BABA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - Baba Oruç. Oruç Reis. Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın lakabı.
BABÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Böbürlenme. 2. Hükümdar. - Babürşah. Zahirettin Muhammed (1483-1530). Hindistan'daki Türk-Hint İmparatorluğu'nu kuran kişi.
BADE Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Şarap, içki. İsim olarak kullanılmaz
BADEGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Bade ve gül kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş bir isimdir. Bade : Şarap, içki. Kadeh. Gül : Küçük ve dikenli bir ağaçta olup şeklinin ve kokusunun güzelliği ile meşhur bir çiçek.
BADEM Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç. 2. Bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi.
BADİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Rüzgara veya havaya ait. 2. Geçici.
BADİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çöl, kır
BAĞATUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur yiğit
BAĞDAGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Değeri ölçülemeyen gül
BAĞDAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yakın arkadaş, dost
BAĞDAT Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İrak'ın başkenti olan tarihsel kent. Bağdat Hatun: (XIV. yy.) Emir Coban'ın güzelliğiyle ünlü kızı. İlhanlılar devletinin son hükümdarı Ebu Said Bahadır Han ile evlenmiştir. Bahadır Han'ın ölümünden sorumlu tutularak Arpa Han tarafından öldürüldü
BAĞIŞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama.
BAĞIŞCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bağış)
BAĞIŞHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bağış)
BAĞLAM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. Dilbilgisinde, önce veya sonra gelen kelimeyi etkileyen belirleyen birim ya da birimler bütünü. -Erkek veya kadın adı olarak kullanılır.
BAHA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzellik, zariflik. 2. Parıltı. 3. Alışma, dadanma. - Bahailik mezhebinin kurucusu.
BAHADDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
BAHADIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan'da hükümdarlık yapmış Türk lider
BAHAEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Bahaddin). Bahaeddin Ahmed Efendi (Bursa 1741-1794): Osmanlı dönemi tarihçilerinden. Müderrislik ve kadılık yaptı
BAHAMRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Irak'ta bir yer
BAHANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli Işık
BAHAR Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey.
BAHAULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah katında değer ve kıymet sahibi
BAHİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Deniz, derya. 2. Yalancı, ahmak, alık. 3. Ekin sulayıcı, sulayan. 4. Belli, besbelli, açık, apaçık. 5. Işıklı, parlak, güzel. Bahir (Abdurrahman) İst. 1688-1746). Osmanlı dönemi kadılarından. Şair, bestekar.
BAHİRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. - Kur'an-ı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır.
BAHİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Işıklı, parlak, güzel. 2. Dikenli ağaç. 3. Açık, apaçık. 4. Çok koşan cins deve. 5. Vapur.
BAHİSE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Söz eden, bahseden
BAHİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bahtı açık şanslı
BAHRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Denize ait denize mensup, denizle ilgili. 2. Denizci, levent. 3. Tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.
BAHRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Donanmaya ait (bkz. Bahri). 2. Libya çölünde vahalar grubu, Bahriye, Mısır'ın büyük vahalar grubunun en kuzeyinde olan aşırı verimli vahalardır. 3. Gönlü geniş, cömert vaha gibi verimli.
BAHŞENDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: Bağışlayan, ihsan eden. Afveden.
BAHTEVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şah Avrangzeb'in gözde kadınlarından biri
BAHTI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bahtla, kaderle ilgili. 2. Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası.
BAHTINUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Talihli, şanslı, yazgısı parlak
BAHTİSER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Talihli, şanslı, iyi yazgılı. İşleri başından beri iyi giden
BAHTİŞEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Talihi, kaderi, kısmeti şen. (bkz. İkbal)
BAHTİYAR Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: 1. Bahtlı, talihli. 2. Mesud, mutlu. Bahtiyar (Ebu Mansur) (942-978). Büveyhilerin hükümdarlarından biri.
BAKANAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: – Gökyüzünde duran ay, açık seçik.
BAKIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: l. İnceleyen, tetkik edip açıklayan. 2. Arslan. 3. Hz. Hüseyin'in Zeyne'l-Abidin'den torununun adı.
BAKİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'ın isimlerindendir. Genellikle abd takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülbaki). Kalıcı, sürekli, devamlı. Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz. 2. Artan, kalan, geriye kalan. 3. Korunmuş. Baki: - Ünlü Türk şairlerinden olup asıl adı Abdülbaki Mahmud'dur.
BAKİNAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Sürekli nazlanan, çok nazlı
BAKİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ağlayan kadın. Hüzünlü kadın
BAKYAZI  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet
BALA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çocuk yavru. 2. Yüksek, yüce, yukarı
BALABAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban: Gıyasu'd-Din Uluğ Hanın IV. yy. başlarında Aybek tarafından İltutmuş'dan sonraki en büyük hükümdar.
BALAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çocuk hakan, yavru kağan.
BALAHATUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün, asil kanlı. Değerli soy mensubu. Balahatun: Şeyh Edebali'nin kızı ve Osman beyin karısı
BALAMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Balaban)
BALAMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski bir Türk kağanı. (IV. yy.) Alanları ve Ostrogotları yenerek batıya sürdü
BALATEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Balaban)
BALCA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bal damlası, bal gibi
BALCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Baldan)
BALDAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bal gibi tatlı, şirin, hoş
BALDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli, şirin
BALER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tatlı dilli, cana yakın kimse
BALGIN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bal'a doymuş. 2. Çok tatlı, bal gibi.
BALHAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Hazar denizi sahilinde Anuderyanın eski yatağının denize vardığı yerde bir dağ silsilesi
BALIM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş.
BALIN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Balım)
BALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Eski, koca, köhne
BALİBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Osmanlı beylerinden. Bosna beyi olarak Kanuni'nin Belgrad Seferine katıldı. Mohaç savaşında (1526) düşmanı iki yandan çevirerek zaferin kazanılmasında büyük payı oldu
BALİSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Eski, köklü soydan gelen
BALİZZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çok zarif çok güzel ve çok ahlaklı bayan manasına geliyor.
BALK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şimşek
BALKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sarp ve ormanlık sıradağları. 2. Avrupa'nın güneydoğu bölgesine verilen isim. Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya'yı içerir.
BALKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyu. Kıpçaklann bir kolu. 2. Bu boya mensup kişi.
BALKI  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek.
BALKIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Parıltı, ışık, şimşek. Balkır Rıza: (Öl. 1945). Türk Karagöz oyunu ustası
BALKIZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Şirin, tatlı, hoş. Belkıs adının örfte söylenişi
BALKOÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Balkı)
BALSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Balım)
BANGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Haykırış, bağırış. 2. Gökgürültüsü, yankı.
BANU Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı. - Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (1864-1914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından.
BANUGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Banu)
BANUHAN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Banu)
BARAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuzların Bayat boyuna mensup bir oymak. Gaziantep, Kilis ve Nizip çevresinde yaşarlar. - Barak Han: Çağatay hükümdarı (1266-1271)
BARAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yağmur. Mevsim-i Baran, yağmur mevsimi.
BARANSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Baran)
BARAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz
BARBAROS Cinsiyet: Erkek Köken: İtalyanca
Anlamı: Kırmızı sakal. Baba-Oruç. Türk denizci kaptan-ı derya. Oruç Gazi'nin İtalyanlarca meşhur olan ismi. Kanuni döneminde yaşayan ünlü denizci. Barbaros Hayrettin olarak bilinmekte.
BARÇIN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bir tür ipekli kumaş
BARGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Varılacak, gidilecek anlamındadır.
BARHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Farça bir isim, bar oyununun ağası anlamına geliyor. Anlamının eksik yada yanlış olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
BARIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar. 2. Yeşillik, çayırlık yer.
BARIKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Barık)
BARIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Varlık, servet, zenginlik
BARIŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik.
BARIŞCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Barış)
BARİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Parıldayan. 2. Nazik, dakik, ince. Fikr-i Barik İnce düşünce.
BARİKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Şimşek, yıldırım parıltısı
BARKAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul.
BARLAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kahraman, savaşçı
BARS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğulu. -İsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (el-Melikü'1-Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır.
BARTU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: En eski Türk kağanlarından biri
BARUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yanıca - yakıcı madde
BASAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Basat, Dede Korkut Kitabı'nda geçen bir kurgusal karakter. Burada Tepegöz'ü öldüren kahramandır. İsminin manası Eski Türkçede akranlarından üstün anlamına gelir.
BASİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Göz. 2. Görme. 3. Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören ("Abd" takısı almadan kullanılmaz).
BASİRET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş. 2. Ön görüş, seziş.
BASRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Basralı, Basra şehrinde oturan. Hasan'ı Basri'ye izafeten kullanılmıştır
BASRİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Basri)
BAŞAK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam, dayanıklı
BAŞAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Başarılı ol, işi sonuçlandır
BAŞARAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Başaran.
BAŞAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Birinci, ilkay
BAŞBUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Başkumandan, hükümdar. - Eski Türklerde orduya kumanda eden hükümdar veya komutanlar.
BAŞEĞMEZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Buyruk altına girmeyen, kişilikli
BAŞER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Başar)
BAŞİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Göz. 2. Görme. 3. Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören ("Abd" takısı almadan kullanılmaz).
BAŞKAYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Kayaların başı, güçlü, kuvvetli.
BAŞKAYNAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlk kaynak. Ana kaynak
BAŞKUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Türk çadırlarının çevresindeki kanatlan örten bölümlerin üst tarafına bağlanan ve 18 cm eni olan kuşak
BAŞKURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ural dağlan bölgesinde yaşayan ve Türklerin Kıpçak kolundan olan bir boy. Asıl ismi Başkırt'tır. Ural dağlannın güneyinde yerleşiktirle
BAŞKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, talihli kimse
BAŞOK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Önde olan yiğit
BAŞOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Başta ol, önder ol
BAŞÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Önemli soydan gelen
BAŞSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Başöz)
BAŞTUGAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Başok)
BAŞTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Başman)
BATI  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır
BATIBOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Türklerin göç sonucu batıya yerleşen oymakları
BATIGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Batı'da açan yetişen gül
BATIHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Batı)
BATIKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Batı+han Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
BATIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah ın 99 isminden biri
BATIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, kahraman, bahadır
BATIRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Batır)
BATIRHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Batır)
BATTAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cesur, kahraman. 2. Pek büyük. 3. İşe yaramaz, hantal. 4. İşsiz. Battal Gazi: Emevilerin VII. yy. Bizans'a düzenledikleri sefer ve savaşlarda ün salmış komutanı.
BATU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün gelen, gücü yeten, galip
BATUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Batu)
BATUHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Altınordu devletinin kurucusu (1204-1255). Cengiz Han'ın torunu
BATUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kahraman, yiğit, cesur, bahadır
BATURAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Batur)
BATURHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Batur)
BAVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Tasdik, inanma. Sağlam, pek doğru
BAYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ulu, yüce saygın, soylu. 2. Ekilmemiş toprak.
BAYAZID  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz, Bayezid)
BAYBARS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bahri Memlüklerin sultanı olup Kıpçak ülkesinde doğmuştur. Baybars (el-Melikü'l-Zahir Rüknettin). (1223 Şam - 1277). Eyyubi hanedanını ortadan kaldırıp Abbasi halifeliğinin yeniden kurulmasını sağladı
BAYBAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zengin, ileri gelen, saygın
BAYBEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz, Baybaş)
BAYBORA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Fırtına
BAYCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Baybaş)
BAYÇA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Zengin, varlıklı
BAYDAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bayrak
BAYDAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şımarık, gururlu, kendini beğenmiş
BAYDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kırım yarımadasında Sivastopol şehrinin güneyinde tartada bir Türk köyü. Güzellik ve bereketiyle ünlüdür
BAYDIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli
BAYDU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlhanlı devleti hükümdarı Hulagunun torunu. 11 ay İlhanlı devleti hükümdarı oldu
BAYDUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli, cesur
BAYER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zengin, varlıklı kimse
BAYEZİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çeşitli zamanlarda yaşamış Osmanlı şehzadelerinin genel adı. Bayezit l. (Bursa 1360-Alaşehir 1403). Yıldırım, Osmanlı padişahı. I. Murat'ın Gülçiçck Hatun'dan olma oğlu
BAYGÜÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zengin ve güçlü kimse
BAYHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bay ve han kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.
BAYINDIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İmar edilmiş, mamur
BAYKAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yaban kısrağı Orta Asya Türk ülkelerinde yaşar
BAYKAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hekim, doktor
BAYKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz, Baygüç)
BAYKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Baygüç)
BAYKARA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Helak olma, mahvolma. 2. Böbürlene böbürlene, salınarak yürüme. 3. Malı çok olma. Baykara: Timuroğullan şehzadesi. Timur'un torunu Şeyh Ömer'in oğludur.
BAYKOCA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Varlıklı, saygın
BAYKURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Baykoca)
BAYKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu talihli
BAYKUTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Baykut)
BAYLAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Nazlı, şımarık. 2.Bayla büyüdü bir dediği iki edilmedi.
BAYMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Varlıklı, saygın
BAYRAKTAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bayrak taşıyan.
BAYRAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Neşe ve sevinç günü. Dini bakımdan hususi değeri olan ve milletçe kutlamalar yapılan gün veya günler.
BAYRI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan
BAYRU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bayrı)
BAYRUALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bayru)
BAYRUHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bayru)
BAYSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu, ünlü kişi
BAYSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zengin, tanınmış
BAYSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Baysan)
BAYTAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kısrak. 2. Bayır, yokuş.
BAYTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Baytal)
BAYTUGAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tugay)
BAYTÜZE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tüze)
BAYTÜZÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tüzün)
BAYÜLKEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ülgen)
BEDAHŞAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Amu-derya'nın kaynağı olan Perc'in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket
BEDAHŞİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Bedahşan)
BEDAYİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Eşi benzeri olmayan güzel, mükemmel, yeni şeyler
BEDEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Değer, kıymet. 2. Bir şeyin yerine verilen, yerini tutan şey, karşılık.
BEDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir. 3. Söz estetiği, halin muktezasına uyan delilleri açık şekilde belirtme ve sözü güzelleştirme yollarına ait bilgiler toplamı. 4. Güzel, güzellik. Bedi b. Mansur. Hanefi fıkıh alimi (Sivas-1223). El-Bahru'1-Muhit adlı bir fıkıh eseri vardır.
BEDİA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüksek estetik değerde, sanat eseri. 2. Beğenilen ve takdir edilen şey. Eşi az bulunur güzellikte. 3. Ülkü, ideal.
BEDİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Meşhur, görünür, açık meydanda. (Hüveyda)
BEDİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şan ve şerefi büyük olan
BEDİHE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Düşünmeden, birden bire söylenen güzel söz. 2. Başlangıç.
BEDİHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Besbelli, açık-apaçık
BEDİİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Eşi, benzeri olmayan
BEDİNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Bedi)
BEDİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dolunay, ondört gecelik ay
BEDİRAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. İşleri kötü idare eden. 2. Çapkın kadın.
BEDİRHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İleri görüşlü, aydın lider
BEDİRNİSA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Dolunay kadar güzel kadın anlamdadır.
BEDİÜZZAMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zamanın harikası. 2. Asrın mükemmel insanı. - Daha çok lakab olarak kullanılır. - Bediüzzaman Said Nursi: Son devrin meşhur müslüman alimlerindendir. Hayatının önemli bir kısmı İslami düşüncelerinden ötürü hapislere girip çıkmakla geçti. Risale-i Nur Külliyatı'nı telif etmiştir.
BEDRAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sert başlı at.2. Daima. 3. Hoş latif, yakışıklı.
BEDREDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Din'in nuru, ışığı. 2. Dinin aydınlığı, dinde bilgelik. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
BEDREKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yol gösteren, kılavuz
BEDRETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
BEDRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İçi altın dolu kese. Bedr-i Dilşan b. Mehmed b. Oruç b. Gazi b. Şeban: (XV. yy. il yarısı) Türk şairlerinden. Murat II. adına yazdığı Murat namesi ünlüdür. 2. Ayla ilgili, ayın ondördü gibi güzel.
BEDRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ay gibi. Ay kadar güzel. Ay'a ait. 2. Sühreverdiyye tarikatının altı şubesinden biri.
BEDRULCEMAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ay yüzlü. 2. Fatımi devleti vezir ve serdarlarındandır. 2 defa Şam valisi olmuştur. (1013-1094).
BEDRUNNİSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Dolunay yüzlü kadın
BEDÜK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük, yüce, gösterişli, önemli
BEGÜM Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Kadın hükümdar, prenses. Doğu Türk hükümdarlarının harem ve kızlarına isim olarak verilirdi
BEGÜN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gün
BEHÇET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sevinç. 2. Güzellik, güleryüzlülük. 3. Şirinlik. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi 60. ayetinde geçmektedir.
BEHİCE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Şen, güzel, güleryüzlü kadın. (bkz. Behiç)
BEHİÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şen, güzel, güler-yüzlü adam. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kelimelerdendir. - (bkz. Hac, ayet 5)
BEHİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzel kadın. Soyu-sopu temiz kadın. 2. Şişmanlıktan dolayı nefes darlığı olan.
BEHİŞT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Cennet. 2. Uçmak.
BEHİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Beha'dan güzel
BEHLÜL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok gülen, çok gülücü. 2. Hayır sahibi, çok iyi adam. 3. Bir İslam sofisi, Behlül-i Dana. Harun er-Reşid'in kardeşinin adı olup, delice hareketleriyle meşhur olmuştur.
BEHMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Filan filanca. 2. Fars takviminde 11. ay'a ve her ayın 2. gününe delalet eder.
BEHMAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Çok ziyade, fazla
BEHMENYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İbn Sina mektebine mensup ve Arapça telifleri olan filozof. (X-XI. yy.). İbn Sina'nın kitaplarını şerhetmişir
BEHNAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güleç, güler-yüzlü, iyi huylu ve daima gülen adam
BEHNANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güleryüzlü, iyi huylu ve daima gülen kadın
BEHRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: l. Onun için ondan dolayı. 2. Bir Arap kabilesi olup Hunus ovasında yerleşmişlerdir.
BEHRAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Merih yıldızı. 2. Her ayın 20. gönü. 3. Acem pehlivanlarından birinin adı. 4. İran hükümdarlarından birkaçının adı ki en meşhuru yaban eşeği avına pek düşkün olan "Behram Gûr"dür.
BEHREM  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Asfur çiçeği kırmızı gül
BEHZAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ressam, minyatürcü.
BEHZAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğuştan iyi, soylu kişi
BEJNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Kürtçe
Anlamı: Boyu, endamı güzel.
BEKATA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İleri gelen, saygın. Soylu, isim yapmış sülaleden
BEKBARS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bekata)
BEKDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bekata)
BEKDİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Doğru sözlü, mert. 2. Gönlü zengin.
BEKEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Sağlam, dayanıklı aynı zamanda bir ağaç ismi.
BEKİ - BEKRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.
BEKİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yakışıklı, süslü delikanlı, genç
BEKİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse, bakir. 2. Yeni doğmuş. 3. Öncesi, İsmaili zümresine ait büyük bir Arap kabilesi.
BEKLEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Beklenilen kişi
BEKRİYE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2. Genç ve taze kız. 3. Dişi deve yavrusu.
BEKSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tanınmış, ünlü, saygın. 2. Bey ünvanı taşıyan.
BEKTAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Akran. 2. Eş, müsavi. - Bektaşi: Hacı Bektaş Veli tarikatına mensubolan kişi, Horasan'da gelip Anadolu'ya yerleşen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu ileri sürülen tarikata mensup ilk zamanlan bilinmeyen bu tarikat, sonradan batıni bir hüviyet kazanmıştır.
BEKTÖRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, değişmez töreleri olan, törelerine bağlı
BEL'AM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Terbiyesiz, aç gözlü, pisboğaz, obur. 2. Hz. Musa hakkında İsrailoğullarını kandırarak yalan söyleyip dünya menfaatından ötürü gerçeğe sırtını dönen, bilge olmasına rağmen küfrü tercih edip Hz. Musa'ya beddua etmesiyle tanınmış olan "Bel'am b. Baura" adında İsrail kabilesinden bir zatın adı. İsim olarak konulmaz.
BELAZURİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: II. yy. Arap tarihçilerinin en büyüklerinden. (Ahmet b. Yahya) Belazur usaresi içmiş ve şuurunu kaybederek öldüğü için kendisine bu ad verilmiştir
BELCE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İki kaşın arası.
BELEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hediye, armağan. 2. Selçukluların Dersim, Gere, Harput ve Halep emiri.
BELEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dağ beli, dağın aşılacak yeri, dağlık yer. 2. Akdeniz bölgesinde İskenderun'da Suriye'nin Kuzeye ulaşan büyük yolun Amanos dağlarım aştığı geçit üzerinde bulunan kasaba.
BELGE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir gerçeğe tanıklık eden şey
BELGİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Alamet, nişan, marka. 2. Tam ve kesin olarak belirlenmiş, sarih.
BELHİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Belh şehrine mensup (Afganistan)
BELİĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Fasih ve düzgün konuşan. 2. Açık, yeterli
BELİK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Saç örgüsü
BELİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın
BELİNAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın gölün yüzeyine yansıması, Peygamber Çiçeği
BELİNDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Bilinmiyor
BELİT  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Başka bir önermeye götürülemeyen ve kanıtlanamayan, böyle bir geri götürme ve kanıtı da gerektirmeyip, kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin temeli ve ön dayanağı olan temel önermeye belit denir. Eş anlamlısı aksiyom.
BELİZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: İşaret, im, iz.
BELKIS Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Müslümanların seba melikesine verdikleri isim. - Güneşe tapan bir kavmin kraliçesi iken Hz. Süleyman'a biat ederek kendisiyle evlenmiş ve müslüman olmuştur. Kur'an'da ismi lafzen geçmemiştir. Fakat Hz. Süleymanla arasında geçen olaylar Neml suresinde anlatılır. Kur'an'da bahsedilen kadının o olduğu rivayet edilir
BELMA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Yumuşak, sakin, telaşsız (kimse).
BELTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dağların bel verdiği yerden doğan sabah güneşi
BENAL  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Ben-Al
BENAN Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Parmakla gösterilecek kadar güzel
BENAZİR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bir tane. Eşsiz, tek anlamlarını taşır.
BENDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bağlanmış kimse, tutsak. 2. Kul, köle. 3. Yürekten bağlı. 4. Büyük aşkla seven.
BENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ben yiğidim.
BENGİ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sonu olmayan, hep kalacak olan, sonsuz, ebedi
BENGİALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bengi)
BENGİSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (Bengi)
BENGİSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bengi)
BENGİSU Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Ab-ı hayat
BENGÜ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ebedi, sonu olmayan
BENGÜBADE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Parıldayan,ışık saçan
BENGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Üzerinde benekler bulunan gül
BENİZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Türkçe anlamı "Yüz rengi" dir.
BENNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yapı yapan, mimar, kalfa, dülger
BENNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ben nur gibi parlak ve güzelim anlamında kullanılan bir ad.
BENSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Su gibi aziz benlik
BERA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk. el-Bera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe-691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti
BERAT Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge.
BERAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali
BERCA  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yerinde tam doğru ve münasip
BERCESTE Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Güzel, hoş, latif.
BERCİS  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1."Müşteri" denilen yıldız, Jüpiter gezegeni. 2. Sütü çok olan deve.
BERÇİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Toplayıcı
BERDAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: 1. Çukurova yöresinde bir nehir ismi. 2. Hoş kokulu dağotu.
BEREKET Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bolluk. 2. Meymenet, saadet, mutluluk, Allah vergisi.
BEREM  Cinsiyet: Unisex Köken: Osmanlıca, Farsça
Anlamı: 1. (C.: Ebrâm) Kumar oyununa dâhil olmayan. 2. Asma ve kabak çardağı. * Üzüm çubuklarının altına konulan çatal şeklindeki ağaç. Herek.
BEREN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli, akıllı
BERFİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz.
BERFU  Cinsiyet: Unisex Köken: Diğer
Anlamı: Kar tanesi.
BERGİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Berkin)
BERGÜZAR Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Hediye, hatıra, andaç
BERGÜZİN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Seçkin, beğenilmiş makbul
BERHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)
BERHUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Dağarcık, torba
BERİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Salim, kurtulmuş. 2. Temiz, Arınmış.
BERİA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Olgunluk ve güzelliğiyle akranlarından üstün olan sevgili
BERİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Haberci. 2. Eskiden müslüman devletlerde posta ve haber alma örgütünün adı.
BERİKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Şimşek parıltısı.
BERİKANUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bknz. Berika ve Nur
BERİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Arınmış, aklanmış
BERİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu.
BERİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İnam ve ihsan sahibi. Saliha ve vazifesini yapan hanım
BERİVAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Dağ çiçeği. Kayalık yerlerde yetişen ve etrafında hiçbir bitkinin yaşamasına izin vermeyen bir bitki türü.
BERJAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Çerkezce
Anlamı: Çevik anlamına gelmektedir.
BERK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
BERK YARUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Selçuklu Sultanı. (Öl. 1104). Melikşah'ın oğlu
BERKA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kuzey Afrika'da eski bir şehir
BERKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam yiğit kişi
BERKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü.
BERKANT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, bozulmaz, yemin
BERKAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Berk)
BERKCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Berk ve Can kelimelerinden meydana gelmektedir. Bakınız : Berk ve Can
BERKE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur.
BERKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: güçlü el
BERKEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Benim Berke - m.
BERKEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Kürtçe
Anlamı: Gülümseme, gülmeye yakın
BERKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, sağlam kişilikli
BERKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şimşek gibi parlak
BERKİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam güçlü kuvvetli
BERKKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü soydan gelen
BERKMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, sağlam, kişilikli
BERKSAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü tanınan kimse
BERKSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Berksan)
BERKSU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soğuk ve keskin su
BERKÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam, güçlü tanınmış
BERMAL  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Dağ tepesi, doruk. - (bkz. Şahika, zirve)
BERNA Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Genç delikanlı, yiğit
BERRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse
BERRAK Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses.
BERRAKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Aydınlık görünüşlü güzel kadın
BERRAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Kesen, kesici, keskin
BERRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri "Berre" idi. ayrıca üvey kızının adı da "Berre" iken onu "Zeynep" olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak " O kendi nefsini temizler" diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir.
BERRİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yüksek yüce
BERRU  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1- İyilik eden, iyiliği ve mükâfâtı çok olan. 2- Sözünü yerine getiren.
BERSU  Cinsiyet: Kadın Köken: Osmanlıca
Anlamı: Ber : üzere, üzerine, yukarı mânasındadır. Ayrıca göğüs, sine, bağır, sadır, fayda, hamil, hıfz, yan ve taraf anlamları da vardır ve Su ile birlikte kullanılmaktadır.
BERŞAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ümmet. Bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden kimse
BERŞE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Hep, bütün, çok
BERTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: 1 - Sabahın en erken meyvesi. Şafak Yemişi. 2 - Avarcada Yüregin gizemli gözü.
BERTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Üstün, yüksek nitelikli, değerli
BERTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Engel tanımayan, güçlükleri aşan
BERVA  Cinsiyet: Kadin Köken: Lazca
Anlamı: Fırtına anlamını taşımaktadır.
BERZAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İnsanların ölümden sonra kıyamete kadar bekleyeceği yerdir. Ayrıntılı bilgi için : http://tr.wikipedia.org/wiki/Berzah
BERZALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ebu'l-Kasım b. Muhammed. - Arap tarihçilerinden-dir
BERZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Kam, şaman, yol gösteren.
BERZEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yöre, mahalle, yol
BESALET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Korkusuzluk, yüreklilik
BESAMET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güleryüzlülük, şenlik
BESİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güleryüzlü, güleç adam
BESİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Besim)
BESTAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir Evliya İsmi
BESTE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi.
BESTEGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gül kadar güzel ve duygulu.
BEŞAREDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin müjdesi.
BEŞARET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Müjde, muştu, iyi haber. 2. Güler yüzlülük, gülümseme.
BEŞİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Müjde getiren müjdeci. 2. Güleryüzlü güleç adam. Kur'ani bir kavramdır. İnsanlara Allah'ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur'an için kullanılmıştır.
BEŞİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güleryüzlü, güleç hanım
BEŞUŞ  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Okşadıkça süt veren deve. 2. Araplarca çok meşhur ve meş'um bir kadın.
BETİGÜN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün : Aydınlık, aydınlık yüz
BETİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yazılı olan şey, yazılmış yapıt
BETİL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Temiz, iffetli
BETİM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde, söz ya da yazıyla anlatma, tasvir. 2. Herhangi bir şeyin resmi ya da heykeli.
BETÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed (s.a.s)'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı.
BETÜLAY Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Betül).
BEYAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bildirme, söyleme, açıklama. 2. Belagat ilimlerinden ikincisi. 3. Belli apaçık.
BEYATİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gece uyuma, gece iş görme, geceyi işiyle geçirme. 2. Türk müziğinin en eski makamlarından olup, hala kullanılmakta olan bir makamdır.
BEYAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ak, en açık renk. 2. Aydınlık. 3. Deri rengine göre bir insan ırkı. 4. Yumurta akı. -Mahalli yerlerde kadın adı olarak kullanılmakladır.
BEYAZIT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ebu Yezid, Yezid'in babası, kısaltılmıştır. - Arapça'dan Türkçeleşmiş
BEYBARS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Baybars)
BEYBOLAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çelik gibi güçlü, saygın kimse
BEYCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Beybolat)
BEYDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tehlikeli yer. 2. Sahra, çöl. 3. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.
BEYHAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Horasan'ın Nişabur eyaletinde bir bölge
BEYHAKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: el-Beyhaki: Arap müellifi olup muhaddis ve Şafii fakihlerindendir
BEYHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hükümdarların üstünü. Seçkin han. Beyhan Sultan: Mustafa III. kızı
BEYKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Beycan)
BEYKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Beycan)
BEYNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: "iki el arasındaki sevgi" anlamındadır. Kuran’ da yer alan bir kelimedir.
BEYREK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çok nazik, efendi, bey. 2. Hüzünlü.
BEYSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Beycan)
BEYSUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Nazik insan
BEYTİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Eve ait, evle ilgili
BEYTÖRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Baş adet, adetleri yerine getiren
BEYTULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kabe
BEYZA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Daha ak, çok beyaz. 2. Günahtan kaçınmış. Günahla kirlenmemiş.
BEYZADE Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Beyoğlu. 2. Soylu kimse. - Farsça'dan birleşik isim olarak Türkçeleştirilmiştir.
BEYZAGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Lekesiz, tertemiz gül anlamındadır.
BEYZANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Işık saçan nur
BEYZAVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Beyzavi (Abdullah b. Ömer). İran'da yaşamış Tefsir ve Kelam alimi. Şafii mezhebindendir. Tefsirin yanında fıkıh usulü, kelam ve irab hakkında eserler vermiştir
BEZEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Süs, benek, zinet
BEZMİ ALEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Dünya meclisi, sohbet toplantısı. Bezm-i Alem Sultan. Sultan Abdülmecid'in annesi
BİAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek. * Rey vermek.
BİCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Cansız, ruhsuz. 2. Canını esirgemeyen, şehit.
BİDAYET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Başlama, başlangıç
BİDİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hindistan'da yerleşmiş Farsça yazan büyük Türk şairi.
BİGE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Evlenmemiş, çouğu olmamış
BİHAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Bilge, bilgili.
BİHRUZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İyi gün, güzel gün anlamında. Bihruze Hatun: Şah İsmail'in zevcesi. Çaldıran'da yenilip her şeyini bırakan Şah İsmail'in zevcesi
BİHTER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Pek iyi, daha iyi
BİKE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Benzersiz, eşsiz
BİLAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şehirler bölge, eyalet, memleket isimlerini ifade için terkiplerde kullanılır
BİLAL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir
BİLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Süslü ve işlemeli kılıç kemeri
BİLAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi asil ol
BİLDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bel, belleyen, yer kıran, kürek çeken. 2. İstihkam neferi.
BİLEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güç, kuvvet
BİLEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgili, görgülü, anlayışlı
BİLGE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse
BİLGE HATUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Kutluk Han'ın annesi. Türk hükümdarı (VIII.yy-)
BİLGEALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bilge)
BİLGEHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Göktürk hakanı (683-734). Babası Kutluğ İlteriş Han'dır
BİLGEKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgin soydan gelen
BİLGEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.
BİLGEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bilge)
BİLGER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, bilgili, bilge, bilgin
BİLGİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlim kelimesine anlamdaş olarak türetilmiştir.
BİLGİN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)
BİLGİNUR Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Bilginin ışığı, bilginin aydınlığı
BİLGİSER  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: (bkz. Bilginer)
BİLGİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgin hanım.- Yanlış yapılmış isimlerdendir
BİLGÜN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bilgin)
BİLKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgili
BİLLUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bazı cisimlerin tabi olarak aldıkları geometrik şekil. 2. Duru, berrak, kesme cam, kristal. 3. Necef taşı. (Mec.) Temiz, pırıl pırıl insan.
BİLMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bilen, anlayan, bilgili
BİLSEN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Kendini bil
BİLTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bilmen)
BİLUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Yarım Ay
BİNALİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ali'nin oğlu
BİNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğitler
BİNAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bin tane ay, çok kuvvetli ışık
BİNHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hanların hanı
BİNKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu kanlar
BİNNAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ateş topları, aynı zamanda bin nar tanesi anlamı taşır.
BİNNAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Nazlı. 2. Cilveli. 3. Allah'a yalvaran.
BİNNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Nurla özdeşleşmiş. 2. Bin tane nur.
BİNTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Binkan)
BİRANT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin.
BİRAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Asil, soylu, bir aileye mensup. 2. İlk erkek çocuğa verilen isim.
BİRAY Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi tek, eşsiz
BİRBEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Bir ve Ben in birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Sadece ben olarak anlamlandırılabilir.
BİRCAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tek, eşsiz
BİRCE Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Tek, eşsiz, biricik
BİRCİS  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Gezegen, Jüpiter, müşteri yıldızı, bercis
BİRDAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir tane, tek dal
BİRGE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kamçı. 2. Birlikte, beraber.
BİRGİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Batı Anadolu'da İzmir ilinin Ödemiş ilçesinin merkezi, Bozdağ eteklerinde kurulmuştur
BİRGİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Birleşik, birleşmiş, birlik almış
BİRGİVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Birgivi: Büyük din ve dil alimi (d. 1522) İmam Birgivi lakabıyla şöhret olmuş, vasiyetnamesi ve ilmihali o dönem halkının ihtiyacını karşılamıştır
BİRGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bir tane, tek gül. Kıymetli gül
BİRHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek yönetici
BİRİCİK Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Tek, bir tane, emsalsiz
BİRİM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Bir tanem, biriciğim
BİRİNDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Yaralı anlamına gelmektedir.
BİRKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu
BİRKE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Büyük havuz. 2. Gölcük. 3. Göğüs.
BİRMA  Cinsiyet: Unisex Köken: Hintçe
Anlamı: Çin Hindi'nde bir yer. Birmanya diye de tanınır. Birmanya müslümanları ülkelerinin % 30'una ulaşmışlardır
BİRMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek olan, benzeri olmayan kimse
BİROL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek ad, bir ol
BİRSEN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sadece sen, tek sen
BİRSEV  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Tek sevgili
BİRSİN Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yonca
BİRSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Özel bir su, biricik su gibi
BİRTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir tane, tek
BİRTEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Tek yegane.
BİRUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Dışarı. 2. Dış harici. 3. Osmanlı Devleti'nde saray dışında vazifeli memurlar.
BİRÛNÎ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Biruni: Büyük İslam bilgini (973-Gazne 1048). İbn Sina'dan ders altı. Hindistan'a gitti. Sanskritçe öğrendi. Pozitif ilimlerin hepsiyle ilgilendi ve bu konuda birçok kitap yazdı
BİSTAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Bayezid Bistami: Ünlü mutasavvıf, hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir
BİSTEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Horasan eyaletinde El-Bürz eleklerinde bir şehir. Hüsrev 2. Pervizin dayısı Bistam tarafından kurulduğu için bu ismi almıştır. Elmaslanyla ünlüdür
BİŞAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Esir tutsak. 2. Altın, gümüş kakmalı işlemeler. 3. Saçılan şey, saç. 4. Güçsüz, dermansız.
BİŞR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güler yüzlü kişi, güleç, sevimli. Bişr b. Bera': Sahabedendir. Babası Bera' b. Marun Akabe beyatına katılanlardandı. Bişr, iyi bir savaşçı ve okçuydu. Yahudi bir kadının verdiği zehirli eti yiyince zehirlenerek şehid oldu
BİTENGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Güllerin bitmesi
BİYÇE  Cinsiyet: Kadın Köken: Osmanlıca
Anlamı: Bey kızı.
BLEDA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Batı hun hükümdarı olan Attila’nın erkek kardeşi
BOĞAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Küçük yaşta boğa öldürdüğü için kendisine bu ad verilen, Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman. Dirse Han'ın oğlu
BOĞATAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ünlü Türk beylerinden biri
BOLGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türk adlarından
BOLHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bolgan)
BORA Cinsiyet: Erkek Köken: İtalyanca
Anlamı: Araziden çıkan şiddetli rüzgar
BORAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi
BORATAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Boran)
BORAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bor ve ay kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.
BOTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Botan Dicle Nehri’nin bir koludur. İsmini geçmişteki Botan (Kentrites) Krallığı’ndan alır. Sokrates’in öğrencisi Ksenephon M.Ö 400 yılında yazdığı Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adlı kitabında nehirden oldukça fazla bahsetmiştir.
BOYLA KUTLUG YARGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türklerde birleşik rütbe unvanı. Suci yazıtında Kırgız kabilesinden Yaplakar Kan Ata'nın ünvanı olarak geçer
BOYLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kibirli, mağrur
BOYRAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kuzey rüzgarı
BOYSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uzun boylu, yakışıklı delikanlı
BOYSEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uzun boylu
BOZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük Selçuklu Emiri. Selçuklu Sultanı Melikşah'a büyük yardımları dokundu. Kazanılan birçok zaferde etkin rol oynadı
BOZBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kır beyi, gri
BOZBORA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Fırtına
BOZDOĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir şahin türü
BOZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz tenli
BOZKAYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bozer)
BOZKURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Göktürk efsanelerinde yer alan kutsal hayvan
BOZUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Büyük Selçuklu emirinin adı. 2. Sürülmemiş tarla.
BOZYEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yağmur getiren lodos rüzgarı
BOZYİĞİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bozer)
BÖKE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kahraman, güçlü kimse. 2. Önder, başkan, reis. 3. Kabadayı, cesur efe. 4. Güreşçi, pehlivan.
BÖRÇETİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski tarihçilere göre Türkleri Ergenekon'dan kurtaran demircinin adı
BÖRTEÇİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yoğun sevgi tapınmak
BUCAK  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad
BUDAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ağacın dal olacak sürgünü. 2. Dal. 3. Dalın gövde içindeki sert bölümü.
BUDESUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Su gibi tatlı iyi huylu şeker cana yakın
BUDUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Halk, kavim, ahali
BUDUNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Budun)
BUĞÇE  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Cennette bulunan sarmaşığın ismi aynı zamanda yere düşen ilk kar tanesi.
BUĞLEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cenneti müjdeleyen melek
BUĞRA Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.
BUĞRAHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: 1. X. yy.'ın başlarında Orta Asya'daki yağma boyundan çıkan ve ilk İslam devletinin Türk hükümdarlarının birçoğuna verilen ünvan. 2. İliğ ve Karahanlı sülalesinden birçok hükümdarların unvanıdır. - Tarık Buğra, Saltuk Buğra.
BUHARİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (Hi: 194-256) Buhâralı. 600 bin hadisten seçilen 7275 hadis ile en mu’teber ve en sahih Sahih-i Buharî ismi ile anılan hadis kitabının yazarı. (Bak: Kütüb-ü Sitte)(Buharî ve Müslim ki, Kur’andan sonra en sahih kitab olduklarını, ehl-i tahkik kabul etmiş. M.)
BUHAYRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Küçük deniz. 2. Mısır'ın kuzeybatısında bir şehir.
BUHRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tütsüye ait. 2. Denize ait.
BUHTAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yalan, iftira. - İsim olarak kullanılmaz
BUKA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Ben, benek. Buka Han: Altınordu devletinin Bayagut boyundan Nogay Yarguçi adlı prensin oğlu
BUKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Kürtçe
Anlamı: Gelin, yeni gelin.
BUKET Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Çiçek demeti
BUKLE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kıvrılmış, küçük lüle şeklinde saç
BUKRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sabah.
BULAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kaynak, pınar, çeşme
BULGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun, bilgili, görgülü, hoşgörülü kimse
BULUT Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi
BUMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Göktürk devletinin kurucusu (Öl. 552). Avarlarla arası açılınca, savaşarak onları çökertti ve merkezi Ötüken olmak üzere Göktürk devletini kurdu (552). Aynı yıl öldü
BUMİNHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Bumin)
BURAK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. - Hz. Muhammedin Mirac’daki bineği. Kur’an’da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı denizcilerinden
BURCU Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel koku
BURÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar.
BURÇAK Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki
BURÇE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Küçük takım yıldız
BURÇHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Burç)
BURÇİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Dişi geyik
BURGAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Anafor, girdap.
BURHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık.
BURHANEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin delili. Burhaneddin Mahmud b. Taceddin el-Buhari (Öl. 1149). Hanefi fıkıh alimi. Önemli yapıtı. el-Muhit el-Buhari'dir. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır