADİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini (1555)
ABAKA HAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu
ABAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu
ABAZA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Karaçay - Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerinden.
ABBAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan
ABBAS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde müslüman olmuştur.
ABBASE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Abbas). Ahmed b. Hanbel'in hanımının ismi. Hz. Abbas'a mensup olan
ABBAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yüzgeç, yüzücü
ABD  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allah'ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi
ABDAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nükteli. 5. Zarif, güzel, hoş. 6. Su veren hizmetçi
ABDİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kulluk ve itaat eden
ABDULHALİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yaratıcının kulu.
ABDULKADİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Herşeye güce yeten
ABDULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır
ABDU'L-MELİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. el-Melik, Allah'ın isimlerindendir
ABDULMUTTALİP  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Muhammed’in dedesinin adı.
ABDURRAHMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir
ABDURRAUF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rauf olan Allah'ın kulu. (bkz. er-Rauf)
ABDUSSABUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. es-Sabur)
ABDÜDDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın isimlerindendir
ABDÜLAFUV  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Afuv)
ABDÜLA'LA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini
ABDÜLALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır
ABDÜLALİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir
ABDÜLAZİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Azim)
ABDÜLAZİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah'ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı
ABDÜLBAKİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki)
ABDÜLBARİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz
ABDÜLBASIT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden (bkz. el-Basıt)
ABDÜLBASİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah'ın kulu. - (bkz. el-Basir)
ABDÜLBEDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın isimlerinden.- Bedi'nin kulu.
ABDÜLBERR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Berr)
ABDÜLCEBBAR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu. Cebbar, Allah'ın isimlerindendir
ABDÜLCELİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Büyük, ulu, yüce Allah'ın kulu. Celil, Allah'ın isimlerindendir
ABDÜLCEMAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzellikleri kendinde toplayan Allah'ın kulu
ABDÜLEHAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah'ın kulu. Ehad, Allah'ın isimlerindendir
ABDÜLESED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Aslan'ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s)'m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar
ABDÜLEVVEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah'ın kulu
ABDÜLFERİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. (bkz. Ferid)
ABDÜLFETTAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). Allah'ın isimlerindendir.
ABDÜLGAFFAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu. - (bkz. Gaffar). Allah'ın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz
ABDÜLGAFUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah'ın kulu. - (bkz. Gafur). Abd takısı almadan kullanılmaz
ABDÜLHABİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah'ın kulu. (bkz. el-Habir). Allah'ın isimlerinden
ABDÜLHADİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden, (bkz. Hadi)
ABDÜLHAFIZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hafız). Allah'ın isimlerinden
ABDÜLHAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah'ın kulu. - Hak, Esmau'l-Hüsna'dandır
ABDÜLHAKEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce Hakem Allah'ın kulu. - (bkz. el-Ha-kem). Allah'ın isimlerinden.
ABDÜLHAKİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Her şeye hükmeden Allah'ın kulu.- Hakim, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz
ABDÜLHALİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah'ın kulu. - Halik, Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı almadan kullanılmaz
ABDÜLHALİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah'ın kulu. - (bkz. Halim). Allah'ın isimlerinden
ABDÜLHAMİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu. - Hamid; Allah’ın isimlerindendir. (bkz. Hamid).- Türk dil kuralları açısından d/t olarak kullanılır.
ABDÜLHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Kürtçede evdilxan diye yazılır; türkçede abdülhan a karşılık gelir tanrının hizmetkarı veya kıralın hizmetkarı anlamında kulanılır bir örnek bedirxan begê evdilxan- abdülhanın oğlu bedirhan bey.
ABDÜLHASİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen Hasib'in kulu. - Hasib; Allahın isimlerindendir
ABDÜLHAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hay). Allah'ın isimlerinden
ABDÜLKADİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Herşeye güce yeten
ABDÜLKAVİY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah'ın kulu. -Kaviy kelimesi Esmau'l-Hüsna'dandır.
ABDÜLKAYYUM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, baki, kaim Allah'ın kulu. - Kayyum, Allah'ın isimlerindendir.
ABDÜLKEBİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kebir'in, büyüklük ve Azamette eşsiz olan Allah'ın kulu.
ABDÜLKERİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Keremi bol, cömert olan Aziz ve Celil Allah'ın kulu. - Kerim; Allah'ın isimle -rindendir. (bkz. Kerim)
ABDÜLLATİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bilen Allah'ın kulu. - el-Latif; Allah'ın isimlerindendi. (bkz. Latif)
ABDÜLMACİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan, Allah'ın kulu. - Macid kelimesi, Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Ma-cid)
ABDÜLMALİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sahip olan, her şeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah'ın kulu. - Malik; Allah'ın isimlerindendi. "Abd" takısı almadan kullanılmaz
ABDÜLMECİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şanı büyük ve yüksek olan, şan ve onur sahibi yüce Allah'ın kulu. - Mecid kelimesi Allah'ın 99 isminden biridir. Sultan Abdülmecid Han: 31. Osmanlı padişahı
ABDÜLMENNAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: – Çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah'ın kulu. - Mennan kelimesi, Allah'ın sıfatlarındandır.
ABDÜLMESİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hastalara şifa veren, mesih İsa'nın kulu.-(bkz. Mesih). İsim olarak kullanılmaz
ABDÜLMETİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah'ın kulu. - (bkz. Metin). Allah'ın isimlerin-dendir
ABDÜLMUCİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah'ın kulu.
ABDÜLMUHSİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah'ın kulu.
ABDÜLMUHYİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allah'ın kulu. - Muhyi, Allah'ın 99 isminden birisidir, (bkz. Muhyi)
ABDÜLMUİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allah'ın kulu
ABDÜLMUİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Muiz'in, izzet veren, şereflendiren Allah'ın kulu.
ABDÜLMÜMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gönüllerde iman nurunu yerleştiren, kendisine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allah'ın kulu
ABDÜLVACİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan Vacid'in kulu. Vacid, Allah'ın isimlerindendir.
ABDÜLVAHİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allah'ın kulu. - Vahid kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da zikredilen 99 isminden birisidir, (bkz. el-Vahid)
ABDÜLVALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah'ın kulu. - Vali, Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Vali)
ABDÜLVARİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi. Bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allah'ın kulu. - Varis kelimesi Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Varis)
ABDÜLVASİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Vasi'nin kulu.Genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allah'ın kulu. - Vasi kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Vasi)
ABDÜLVEDUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Vedud'un kulu.- Allah'ın isimlerinden. Vedud; iyi amel sahibi kullarını seven, onlara rahmet ve rızasını yönelten, sevilmeye ve sayılmaya, dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır
ABDÜLVEHHAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah'ın kulu. Vehhab, Allah'ın isimle-rindendir. - "Abd" takısı almadan kullanılmaz
ABDÜLVEKİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah'ın kulu
ABDÜLVELİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı. Yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah'ın kulu. - el-Veliyy kelimesi Allah'ın isimlerindendir.
ABDÜNNAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah'ın kulu. - Nafı kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. en-Nafı)
ABDÜNNASIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yardım eden, Yardımcıların en hayırlısı, mü'minlere nusrct ve zafer veren Allah'ın kulu. - Nasır, Allah'ın sıfatla-rındandır
ABDÜNNUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah'ın kulu. - Nur, Allah'ın isimlerindendir
ABDÜRRAHİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah'ın kulu.- er-Rahim, Allah'ın isimlerindendir
ABDÜRRAUF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. Onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah'ın kulu. (bkz. Rauf)
ABDÜRREŞİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın isimlerinden. Reşid'in kulu.
ABDÜRREZZAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bütün mahlukların rızkını veren Allah'ın kulu. - Rezzak, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz
ABDÜSSAMED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah'ın kulu. - Samed, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
ABDÜSSELAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah'ın kulu. - es-Selam kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılamaz
ABDÜSSEMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah'ın kulu. (bkz. es-Semi')
ABDÜŞŞAHİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şahid'in kulu.
ABDÜŞŞEKÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah'ın kulu. - Şekür, Allah'ın isimlerindendir
ABDÜZZAHİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah'ın kulu. - ez-Zahir, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. ez-Zahir)
ABENDAM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Güzel vücutlu, güzellik
ABER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Nuh'un erkek torunu
ABGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta
ABHER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nergis çiçeği. 2. Yasemin. 3. Zerrin kadehi çiçeği. 4. Dolu kab.
ABHİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Büyük dalga. 2. Kaynak. 3. Su yolu.
ABILAY HAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Orta cüz Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, Hive hanlıklarına karşı ustaca savundu (1711-1781)
ABIŞKA NOYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlhanlı komutan. (XIII-XIV. yy.) bkz. Abuşga
ABİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köleler.
ABİDE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Anıt. Önemli ve değerli yapıt
ABİDİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İbadet edenler-Zeyne'l-Abidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunlarından biri, ibadet edenlerin ziyneti
ABİTTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İbadet eden kimse
ABŞAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Şelale.
ABUŞKA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Koca, zevc, yaşlı erkek
ABUZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fonetik değişikliğe uğramış şekli
ABUZETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Din yolunda çabuk, hızlı gide
ACA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Amca, ağabey. 2. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 3. Büyük
ACABAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Aca)
ACAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Aca)
ACAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Becerikli. 2. Atılgan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Yeni, taze (örfte). Acar, Sırrı: 1967 Dünya Güreş şampiyonu Türk.
ACEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arap olmayan milletlerin hepsi 2. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 3. Özellikle İranlı, İran halkından biri. Acem Bekir Efendi: Türk Reisü'l-Küttab, 1723.
ACER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Hz. İsmail (a.s.)'in annesi (bkz. Hacer)
ACLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hızlı, çabuk, telaşlı. Osman Bey ile çağdaş olan 14. yy. ortalarında yaşamış Karasi Beyi
ACUN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dünya, varlık
ACUNAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden
ACUNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Acunal)
ACUNMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dünyaca tanınmış, ünlü
AÇANGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Gül)
AÇE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Sumatra adasının en kuzey kısmı. Önceleri burada Açe İslam devleti hüküm sürerdi. Şimdi ise Hollanda sömürgesidir
AÇELYA Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçekler açan bir bitki
AÇIL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Açılmak eyleminden emir; serpi
AÇILAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın dolunay halinde olmaya başlamas
AD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygamber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur'an-ı Ke-rim'de bu kavim aynı isimle anılmış ve başlarından geçen hadiseler genişçe ele alınmıştır
ADA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası
ADAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Adanın hakimi, yöneticisi
ADALET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hakka riayctkarlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk. 2. Haksızlıktan uzaklaşma. 3. Düzenli ve dengeli davranma. 4. Hakkaniyet.
ADEM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah’ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Adem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur’an’da Hz. Adem’in 25 yerde ismi geçer.
ADEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennet Bahçesi
ADETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın kanunu, ilahi sünnet
ADEVİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İyilik, yardımseverlik. 2. Ünlü hanım mutasav-vıfe.
ADIGÜZEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel isim. Verilen ismin güzel olması
ADİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Doğruluk gösteren. Doğru. 2. Eşit, eş, müsavi. 3. Adaletli davranan. Kur'anî bir isimdir. Allah'ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab'ın meşhur lakabı.
ADİLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Doğruluk gösteren. 2. Doğru- Her işinde adalet, doğruluk bulunan hükümet. 3. Adile Sultan; Osmanlı döneminde Bağdat'ta valilik yapan Süleyman Paşa'nın hanımı. Adına bir cami bir de kervansaray yapılmıştır.
ADİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cennet (Adn)
ADİNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Güzel, şirin, sevimli Bu ismin anlamının yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bize ulaşabilirsiniz.
ADİY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Savaşçı, savaştan geri durmayan, mücahid. Adiy b. Hatim et-Tai: 630 yılında müslüman oldu. Babası gibi cömertti. Kabilesinde İslam'dan dönme eğilimleri görünce engel oldu. Cemel vakasında Hz. Alinin yanında yer aldı
ADLİNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Çerkez
Anlamı: Adil anlamındadır. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünen ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
ADNAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse
ADNİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Adın'a mensup, (bkz. Adnan). 2. Cennete girmeye hak kazanan. Adni Recep Dede. Türk mutasavvıf, şair. (Belgrat 1688).
ADNİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Adni)
AFAFET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Afıflik, temizlik, temiz olan. 2. Fenalıktan, günah işlemekten kaçınma. 3. Namuslu olmak.
AFET Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dilber
AFFAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kötü şeylerden kaçınan, kötülüklerden uzaklaşan, temiz. Ashab'dan bu ismi kullananlar olmuştur
AFGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Heyecanlı, çabuk öfkelenen. Orta Asya'da yaşayan müslüman bir kavim. Cemalettin Af-gani: Müslüman alimlerden
AFİF  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İffetli, namuslu, ırz ve namus sahibi kadın. 2. Doğru, haramdan sakınan, yolsuzluğa sapmaz kişi.
AFİFE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: . - (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı.
AFİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uful eden, gurub eden, batan (güneş, yıldız). 2. Görünmez olan, kaybolan
AFİTAB  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: l. Güneş, gün ışığı. 2. Çok güzel, dilber, parlak yüz.
AFİTAP  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Güneş / Çok güzel / Güzel yüz
AFRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ayın onüçüncü gecesi. 2. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan.
AFŞAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri. Türkiye, Iran, Azerbaycan ve Afganistan'da dağınık olarak yaşamaktadırlar. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan
AFŞİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zırh, silah. Afşin bey: Selçuklu komutanı. ( XI. yy.). Gümüştigin'le birlikte Anadolu savaşlarına çıktı. Malatya'da Bizans ordularını yendi. Marmara kıyılarına kadar ilerledi (1079)
AFTABE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Su kabı. 2. Güneş biçiminde yapılan mücevher
AFUV  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Daima affeden, merhametli. Esmaü'l-Hüsna'dandır. "Abd" takısı alarak kullanılır
AGAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı. Agah Efendi: (1744-1824). Türk devlet adamı
AGER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, doğru kims
AGRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok sevimli, çok yakışıklı
AĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yaşlanma manasına gelen "ağmak"tan. Büyük, efendi. Büyük kardeş, ağabey. 2. Amir, baş, reis. Eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan. 3. Osmanlı devletinde okuma-yazma bilenlere verilen şeref unvanı. 4. Halkın saygısını kazananlara verilen unvan. 5. Er-kek, eş, koca. 6. Eski büyük konaklarda çalışan hizmetlilerin başı. Eski Türklerde soylu aileye mensup kadınlar da bu unvanı kullanmışlardır.
AĞAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Nizari İsmaili imamlara verilen unvan. Doğu Türk-çesinde ağabey anlamında da kullanılmıştır. Türk kökenli Kaçarların onur unvanıydı. Ağa Han: Nizari İsmailîlerin dini önderi
AĞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Akanyıldız, ağm
AĞANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saf, temiz, duru insan
AĞAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Beyaz renkli. 2. Açık tavırlı, samimi. 3. Asil, onurlu, şerefli
AĞCA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz tenli kadın
AĞGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz gül, ak gül
AĞUSTOS  Cinsiyet: Kadın Köken: Latince
Anlamı: Ağustos, Gregoryen Takvimi’ne göre yılın 8. ayı olup 31 gün çeker. Türkçe’de bu aya "Harman ayı", "Lobut ayı" da denir. Kimi yerlerde bu ay için "Temmuz" ayı gibi "Orak ayı" dendiği de olur. Ağustos adının İngilizce karşılığı olan "August", bir rivayete göre, Roma İmparatoru Caesar Augustus’a ithafendir. Bir rivayete göre, Augustus da, tıpkı Julius Caesar’ın ayı Temmuz gibi (Julius’dan kaynaklanan July: Temmuz)) kendi ayının da 31 gün çekmesini istediği için Ağustos ayında 31 gün vardır. Augustus, Cleopatra’nın öldüğü zamana denk geldiği için, bu ayın, takvimde bulunduğu yere yerleştirilmesini istemiştir. Augustus bu aya adını vermeden önce Ağustos ayı, Mart ayı ile başlayan Roma takviminde altıncı ay olduğu için, Latince "Sextilis" olarak adlandırılmaktaydı. Kaynak: vikipedia
AHAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir, kişi, kimse. 2. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. 3. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasından).
AHAVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kardeşçe, dostça. Kardeş gibi
AHBARÎ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Haber veren, rivayet eden
AHDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ahd, and icabı veya ahd ve ahda müteallik. Ahdî, Türk tezkire yazan ve Divan şairi (Bağdat 1593)
AHEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Demir, sert, güçlü, parlak, kılıç Anlamı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimizin bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz.
AHENK Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlence-Saz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet.
AHFA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kalb, ruh, sır, hafi, ah-fa şeklinde sıralanan "Ietafet-i hamse" sonuncusuna verilen ad
AHFAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Belleği çok kuvvetli. 2. Kur'an'ı en iyi hıfzetmiş kişi. 3. Alçak gönüllü
AHFEŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Küçük gözlü, zayıf bakışlı. 2. Yalnız gece gören kimse. Ahfeş lakabında üç büyük Arap alimi vardır. Abdülhamid, Said b. Mes'ade, Ali b. Süleyman.
AHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ahi ocağına mensup olan kimse. 2. Cömert, eliaçık. Ahi Benli Hasan. Türk şairi. Yavuz döneminde yaşamış ve Şirinu Perviz mesnevisini yazmıştır.
AHİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. 2. Söz vermek. Emir, talimat, taahhüt, anlaşma, yükümlülük.
AHKAF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kum fırtınası 2. Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi. Araplar bu ismi, Arabistan'ın güneyinde, kimsenin bilmediği ve giremediği çöle vermişlerdir.
AHLA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çok tatı. Pek şirin
AHLAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Saf, halis, ka-rışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur'anî ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul
AHMED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: "..adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim" şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı.
AHMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kırmızı, kızıl
AHMET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden
AHNEF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. Daha çok lakap olarak kullanılır. Ahmet b. Kays, as-habdan.
AHNES  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Basık ve sivri burunlu.
AHRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Daha layık, münasip, uygu
AHSA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Arabistan'ın Kuveyt-Katar kısmına verilen isi
AHSEN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Daha güzel, çok güzel, en güzel. Ahsen-i takvim: En güzel şekil. Kur'an-ı Kerim'in Tin suresinin 3. ayetinde insanın ahsen-i takvim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir
AHTER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yıldız
AHU  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen kadın. 4. Kardeş, dost
AHVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Müşteri yüzlü, güzel gözlü adam. 2. Zeki, akıllı.
AHVES  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cesur, kahraman, yiğit
AİŞE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yaşayan, zenginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)'in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meşhurdur (bkz. Ayşe)
AJDA Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey
AKABE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sarp geçit, çıkılması zor yokuş. 2. Tehlike.
AKAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse
AKALIN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Alnı açık, suçu olmayan, onurlu. Akalın (Besim Ö-mer Paşa). Türk hekim
AKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse
AKANAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yıldız kümesi
AKANSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Akarsu. 2. Uzun mesafeler geçerek denize dökülen akarsu.
AKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Akıp geçen. 2. Gelir getiren.
AKASMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz, mavi, morumsu, pembe çiçek veren yabani, tırmanıcı bir bitki
AKASOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sevilen, sayılan soydan gele
AKASYA Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir
AKAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz ay, ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak göründüğü evre. Ak ve ay kelimelerinden birleşik isim.
AKBATU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit erkek
AKBATUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Akbatu)
AKBEHMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Peygamber çiçeğinin eşanlamlısı.
AKBİLGE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Alim, bilgili, dürüst kimse
AKBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Boğa gibi güçlü ve temiz şahsiyetli.
AKBORA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bora
AKBUDUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, tanınmış soydan gele
AKBURAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Burak
AKCAN Cinsiyet: Üniseks Köken: Türkçe
Anlamı: Özü temiz, dürüst kimse.
AKCEBE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz zırh sahibi yiğit
AKÇA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Oldukça ak, beyazca. 2. Eskiden kullanılan küçük gümüş para, nakit. 3. Temiz, saf, iyi niyetli kişi.
AKÇAKİRAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Bir kiraz çeşidi
AKÇAKOCA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz ve namuslu erkek.
AKÇALI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Varlıklı, zengin
AKÇAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kuzey Amerika'da yetişen bir çam türü
AKÇAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, dürüst kims
AKÇAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: iyi ruhlar
AKÇIL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Beyazımsı, solgu
AKÇİÇEK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz çiçek- Daha çok örfte kullanılır
AKÇORA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi ruhlar
AKDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Himaye altında olan cariye, kadın, köle
AKDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi güçlü ve temiz yürekli. Yiğit
AKDES  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: En kutsal
AKDİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi, doğru, güzel konuşan kişi
AKDOĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Doğan)
AKDORA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Doruğu bulutlu dağ.
AKDORU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doruğu bulutlu dağ
AKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğru, dürüst işler yapan kimse. Dürüst, güvenilir erkek.
AKELA  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Yaşlı Kurt
AKERGİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Akerman)
AKERMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst, soylu, temiz kişi
AKGİRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Akergin
AKGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz gül
AKGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mutlu, sevinçli gün
AKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst hakan
AKIMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cömert, eli açık kimse
AKIN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip
AKINALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akın yapan yiğit. Yiğit
AKINCI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Osmanlılarda ileri karakol. Ani vurkaçlarla düşmanlarının moralini bozan uç süvarileri. Hafif süvari
AKINER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Akınalp
AKINTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan yeri ağarırken yapılan akı
AKİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ'tikafa giren. 3. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve yazarımız. Safahat'ın yazan. İstiklal marşını telif etmiştir.
AKİFE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şey üzerinde azimle duran, sebatlı, kararlı. 2. İbadet eden hanım.
AKİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı. Ali b. Ebi Talib'in kardeşi. Akil b. Ebi Talib
AKİLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Akil)
AKİPEK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: İpek gibi kadın
AKİS  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yankı. 2. Işığın veya bir şeklin bir satha çarpıp orada görünmesi, yansı. 3. Zıt, ters, muhalif.
AKKIZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Beyaz kadın.
AKKOR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Işık saçacak aklığa varıncaya kadar ısıtılmış olan
AKMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Temiz, beyaz, güzel insan. 2. Yaşlı kimse.
AKMANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Akman)
AKMAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Aylar, yıldızlar
AKMER  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ay gibi beyaz (yüz
AKNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe, Arapça
Anlamı: Beyaz nur
AKÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü sözü doğru kişi, temiz kişilikli
AKPINAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Pınar)
AKSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: En uzak. En son. Kusvâ. Nihayet. Irak
AKSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi ve temiz tanınmış kimse.
AKSEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ak-sel.
AKSEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sen aksın, temizsin, doğru ve namuslusun
AKSEVİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sevil)
AKSIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, doğru, dürüstsün
AKSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz soylu
AKSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Temiz, pırıl pırıl su gibi. 2. Nehir
AKSUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Aksu)
AKSUNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ak renkli yaban ördeği
AKSUNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Aksungur)
AKSÜYEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türklerde soylu anlamında kullanılırdı
AKŞEMSEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe, Arapça
Anlamı: Dinin güneşi.- Türk din bilgini ve hekim.
AKŞIN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan).
AKŞİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu uğurlu. 2. Ak. 3. Güneş, nur, aydınlık. Akşit Muhammed b. Tugac: İhşidiler devletinin kurucusu
AKTAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz taç
AKTAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Aydınlık, mehtaplı gece
AKTAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Parlak, aydınlık sabah
AKTAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mermer
AKTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz tay. Türkler'de çok kullanılan bir isimdi
AKTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Parlak, görkemli, temiz huylu yiğit
AKTEMÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akdemir
AKTOLGA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tolga)
AKTUĞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Aytuğ)
AKYIL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, güzel sene
AKYILDIZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Akşama doğru doğan parlak yıldız. Çoban yıldızı, sabah yıldızı
AKYİĞİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüstlüğü ve temizliğiyle tanınmış yiğit.
AKYOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst, doğru ve iyi yol
ALA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yüce (19. Ayet).
ALAADDİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse. Alaaddin Keykubad (1192-1237) Anadolu Selçuklu Sultanı. - Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır
ALACAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Akan)
ALAGÜN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Yazın güneş buluta girdiği zamanki gölgeli hava
ALAMET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. İşaret, iz, nişan. 2. Remiz, sembol. 3. Belirti, emare. 4. Çok iri, şaşılacak büyüklükte (mec.).
ALANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ülke alan, fetheden, fatih
ALANAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alanalp)
ALANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alanalp)
ALANGOYA  Cinsiyet: Kadın Köken: Moğolca
Anlamı: 1. Altın geyik. 2. Ünlü Moğol destanının kutsal sayılan kadın kahramanı.
ALANGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Altın geyik
ALANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nur)
ALAPINAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Pınar)
ALARA Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen , Kırmızı süs anlamında bir tamlama
ALARCIN  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan
ALATAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güneş doğmadan önce ufukta beliren karışık renkler
ALATAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Derisinde benekler olan tay
ALBA  Cinsiyet: Kadın Köken: İtalyanca
Anlamı: Şafak, şafak vakti; tan, ortaya çıkma. (İtalyanca) Beyaz, ak, solgun, temiz, masum (İspanyolca)
ALBİNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Çerkes
Anlamı: Kafkaslarda bir nehir.
ALCAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Can alıcı güzel. Can alan, cesur, yürekli
ALÇİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Kırmızı renkli küçük bir kuş türü
ALDEBARAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir takım yıldızı arapçada takipçi anlamına geliyor.
ALDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir
ALDENİZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Kırmızı deniz, Türkler için özgürlük..
ALEDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Nazli, kaprisli.
ALEMDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: 1.Bayrak veya sancak tutan, taşıyan, bayraktar, sancaktar. 2. İşe önderlik eden. Alemdar Mustafa Paşa: Osmanlı veziri.
ALEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Ermenice
Anlamı: Saygınlık, başarı. Anlamının eksik yada yanlış olduğunu düşünüyorsanız yorum yada iletişim şeklinde bizimle irtibat kurabilirsiniz.
ALEV Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ateşten ve yanıcı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şekillere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın.
ALEVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Ali soyundan, Hz. Ali'ye hususi ilgi gösteren, ona taraftar olan. Şii mezhebinin kollarından biri
ALEYNA Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: 1.Bizim üzerimize, bizim hakkımızda. Bize.(Kaynak : Osmanlıca sözlük)2.Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan
ALGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Alan, fetheden, fatih
ALGI  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1 . Kazanç, alacak. 2 . Rüşvet. 3 . Vergi. 4 . Bir şeye dikkati yönelterek, o şeyin bilincine varma, idrak.
ALGIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güçlü, iyi, güzel, sıcakkanlı, sevimli. 2. Sevdalı, aşık, vurgun. 3. Hızlı akan su. 4. Renksiz, cılız, zayıf.
ALGUHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çağatay hanlığı hükümdarı. (1266). Orta Asyayı ele geçirip Harezmden Afganistan'a kadar sınırlarını genişletti. Cengiz'in yasalarını şiddetle uyguladı
ALGUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Aklı alınmış. 2. Al renginde, koyu ve parlak pembe. 3. Tümsek, tepe.
ALGUNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Serap. 2. Allık.
ALGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Kırmızı gül
ALINAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğru, güvenilir
ALIŞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Şan ve şerefi yüce ve yüksek olan çok değerli
ALİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife.
ALİ HAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Yüce han
ALİCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Ali ve can isimlerinin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. - (bkz. Ali ve Can)
ALİCENGİZ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Akla gelmez, şeytanca, beklenmedik ve umulmadık tarzda anlamlan ile "Alicengiz oyunu" deyiminde geçer
ALİGÜHER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Yaratılışı ve mayası yüce ve değerli olan
ALİKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ozgur; 2. Asil,soylu; 3. Guzel genc kiz.
ALİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok okumuş, bilgin.,2. Çok bilen. 3. Sonsuz. İlim sahibi. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak 13 yerde geçer. "Abd" takısı alarak da kullanılır.
ALİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Alim)
ALİNDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Latince
Anlamı: Batı Anadolu ’da bir antik kent ismidir.
ALİSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: asil,soylu
ALİŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Hükümdarların en yücesi. Alişah Taceddin. (?-1324). İlhanlı veziri
ALİŞAN Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Şan ve şerefi yüksek olan,çok değerli
ALİYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: 1. Yar, dost, sevgili. 2. Alinin dostu, sevgili adı. 3. Yüce dost.
ALİYE Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüce, yüksek, bir şeyin en yukarısı, tepesi. - (bkz. Ali)
ALİZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Fransızca
Anlamı: Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı.
ALKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçukluların egemenliğindeki İznik'te Ebu'l-Kasım'ın donanma komutanı
ALKIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gökkuşağı. Alkım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog
ALKIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme.
ALKUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hep, bütün, herkes
ALLAHVERDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: İran'da yaşayan bir Türkmen kabilesinin adı
ALMAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Azerice
Anlamı: Elmas demektir.
ALMİLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Elma gibi kırmızı yanaklı güzel
ALMİNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Al elma
ALMİRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık
ALP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehlivan. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler arasında kullanılmaya devam etti.
ALPAGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tek başına düşmana saldıran yiğit. 2. Eski Türklerde bir rütbe adı. 3. Eski Türklerde bir kurt adı.
ALPAĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, yiğit, kahraman
ALPAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst, kahraman, yiğit
ALPARSLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında
ALPARTUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kendine güveni olan yiğit
ALPASLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Arslan gibi cesur ve yiğit, savaş beyi. Büyük Selçuklu hükümdarı. Selçukluların en büyük zaferi sayılan Malazgirt zaferi onundur (l071)
ALPAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, yiğit kimse
ALPAYDIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alpay)
ALPBİKE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: genç, delikanlı, (bkz. Alp)
ALPÇETİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alpay)
ALPDE.MİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alpay)
ALPDOĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğuştan yiğit olan
ALPER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alp)
ALPERAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Alp: Cesur erkek ve Eray: ilk ay isimlerinin birleşiminden oluşmuştur.
ALPEREN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, bahadır
ALPERTUNGA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Efsanevi Türk hükümdarı ve destan kahramanı. M.Ö. 626 yıllarında yaşayıp İranlılarla uzun savaşlara giren Turan (Saka) hükümdarı olduğu söylenir.Türk, İran, Arap, Hint, Eski Yunan ve Asur kaynaklarında kendisinden değişik adlarla bahsedilir
ALPGİRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit hükümdar. Kırım veliahtı. Bir ara Kırım Hanı da oldu
ALPHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit hükümdar
ALPKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit soydan gelen
ALPKIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Keskin kılıç
ALPMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, cesur, kahraman
ALPNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alp)
ALPSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Alpkan). Yiğit ve cesur soya mensub
ALPTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kahraman şehzade. Birleşik isim. Alp: Kahraman, Tekin: Şehzade
ALPTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit cengaver, sevilen komutan, hükümdar, tuğluk.
ALTAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara verilen unvan, sultan, padişah.
ALTAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Asya'da Batı Sibirya ile Moğolistan'ı ayıran dağlık bölge. 2. Altay dağlan bölgesinde yaşayan Türklerin genel adı.
ALTIN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Parlak, san renkte, paslanmayan, kolay işlenebilen, ziynet eşyası olarak da kullanılan maden, zer, zeheb. 2. Örfte kadın adı olarak kullanılır. Zerrin (bkz. Zerrin).
ALTINAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Altın ve ay kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
ALTINBAŞAK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli kimse
ALTINBİKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Altınbaşak)
ALTINIŞIN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Işığın en güçlü anı
ALTINİZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Altınışık)
ALTINTAÇ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Altından taç
ALTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tuğ)
ALTUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)
ALTUNA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuna ırmağının gün batarken aldığı durum için osmanlıların verdiği ad.
ALTUNAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ay'ın san renkli hal
ALTUNÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bakır alaşımı. 2.Kırmızı bakır. 3. Kırmızı, al gözlü.
ALTUNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli kimse
ALTUNHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zengin hakan. Türklerin, Çin'de hüküm süren Türk-Moğol hükümdarlarına verdikleri ad
ALYA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüksek yer, yükseklik. 2. Gök, sema.
AMANULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın bağışlaması. Allah'ın koruması
AMBER  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde. 2. Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı.
AMEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İş, işlem, eylem.
AMİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok hasta. 2. Aşk hastası. 3. Başlıca nokta.
AMİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Fail, yapan, işleyen. 2. İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurlan.
AMİNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Gönlü emin, kalbinde korku olmayan. - Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine)
AMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Mamur eden, şenlendiren. 2. İmar olunmuş. 3. Devlete ait. 4. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.
AMİRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Zengin, prenses.
AMİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Amir)
AMMAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Memur eden. 2. Bayındırlaştıran. (bkz. Amir). - Ammar b. Yasir. Sahabeden. İlk müslüman olanlardandır. Çok işkence gördü. Habeşistan'a hicret etti. Annesi ilk İslam şehidcsi Sümeyye (r. anha)'dir.
AMR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uzun yaşamak, uzun ömürlü olmak.
AMRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Amr)
AMUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Bilen, öğrenmiş, öğreten
ANATOLYA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: anadolu
ANBER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ada balığının bağırsaklarında toplanan yumuşak, yapışkan ve misk gibi kokan, kül renginde madde. 2. Güzel koku. 3. Güzellerin saçı.
ANDAÇ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra
ANDAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hemen, o anda. - Erkek ve kız adı olarak kullanılır
ANGIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tanınmış, ünlü, namlı. 2. Bayındır.
ANI  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yaşanmış olaylardan belleğin sakladığı
ANIL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan.
ANİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sert, şiddetli. 2. Haşin. 3. Geçmişte, pek yakında, burnun ucu denecek kadar yakından geçen. 4. Biraz önce, belirtilen, bahsedilen.
ANİFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Anif)
ANİSE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cana yakın kız veya kadın.
ARAF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cennet ile cehennem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.
ARAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Birbirine yakın adalar topluluğu. Orta Asya'da bir göl
ARAM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Dinlenme, sükun, karar. 2. Rahat, huzur, istirahat. 3. Oturma, eğlenme, ikamet etme.
ARAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
ARAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İşâret, alâmet. * Tesâdüf, rast gelme. * Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet.
ARCA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Temiz, namuslu. 2. Aksak, topal
ARCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü saf, temiz kimse
ARCENK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Namus uğruna kahramanca mücadele eden.
ARDA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eskiden bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek. -3. Çıkrıkçı kalemi. 4. Sonra gelen.
ARDALI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Arsal)
ARDAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Arsal)
ARDIL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, arda, halef. mantık: Bir çıkarımda varılan sonuç.
AREF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Pek maruf, çok bilinen. 2. Arif, anlayışlı ve bilgili.
AREFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arife, dini bayramlardan bir evvelki gün. 2. Bir önceki gün.
AREL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, dürüst kimse
AREN  Cinsiyet: Unisex Köken: Diğer
Anlamı: Kum tanesi, ağaç cinsi
ARGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İki dağ arası, uçurum. 2. Orta Asya'da Issık gölü çevresinde Çu ve Talaş havzalarında yaşamış Kırgızların en büyük boyu. Argu Türkleri.
ARGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Zayıf, güçsüz, düşkün, dermansız, zebun. 2. Yanyana iki kamış düdüğünden veya kartal kemiğinden yapılmış kaval. - Argun: İlhanlı hükümdarı. Abaka Han'ın oğlu.
ARGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, aydınlık gün
ARHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün nitelikli, gururlu bakan
ARICAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, doğru kimse
ARIÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Barış, asayiş
ARIER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çalışkan kimse
ARIHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Arhan)
ARIKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, doğru, dürüst kal
ARIKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz soy
ARIKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Arhan
ARIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepelerin yüzü.
ARINÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Temiz, saf, arı. 2. Barış.
ARISAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: An gibi çalışkan kimse
ARISAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, doğru tanınmış kimse
ARISOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Arısan)
ARITAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temizleyen, arı duruma getiren
ARİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Meşhur, çok tanınmış, mütearif. 2. Bilgi sahibi. Bilen, bilgili, irfan sahibi. 3. Sıbyan mektebi hocası veya kalfası.
ARİFE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bilgi ve irfan sahibi kadın. Uyanık, ince ruhlu, latif
ARJİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yaşam ateşi, yiğit
ARKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Temiz, ari kandan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (1903-1966).
ARKIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yavaş, ağır, sakin, gelecek yıl
ARKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, uğurlu, kutlu
ARMAĞAN Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hediye, peşkeş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördüğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim adamını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı).
ARMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hasret, özleme. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık.
ARMİNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Emine, korkusuz, yürekli. Anlamlarını taşımaktadır.
ARMİNE  Cinsiyet: Kadin Köken: İbranice
Anlamı: İbranice isim. (bkz. Emine)
ARNİSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çok namuslu kadın.
ARRAF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Falcı, kahin. Müneccim. 2. Hekim. 3. Göçebe Arap.
ARRAFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Arraf)
ARSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz huylu, namuslu
ARSEBÜK  Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: 1. Temiz ruhlu ve çabuk. 2. Toy. 3. Namus konusunda titiz
ARSERUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çabuk,hızlı allah(cc)isimlerinden aydınlatan.
ARSLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kuvvet ve saldırganlığıyla tanınan hayvan, esed, şir. 2. Cesur adam, bahadır. 3. Bir çeşit çiçek. Arslan Argun: Alpaslan'ın oğlu (1097).
ARTAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden
ARTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yarar, fayda. 2. Üstünlük, meziyet, nitelik.
ARTİMUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Aktemur)
ARTUÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ucu sivri demirle donanmış mızrak
ARTUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Selçuklu Emiri. (XI. yy.). Selçukluların ünlü hakanı Alpaslan'ın emrinde Malazgirt savaşına katıldı
ARTUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gururlu, kendine güveni olan, vakur.
ARÜSEK  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gelin, küçük gelin. 2. Bebek gibi güzel kız. 3. İşlemecilikte kullanılan yeşil parlak sedef. 4. Ateş böceği. 5. Küçük bir mancınık çeşidi.
ARYA  Cinsiyet: Unisex Köken: Hind, avrupa
Anlamı: Opera eserinde solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği,kendiiçinde bütünlüğü olan şarkı. Denizciliktede kullanılan bir terim. Hind. Avrupa kültüründe soylu anlamında kullanılıyor.
ARZIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dindar, sofu
ARZU Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müştak olmak. "Arzum" olarak da kullanılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi.
ARZUM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Çok istenilen amaç
ARZUMAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Arzu)
AS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Mersin ağacı. 2. (Fars.) Değirmen.
ASAF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süleyman (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı. Daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.
ASAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Başlıca, esaslı, temel
ASALET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Soy temizliği, soyluluk
ASALETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Asil soylu, asalet
ASAYRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Hayat veren
ASEL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennetteki dört ırmaktan biri. bal ırmağı
ASENA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Asena Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurttur. Eski Türklerin en mühim hükümdarlarının mensubu olduğu Aşina, Zena, Asen veya Şunnu adı verilen sülale, efsaneye göre bu dişi kurttan türemiştir. Aslı Açina kelimasinden gelmektedir, zamanla dilimizde değişime uğrayarak asena haline gelmiştir.
ASENAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Çerkezce
Anlamı: Asena ve ay kelimelerinden türetilmiş bir isimdir.
ASFA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok saf, en temiz, halis
ASGAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: En küçük, daha küçük
ASHAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sahib'in çoğulu. 2. Hz. Muhammcd (s.a.s)'i görüp ona tabi olan kişiler. İnsanlık aleminin en seçkin simaları ve örnek neslidirler. Haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, Allah'ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğretilerini harfiyyen yaşamışlardır. Ashab-ı Kiram: Yüce sahabeler.
ASIF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Pek sert, pek şiddetli, şiddetle esen
ASIFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Şiddetle esen rüzgar. Kur'an'da Yunus 22, İbrahim 18 ve En'am suresi 81. ayetlerde geçer
ASIM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. Günahtan, haramdan çekinen. 3. İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Asım b. Umeyr: (749). İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.
ASIMA Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Asım)
ASİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çok isyan eden, çok isyancı.
ASİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu, sopu belli. Necip.
ASİME  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Akılsız, beyinsiz, şaşkın, sersem. - İsim olarak kullanılmaz
ASİRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Batı Arabistan'da bir köy adı.
ASİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sütun, direk, kolon. 2. Mersingiller, mersin ağacı türünden ağaçlar. 3. İsyan eden, itaatsiz, başkaldıran, serkeş, bagi. 4. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, günahkar. 5. Haydut, şaki. -Bu isim Rasulullah tarafından yasaklanmıştır. İçerdiği anlam İslami anlayışa terstir.
ASKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ordu, ordu örgülüyle ilgili. Vazife yapan. 2. Ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse. 3. Rütbesiz asker, er.
ASKERÎ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Orduya mensup. Orduyla alakalı. Askeri (Ebu Ahmed el-Hasan b. Abdullah el): Zamanının ünlü alimlerdendir (903-993). Ebu Davud esSicistani'nin talebesiydi
ASLAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
ASLI Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Asıl, tek, dip, kütük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten.
ASLIHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Aslı ve Han kelimelerinden türetilmiş birleşik bir isimdir. Kerem ile Aslı hikayesinin kadın kahramanıdır. Güzelliğinin yanında saçlarının uzunluğu ve gürlüğünden bahsedilir
ASLINUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Asıl nur (gerçeği nur olan).
ASLIŞAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Soyu şah
ASLİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Ermenice
Anlamı: Eski ermenilerdeki bir kraliçenin adı
ASPURÇE  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: Küçük çiçeğim - Orhan gazinin eşinin ismi
ASRIN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bu asıra ait, bu devire uygun
ASRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zamana uygun, çağdaş
ASU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1.Afacan 2. Isyan eden
ASUDE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Rahatlamış, sükuna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih. 2. Sakin, sessiz.
ASUMAN Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Gök, sema, felek. Asuman ile Zeycan hikayesinin erkek kahramanı. Doğu Anadolu'da yaygın olarak anlatılır
ASUTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hırçın tay
ASYA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Dünyadaki kıtaların en büyüğü
AŞDEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Bulgar
Anlamı: Aşkın en güzel hali
AŞIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir başkasını aşkla seven. 2. Dalgın, unutkan. 3. Tasavvufta Allah'a muhabbet duyan kişi. Aşık Çelebi (1520-1572) Osmanlı şair ve yazarlardan.
AŞİNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bildik, dost, arkadaş, tanıdık, aşna: 2. Sıfat Bilinen, tanıdık olan.
AŞİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ondabir, onuncu. 2. Samimi dost ve arkadaş. 3. Koca. 4. Aşar toplayan. 5. Kur'an-ı Kerim'den 10 ayetlik bir bölümü okuma. Aşir Efendi (Mustafa). Osmanlı Şeyhülislamı (1728-1804).'Bursa, Mekke ve İstanbul kadılıklarında bulundu. 1758-1800'de Şeyhülislamlık görevini ifa etli.
AŞİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: 1. Onuncu. Tâsia’nın altmışta biri. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
AŞKIN Cinsiyet: Unisex Köken: Türk