EBAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir
EBBEDULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah ebedi eylesin, daim eylesin
EBECEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı çocuk
EBED  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sonu olmayan gelecek
EBER  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Hayırlı, şerefli, faziletli
EBHER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: En parlak
EBRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme.
EBRAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
EBRU Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsn-ü hat'ta kullanılır.
EBU  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Baba, ata. (bkz. Ebi, peder)
EBU EYYUB EL-ENSARİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Asıl adı Halid b. Seyd'dir. Sahabedendir. Rasûlullah Medine'ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. İstanbul'a kadar gelip Bizanslılarla savaştı
EBU HANİFE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (Nu'man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-Bağdat 787). Kabil'den gelen büyük babası Kufe'ye yerleşti. İslami ilimler sahasında mükemmel bir eğitim gören İmam-ı Azam ictihad edebilecek seviyeye geldi. Devrinin en meşhur bilginidir. Küfe kadılığı teklifini reddedince Halife Mansur onu hapse attırdı. Hapishanede iken vefat etli.
EBU HUREYRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir
EBU UBEYDE B. EL-CERRAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdelenmiştir. Çeşitli cephelerde ordu komutanlığı yaptı. Suriye'de vefat elti
EBU ZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi
EBU ZER EL-GIFARİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sahabedendir
EBUBEKİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Deve yavrusunun babası. - Hulefa-i Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah (s.a.s)'ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur
EBYAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Pek ak, pek beyaz
ECE Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın.
ECEGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ece)
ECEHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ece)
ECEM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Kraliçem, benim sultanım
ECEMİŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok bilmiş
ECENAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ece ve naz kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
ECER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni, güzel, iyi
ECHER  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
ECİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
ECMEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: En güzel, en yakışıklı
ECRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Mükafat anlamı taşır. Ecr kökünden türemiştir.
ECREN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bknz. Ecrin : Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.
ECRİN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.
ECVED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur.
EDA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek
EDAGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eda)
EDANUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Nur gibi güzel eda.
EDEBALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (Öl: 1325). Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda önemli bir rolü oldu
EDGÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi
EDGÜALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi yiğit
EDGÜER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Edgü)
EDGÜKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Edgü)
EDHEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Karayağız at. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem: İslam tarihinde meşhur sofi
EDİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Edepli, terbiyeli, zarif, nazik. 2. Edebiyatla uğraşan kimse. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Edip Ahmet Yükneki: (XII. yy.) Türk şair yazar. Tek ve önemli yapıtı Süleymaniye kütüphaneside mevcut olan Atabetul Hakayık isimli eserdir.
EDİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Edip)
EDİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Fiil, amel
EDİP  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
EDİZ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yüksek, yüksek yer. 2. Ulu, yüce, değerli.
EDRİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. İdris)
EDVİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Devalar, ilaçlar, çareler
EFAHİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler
EFAZIL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Efadıl)
EFDAL Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok faziletli, yüksek derecede. 2. Tercihe şayan, müreccah.
EFE Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı.
EFECAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Afacan, hareketli, ele avuca sığmaz
EFEKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Efe soyundan gelen
EFENDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan. 2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse. 3 . Koca. 4 . Görgülü, nazik, kibar.
EFGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Figan, ağlayıp inleme, feryat
EFGEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Düşüren, yıkan, yere atan. 2. Alıcı, yakıcı, düşürücü. - (bkz. Figen).
EFHEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çabuk anlayan. 2. Zihni açık olan. 3. Daha ulu, çok büyük şeref sahibi fehametli. - (bkz. Fehamet).
EFİDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yürekler, kalpler, gönüller
EFİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Rüzgar, dalgalanma
EFKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Düşünceler. 2. İç sıkıntısı, kaygı.
EFKEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Düşkün
EFLAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2. Bahtlar, talihler, kaderler.
EFLAKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gökte oturan melek. - Eflaki Şemseddin Ahmet Dede: (1360). Osmanlı sufi ve yazar. Mevlana'ya dair Menakıbü'l-Arifin adlı eserin müellifi
EFLAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Meyveleri yerde, kökleri gökyüzünde cennetteki bir meyve ağacı - (Anlamının Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız Lütfen Bize Ulaşın)
EFLATUN Cinsiyet: Erkek Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Açık mor. 2. Aristo'nun hocası, Sokrat'ın talebesi, ünlü Yunan filozofu.
EFLİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Cennete açılan kapı
EFNAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennetteki güzel gözlü kız
EFRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Anlamı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
EFRAHİM  Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu
EFRAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Neş’eli, keyifli, sevinçli olan kimse. Mesrur.
EFRAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Atlar, beygirler, kısraklar
EFRAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kaldıran, yükselten. - Firar. Yükselten, mümtaz, büyük, meşhur, maruf
EFRUG  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Parıltı, ışık. 2. Nur.
EFRUZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şule, parıltı. 2. Aydınlatan, parlatan. 3. Tutuşturan, yakan. Gösterişli güzel.
EFSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Sihirbaz. Efsuncu. İnsanı teshir edici. | cennet ırmaklarından birinin adı
EFSANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Asılsız hikaye. 2. Masal, boş söz, saçma sapan lakırdı. - Dillere düşmüş, maşhur olmuş hadise.
EFSER  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Taç. 2. Subay., (bkz. İklil).
EFSUN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Efsun, büyü, sihir, gözbağcılık, (bkz. Füsun).
EFŞAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Eklendiği kelimelere "saçan, dağıtan, serpen, silken" manası verir.. - Gülefşan: Gül saçan
EFTAL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: En değerli en yüksek.
EFTALYA Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya'dan
EFZA  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Artmak, çoğalmak
EGE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip.
EGEHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Engin denizlerin hükümdarı
EGEMEN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "man-men" şeklinde isim yapım eki vardır
EGENUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ege)
EGESEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ege)
EĞİLMEZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Başkalarının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen
EĞİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: sırt, arka
EHAD  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir, tek. 2. İlk sayı. 3. Allah'ın isimlerinden, bir ve tek olan Allah. - İsim olarak kullanılmaz.
EHİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Karı-kocadan her biri.
EHLEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Arapça da anlamı selam vermek hayırlı günler dilemek güne iyi başlamak anlamında kullanılır.
EHLİMAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: İman ehli anlamında.
EHLİMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: inançlı inanan kimse
EHLİYET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. İşe yarar halde bulunuş, bir işi hakedebilecek durumda bulunuş, selahiyet, yetki. 2. Mahirlik, iktidar, liyakat, kabiliyet, kifayet, mensubiyet. 3.İktidar, kabiliyet ve liyakat vesikası.
EHLULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2. Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçınan.
EJDER  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
EKABİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali
EKBER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Daha büyük, çok büyük, en büyük, pek büyük, azam. -Allah'ın sıfatlanndandır. Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer. İsim olarak kullanılması iyi değildir. Hindistan'a hakim olan Türk hükümdarı
EKE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bilgili, deneyli, olgun. 2. Kurnaz, açıkgöz. 3. Bilmiş çocuk. 4. Dahi.
EKEMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eke)
EKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Toprakla uğraşan
EKİM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.
EKİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2. - Kültür.
EKİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ekin)
EKMEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). 4. Dinin tamamlanması. Maide suresi ayet, 3.
EKMELEDDİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. - Türk dil kuralı açısından d/t olarak kullanılır. - (bkz. Ekmelettin).
EKREM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Daha, en kerim. 2. Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Ekremü'l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).
EKVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Varlıklar, alemler, dünyalar. - (bkz. Evren)
ELA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi
ELAM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Türkçe : Benim olan ela..
ELANAZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ela ve naz kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
ELANUR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ela)
ELASU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ela ve su kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
ELBURZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kafkaslarda en yüksek dağ. 2. Uzun boylu yakışıklı kimse
ELÇİ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Başka bir devlet nezdinde devletini temsil eden kişi. 2. Sefir. 3. Allah'ın gönderdiği rasul ve nebiler.
ELÇİM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Deste demet tutam
ELÇİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne
ELDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Azerice
Anlamı: Yurt sever, ülkesine bağlı. Bu ismin anlamı konusunda daha fazla bilgiye sahipseniz bize ulaşabilirsiniz.
ELDEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Sevimli, cana yakın
ELDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi güçlü el
ELEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.
ELEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Latince
Anlamı: Çok değerli ender bulunan mücevher
ELEZAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arap
Anlamı: Göğe yükselen ezan sesi anlamındadır. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize yardımcı olunuz.
ELFAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sözler, sözcükler
ELFİDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Feda etme, gözden çıkarma, verme
ELFİN  Cinsiyet: Kadin Köken: İngilizce
Anlamı: Küçük yaramaz, Ele avuca sığmaz
ELFİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: l- 1000 mısralık manzume. 2. Manzum risaleler.
ELGİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Garip, yurdundan ayrılmış
ELHAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Nağmeler, ezgiler
ELİF Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık. - İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.).
ELİFE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Elif)
ELİS  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güzel kokulu bir çicek.
ELİSA  Cinsiyet: Kadın Köken: Almanca
Anlamı: Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu
ELİYA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1-güzel kokan çiçek 2-güzel bayan 3-çekici insan.
ELİZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: El izi
ELİZAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Uzaktan duyulan ezan sesi
ELLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Fransızca
Anlamı: Sonsuzlukluk
ELMAS Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Bilinen kıymetli taş. 2. Pek sevgili ve kıymetli. 3. Billurlaşmış saf ve şeffaf karbon. 4. Ucunda sivri bir elmas parçası bulunan ve cam kesmekte kullanılan alet.
ELNARE  Cinsiyet: Kadin Köken: Azerice
Anlamı: Ülkesinin ışığı, Odlar yurdu
ELNUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Azeri
Anlamı: Elin nuru.
ELVAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Levnler, renkler, çok renkli, polikrom
ELVEDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Veda etmek.
ELVİDA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun yollu ayrılık hitabı, (bkz. el-Firak, el-Veda)
ELVİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak
ELYESA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber
ELZEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Çok gerekli olan, vazgeçilmez.
EMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Emniyet. 2. Himaye, masuniyet. Güvence. - Müslüman her ferde eman verebilir.
EMANET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse. 2. Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim.
EMANETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın emaneti
EMANULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet.
EMEÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hedef. 2. Yamaç. 3. Henüz memeden kesilmemiş buzağı.
EMEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
EMEL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ümit. 2. Şiddetli arzu, hırs, tamah. 3. Uzun zamanda gerçekleşebilecek arzu. 4. İnsan ömrünün yetmeyeceği hülyalar, kuruntular.
EMET  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Bereket, bolluk.
EMİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.
EMİNE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arapça'daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi
EMİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
EMİR SULTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: I. Beyazıd zamanında Buhara'dan Bursa'ya hicret eden mutasavvıf.
EMİRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Eski mısırda prenseslere verilen ünvan.
EMİRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Emir ve ay isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
EMİRCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Emir ve can kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Emir : 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. Can : Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik.
EMİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Emir)
EMİRHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Emir). - Emir kelimesine han eki getirilerek iki isimden meydana gelmiştir
EMİRKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Emir ve kan kelimelerinin birleşiminden oluşan bir isim.
EMRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Emra ; en güzel sunuş hediye anlamındadır. Emir veren kadın.
EMRAH Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Anadolu saz şairlerinden
EMRAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kürkler, hayvan derileri
EMRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aşık. Mübtela. Vurgun
EMRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Emirle ilgili
EMRİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Emri)
EMRULLAH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın emri
EMSAL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kıssalar, hikayeler, destanlar. 2. Numuneler, örnekler. 3. Eş benzer. 4. Yatış denk. 5. Katsayı.
ENAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. Seyyidü'l-Enam: Halkın ulusu Rasûlullah (s.a.s). 3. Kur'an-ı Kerim'in 6. Suresinin adı. 4.Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı.
ENBİYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Peygamberler
ENDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: Yüksek, yüce, âlâ.
ENDER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir
ENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: En yiğit, en kahraman kişi
ENERGİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: En olgun, çok olgun
ENES Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97-107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir.
ENFA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çok yararlı, daha çok faydalı, (bkz. Nafi)
ENFAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ganimet. 2. Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı.
ENFES  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çok güzel, en güzel
ENGİ A Y  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Engin)
ENGİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ucu, bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. 2. Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. 3. Değer ve fiyatı düşük olan. 4. Yüksekte olmayan, alçak yer.
ENGİNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli yiğit
ENGİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi, güzel, değerli insan
ENGİNİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İz bırakacak kadar değerli insan
ENGİNSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Geniş soydan gelen
ENGİNSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Açık deniz
ENGİNTALAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük deniz, okyanus
ENGÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çok gür. 2. Bereketli.
ENHAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Irmaklar, çaylar. Enhar. Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin altlarından akan ırmaklar
ENİS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dost arkadaş. 2. Yar, sevgili.
ENİSE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Enis)
ENSAR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.
ENSARULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah yolunda Rasûlullah (s.a.s)'a yardım edenler
ENVAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar.
ENVER Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Daha nurlu, en nurlu, çok parlak
ERAKALIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Alnı ak, dürüst erkek
ERAKINCI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit akıncı
ERALKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Al kanlı yiğit
ERALP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit erkek
ERALTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eralp)
ERANAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yetişip gelen ay
ERANIL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Yiğitliğinle anıl, tanın.
ERASLAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aslan gibi, güçlü kuvvetli erkek
ERAVEND  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şevk, arzu, istek. 2. Şan, şeref.
ERAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan. - (bkz. İlkay)
ERBAŞAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eralp)
ERBATUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, yiğit
ERBAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu, ünlü aileye mensup erkek
ERBELGİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Açık yürekli erkek
ERBEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eralp)
ERBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şimşek gibi yiğit
ERBİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad.
ERBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Boğa gibi güçlü erkek
ERBOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit soydan gelen
ERCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canlı, diri, sıhhatli erkek
ERCE  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: Er adam, Erkek adam
ERCİHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Cihanın tanıdığı erkek
ERCİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Osmanlıca
Anlamı: Hindistan cevizi anlamındadır.(Botanik)
ERCİVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Genç erkek
ERCÜMENT Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Muhterem, şerefli, itibarlı, haysiyetli, seçkin, saygın, değerli
ERCÜVAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: 1. Erguvan çiçeği. 2. Kızıl şey. 3. Kırmızı kadife.
ERÇELİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çelik gibi güçlü erkek
ERÇETİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sert, güçlü erkek
ERÇEVİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çevik, hızlı erkek
ERÇİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Merdiven, basamak. 2. Erken doğan, en erken davranan.
ERDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Beyaz karınca
ERDAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek erkek, dal gibi uzun erkek
ERDEM Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Fazilet. 2. Maharet, hüner. 3. Liyakat. 4. Usta gemici. 5. İnsanın ruhsal yetkinliği.
ERDEMALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Erdemli yiğit.
ERDEMAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erdem)
ERDEMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Erdemli kimse.
ERDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi güçlü erkek
ERDEMLİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erdemli, faziletli
ERDEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Bekâret / İnsan eli değmemiş / Erkenden
ERDENİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Deniz)
ERDEŞİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, kahraman, aslan yürekli
ERDİ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Amacına ulaşan, erişen. 2. Olgunlaşmış erkek. 3. Ermiş veli.
ERDİBİKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın
ERDİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erdem)
ERDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erdi)
ERDİNÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Duru, güçlü kuvvetli erkek
ERDOĞAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit doğan
ERDÖNMEZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sözünden dönmeyen, doğru sözlü
ERDURAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erdönmez)
ERDURMUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erduran)
ERDURSUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erdurmuş)
EREK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef
EREKEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erek)
EREL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek eli, güçlü el
EREM  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
EREN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs.
ERENALP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eren)
ERENAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz Eren)
ERENCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eren)
ERENDİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi Jüpiter
ERENGÜÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eren)
ERENGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eren). - Eren ve gül isimlerinden birleşik
ERENÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eren)
ERENSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eren)
ERENSU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Eren)
ERENTÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eren-türk
ERER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulaşır, kavuşur
ERETNA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: XIV. yy. Orta Anadolu'da Sivas ve Kayseri'de beylik kuran bir zat. Aslen Uygur Türkleri'nden olup Küçük Asya'da Anadolu Selçuklularına ait yerleri idarelerine almış olan İlhanlıların emirlerinden biri. Adil yönelimi sayesinde halkın övgüsünü almış ve kendisine "köse peygamber" lakabı verilmiştir
EREZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Acıbadem ağacı
ERG İNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun erkek
ERGALİP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe, Arapça
Anlamı: Üstün, yenen kimse
ERGAZİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe, Arapça
Anlamı: (bkz. Ergalip)
ERGE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Şımarık, nazlı
ERGENÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç erkek
ERGENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ergenç)
ERGİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi, güzel bir şeye erişme
ERGİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid).
ERGİNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ergin)
ERGİNAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ergin)
ERGİNCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun ruhlu kimse
ERGİNSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun kişilerin soyundan gelen
ERGİNTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ergin)
ERGÖK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ergin)
ERGÖKMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mavi gözlü, sanşın kimse
ERGÖNÜL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gönül eri, iyi insan
ERGUN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Sert başlı, oynak ve hızlı giden at. Ergun Celaleddin Çelebi: Türk sufı. Mevlananın soyundandır. Kütahya mevlevi hanesine de şeyhlik yapmıştır
ERGUNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Hızlı, çevik, yiğit
ERGUNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Hızlı, çevik erkek
ERGUVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kırmızımtrak bir çiçek
ERGÜÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek gücü
ERGÜDEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yiğitlik eden erkek. 2. Sevk ve idare kabiliyeti olan, lider.
ERGÜDER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ergüden)
ERGÜL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Nadide gül, tek gül
ERGÜLEÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güleryüzlü erkek
ERGÜMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Amacına, isteğine kavuşan
ERGÜN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yumuşak uysal kimse. 2. Sulu kar, sulu saf kar.
ERGÜNAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ergün)
ERGÜNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yumuşak huylu, uysal erkek
ERGÜVEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kendine güvenen
ERGÜVENÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güven duyulan kimse
ERHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi, adaletli hükümdar.
ERHUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hunlu yiğit
ERİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akıllı, zeki kimse
ERİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Erib)
ERİKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Taht
ERİKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Becerikli, yürekli adam
ERİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.
ERİMEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erim)
ERİMŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erim)
ERİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Erginleşmiş kimse anlamını taşımaktadır.
ERİNÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Rahat, huzur
ERİPEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yumuşak, uysal erkek
ERİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Zeki, uyanık, azılı
ERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kudretli, güçlü.
ERKAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek kal, adam olarak kal
ERKAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rakamlar, sayılar, yazılar. Erkam b. Erkam: İlk müslüman olan sahabilerden birinin adı. Peygamberimiz ve müslümanlar Mekke döneminde bir müddet çalışmalarını gizlice Erkam'ın evinden yürüttükleri için, evi İslâm tarihinde meşhur olmuş ve günümüze Daru'l-Erkam olarak ulaşmıştır
ERKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler.
ERKAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bu ismin anlamı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
ERKE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İş başarma gücü. 2. Nazlı serbest büyütülmüş çocuk.
ERKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kudretli el
ERKILIÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kılıç gibi keskin güçlü yiğit
ERKINAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çalışan erkek
ERKİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Serbest, hür
ERKİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bağımsız, özgür insan
ERKMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, etkili, sözü geçen kimse
ERKOÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, iriyan erkek
ERKOÇAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: bkz. Koçak
ERKSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, etkili san, tanınmış ad
ERKSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü soydan gelen
ERKSUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gücünü, kudretini göster
ERKUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek kul, güçlü kuvvetli adam, kul
ERKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güçlü, dayanıklı erkek. 2. Mübarek insan, kutlu insan.
ERMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çok güzel ve cilveli olan
ERMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Arzu, istek. 2. Yerinme, pişman olma.
ERMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Keykubat'm dördüncü oğlu
ERMİŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Allah'a yönelmiş ve bu yolda merhale katetmiş kimse. 2. Veli, aziz.
ERMİYE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dolu yağdıran kasırga
ERNOYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit başkomutan
EROĞUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit kimse
EROKAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Seçkin, beğenilen erkek
EROL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek ol. - "Er" ve "ol" kelimelerinden birleşik isim
ERONAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst, güvenilir, iyi erkek
EROZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek ozan, şair
ERÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü erkek, yiğit olan
ERSAGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Alp Arslan’ın çocukluk arkadaşı ve komutanlarından biri.
ERSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğitliğinle tanın
ERSALMIŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ersal)
ERSAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğitliğiyle tanınmış, ünlenmiş erkek
ERSAVAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ersal)
ERSAYIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygı değer kimse
ERSEÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Seçkin ol
ERSEN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mutlu, neşeli erkek
ERSERİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Serim)
ERSEVEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Seven erkek
ERSEVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Erseven)
ERSEVİM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Sevimli, sempatik erkek
ERSEZEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ersezer)
ERSEZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kavrayışı güçlü erkek
ERSİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkeksin anlamında
ERSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit soydan gelen kimse.
ERSÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit sözlü
ERSU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ersöz)
ERSUNAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ersu)
ERŞAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Sevinçli, mutlu erkek
ERŞAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şahin gibi güçlü yiğit
ERŞAHİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek şahin, kuş
ERŞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğitliğiyle tanınmış, ünlenmiş erkek
ERŞAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Doğru yolu bulan
ERŞED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan. (bkz. Reşid)
ERTAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkekliği taç gibi taşıyan
ERTAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç
ERTAŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Taş gibi erkek.
ERTAYLAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uzun boylu, yakışıklı erkek
ERTE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gelecek şafak, şafak sökme zamanı. 2. Yarın. 3. Herhangi bir işte ilk başarı.
ERTEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek, eşsiz yiğit
ERTEKİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu erkek. - Er ve tekin kelimelerinden birleşik isim
ERTEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erdem / Fazilet
ERTEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün.
ERTİNGÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olağanüstü görülmemiş
ERTOK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gözü, gönlü tok yiğit
ERTÖRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Töreleri olan yiğit
ERTUĞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sorguç tutan erkek
ERTUĞRUL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst, doğru, yiğit. - Ertuğrul Gazi: Osmanlı hanedanının kurucusu. Osman Bey'in babası
ERTUNA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz.Tuna)
ERTUNÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: l. Tunç renkli erkek. -2. Tunç madeni gibi güçlü kuvvetli erkek. - Er ve tunç kelimelerinden birleşik isim.
ERTUNGA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yiğit hakan. 2. Uygur yazıtlarında geçen Türk adı.
ERTÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Er-türk. Yiğit türk.
ERTÜZE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tüze)
ERÜSTÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün erkek
ERVA Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
ERVİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Tecrübe, sınama, deneme. 2. Şeref ve itibar.
ERYALÇIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sert, güçlü, boyun eğmez yiğit
ERYAMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, becerikli
ERYAVUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yürekli, korkusuz
ERYETİŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erken gel
ERYILDIZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yıldız gibi parlak yiğit
ERYILMAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yılmaz)
ERZADE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Yiğit oğlu
ERZAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ucuz, bol. 2. Uygun, münasip, layık.
ESAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Oldukça mutlu, daha saadetli. 2. Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame'dir. Akabe bey'atmdan önce müslüman oldu. 1.2. ve 3. Akabe bey'atlarında hazır bulundu. Medine'ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
ESARİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bağlı, bağlanmış.
ESAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uğurlu, şanslı
ESE  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Rüzgar.
ESED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Arslan. Gazanfer. Haydar. Cesur ve kahraman kişi anlamında kullanılmıştır
ESEDULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (Allah'ın arslanı) Hz. Ali, Hayber'in fethinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Rasûlullah (s.a.s), Hz. Ali'ye bu ismi vermiştir. Astronomi'de: Güneşin rumi, temmuzun 9'unda ve Efrenci temmuzun 23'ünde içine girdiği ve semanın kuzey yarımküresi eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil 5. burç
ESEDÜ'D-DİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin arslara. - Şeref lakabıdır
ESEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sağ, salim, sağlıklı
ESENBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Esen)
ESENDAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dağ gibi güven verici ve sağlam yaptı
ESENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlıklı, rahat kimse
ESENGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Canlı, dipdiri, renkleriyle yeni açan güzel gül
ESENTÜRK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli, sağlıklı Türk
ESER Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat.
ESİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: 1.Şerefli, şanlı, namlı, haysiyetli, itibarlı ve otoriter kişi. 2.Parlak, uzun ve dolgun yüz. 3.Doğru şey. 4.(C.: Asal-Esail-Usul) İkindi sonrasından akşama kadar olan vakit. 5.Kavi, muhkem, sağlam.
ESİLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Esila kuran da geçen arapça bir kelimedir ve geçtiği yer ile anlamı şöyledir: "vezkur isme Rabbike bukreten ve esîla - Rabbinin adını sabah akşam an." buyurulmaktadır. Burada geçen "bukra" Arapça’da sabah demektir. "esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar. Ondan sonraki "Geceleyin ona secde et" buyurulmaktadır. Yani gurûb’tan başlayarak gece vaktinde secde etmesi istenmektedir. Bu da akşam ve yatsı namazını kapsar. Hemen peşinde de "Onu geceleri uzun uzun tesbih edin" denilmiştir. Bundan da teheccüt namazına atıfta bulunulmuştur. (İnsan suresi 25. ayet)
ESİLASU  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Esila ve su kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
ESİM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Rüzgarın en tatlı ve hafif esmesi.
ESİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım
ESLEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çalışkan, gayretli. 2. Yumuşak başlı, uysal.
ESLEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim.
ESLEMNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Allah’ın askerleri, islam hakikat doğru
ESMA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. - Esmaü'l-Hüsna: Allah'ın güzel isimleri. - Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır.
ESMAHAN Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Esma)
ESMAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bedeller, kıymetler, değerler
ESMANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Adı nur
ESME  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Esmek fiili
ESMER Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Esved)
ESMERAY Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Siyah ay, buğday renkli, karayağız
ESNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bir işin yapıldığı an, sıra: "Ben de o esnada onun söyleyemediği tarafları zihnimden tamamlıyordum."- R. N. Güntekin. Kaynak: TDK
ESRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk. Karanlıkta yol gösteren, anlamlarını taşır.
ESRANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çabuk, hizli, en hizli Allah(c.c) isimlerinden aydinlatan
ESVED  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Siyah, kara
ESVER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Medinede bulunan hacer-ül esver taşının adı
EŞAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ay kadar güzel
EŞCA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: En cesur, en yiğit kişi
EŞFAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Daha şefkatli, çok merhametli
EŞİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok sevinçli
EŞLEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. En selamatli, en emin, en doğru yol. 2. Kendisini bütünüyle Allah'ın dinine adamış, Silm'e girmiş mü'min.
EŞRAF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şerefli, saygın kimseler. 2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
EŞREF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Daha şerefli, çok onurlu, çok aziz, pek muhterem. Eşrefi: Akkoyunlular devrinde kullanılan bir çeşit gümüş para. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethettikten sonra burada bastırdığı para. Eşrefoğlu Rumi: Kadiri tarikatının bir kolu olan Eşrefîyye adlı ekolün kurucusu
ETEM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Daha tam daha noksansız, mükemmel. - (bkz. Ekmel)
ETHEM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Edhem)
ETKA  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen. Haram veya helâl olduğunu iyice bilmediği şüpheli şeyleri yapmayan. Günah işlemeyen. Her şeyde Cenab-ı Hakk’ın rızasını gaye ve maksad edinen.
EVA  Cinsiyet: Kadin Köken: Almanca
Anlamı: Havva. Yaratılan ilk kadın demek. Akşam, arife, arife gecesi. (Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce)
EVCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Evdeki insan evcimen
EVCİMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Evine, ailesine bağlı. Ev işlerinde becerikli
EVDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kursağının tüyleri beyaz olan güvercin.
EVDEGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel kız
EVENUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Eve gelen nur, eve doğan nur
EVFA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Daha vefalı, cana yakın, sözünde duran.
EVİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Tohum, tane, öz cevher
EVİRGEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İşini bilen, tedbirli kimse
EVLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Daha uygun, daha layık, daha iyi üstün. Hayırlı amel
EVLİYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Veliler. 2. Allah'ın dostları. 3. İman edip salih amel işleyenler. 4. Allah yolunda mallan ve canlarıyla cihad edenler. 5. Allah'ın emaneti olan dinini ve hükümlerini yeryüzünde tevelli ederek korumaya çalışanlar.
EVNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Evdegül
EVRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Hisar
EVREN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Büyük yılan, ejderha. 2. Felek, zaman. 3. Kainat, dünya. 4. Yaşanılan vasat.
EVRENSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: "Alemşümül" karşılığı olarak.
EVRİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim
EVRO  Cinsiyet: Kadın Köken: Lazca
Anlamı: Kıble rüzgarı.
EVSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Daha geniş ve daha uzak hale getirmek anlamında bir fiildir.
EVSAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Pullar, harçlar (bkz. Esnam). - İsim olarak kullanılmaz
EVŞEN Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir
EVVAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok ah eden. 2. Çok dua eden. 3. Merhametli.
EVVEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İlk başlangıç, ilkin. 2. Allah'ın 99 isiminden biri.
EYGÜL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İyi
EYLEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eyleme işi, fiil, aksiyon. 2. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel.
EYLÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sonbahar'ın ilk ayı
EYMEN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.
EYŞAN Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü
EYŞE  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Güzel, akıllı
EYÜP Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
EZAMET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Azamet). 1. Büyüklük, ululuk. 2. Çalım, kıvrım
EZEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Başlangıcı olmayan anlamını taşımaktadır.
EZFER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güzel kokulu
EZGİ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi parlak güzel ve sevimli
EZGÜ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Makam, hava
EZHAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İnsanda akıl, fikir, zeka, hafıza anlayış, kavrayış, kudretleri
EZHERAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ay ve güneş
EZNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Rüyayla gelen Bu isim ve anlamının doğruluğu yada yanlışlığı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
EZNEV  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yeni baştan, yeniden
EZO  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: İsmin anlamı ve kökeni konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize yardımcı olabilirler.
EZRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.