GABRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yer, yeryüzü, arz
GAFFAR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kullarının günahlarını affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah'ın isimlerinden. -(bkz. Abdülgaffar).
GAFUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mağfiret eden, yarlığayan, affeden, bağışlayan, merhamet eden Allah. Allah'ın isimlerinden. - (bkz. Gaffar)
GAGAUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gökoğuzlar
GALİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3. Üstün baskın. Şeyh Galip: Meşhur divan şairlerinden. 1757-1798 yıllan arasında yaşamıştır. - Türk dil kurallarına göre "b/p" olarak kullanılır.
GALİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Galib)
GALİP Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yenen, üstün gelen
GAMZE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Süzgün bakış. 2. Çene veya yanak çukurluğu.
GANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zengin varlıklı, bol doygun. 2. Sahip olduğunda fazlasını istemeyen. Allah'ın isimlerinden. - (bkz. Abdülgani).
GANİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ganim)
GANİMET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kafirlerle yapılan savaş sonucu ele geçirilen mal, para, silah gibi metalar. İslami usullere göre tasnif edilip, beytülmale, fakirlere, yoksullara ve mücahidlere dağıtılır
GANİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zengin kadın. Zengin kız. 2. Çok hoş. 3. Şarkıcı.
GARİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak. Türk dil kuralları açısından "b/p" olarak kullanılır.
GARİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Garib)
GARİP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kimsesiz, yalnız, yabancı / Tuhaf
GAVS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Suya dalma, dalgıçlık. 2. Yardım muavenet. 3. Yardım istemek için bağırmak. 4. Yardımcı, imdada yetişen. 5. Allah'ın velileri, hakkında kullanılır. Daha çok ünvan olarak verilir. - Gavs-ı Azam: Tarikat kurucusu, özellikle Abdülkadir Geylani için kullanılır.
GAYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Maksat, meram. 2. Netice, son, hedef.
GAYRET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çalışma, çabalama. 2. Kıskanma, çekememe. 3. Aziz ve kutsal bir şeye tecavüz edildiğini görmekten doğan asil temiz duygu.
GAZA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Din uğruna savaş
GAZAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ceylan. 2. Geyik, âhû. 3. Geyik yavrusu. 4. Güzel göz, irigöz.
GAZALE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Dişi geyik
GAZANFER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İri arslan, şir. 2. Cesur, yürekli, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.
GAZEL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Latif. 2. Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. 3. Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.
GAZİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah yolunda savaşan kişi. 2. Gaza sırasında yaralanan kimse. 3. Gaza sırasında yararlıklar gösteren kumandanlara verilen unvan. 4. 2. Mahmud zamanında çıkarılan altın sikke.
GAZİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal.
GAZİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Gazir)
GAZİYÜDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Din uğrunda yara alan, yaralanan. Savaşan
GAZZAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İplikçi
GAZZALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İslam aleminin büyük mütefekkirlerinden. - Babası "Gazzal-iplikçi" sanatçısı olduğu için kendisine Gazali adı verilmiştir
GEDİZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Su birikintisi, gölcük.
GELİNCİK Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki. 2. Sansargillerden ince yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan. 3. Mezgitgillerden, yılan balığına benzer eti sevilen bir balık.
GENCAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç kal. -(bkz. Genç)
GENCAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın bir haftalık oluncaya kadar ki şekli, hilal
GENCE  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kuzey Azerbaycan'ın Baku'dan sonra en büyük şehri
GENCER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni taze, körpe kimse, yiğit
GENCO  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç
GENÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1.Hazine define. 2. (a.) Naz, eda, cilve.
GENÇYAZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İlkbahar
GERÇEK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî. 2. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. 3.Temel, başlıca, asıl. 4.Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. 5.İsim Gerçek olma durumu, gerçeklik, realite. 6. İsim Yalan olmayan, doğru olan şey. 7. Felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. 8. Yapay olmayan.
GERÇEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Astrolojide öğle zamani, Reel Sayi, Gercek
GERMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Sıcak yaz
GERMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Hisar, kale
GEVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kahramanlar, yiğitler
GEVHER Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Değerli taş. 2. Elmas. 3. Bir şeyin aslı, esası.
GEVHER ŞAD  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Pırlanta gibi kıymetli ve neşeli. Gevherşad'. Baysungur'un annesi
GEYSU  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Uzun saç, saç örgüsü, zülüf
GEZEGEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güneş etrafında dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı
GILMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kuran’da cennet hizmetkarı
GIYAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yardım, gavs, nusret
GIYASEDDİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin yayılması için yardımı dokunan zat. Gıyaseddin Keyhüsrev I: Anadolu Selçuklu Sultanı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olur
GİLMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler.
GİLŞAH Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Balçık şah. 2. Balçıkta yapıldığı için Hz. Adem'in lakabı. 3. Farsların masal kahramanı Keyyummers'in lakabı.
GİRAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Aziz, muhterem, saygın ulu
GİRAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kuvvetli, kudretli. Kırım hanları tarafından unvan olarak kullanılmıştır
GİRGİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen
GİRYAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Ağlayıcı, ağlayan, (bkz. Nalan).
GİZAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gece ayın kaybolması
GİZEM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime
GONCA Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Henüz açılmamış gül, tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.
GÖĞEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Halk dilinde yeşile çalan mor
GÖKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Göklerin yiğidi bahadır
GÖKAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gök ve Ay gibi güzel olan
GÖKBEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Gökle ilgili, uzay sema
GÖKBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yeşil yaprak
GÖKCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can
GÖKÇAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Gökçe). -Kuzey Kafkasya da az tatlı su gölü.
GÖKÇE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gökle ilgili göğe ait semavi. 2. Mavi, mavimsi. 3. Güzel hoş güzelce, latif. 4. Gösterişli.
GÖKÇEK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güzel çok güzel. 2. Hoş, sevimli, cana yakın alımlı. 3. İnce narin zarif. 4. Güler
GÖKÇEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bknz. Gökçe.
GÖKÇEN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Gökçe)
GÖKDENİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gök-deniz.
GÖKDOĞAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kuzey yarımkürede yaşayan bir doğan türü.
GÖKEKİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni başak meydana getirmiş ekin
GÖKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gökyüzü gibi er
GÖKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Göklerin hakanı, Gök gibi büyük han
GÖKHUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türk isimlerinden Gök+Hun
GÖKKIR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: At donlarından maviye çalan kır
GÖKKUŞAĞI Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli kemer biçimindeki görüntü alkı
GÖKMEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Mavi gözlü ve sarışın kimse.
GÖKNİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gökyüzüne ait olan, Gök + Nil
GÖKNUR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Nurlu, ışıklı, aydınlık gökyüzü
GÖKSEL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Semavi, gökçül karşılığı olarak kullanılan uydurma kelam.
GÖKSELİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Diğer
Anlamı: Anlamı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bizimle iletişime geçebilirler.
GÖKSENİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gök sana ait.
GÖKSEVİM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sevimli gök
GÖKSU Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Türklerin oturduğu birçok akarsuya verilen isim. 2. Adana'dan gelerek Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarından.
GÖKSUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Binboğa dağlarından elbistan’ın güney batısında seyhan nehrine karışan çay. (Orj: Göksün)
GÖKSÜN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Binboğa dağlarından elbistan’ın güney batısında seyhan nehrine karışan çay. (Orj: Göksün)
GÖKŞEN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gökle ilgili, aydınlık ışıklı gök, uydurma bir kelime
GÖKŞİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gök gibi mavi gözlü / Sonsuz mavi derinlik
GÖKTEPE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mavi tepe
GÖKTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gök renkli Tuğ sahibi
GÖKTÜRK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Orta Asya'da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
GÖKYÜZÜ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Göğün görünen yüzeyi (sema)
GÖNENÇ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Refah hali, mutluluk
GÖNÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İnsanın manevi varlığının ifadesi, inancı ve hislerinin kaynağı. 2. İstek, arzu, heves, niyet. 3. Duygu, his, aşk. 4. Kibir, gurur. 5. Tabiat, huy.
GÖRGÜ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir topluluğa ait uyulması gereken nezaket kaideleri muaşeret adabı. 2. Deneme, tecrübe. 3. Görmüş olma durumu, görgü şahidi.
GÖRKEM Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İhtişam, gösteriş karşılığı olarak kullanılan bir kelimedir. 2. Gösterişli, heybetli.
GÖRSEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Görmekle ilgili manasına kullanılan uydurma bir kelime
GÖZDE Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Göze girmiş olan sevilen beğenilen, benimsenen. 2. Beğenilen kadın. 3. Osmanlı sarayında padişahın ilk dört cariyesine verilen ünvan.
GÖZEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bir nevi alageyik
GÖZLEM Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Müşahade, gözlemek karşılığı olarak kullanılan kelime
GUFRAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Günahların affı
GULAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Oğlan, uşak.
GUPSE  Cinsiyet: Unisex Köken: Diğer
Anlamı: Gönülden olan, candan, sevecen.
GURBET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Doğup yaşanılmış olan yerden uzakta yer
GÜÇLÜ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gücü olan kuvvetli zorlu. 2. Bir musiki dizisinde duraktan sonraki en önemli perde.
GÜFTAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Söz, kelam
GÜFTE Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Söyleniş, söylenmiş. 2. Bir söz eserinin bestelenmiş bulunan manzum sözleri.
GÜHER Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Gevher, cevher, (bkz. Gevher)
GÜHERPARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Cevher parçası
GÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Çiçek. 2. Bilinen çiçek, gül çiçeği, gülağacı. 3. Tasavvufta Allah'ın birliğinin remzi. 4. Başına ve sonuna ek ve isimler getirilerek yeni isimlerin türetilmesinde kullanılan bir isimdir. - (Ayşegül, Gülay, vb).
GÜLABİ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Gülsuyu
GÜLAFET Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Nefes kesen güzellikle. - Gül ve âfet kelimesinden oluşmuş birleşik bir isimdir
GÜLAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Güllerin açtığı ay.
GÜLAZEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Azem: arkadaş yar yaren, Gülazem: gülarkadaş.
GÜLBAHAR Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bahar gülü. 2. Ebru sanatında kullanılan koyu kırmızı renkte toprak. Gülbahar Hatun: Mehmet Il.'nin hanımı. Bayezid II ve Gevher Sultan'ın annesi
GÜLBANU  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gülhanım. Gül gibi güzel kadın. Gül hatun
GÜLBEDEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Zarif, ince vücuda sahip. Gülbeden Begüm, Babur Şah'ın kızı
GÜLBEN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ben, gül'üm anlamında
GÜLBERK  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Gül yaprağı
GÜLBEŞEKER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Bir çeşit gül tatlısı
GÜLBEYAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Beyaz gül
GÜLBEYZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe, Arapça
Anlamı: Gül : Bir çiçek adı. Beyza : 1. daha ak, çok beyaz. 2. günahtan kaçınmış. günahla kirlenmemiş. Gül ve Beyza isimlerinin birleşiminden oluşmuştur.
GÜLBİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül kökü, gül biten yer
GÜLBİZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gül serpen, gül serpilmiş
GÜLCAN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül gibi güzel, canlı
GÜLCE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül gibi, güle benzeyen.
GÜLCİHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Cihana, aleme bedel gül
GÜLÇAĞ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gülllerin açtığı zaman
GÜLÇE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gülcük, küçük gül
GÜLÇİMEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gül ve Çimen kelimelerinin birleşiminden meydan gelmiş bir isimdir.
GÜLÇİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül toplayan, gül devşiren
GÜLDANE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Açmamış gonca. Anlamı konusunda daha fazla bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bizimle iletişime geçebilirler.
GÜLDEHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül ağızlı, ağzı gül gibi olan
GÜLDEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hiç solmayan her dem gül, her dem gülen
GÜLDEN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül gibi, güle ait, gülden yapılmış
GÜLDEREN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül bahçesi , gül toplayan anlamlarını taşır.
GÜLDESTE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Güldemeti, çiçek destesi. - Türk müziğinde mürekkeb makamlardan
GÜLEFŞAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül+efşan kelimelerinden oluşan birleşik isim; gül saçan.
GÜLEFZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güllerin Efendisi
GÜLEN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Güleç yüzlü
GÜLENAY Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Devamlı gülen, ayyüzlü kişi
GÜLENBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Gülenay)
GÜLENDAM Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül endamlı, gül boylu, nazik, güzel endam
GÜLENNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gülmesiyle etrafı aydınlatan, ışık saçan kimse
GÜLER Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gülen, sevinçli, handan
GÜLESER  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yüzünde gülümseme eksik olmayan
GÜLFAM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gül renkli. 2. Gül gibi kızıl olan.
GÜLFEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül dudaklı, gül ağızlı
GÜLFER  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül gibi parlak,zarifliği ve zerafetiyle göz kamaştıran
GÜLFERİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Fül ve fer kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Gül bilindiği gibi bir çiçek, fer ise ışık anlamındadır.
GÜLFİDAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gül ağacı.
GÜLGEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Güler yüzlü anlamınındadır.
GÜLGONCA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Açılmamış gül
GÜLGÜN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül renkli, gül renginde, pembe
GÜLHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Gül evi, ateşhane
GÜLHANIM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İyi huylu, nazik hanım. 2. Gül yüzlü hanım.
GÜLHAYAT Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Mutlu, huzurlu bir hayat. 2. Gül gibi güzel hayat.
GÜLİBAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Gül fırtınası
GÜLİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Güle ait olan, gülden gelen
GÜLİSTAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gül bahçesi, güllük. 2. Azerbaycan'da Karabağ bölgesinde bir mevki.
GÜLİZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül gibi güzel iz bırakan
GÜLİZAR Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gül yanaklı. 2. Al yanaklı. 3. Türk musikisinde mürekkep bir makam.
GÜLKIZ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Güle benzeyen kız
GÜLLÜ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gülü olan. 2. Gül desenli (kumaş). - Daha çok örfte kullanılır.
GÜLMİRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gül dünyası, gül topluluğu.
GÜLNAME  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Sevgiliye yazılan mektup, kaside
GÜLNAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Hisar, kule
GÜLNAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gül yüzlü kadın. 2. Gül gibi, nazlı narin. - Birleşik isim.
GÜLNİHAL Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gül fidanı. 2. Gül ağacı. - Birleşik isim.
GÜLNUR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Etrafına ışık saçan, aydınlatan gül
GÜLNÜŞ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Güliçen. 2. Gülle özdeşleşmiş, gül gibi.
GÜLÖREN  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Gül-ören.
GÜLPEMBE Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gül pembesi / Gül gibi pembe yanaklı
GÜLPERİ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gizli gül
GÜLRANA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Güzel gül, dışı sarı içi kırmızı renkte olan bir çeşit gül
GÜLRİZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gül saçan, gül serpen. 2. Meşhur bir çeşit lale.
GÜLRUHSAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül yanaklı
GÜLSE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gülümsemeye yatkın çocuk. Gülmesi istenen çocuk.
GÜLSEL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül ve sel kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
GÜLSELİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gül bolluğu, yağmuru anlamını taşımaktadır. Gül ve Sel kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.
GÜLSEMİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: Gül+semin; semin: çok değerli, pahalı, kıymetli.
GÜLSEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül gibi güzel
GÜLSENA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Övmek, methetmek
GÜLSER  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül - Ser
GÜLSEREN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül toplayan, gül dağıtan
GÜLSEVİM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sevimli, güzel, hoş görünüşlü gül
GÜLSİMA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül + sima, gül yüzlü anlamına gelmektedir.
GÜLSU Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül renkli su, taze su
GÜLSUNA Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gül gibi çekici kadın. Güzel sevgili
GÜLSURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güllerle döşenmiş surlarla kaplı şehir. Anlamının eksik yada hatalı olduğunu düşünüyorsanız "yorum" yada "iletişim" kısmından bize ulaşabilirsiniz.
GÜLSÜM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kızlarından birinin adı
GÜLSÜN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yaşam boyu yüzü hep gülsün anlamında
GÜLŞAH Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Güllerin şahı. 2. Varaka'nın sevgilisi, masal kadın.
GÜLŞEN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gülbahçesi, gülistan, gülizar
GÜLTANE Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni açmış gül, gonca
GÜLTEKİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç delikanlı, nazik
GÜLTEN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül tenli, gül vücutlu
GÜLÜMSER  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gülümseyen kişi.
GÜLÜMSÜN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Çiçeğimsin
GÜLÜŞ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gülme ifadesi
GÜLÜŞAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: En değerli gül
GÜLYETER  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gülağacı.
GÜLZAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gülbahçesi, gül tarlası
GÜN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gündüz vakti / Aydınlık
GÜNAL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gün al yaşa, kızıl renkli güneş
GÜNAY Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gündüz, gün aydınlığında ay
GÜNBALA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Güneşin çocuğu, aydınlık çocuk.
GÜNCE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Günlük, günlük yazılan anı.
GÜNDÜZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gecenin karşıtı
GÜNER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güneşin doğma zamanı
GÜNEŞ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi, şems
GÜNEY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Dört ana yönden biri
GÜNGÖR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi günler yaşa anlamında
GÜNHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuz'un altı oğulundan Güneş'i simgeleyenin adı
GÜNİZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Günün başlangıcını belirleyen görüntü
GÜNNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Güneş ışığının aydınlığı, nuru
GÜNSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı akan sel
GÜNSELİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Işık seli, parlak ışık demeti
GÜNTÜLÜ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Gün ışığı
GÜRAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok al, bol al
GÜRAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni doğan ay
GÜRBÜZ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gelişmiş, iri yapılı, sağlam
GÜRCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Herkesi seven, özveride bulunan
GÜRCÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gürcistan ahalisinden veya bu ahalinin soyundan olan. Gürcistan ahalisine ait
GÜRÇINAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok büyümüş, gelişmiş, serpilmiş
GÜRDAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, gelişmiş dal
GÜREL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Maiyeti geniş, çevresi güçlü kuvvetli
GÜRGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İran'ın kuzeydoğusunnda bir yer.
GÜRHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan.
GÜRKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.
GÜROL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyü, serpil, geliş
GÜRSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gürlükle ilgili, gür olan
GÜRSU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz, pak, hızlı su
GÜSSEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Üzüntü, tasa bilmeyen anlamındadır.
GÜŞTA  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: Cennet, firdevs.
GÜVEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Korku ve kuşku duygusundan uzak. 2. İnanma ve bağlanma duygusu. 3. Yüreklilik, cesaret.
GÜVENÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güvenme, dayanma, itimat. 2.Övünme, gurur.
GÜZEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güneş görmeyen yer, kuzey
GÜZİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş
GÜZİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Seçen, seçilmiş, seçkin, beğenilmiş. - Hz. Muhammed (s.a.s)'in dostu (halifesi) Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali (r.anhum)
GÜZİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Çare, derman