FADEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Almanca
Anlamı: İplik
FADIL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fâzıl)
FADİK Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Fatma adının bir söyleniş biçimi
FADİLE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fazıl)
FADİME Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Fatma)
FADİŞ Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Fatma adının bir söyleniş biçimi
FADL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. İyilik. 2. Fazilet. 3. Erdemlilik. Fadl b. Abbas b. Abdülmuttalib: Rasulullah'ın amcası Abbas (r.a.)'ın oğludur.
FAHAMET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Fahimlik, ululuk. 2. İtibar, kıymet, değer.
FAHHAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2. Çanak, çömlek, toprak testi. 3. Saksı.
FAHİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı.2. Ulu, büyük, sayan.
FAHİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fahim)
FAHİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Övünülecek, iftihar edilecek. 2. Şerefli, kıymetli. 3. Parlak, güzel, mükemmel.
FAHİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fahir)
FAHRETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Karşılıksız kabul edilen görev, iş
FAHRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş. (İş, sıfat, unvan). Fahri aza, fahri üye; maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi
FAHRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bir işi çıkar beklemeden yapan
FAHRİYYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fahri). İslami edebiyatla, şairlerin kendi vasıflarından, faziletlerinden ve şairlik kuvvetlerinden bahsettikleri şiirler. Daha çok kasidelerin bir bölümü bu şekildedir
FAHRUNNİSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fahir). - Çok övünen, şanlı, şerefli, onurlu kadın
FAHRÜNİSSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Övünülecek değerde kadın
FAİK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Üstün, seçkin, yüksek, ileri. 2. Mümtaz, manevi olarak üstün olan.
FAİKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Faik)
FAİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Fevz bulan, muradına ulaşan, başarı kazanan. Kur'an'da müslümanları vasfetme sadedinde birçok yerde geçmektedir
FAİZA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Faiz)
FAKI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Fakih'ten bozma kelime. Anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan
FAKİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Bir şey bilen yahut anlayan kimse. 2. Fıkıh ilminde üstad. İslam hukuk bilgini.
FAKİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yoksul
FALİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren. 2. Toprağı süren, eken.
FARABİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 870-950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin İslam aleminde yayılmasına yol açmış Türk filozofudur. Kendisine muallim-i sani (Aristo'dan sonra 2. üstad) unvanı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük tesiri vardır. Kanun dediğimiz çalgının mucididir. Asıl adı "Ebu Nasır Muhammed'tir
FARAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Mutluluk, Neşe
FARAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: İncil’de Mekke dağlarına verilen isim. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Faran dağlarında zuhur edeceği İncil’de haber verilmiştir.
FARİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Atlı (süvari). 2. Binici, ata binmekte maharetli. 3. Ferasetli, anlayışlı. 4. İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti.
FARİSE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Faris)
FARUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. - Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır.
FARÛKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup
FATIMA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış.- Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır. Hicretten 18 yıl önce 605'te Mekke'de dünyaya gelmiştir. 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. 18 yaşında iken Hz. Ali ile evlenmiş, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ümmü gülsüm ve Hz. Zeyneb adında dört çocuğu vardır. Rasûlullah (s.a.s)'tan sonra 6 ay yaşamıştır. Lakabı Zehra'dır.
FATİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet. - İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan.
FATİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zeki, anlayışlı. 2. Zihni açık, kavrayışlı. Uyanık.
FATÎNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: ((bkz. Fatin)
FATMA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sütten kesme / Aslı Fatima
FATMAGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fatma)
FATMANUR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fatma)
FATOŞ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Fatma adının halk arasında bir başka söyleniş biçimi
FAYİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kendiliğinden dağılan güzel koku
FAYİHA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çiçek veya meyve kokusu. 2. Güzel kokulu nesne.
FAYSAL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Keskin hüküm, karar. 2. Halletme, neticelendirme. 3. Keskin kılıç. 4. Hakim.
FAZIL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Faziletli, fazilet sahibi. 2. Erdemli, faik, üstün. - (bkz. Faik, Fadıl).
FAZILA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fazıl)
FAZİLET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf. 2. Kişiyi, ahlaklı ve iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet. 3. İnsanın yaratılışındaki iyilik, iyi huy, erdem. 4. İyi anlak, iffet. - (bkz. Erdem).
FAZLI Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf. 2. Fazla, ziyade, artık, baki. 3. İki sayının birbirinden olan farkları. 4. İlim ve irfan sahibi. 5. Âli, cenablık, ihsan, cömert. 6. Olgunluk.
FAZLULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın fazlı, erdemi, lütfü
FECRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması
FECRİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fecri)
FEDAİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Canını esirgemeyen, mühim bir maksat uğrunda canını vermeye hazır bulunan. 2. Allah yoluna başkoymuş.
FEDAKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kendini veya şahsi menfaatlerini esirgemeyen
FEDAYİCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Canını vermeye hazır, canını verme
FEHAMET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fahamet)
FEHİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan
FEHİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Anlayışlı, çabuk kavrayan
FEHMİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Fehme mensup, fehim ile ilgili (bkz. Fehim)
FEHMİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fehmi)
FELAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık
FELAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gün ağarması. 2. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresinin adı.
FELİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Mantar
FENER Cinsiyet: Erkek Köken: Yunanca
Anlamı: İçinde ışık kaynağı bulunan şeffaf mahfaza
FERAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Serin rüzgar
FERAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gönül açıklığı. 2. Sevinç, scvinme.
FERAHENGİZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Ünlü bir çeşit lale
FERAHET  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Şan ve şeref
FERAHNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bolluk, genişlik. 2. Geniş yer.
FERAHNAK  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Sevinçli. - Türk müziğinin mürekkeb makamlarından
FERAHNAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Nazlı kız
FERAHŞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sevinç veren. 2. Ferah saçan.
FERAMUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Unutma, hatırdan çıkma, nisyan
FERAMUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kale muhafızı, kale koruyucusu
FERASET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Anlayışlılık, çabuk seziş
FERAY Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Aydınlık, parlak ay, canlılık, süs, zinet
FERAYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay ışığı, ayın parlaklığı.
FERDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yarın. 2. Gelecek zaman, ati. 3. Ahiret, öbür dünya.
FERDANE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Tekli, yalnız
FERDİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan
FERDİYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ferdi)
FEREC  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma. 2. Zafer.
FERHAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Anadolu Anonimi'nde Ferhad ve Şirin adıyla meşhur olan eski bir hikayenin erkek kahramanı olup Şirin'in aşıkıdır. - (bkz. Ferhat)
FERHAL  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kıvırcık ve dolaşık olmayan uzun saç.
FERHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sevinçli, mesut. 2. Şen, memnun.
FERHAT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad).
FERHUNDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Mübarek, mesut, meymenetli, kutlu, uğurlu
FERİCAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Hayat ışığı.
FERİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün. - Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır
FERİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ferid). -Kendi reyiyle hareket eden, kibirli, gururlu kimse
FERİDUN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sekizinci gök. 2. Pişdadilerin 6. padişahı olup Cemşid sülalesinden demirci Gave'nin yardımıyla Dahhak-ı Mari'yi öldürmüştür. Lakabı Ferruh'tur.
FERİDÜDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse
FERİHA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sevinçli, ferah
FERİT Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Avcı kuş. 2. Donmuş, katılaşmış şey.
FERMA  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Emreden, buyuran. 2. Amir.
FERMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Emir, buyruk. 2. Padişah tarafından verilen yazılı emir, berat, buyrultu.
FERMEND  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Mevki ve şeref sahibi
FERRUH  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Uğurlu, kutlu. 2. Mübarek. 3. Aydınlık insan. - (bkz. Mübarek).
FERRUHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ferruha ait. 2. Uğurluluk, meymenet.
FERYAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Gözleri ışık saçan güzel kız.
FERZAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İlim ve hikmet
FERZANE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Alim, bilgin, seçkin. 2. Benzerlerinden, akranlarından ileride. 3. Hakim, feylesof. 4. Tasavvufta, ncfsani bağlantılardan sıyrılmış olan derviş.
FESAHAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Açıklık, duruluk
FETANET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi kavraması. Peygamberlere mahsus beş sıfattan biridir
FETHİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside
FETHİYYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fethi)
FETHULLAH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah'ın nusreti
FETİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Açma, açış, açılma. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi ele geçirme. 3. Zafer. 4. Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi. 5. Kapalılığı giderme, ihtilafı halletme.
FETTAH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş. 2. Kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden.
FEVZİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kurtuluşla ilgili. 2. Zafere ait. 3. Galip gelen, üstün olan.
FEVZİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. (bkz. Fevzi). 2. Tarihte, yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine 2. Sultan Mahmud tarafından eski adalar mevkiine verilen ad.
FEYHA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Büyük, geniş, engin
FEYYAZ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok faydalı, çok verimli. 2. Feyiz, bereket ve bolluk veren.
FEYZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma. 3. İlim, irfan. 4. Feyz ile dolu olan.
FEYZİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. İlim, irfan. 2. Akma, suyun akıp taşması. 3. Bolluk çokluk, verimlilik.
FEYZULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın feyzi, bolluğu, bereketi
FEZA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ucu bucağı bulunmayan boşluk. 2. Dünyanın sonsuz olan genişliği, sema.
FEZZAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Büyük Sahra'da, Trablus ülkesinin güneyinde bir ülke
FIRAT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tatlı su. 2. Türkiye'nin en uzun nehri.
FIRTINA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı, çabuk,güçlü
FİDAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Yeni yetişen körpe ağaç. 2. Fidan boylu: İnce uzun mütenasip.
FİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Yunanca
Anlamı: Bahçıvanlıkta, yastıklarda tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek
FİGAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Bağırarak ağlama, inleme anlamlarını taşımaktadır.
FİGEN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Atıcı, yıkıcı, düşürücü
FİKRET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Fikir, düşünce. 2. İdrak. 3. Zihin, akıl. 4. Murat, maksat, niyet.
FİKRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Fikre ait, fikirle ilgili, düşünerek meydana getirilen şey
FİKRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fikri)
FİLİZ Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bitkilerde yeni sürgün, tohumdan çıkan yeni uçlar. 2. Ocaktan çıkarılmış, eritilmemiş ham maden, cevher, gümüş, filiz. 3. Betonarmede demirleri eklemek için bırakılan uzantılar. 4. İnce taze ve güzel vücutlu.
FİRAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yiğit, mert. 2. Binici, at yetiştirici.
FİRAZENDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yükselten
FİRDEVS Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cennet, 2. Bostan, bahçe. - Firdevsi: İran’ın milli destanı olan "Şeyhname"nin yazarıdır. Adı, Mansur b. Hasan’dır. 934-1020 yıllan arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Kehf ve Mü’minün Surelerinde Geçmektedir.
FİRUZ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mesut, mutlu, sevinçli, ferah, uğurlu, iyi bahtlı
FİRUZE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. (bkz. Firuz). 2. Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve değerli bir yüzük taşı. 3. Açık yeşil, dağ yeşili ile gök mavisi arasında ve bal mumu parlaklığında maruf kıymetli taş.
FİTNAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Zihin açıklığı, zeyreklik. Zihnin herşeyi çabuk anlayışı. Türk şairlerinden meşhur bir İslam hanımının adıdır. Asıl adı Zübeyde'dir
FRANCOİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Fransızca
Anlamı: Tek, yalnız, güçlü
FUAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kalb, yürük, gönül
FUAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Yürek, kalp, gönül.
FULDEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Her zaman geniş, açık görüşlü
FULDEN Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Her zaman geniş, açık görüşlü
FULİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Hoş kokulu çiçek ve iç güzelliği
FULSEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Bir çiçek adı. Anlamı konusunda daha fazla bilgiye sahip olan ziyaretçilerimiz bize yardımcı olabilirler.
FULYA Cinsiyet: Kadin Köken: İtalyanca
Anlamı: Nergisgillerden, san renkte çiçeği keskin ve güzel kokulu bir bitki, sarı soğançiçcği
FUNDA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Kırcık yerlerde yetişen ve birçok çeşidi olan çalı
FURAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Fırat)
FURKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçmektedir.
FUZULİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Boşuna, yersiz, lüzumsuz, haksız. 2. Boşboğaz lüzumsuz işlerle uğraşan. 3. Yetkisi olmadığı halde başkası namına tasarrufta bulunan. - Fuzuli Mehmed: XVI. yy. 'da yaşamış büyük Türk şairlerinden. Çağatay edebiyatı da dahil olmak üzere, Türk edebiyatının birçok sahalarında kuvvetli tesir ve nüfus sahibidir. Türkçe, Arapça, Farsça, manzum, mensur birçok eserleri vardır. Bunlar arasında "Leyla ve Mecnun" mesnevisi çok meşhurdur.
FÜREYYA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Parlak, ışıltılı günler
FÜRUZAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Parlayıcı, parlayan, parlak
FÜSUN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici.