CABBAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Cebbar)
CABGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse.
CABİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan. 4. Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari: Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Bey'atından sonra müslüman oldu. Rasulullah'ın bulun savaşlarına katıldı. Sahabenin bilginlerindendi. Kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir
CABİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Cabir)
CABİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hazine (bkz. Semahat). 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz.
CAFER Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed: Lakabı es-Sadık olup 12 imamın 6.'ncısıdır. Muhammed b. el-Bakır'ın yerine imamete geçmiştir. Cafer-i Tayyar: Hz. Alinin kardeşi olup, Mute savaşında bayrak tutarken iki elini de kaybederek şehid olmuştur. Bugün Mute civarında kabri bulunmaktadır
CAHİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Cahid)
CAHİT Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Çalışan çaba gösteren / İnatçı, ayak direyen
CAHİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. - Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur.
CAİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Geçer. 2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir.
CAİZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.
CALİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çekici, celbedici, cazib
CALİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kendine çeken, celbeden, çekici
CALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güçlü, kuvvetli, gayretli
CALUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail'den evvel bir müddet Beni İsrail'e hükümdar oldu. Onlara zulmetti. Filistin'de yaşayan Berberilerin krallarına Calut adı veriliyordu. Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı Hz. Davud tarafından öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'da üç yerde ismi geçmektedir (el-Bakara, 249-250-251). İsim olarak tercih edilmez
CAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Derleyen, toplayan. 2. İçine alan. 3. Cuma namazı kılınan mescid. 4. En az sekiz bablık hadis kitabı. - Molla Cami: İranın XV. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. Asıl adı Mevlana Nureddin Abdurrahman b. Nizameddin'dir. Birçok manzum ve mensur eserleri vardır.
CAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili.
CANAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol.
CANALP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit
CANAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın
CANAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi temiz, saf, parlak kimse
CANAYDIN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse
CANBEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Özü pek. 2. Güçlü kişilikli kimse. Canbek Giray (1568-1636): Kırım hanı. Devlet Giray'ın torunu. Şakay Mübarek Giray'ın oğlu. Selamet Giray'ın son zamanlarında kalgay (veliaht) oldu. Arkasından han oldu. IV. Murat tarafından Rodos'a sürüldü.
CANBERK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, sağlam kimse
CANBEY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canım gibi sevgili
CANBULAT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı. Yaşbekin kölesiydi. Yaşbek, Canbulat'ı Sultan Kayıtbay'a sattı. Kayıtbay kendisine önemli görevler verdi. Halep ve Şam valiliğine kadar yükseldi. 1500 yılında sultanlığı ele geçirdi
CANDAN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Samimi, içten, kalbi. 2. Yakınlık belirten davranış.
CANDANER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İçten, samimi, dost kimse
CANDAR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Silah taşıyan, can ve dar isimlerinden müteşekkil birleşik isim. 2. Osmanlı'da, hassa askeri, kılıç askeri, idam hükümlerini infaz eden kimse. 3. Jandarma. Muhafız.
CANDEĞER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen
CANDEMİR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli
CANDOĞAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cana doğan
CANDOST  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gercek arkadaş ve dostluk
CANEL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İçten uzatılan el, dostluk eli
CANELA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gözlerinin güzelliğinden içtenliği okunan
CANER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Delikanlı, genç, dinamik. - Can ve er kelimelerinden birleşik isim
CANFEDA Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Canını veren, özverili kimse. Canfeda Hatun: III. Murad'ın annesinin en gözde cariyesiydi. Harem kethüdalığına getirildi ve sarayda büyük nüfuz kazandı
CANFER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Aydın bilgili. 2. Güçlü saygın.
CANGİRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Giray)
CANGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gül gibi canlı. 2. Güzel, temiz kimse.
CANGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğduğu gün çok sevinilen kimse
CANGÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canlı, neşeli kimse
CANİB  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ön taraf, cihet. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
CANİPEK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: – Yumuşak huylu (kimse).
CANKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soyu temiz, asil kimse
CANKAT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yaşamına can ekle, sevinçle dolu
CANKUT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse.
CANNUR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Özü aydınlık, nurlu kimse
CANOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canım ol, can gibi içten ol
CANRUBA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönül alan, sevgili
CANSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Can). -Can ve sal kelimelerinden birleşik isim
CANSEL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hayat veren su. - Can ve sel kelimelerinden birleşik isim
CANSEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sen cansın, sevilensin
CANSER Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Can)
CANSES Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Canser)
CANSET Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Küçük kraliçe, prenses
CANSEV  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sevecen - sıcak kanlı.
CANSEVER Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Cansın)
CANSIN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Canım gibisin, canımsın.
CANSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Asil, soylu, cana yakın
CANSU Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli.
CANSUN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Cansu)
CANTEKİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek can, eşsiz can
CANTEZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tez canlı, aceleci
CANTÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi hasletlere sahip Türk
CANVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canlı, haşere
CARULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri: Müfessir, alim
CAVİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Baki, daimi, ebedi
CAVİDAN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Daimi kalacak olan, sonrasız, ebedi
CAVİDE Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Cavidan)
CAVİT Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Cavid)
CAZİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed: Türk şair (1725).
CEBBAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allahın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
CEBE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zırh. 2. Osmanlıda silah ihtiyacını karşılayan aracın adı. Cebeci ocağı, Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla ilga edilmiş, kaldırılmıştır. Cebe Ali Bey: Türk komutan (XV. yy.) İstanbul'un fethine kendi sipahileriyle katıldı. Ele geçirdiği kapı kendi adıyla anıldı. Cibali kapısı.
CEBEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi.
CEBERUT  Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: İbranice "kudret" anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad
CEBİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.
CEBİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Cebir)
CEBRAİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allahın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer. Batı Karahanlı hükümdar (1099-1102).
CEDA  Cinsiyet: Unisex Köken: Osmanlıca
Anlamı: Bol yağmur, rahmet hediye, ihsan, in’am avantaj, kazanç.
CEHDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren
CEHİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çalışma, çabalama, uğraşma. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
CEHM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cehm b. Safvan: İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inanç kaidelerini belirleyerek özel bir akım geliştirmiştir. Öğrencileri II. yy.'a kadar Cehmiye inancını taşıyarak, Tirmiz'de yaşadılar. Daha sonra Eş'ariye mezhebine girmişlerdir
CEHVEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kurtuba'da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi
CELADET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık.
CELAL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Büyüklük, ululuk azamet. 2. Hiddet, öfke. 3. Allah'ın "Kahhar, cebbar, mütekebbir" gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kur'an'da Rahman suresi 27, 78. ayetlerde geçmektedir. Zül Celali; Celal sahibi Allah.
CELALETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Büyüklük ululuk, hışım
CELASUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kahraman, cesur, atak, delikanlı, yiğit. 2. Genç sağlıklı, gürbüz.
CELAYİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Moğol kavminin bir kolu olup birçok kabileyi bünyesinde toplamıştır. Celayirliler devleti, kendisine İlhanlılar devletini örnek almıştır
CELİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili.
CELİLAY Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Ulu, yüce ay
CELİLE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Celil)
CELVET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. Celvetiye; Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı.
CEM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (1459-1495).
CEMAL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüz güzelliği, zahiri ve batıni güzellik. Allah'ın rahmetle tecellisi. Allah'ın lütuf, ihsan, rıza sıfatlarının karşılığı
CEMALETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzellik taşıyan
CEMALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: Allah’ın, güzellik, ikram, ihsan, ince sanat gibi mânâları ihtivâ eden sıfatlarına verilen isim.
CEMALLEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. el-Cevad el-İsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır.
CEMALULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın lütfü, bağışı
CEMANUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yüz Nuru/ Güzellik Nuru
CEMHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hükümdarlar hükümdarı, Büyük İskender’in lakabı
CEMİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzel erkek. 2. İyilikle anma. 3. Eskiden okullarda verilen başan kağıdı.
CEMİLE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzel kadın. 2. Gönül almak amacıyla yapılan davranış. 3. İlk Emevi devrinde yaşamış meşhur Arap şarkıcısı.
CEMİNUR Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Işık, nur topluluğu, çok nurlu, aydınlık kimse
CEMRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina’da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat’ta hacıların şeytan taşlamaları.
CEMRESU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Cemre ve Su kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bir isim. Bknz. Cemre
CEMŞASB  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hz. Süleyman. 2. Cemşid'in oğlu.
CEMŞİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Cemşasb'ın babası
CENAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenab-ı Hakk, Cenab-ı Halik, Allah. - Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır
CENAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kalb, yürek, gönül
CENAP  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Manevi büyüklük / Onur
CENGAVER Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken.
CENGEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Orman
CENGER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Cengaver)
CENGİZ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi
CENGİZHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Eski moğollarda moğol hükümdarı.
CENK Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Harp, savaş, kavga. - İsim olarak kullanılması uygun değildir. Hz. Peygamberin değiştirdiği isimlerden birisi
CENKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: İyi savaşan, savaşçı
CENKERİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Savaş askeri, savaş için yaratılmış olan. "savaşçı"
CENKTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cenk ve tuğ kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
CENNET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uçmak. 2. Bahçe. 3. Çok ferah ve havadar yer. 4. Firdevs. - Allah'ın insanlara müjdelediği, ölümden sonraki alemde bulunan, Allah'a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel yer. 8 cennet olduğu rivayet edilmiştir. Daru'1-Celal, Daru's-Selam, Cennetü'l-Me'va, Cennetü'1-Huld, Cennetü'n-Naim, Cennetü'l-Firdevs, Cennetü'l-Karar, Cennetü'1-Adn.
CERCİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Latince
Anlamı: Erguvan çiçeğinin latince de ki adı.
CEREN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir
CERİB  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Hububat için kullanılan bir ölçek
CERİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır.
CERİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Verimsiz çorak yer. 2. Bekar.
CESARET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yüreklilik, korkusuzluk
CESİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İri, büyük, kocaman, ulu, mühim
CESİMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İri, büyük
CESUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cesaretli, yürekli, yiğit, gözüpek, atılgan
CEVAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. - Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.
CEVAHİR Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler.
CEVALE  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Cevval yada cevahir anlamında
CEVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Genç, taze, delikanlı. - Cüvan şeklinde kullanılabilir, (bkz. Civan)
CEVAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: İyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk
CEVDET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk. Cevdet Paşa: Osmanlı devlet adamı. Tarihçi ve hukukçu (1822-1895).
CEVHER Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Öz, maya. 2. Başlı başına, kendiliğinden olan. 3. Tıynet, cibilliyet, soydan gelen, haslet, tabii istidat. 4. Kıymetli taş. 5. Ebcet hesabında yalnız noktalı harfleri hesaplamaya dayanan tarih düşürme şekli. 6. Kılıç namlusuna yapılan menevişli süs.
CEVHERE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Cevher). Hicri 5. asırda Bağdat'ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı
CEVRİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Haksızlık. 2. Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.
CEVVAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Koşan, dolaşan, hareket eden, canlı
CEVZA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güneşin Mayıs ayında girdiği ikizler burcu. Ebced
CEYDA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Uzun boyunlu ve güzel
CEYDAHAN Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ceyda
CEYHAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güney Anadolu'da Toroslar'dan doğan ve Akdeniz'e dökülen nehir
CEYHUN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Orta Asya'da Amu-Derya'ya Arap ve Farslıların vermiş olduğu ad. 2. Tevrat'a göre cennetin 4 nehrinden biri.
CEYKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Anlamı yada doğruluğu konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
CEYLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış.
CEYLAN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir gazel cinsi
CEYLİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Cennetin kapısı , cennete açılan kapı
CEYLİNAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ceylin cennetin kapısı, cennete açılan kapı - Ay yılın 12 bölümünden biri. Dünya ’nın uydusu
CEYLİNAZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennetin kapısındaki görevli melek
CEYSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Su gibi berrak olan
CEZA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Karşılık, mukabil, ivaz.
CEZLAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Mutlu
CEZMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cezm ile ilgili. 2. Kat-i karar ve niyete ait. 3. Kesmek.
CEZMİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Cezmi)
CEZRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kökle ilgili, kökten
CEZZAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Deve kasabı. -Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Pasa (?-Akka 1804). Osmanlı vezirlerindendir
CİHAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2. İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir. - Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır.
CİHAN Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. Dünyada yaşayan insanların tümü. Cihan Ara Begüm: Hint-Türk hükümdarı Şahcihan ile adına Taç Mahal'in yapıldığı Mümtaz Mahal'in kızı. Dindarlığı ve ihlaslı oluşu sebebiyle "Zamanın Fatıması" olarak anıldı.
CİHAN BANU  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Dünyaca tanınmış kadın
CİHANDİDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Dünyayı gezip görmüş
CİHANEFRUZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Dünyayı parlatan, aydınlatan
CİHANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Dünyaya bedel kişi, yiğit
CİHANFER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Cihanı, dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı
CİHANGİR Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Dünyaya egemen olan, dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır
CİHANGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Cihan)
CİHANMERT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Cihaner)
CİHANNUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı. - Türk-Hind padişahı Ekber'in büyük oğlu
CİHANSER  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Cihan'ın başı
CİHANSUZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Cihan yakan. 2. Gaznelilerden Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Bust şehirlerini yakıp-yıkan, gaddar vahşi Alaeddin-Hüseyin'e verilen ad.
CİHAT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Din uğruna savaşmak
CİLASUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Babayiğit, boylu, boslu, delikanlı, gürbüz
CİLVE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin (Türk yüz görümlüğü) adıdır.
CİLVENAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Nazı özellikle yapan / Cilveyle nazı birarada bulunduran
CİNAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Cennetler, yedi göğün üstünde ve Arş ile Kürsi'nin altındaki sekiz cennet
CİNUÇEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün, galip, zafer kazanmış
CİRYAL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.
CİVAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Genç, delikanlı, yakışıklı. - (bkz. Cevan, cuvan)
CİVANBAHT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Mutlu, şanslı (kimse)
CİVANMERT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Cömert, eli açık genç, delikanlı
COŞAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Coşku duyan, heyecanlı (kimse)
COŞAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Coşan)
COŞKUN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Coşmuş, galeyana gelmiş. 2. Duyarlı, aşın hareketli.
COŞKUNER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Coşan kimse
COŞKUNSU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sel, gürültüyle akan su
CÖMERT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Elinde olanı harcayan, eli açık. 2. Başkalarına yardımdan kaçınmayan.
CUDİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili.- Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.
CUDİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Cudi)
CUMA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Haftanın beşinci günü. 2. Müslümanların ibadet ve Bayram günü. 3. Cuma günü kılınan öğle namazı. 4. Toplanma. Sure-i Cuma Kur'an'ın 62. suresi.
CUMALİ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cuma günü doğan
CUMHUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Halk, ahali. 2. Kalabalık, başıboş kalabalık. 3. Takım, heyet. - Tekke musikisinde koro tarafından okunan ilahi.
CÜBEYR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir
CÜHEYNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bir kabile ismi. Daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bizimle iletişime geçebilirler.
CÜHEYNE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi'l-Kura arasında yaşamaktadırlar
CÜMANE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Tek inci anlamında. Hz. Ali (r.a.)'nin kızkardeşi ve Rasulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi
CÜNEYD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi: Ünlü mutasavvıf.
CÜNEYT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Büyük bir mutasavvuf
CÜREYC  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Kuvvet