DADAŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit.
DAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.
DAĞAŞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dağaşan
DAĞDELEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Dağaşan)
DAĞHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türklerde dağ tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz
DAĞISTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Halkının kökü türk olan bir kuzey kafkasya ülkesi.
DAĞTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Dağaşan)
DAHHAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok gülen, çok gülücü. - Daha çok lakab olarak kullanılır
DAHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Üstün zeka sahibi
DAHİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Dahi)
DAİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Devamlı sürekli, her zaman
DALAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.
DALAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Deniz
DALAYER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Deniz adamı
DALDAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kahraman, yiğit
DALGA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi.
DALOKAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok beğenilen
DALYA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yıldız çiçeği
DAMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.
DAMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: 1 - Zayıf, ince. 2 - Kalb. * Niyyet.
DAMLA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç.
DAMRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Peygamberimizin erkek süt kardeşinin ismidir. Anlamı bilinmiyor.
DANA  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bilen, bilici, bilgin.
DANİŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bilim, bilgi, ilim. Ehl-i daniş: Bilgi sahipleri. Daniş-Merd: Bilgili, Tanzimattan önce kadıların yanında stajer olarak çalışan kimse. - Danişmend: Sultan Melikşah'ın alimlerinden emir Danişmend'in kurmuş olduğu bir Türk devlet ve sülalesi.
DANİYAL  Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: Ben-i İsrail peygamberlerinden biri. "Tanrı benim yargıcımdır" anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır: a) Babillilcre esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal
DARA  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Eski Fars hükümdarlarından dokuzuncusu Keykubat'ın bir ismi. * Hükümdar. * Cenab-ı Hakk'ın bir ismi.
DARCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe.
DARGA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Başkan, lider
DAVUD  Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ismi geçer. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
DAVUT Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: Davut peygamberin adı
DEDE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ana ve babanın babası. 2. Ced, ata. 3. Çok yaşlı kimse. 4. Mevlevilikte çile doldurmuş, dervişlik gayesine erişmiş ve dergahta hücre sahibi olmuş kimse. 5. Bektaşilerde şeyh, baba. - Örfte isim olarak kullanılırken, daha çok lakap olarak kullanılır.
DEFİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yere gömülmüş, kıymetli eşya. 2. Kıymet ve değeri olan kimse veya mal.
DEFNE Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç
DEFNENAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Yaprakları güzel kokulu bir ağaç türünün adı ile Naz kelimelerinin birleşiminden oluşan bir isimdir.
DEĞER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar.
DEHA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dahi, zekâca çok üstün olan
DEHNA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kızıl. Kumun rengi dolayısıyla Arabistan'da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı
DEHRİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. İsim olarak kullanılmaz
DELAL Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İnsana hoş, sevimli görünen hal, naz, işve
DELFİN Cinsiyet: Unisex Köken: Yunanca
Anlamı: Suda yaşayan memeli. (Yunus)
DELİSTAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İlkbaharda birdenbire kabarmış bahçe. Gelişmiş, içinde her türden bitki bulunan, karışık bahçe
DEMET Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne.
DEMİR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden
DEMİRAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Demirden ağ.
DEMİRALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi sağlam ve yiğit
DEMİRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi
DEMİRCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Demirağ)
DEMİRDELEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Demirağ)
DEMİREL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi güçlü eli olan
DEMİRER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi güçlü kimse
DEMİRHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü hükümdar
DEMİRKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü soydan gelen
DEMİRMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi güçlü sağlam kimse
DEMİRÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü demir gibi güçlü olan
DEMİRŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Demirhan)
DEMİRTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Demirhan)
DEMİRTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Demirtekin)
DEMRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Demre (Kale), Antalya ilinin turistik ilçelerinden birisidir.
DENGİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Deniz)
DENGİZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Denizci
DENİZ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
DENİZALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit denizci
DENİZCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Denizalp)
DENİZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Deniz adamı, denizci
DENİZHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Denizlerin hakimi, yöneticisi. 2. Eski Türklerde Deniz tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz.
DENİZMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Denizci, deniz adamı, denizi seven
DERAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Güzellik.
DERBEND  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kapılar kapısı
DERDA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Anlamı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bizimle iletişim kurabilirler.
DEREM  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Para, akçe
DEREN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan
DERİM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çadır
DERİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yüzeyi tabanından uzak olan
DERKAVA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Afrika'nın kuzeybatısında, Fas-Cezayir'i içine alan müslüman tarikatların genel adı
DERKAVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Derkava'ya mensup. - (bkz. Derkava)
DERMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. İlaç. Çare. 2. Takat, kuvvet, güç.
DERSU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Hepsi, kamilen, baştan başa hep
DERVİŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Allah için alçakgönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse. 2. Fakir ve muhtaç kimse. 3. Daha çok lakap olarak kullanılır.
DERYA Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Deniz, büyük nehir
DERYAB  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Akıllı, anlayışlı
DERYACE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Küçük deniz. 2. Göl.
DERYANUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Nur denizi, deryası
DESEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Fransızca
Anlamı: 1. Renksiz çizim. 2. Kumaş şekli.
DESPİNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Ay anlamındadır. 2. Neptün'ün üçüncü en yakın uydusudur. 3. Mitoloji'de Poseidon ve Demeter'in kızıdır.
DESTAN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı.
DESTE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri.
DESTEGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gül demeti, destesi
DESTİNA Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: Kader
DEVA Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İlaç. Çare, tedbir
DEVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 2. Koşmak. Süratle, hızla gitmek.
DEVLEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
DEVLET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk. Devlet Giray: Kırım hanı (1530-1577). Mübarek Giray'ın oğlu
DEVLETŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: XV. yy. yetişen en tanınmış İran edebiyatçısı
DEVRAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.
DEVRİM Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.
DİBA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Alacalı ipek kumaş. 2. Atlas.
DİBACE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kitabın başlangıç kısmı, önsöz. 2. Kitapların süslü sayfaları.
DİCLE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri
DİCLEHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dicle'nin hükümdarı
DİDAR Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda.
DİDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Göz. 2. Gözcü. 3. Gözbebeği. 4. Gözucu.
DİDEM Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gözüm
DİĞDEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı:
DİHYE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah (s.a.s)'ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail (a.s.)'in bazen Dihyetü'l-Kelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur
DİKÇAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çam gibi uzun. Metanetli
DİKMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Koni biçiminde sivri tepe. 2. Dağların en yüksek yeri. 3. Yayla.
DİLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İçten gönülden seven
DİLAN Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Gönüller, yürekler
DİLARA Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren. 2. Bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri.
DİLAVER Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yiğit, yürekli
DİLAVİZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönlün takıldığı, gönüle takılan
DİLAY Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gönlü aydınlatan ay
DİLAYLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Anlamı ve kökeni hakkında fikir sahibi olanlar bizi bu konuda aydınlatabilirlerse çok seviniriz.
DİLBAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gönül eğlendiren. 2. Güzel söz söyleyen. 3. Yüze hoş görünen.
DİLBER Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gönül alıp götüren, güzel
DİLBERAY Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Ay gibi güzel kadın
DİLBESTE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönül bağlamış, aşık
DİLCAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Samimi, içi dışı bir olan.
DİLDAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Birinin gönlünü almış, sevgili. 2. Abdülbaki Dede'nin terkib ettiği 7 makamdan biri.
DİLDEREN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen
DİLEFRUZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönül aydınlatan. - (bkz. Dilfüruz)
DİLEK Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dilenen şey, arzu, istek. 2. İsteme, arzu etme, dileme.
DİLEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gönül ilacı
DİLEMNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Nurlu gönül ilaci
DİLER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İsteyen, dileyen
DİLERCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Dilekte, istekte bulunan
DİLFERAH  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönlü ferah, sevinçli
DİLFÜRUZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönüle ferahlık veren, sevindiren
DİLGE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel konuşan kimse
DİLHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Gönülden söyleyen, içten konuşan
DİLHUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İçi kan ağlayan
DİLKESTE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönül çekici
DİLMAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Dilmen)
DİLMEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen.
DİLMURAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Dili zengin.
DİLNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gönlü nurlu
DİLRAH  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönül yolu
DİLRUBA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gönül kapan, gönül alan. 2. Tahminen 2 asırlık bir makam.
DİLSAFA  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Gönlü şen, rahat, dertsiz
DİLSAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Gönül yapan
DİLŞAD Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gönlü hoş, sevilmiş
DİLŞAH Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Gönül hükümdarı, şahı
DİLŞAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gönlü hoş,sevinçli
DİLŞÜKUFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gönül çiçeği
DİLVİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güzel konuşan,tatlı dilli - (Cennet kapısında bekleyen meleklerin adı)
DİMEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Kürtçe
Anlamı: Manzara.
DİNÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı
DİNÇAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kuvvetli ay
DİNÇER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kuvvetli kimse, genç, erkek, yiğit
DİNDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Allah'a inanmış, bağlanmış olan kimse
DİNEMİS  Cinsiyet: Unisex Köken: Çerkezce
Anlamı: Bizim gözümüzün içindeki anlamına gelen, sinemis veya sinemyis isminin çoğul hali olan adige isimdir. di(bizim) ne(göz) yis(içerisinde duran) anlamındadır. latin harfleriyle yazılırken dinemyis veya dinemis olarak kullanılır. gözbebeği yakıştırması mecazi bir anlamdır. Kaynak sozluk.sourtimes.org Yazar: rox
DİRAHŞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Parlak, parlayan
DİRAYET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Zeka, bilgi, kavrayış
DİREM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Akça, para. 2. Gümüş para.
DİREN  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Toplayan,dirgen, genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım araç,
DİRENÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Karşı koyan kuvvet, mukavemet
DİRİCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, canlı kimse
DİRİĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Esirgeme, acıma
DİRİM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1 . Hayat, yaşam. 2 . Yaşama gücü.
DİRSEHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı
DİYAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Diğer
Anlamı: Memleket
DİZDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kale muhafızı
DİZE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Şiirin satırlarından her biri, mısra
DOĞA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
DOĞAÇ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan
DOĞAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş
DOĞANALP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Doğan)
DOĞANAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın ilk günleri
DOĞANBEY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğan gibi atik ve cesur bey. Doğan bey: Niğbolu kalesini haçlılara karşı koruyan Osmanlı beyi Yıldırım Bayezid dönemi
DOĞANBİKE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Doğan)
DOĞANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli, yiğit
DOĞANGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sabahın ilk ışıklan
DOĞANHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Doğanbey)
DOĞANNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Nurun doğması
DOĞANTEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şafak vakti
DOĞAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın doğması
DOĞU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Doğma bölgesi. 2. Güneşin doğduğu yön, şark.
DOĞUHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi
DOĞUKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz.. Doğuhan)
DOĞUŞ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Doğmak işi veya biçimi. 2. Bkz. Dövüş.
DOLUNAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tam yuvarlak halde görünen ay, bedir, bedr-i tam
DORA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (Türkçe)1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu.
DORUK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz
DORUKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zirvenin hükümdarı.
DOYUM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ganimet almış
DÖNDÜ Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Henüz evlenmemiş kız. 2. Örfte devamlı erkek çocuğu olan ailenin son doğan çocuğu kız olursa döndü adını koyarlardı.
DÖNE Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Karşı ziyarette bulunma. - (bkz. Döndü)
DÖNGEL  Cinsiyet: Kadın Köken: Aile
Anlamı: Mutluluk.
DUCİHAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: İki cihan, dünya ve ahirct
DUDU Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hanım, küçük kardeş. 2. Papağan, tuti. Bir papağan cinsi. 3. Abla, yaşlı ermeni kadın.
DUHA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi.
DUHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kuran-ı kerimdeki anlamı kıyamet günü çıkacak duman
DUHTER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kerime, kız
DUMRUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dede Korkut hikayelerinde geçen bir kahramanın adı
DURAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları yer. 2. Durma, dinlenme. 3. Cümle sonuna konulan nokta.
DURALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Dursunali)
DURAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hareketsiz halde bulunan, sabit
DURANAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın en uzun süre gökyüzünde kaldığı zaman
DURCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canlı kal, ömrün uzun olsun
DURDU  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Dursaliha)
DURHAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hal üzere kal, olduğun gibi ka
DURKADIN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Dursaliha)
DURKAYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri isim
DURMUŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Dursun).
DURNA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir cins kuş. Turna
DURSALİHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe, Arapça
Anlamı: Erkek çocuğu olmayan ailelerin en son doğan kız çocuklarına verdikleri ad
DURSUN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri ad
DURU Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Saf, berrak
DURUALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü temiz yiğit
DURUCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Durualp)
DURUGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, saf gül
DURUHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Durualp)
DURUKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Durualp)
DURUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Berrak, saf duruma gel. 2. Dibe çöken şey, tortu.
DURUSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz olarak tanınmış kimse
DURUSOY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Durusan)
DUYAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Duygulu, duyarlı, çabuk duygulanan
DUYGU Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. His. 2. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.
DUYSAL Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Duymakla, hissetmekle ilgili olan
DÜCANE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: sahabe-i kiramdan önemli bir şahsiyetin adı
DÜDEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yer altında akan suların kireçli tabakaları eriterek meydana getirdikleri tabii kuyu. 2. Bataklık, girdap.
DÜLFİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Arap astronomları tarafından Delphinus yıldız kümesine verilen isim
DÜNDAR Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Eski Fars hükümdarı. 2. Arkayı gözeten, koruyan asker.
DÜNYA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yeryüzü
DÜRDANE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. İnci tanesi. 2. Sevgili, kıymetli.
DÜREFŞAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. İnci serpen. 2. İnci gibi söz söyleyen ağız.
DÜRİYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnci gibi parlayan, parlak. 2. Parıltılı yıldız.
DÜRNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: İnci ışığı
DÜRRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İnci tanesi
DÜRRİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: İnci gibi parlayan
DÜRÜST  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Doğru, düzgün, sağlam. 2. Bütün, tam.
DÜRVEŞ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: İnci gibi
DÜŞÜM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında.
DÜZEY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan
DÜZGÜN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Girintisi, çıkıntısı, pürüzü olmayan. 2. Düzeltilmiş, tesviye edilmiş. 3. İyi düzen verilmiş. 4. İntizamlı, nizamlı. 5. Yolunda, rayında. 6. Kadınların yüzlerine sürdükleri beyaz veya kırmızı boya.