HABBAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güney Arabistan'da bir kasaba
HABEŞİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup
HABİB Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevgili. Seven, dost
HABİBE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Habib
HABİBULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber
HABİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Habil. Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir
HABİNAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Nar tanesi
HABİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf.
HACCAC  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakail'nin unvanı. Yezid'in komutanlarından.
HACCE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hacca giden,Kabe'yi ziyaret eden hacı kadın. 2. Bir çeşit akdiken. - Daha çok lakab olarak kullanılır.
HACE  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip
HACER Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Taş, kaya. -Hacer-i Esved: Kabe'nin duvarında bulunan meşhur kara taş. 2. Hz. İsmail'in annesi ve Hz. İbrahim'in cariyesinin adı.
HACERUNNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın sarısı renginde
HACI Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hacca giden, Kabe'yi ziyaret eden, hacı. 2. Dini bir mahalli ziyaret eden kimse.
HACİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı.
HACİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan.
HACİYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: Hacılar, hacc farizasını yerine getirmiş olan müslümanlar.
HADDAS  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı.
HADİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.
HADİC  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Erken doğan oğlan çocuğu
HADİCE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu.
HADİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresinin adı.
HADİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hizmetkar, yardım eden. Hadim-i Harameyn: Harem-i Şerifin hizmetkarı. Hicaz'ın alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap
HADİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz.Muhammed'in söz ve davranışları
HADİSE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Vâkıa, olay. Yeni bir şey, ilk defa olan. Haber.
HADİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hadi)
HAFAZA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler. 2. Bekçiler.
HAFIZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ezberleyen / Özellikle Kuran-ı Kerim'i ezbere okuyan
HAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam.
HAFİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Erkek torun
HAFİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kız torun. (bkz. Nebire)
HAFİZ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın adlarındandır. Muhafaza eden, saklayan.
HAFİZE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hafız)
HAFİZÜDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin koruyucusu. - Daha çok unvan olarak verilir
HAFSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin
HAKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan.
HAKEM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse. 2. Çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse. 3. Jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. 4. Allah'ın isimlerinden. Hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi.
HAKGÜZAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Hakkı tanıyan, haktan ayrılmayan
HAKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: ı. Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi. 2. Topraktan, toprağa mensup. Mütevazi kişi.
HAKİKAT Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: l. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3. Sadakat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik.
HAKİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.
HAKİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hakim)
HAKİMİYET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik. Sulta
HAKKI Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Doğruluk ve insaf sahibi. 2. Bir insana ait olan şey. 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. Emek. 5. Pay, hisse. 6. Layık, münasip.
HAKTAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği
HAKTANIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Herkesin hakkını gözeten kimse
HALAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kurtuluş, kurtulma
HALASKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kurtarıcı
HALDUN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Devamlılar, sürekli olanlar
HALE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl
HALEF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse.
HALENUR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hale)
HALİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Halid b. Velid: Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı.
HALİDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü
HALİDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Halid)
HALİFE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.
HALİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Samimi dost, Allah'ın dostu
HALİLULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın dostu. Hz. İbrahim (a.s.)
HALİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sakin, sessiz. 2. Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu. Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılması tercih edilir.
HALİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Halim). Peygamberimizin (s.a.s) süt annelerinden
HALİS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hilesiz, katkısız. 2. Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. 3. Yalnız, sadece. - (bkz. Muhlis).
HALİSE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Halis)
HALİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
HALLAC  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Pamuk, yatak, yorgan atan kimse.
HALUK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İyi huylu, insaniyetli, geçim ehli olan
HAMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Musa'ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu'nun veziri
HAMASE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar
HAMASET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cesaret, kahramanlık, yiğitlik. 2. Kahramanca şiir.
HAMDİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'ı övmek. 2. Allah'a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici.
HAMDİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hamdi)
HAMDULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın övgüsü
HAMİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Himaye eden, koruyan, koruyucu, sahip çıkan, gözeten
HAMİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey. (s.a.s)'in lakaplarından.
HAMİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey. (s.a.s)'in lakaplarından.
HAMİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Hamid)
HAMİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüklü. Gebe. 2. Sahip, malik. 3. Taşıyan, gözeten. 4. Uhdesinde bir poliçe bulunan. 5. Hamil-i vahy: Cebrail (a.s.).
HAMİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şükredici, hamdedici
HAMİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Himaye eden, koruyan korucu. 2. Kayıran, kayırıcı.
HAMİYET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Milli onur ve haysiyet. 2. İnsanlık, fazilet. 3. İzzeti nefs.
HAMMAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok hamdeden, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebu Süleyman: Hadisçi. Tabiindendir
HAMMADE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hammad)
HAMRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Daha, pek çok kızıl, kırmızı. - el-Hamra: İspanya'nın Gırnata şehrinde Araplardan kalma meşhur saray
HAMZA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir. - Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir.
HAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hükümdar. Eski Türklerde Hakan da denen devlet reisi. 2. Yolcuların misafir olduğu bina. Kervansaray. Otel. * Ticaret ehlinin sakin olduğu yer. 3. Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan.
HANBELİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (Öl. 855): Ehli sünnetin dört ana mezhebinden birisi olan Hanbeli mezhebinin imamı.
HANDAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gülen, gülücü. 2. Güler yüzlü, sevimli.
HANDE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Açılış, açılma. 2. Gülme, gülüş.
HANDEGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gülün açması
HANEDAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kökten, asil ve büyük aile
HANEF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğruluk, istikamet
HANEFİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İmamdı Azam Ebu Hanife'nin mezhebinden olan. Hanefi mezhebine mensup kişi
HANIM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kadınlar için kullanılan saygı sözü. 2. Eş, karı, zevce. 3. Ev sahibesi.
HANİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan. 2. İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed (s.a.s)'in tebliğinden önce Mekke'de tek Allah'a inananlar.
HANİFE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hanif)
HANİFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mezhep, Bknz Hanefi
HANNAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çok acıyan, çok merhametli. Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim yapılır. Abdülhannan.
HANNAS  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Şeytan. - İsim olarak kullanılmaz
HANNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Hz. Meryem’in annesinin ismidir.
HANSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Arapların en büyük ünlü hanım şairi.
HANSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (Han sülalesine mensup
HANZADE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Hükümdar çocuğu
HANZALA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Eshâb-ı kirâmdan olan ve Uhud savaşı şehitlerindendir.
HANZALE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Doğu Arabistan'da bir Arap kabilesi
HARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sert taş, kaya. 2. Meneviş, menevişli kumaş.
HAREM Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yasak kılınmış mukaddes olan şey. 2. Evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm. 3. İç avlu. 4. Hicaz'da ihrama girilen yerden Ka'be'ye dek uzanan bölüm. 5. Mekke-Medine'nin ismi.
HARİKA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İmkanların üstünde olup insanda hayret uyandıran şey.
HARİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Biri için kutsal olan şeyler. 2. Harem dairesi
HARİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. Koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı.
HARİSE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Haris)
HARİZM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Amuderya'nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke. Bu ülkede XIII. yy'a kadar dilini muhafaza ederek yaşamış olan İran kavminin adı
HARMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak.
HARRAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken
HARUN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi. Fir'avun erkek çocukların öldürülmesi emrini kaldırdıktan sonra doğmuştur. Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir
HARUT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arkadaşı Marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyuya hapsedilmişlerdir. 2. Babil halkına korunmaları için büyü öğreten iki melekten biri, sihir yapar. - İsim olarak kullanılmaz.
HARZEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Harizm)
HASAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)’nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur’an’da geçen kelimelerdendir
HASBEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst, iyi, saf insan
HASBİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan
HASBİNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hasibe)
HASEKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad
HASEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzel, süslü. 2. Güzel işler, hayırlar. Hasan şeklinde kullanılır.
HASENİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Hasene ait
HASGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Değerli, eşsiz gül
HASHANIM  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çıtıpıtı, ince, narin kadın. 2. Bilge, değerli kadın. - Birleşik isim.
HASİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hayır sahibi, eliaçık, cömert. 2. Değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi. 3. Muhasebeci, sayman.
HASİBE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hasib)
HASİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hasafetli, aklı başında olgun adam
HASİFE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hasif)
HASİP - HASBİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
HASKIZ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İyi nitelikleri kendinde toplamış genç kız
HASLET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İnsanın yaratılışındaki huyu, tabiatı, mizacı
HASNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İffetli, şerefli, namuslu. - (bkz. Hesna)
HASPOLAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Katışıksız, saf, çelik gibi
HASRET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete veya kıymetli şeye üzülüp yanmak. 2. İç çekme, inleme, üzüntü, iç sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, özleyiş.
HAŞIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Toplayan, cem’eden, haşreden.
HAŞİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Haşmetli, gösterişli, muhteşem. 2. Kuru ekmek kırıntısı doğrayan. - Ezen, kıran, yaran, parçalayan. - Ben-i Haşim Hz. Peygamber'in (s.a.s) soyu.
HAŞİMÎ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Haşime mensup, Haşimilerden olan
HAŞMEDDİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin büyüklüğü, ihtişamı
HAŞMET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İhtişam, gösterişlilik, heybet, büyüklük. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
HATAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İl adı Antakya olan kentimizin adı
HATEM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2. En son. 3. Hatemü'l-Enbiya: Peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed. 4. Halemi Tai: Arap kabileleri arasında tanınmış "Tayy" kabilesine mensup ve cömertliğiyle meşhur olan "İbn Abdullah b. Sa'd"ın lakabı. 5. Çok cömert olan.
HATEMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sonuncu en son olan / Mühürcü
HATIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Yüce, ulu. 3. Tehlikeli.
HATIRA Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Hatıra gelen, hatırda kalan şey, andaç
HATIRNEVAZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Gönlü okşayan, hatırnaz
HATIRSAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Gönül yapan, hoşnut eden
HATİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2. Camide hutbe okuyan. 3. Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir.
HATİCE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'l-Kübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'l-Mü'minin
HATİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen
HATİFE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hatif)
HATİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici.
HATİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hatim)
HATUN Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kadın. 2. Eş, zevce. 3. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara ya da hakan eşlerine verilen unvan.- Örfte isim olarak kullanılır.
HAVER  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şark, doğu. 2. Güneşin doğduğu gün.
HAVİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Yaz Gecesi
HAVLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Etraf, çevre, güç, kuvvet. 2. Sahabe hanımlarından birisi. Hakkında ayet inmiştir.
HAVSA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Bağır. * Bağırın yanındakiler.
HAVVA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Esmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)’in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de TÂ HÂ suresinde geçmektedir.
HAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Canlı, diri. 2. Allah'ın sıfatlarından.
HAYA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: l. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edep. 3. Allah korkusu ile günahtan kaçınma.
HAYAL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnsanın kafasında canlandırdığı şey. 2. Bir olay veya eşyanın zihinde kalan izi. 3. Gerçekte olmadığı halde görüldüğü sanılan şey, görüntü.
HAYALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri
HAYAT Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yaşayan, diri. 2. Canlılarda doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3. Yaşama, yaşayış.
HAYATEFZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Hayat artıran
HAYATENGİZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Yaşatan, yaşamaya zorlayan
HAYATİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dirilik, canlılık. 2. Büyük önem taşıyan. 3. Hayata, yaşayışa ait, hayatla ilgili.
HAYDAR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.
HAYİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş.
HAYKO  Cinsiyet: Erkek Köken: Ermenice
Anlamı: Zamanında bir klonu kurtarmıs cesur kurtarıcı anlamına gelmektedir.
HAYME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çadır
HAYR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru'l-Vera: Halkın, alemin hayırlısı, Hz. Muhammed. Hayru'l-Beşer: İnsanların hayırlısı, Hz. Muhammed.
HAYRAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşırı derecede sevgi duyan.
HAYRAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikler. 2. Sevap için kurulan müessese.
HAYREDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insan. -Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır
HAYRET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme
HAYRETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hayır eden, hayır sahibi
HAYRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hayırla, iyilikle ilgili, uğur ve kutluluğa ait
HAYRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hayri)
HAYRULLAH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın hayırlı ettiği erkek
HAYRULNİSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sevinç, mutluluk ve huzur
HAYRUNNİSA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kadınların hayırlısı
HAYSİYET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şeref, onur, itibar, değer
HAYYAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çadırcı. 2. İran'ın meşhur şairlerinden Ömer Hayyam,
HAZAL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
HAZAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Sonbahar, güz
HAZAR Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sabit meskeni olanların oturdukları memleket. 2. Barış ve güven.
HAZEL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İşaret bırakan sevilen insan anlamındadır.
HAZEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Üzüntü. Gam, keder
HAZER  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Deniz, bahr, büyük su
HAZIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hazmeden, hazimli, ihtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık, sağlam olan
HAZİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zafer kazanan, galip, hazimete uğratan
HAZİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sindirici kuvvet, (bkz. Hazim)
HAZİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hüzünlü, üzüntülü, acıklı. 2. Üzüntü veren, gamlandıran, kederlendiren.
HAZİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Devlet malının parasının saklandığı yer. 2. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler.
HAZİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan.
HAZİZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Haziz)
HAZLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Terketmek. 2. Allah ilminde, Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi. İsim olarak kullanılmaması daha uygundur.
HAZRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yeşil, sebze, hadra. 2. Gökyüzü. 3. Türk musikisinde mürekkep bir makam.
HAZREC  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir Arap kabilesinin ismi. 2. Hz. Peygamberi Mekkeli muhacirlerle, Medine'de kabul eden ve ilk İslam devletinin temelini teşkil eden ensarın en önemli kolu.
HEBİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rüzgar
HEBUN  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Varlık, yaratılmış olan anlamındadır.
HECİL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İki dağın arasındaki kısım, vadi, dere
HEDEF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nişan, nişan alınacak yer alanı. 2. Meram, maksat, gaye, amaç.
HEDİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hediye, armağan. 2. Karşılıksız verilen şey. - Hediyetullah: Allah'ın hediyesi.
HEJA  Cinsiyet: Unisex Köken: Kürtçe
Anlamı: Biricik, kıymetli, değerli, makbul.
HEKİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnsan hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile uğraşan kimse, doktor. 2. Hikmet sahibi kişi, filozof
HELEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: Helene, helios (güneş) ile bağlantılı olabilir.
HELİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Eriten, yakan.
HENNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kına ağacı, (bkz. Kına)
HEPER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, yiğit kimse
HEPGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gül gibi güzel kadın. 2. Neşeli ol.
HEPŞEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Hepgül)
HEPYENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Heper)
HESNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzel kadın. 2. Hanım, kadın.
HEVAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Kürtçe
Anlamı: Arkadaş, Yoldaş, Dost anlamlarını taşır.
HEVİDAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Umutlu.
HEWAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Çığlık, haykırış.
HEYBAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Korkunç, korku veren. 2. Çok utangaç.
HEYBET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnsanlarda korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş. 2. Karizma, doğal etkileyiş.
HEYSEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: Toy kuşunun yavrusu. Tavşancıl yavrusu. Akbaba yavrusu. Kurt eniği.
HEZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Güçbirliği, Toprak damlarda yük taşıyıcı ağaç kolon.
HEZAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bülbül. 2. Çok, pek çok. 3. Bin.
HEZARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Afganistan'ın dağlık kesiminde oturan bir kabile
HEZARFEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Çok bilen, elinden her iş gelen. Bin türlü iş beceren. Hezarfen Ahmet Çelebi: Türk bilgini. Yapay kanatlarla ilk defa uçma deneyimini başaran adam
HIDIR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hızır)
HIFZI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Saklama, koruma ile ilgili. 2. Ezberleme, akılda tutma.
HIFZİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hıfzı)
HIFZULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın koruması, saklaması
HIFZURRAHMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Merhamet eden, acıyan. Allah'ın koruyuculuğu.
HINCAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öc al
HIYRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kamaşık, donuk, fersiz göz
HIZIR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yeşil. Yeşillik. 2. Kehf suresinde 59-81. ayetlerde bahsi geçen ve Hz. Musa'nın onunla buluşarak imtihan olunduğu şahsın müfessirlerin ekseriyetinin üzerinde ittifakla durdukları ismi. Hızır hakkında çok çeşitli rivayetler vardır.
HIZIR BEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İstanbul'un fethinden sonra oranın ilk kadısı olan Türk alimi ve şairi
HIZIRHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Seyyid. Seyyidi sülalesinin kurucusu, Malik Süleyman'ın oğlu
HIZLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hız kazan, hızını artır
HİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bağışlama, bağış
HİBETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın bağışlaması, bağışı
HİCAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, ikişeyi birbirinden ayırmaya yarayan perde.
HİCABİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hicab)
HİCAZİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hicaza mensub. Hicazla alâkalı. Hicaz : Arabistan’da Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere’nin bulunduğu mıntıka (bölge).
HİCRAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ayrılık. 2. Unutulmaz acı, keder.
HİCRET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir memleketten, başka bir memlekete göç ediş. 2. Rasulullah'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesi, takvim başlangıcı olan Miladi 622 yılında vuku bulmuştur.
HİCRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili
HİÇSÖNMEZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sönmez)
HİÇYILMAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yılmaz)
HİDAYEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin gösterdiği doğru yol
HİDAYET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Hak yoluna doğru yola girme. 2. Müslüman olmak
HİDAYETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah’ın hidayeti.
HİDİV  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İmtiyazlı, Mısır valisi veya bu valinin ünvanı
HİKEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hikmetler
HİKMEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin hikmeti.
HİKMET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hakimlik, feylesofluk. 2. Sebeb, gizli, Allah'ın hikmeti. 3. Felsefe. 4. Ahlaki söz, öğüt verici, kısa öz, öğretici söz.
HİKMETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ancak Allah'ın bileceği iş. 2. Allah'ın hikmeti.
HİLA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hükümdarın taltif etmek istediği kimseye verdiği kıymetli elbise. Hil'at
HİLAL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hilal, yeni ay şeklinde olan ay, ayça, gençay. 2. Bir yazı sitili. 3. Hilaliyye: Kadiri tarikatı şubelerinden birinin adı.
HİLMİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yumuşak huylu, sakin tabiatlı
HİLMİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hilmi)
HİLYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Süs, zinet, cevher. 2. Güzel sıfatlar. 3. Güzel yüz. 4. Bir yazı sitili. 5. Hz. Muhammed'in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum ve mensur eser.
HİMAYET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Koruma, korunma
HİMMET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gayret, emek, çalışma, çabalama. Yüksek irade. 2. Ermiş kimsenin tesiri. 3. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
HİMYER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yemen'de bir kavmin adı
HİND  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hindistan. 2. Sahabeden Ebu Süfyan'ın karısı.
HİRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı
HİRAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Salınma, salınarak edalı yürüme
HİRANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Mekke ’ de bulunan Hira Dağı (Cebel-i Nur). Hz. Muhammed ’e ilk vahiy bu dağda iken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleğini ilk defa bu dağda gerçek haliyle görmüştür.
HİSAR Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kuşatma, etrafını sarma. 2. Kale etrafı islihkamlı bent.
HİŞAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nisam el-Melik: Emevi halifesi
HİVDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Ay doğdu
HİVDAĞ  Cinsiyet: Kadın Köken: Kürtçe
Anlamı: Dağ Çiçeği
HİVEL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Eski tükçede güneş anlamına gelir. Zeval. * Bir yerden başka yere intikal, tahavvül etmek
HİZBER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arslan, esed, gazanfer, şir, bahadır. 2. Cesur, yürekli adam.
HİZBULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a inananlar topluluğu
HİZRAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hezaren ağacı. 2. Harun er-Reşid'in annesi.
HOŞEDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Hareket ve davranışı hoş, güzel. Cazibeli
HOŞENDAM  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Boyu bosu güzel, düzgün olan
HOŞKADEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Ayağı uğurlu
HOŞNEVA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Güzel sesli
HOŞNİGAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Güzel, hoş sevgili
HOŞTEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Güzel vücutlu
HUBAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Güzeller, sevgililer.
HUBEYB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Küçük taze buğday taneceği. Tanecik. Hubeyb b. Adiyy el-Ensarî (Öl. 625): İslam'ın ilk şehitlerindendir. Uhud'un ardından tutsak edildi ve Mekke'ye köle olarak götürüldü. Uhud'ta öldürülen Haris'e mukabil, işkence edilerek vahşi bir biçimde kazığa vuruldu ve şehid oldu.
HUBTER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Pek güzel, en güzel
HUCESTE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Uğurlu, hayırlı, kutlu
HUCURAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hücreler odalar. 2. Kur'an-ı Kerim'in 49. suresinin adı.
HUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler
HUDA Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Doğru yol gösteren, hidayet eden. 2. Allah'ın isimlerinden. 3. Kur'an-ı Kerim. Ek almadan isim olarak kullanılmaz. Hudanur gibi.
HUDAVENDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hükümdarlık. 2. Efendi, sahip, maliklik. 3. Hakim, hükümdar.
HUDAVENDİGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sahip, hükümdar, bay. 2. Fars edebiyatında Allah manasında kullanılır.
HUDAYİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Allah'a mensup, Allah'ın yarattığı
HUDEYBİYE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Mekke'den ağır yürüyüşle 17 km mesafede bir vadi. 2. İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası olarak bilinen anlaşmanın yapıldığı yer.
HULAGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Moğol hükümdarı olup, İran'da Moğol hanedanının kurucusudur
HULEYDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Anlamını bilenler bize yardımcı olabilirlerse seviniriz.
HULİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uygurlarda bir yüksek dağ adı.
HULKİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hulk, yaratılışla ilgili, doğal tabi. 2. İyi ahlaklı, iyi huylu.
HULUSİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Halis olan, saf, iç temizliği. 2. Samimi, candan. -(bkz. Halis).
HUMEYRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Beyaz tenli kadın. 2. Hz. Aişe'nin lakabı.
HUNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, kahraman
HUNDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sükun, sulh ve mütareke, (bkz. Hudeybiye)
HURDAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Farsların kullandığı şemsi senenin 3. ayına verilen isim
HURİ Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cennet kızı. 2. Sevgili. - Daha çok lakab olarak kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de Vakı’a, Rahman, Tur, Duhan Surelerinde Geçmektedir.
HURİSER  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Cennet kızlarının başı, hurilerin başı
HURİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Coşkunluk hallerinde hurilerle buluştuklarına inanan bir tarikat
HURREM  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şen, sevinçli, güleryüzlü, gönülaçan, taze, hoş. 2. Bir yazı sitili. 3. Hurrem Sultan: Kanuni Sultan Süleyman'ın gözde zevcelerinden. Osmanlı siyasetinde etkin rol oynayan hanımlardan.
HURŞİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Güneş, aftab, mihr, şems. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
HURŞİT Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Güneş
HUSREV  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hükümdar, padişah
HUZEYFE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Peygamber efendimizin sır katibinin adı.
HUZUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Baş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç
HÜCCET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Delil
HÜDAİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hüdayi)
HÜDAVENDİGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sahip, hükümdar, bay. 2. Fars edebiyatında Allah manasında kullanılır.
HÜDAVERDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
HÜDEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkce
Anlamı: Herkese karşı hürmet gösterendir.
HÜLYA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kuruntu
HÜMA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk.
HÜMEYRA Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Aklık, beyazlık
HÜMEZE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Birini arkasından çekiştirmek. Kur'an-ı Kerim'in 104. suresinin adı. İsim olarak kullanılmaz
HÜNER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Bir işte gösterilen incelik ve beceriklilik, maharet, ustalık marifet
HÜNKAR Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Uğurlu. 2. 15-29 yaş arasında Osmanlı Sultanlarına verilen isim.
HÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Özgür, bağımsız
HÜRAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız
HÜRCAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Hüray).
HÜRDOĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Hüray)
HÜREYRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kedicik, kedi yavrusu. - Ebu Hüreyre: Ashab-ı Kiram'dan en çok hadis rivayet eden sahabi. Kedi yavrularını çok sevdiği için bu ismi aldığı söylenir.
HÜRGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gül gibi özgür güzel
HÜRKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esir olma
HÜRKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özgür soydan gelen
HÜRMET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Saygı
HÜRMÜZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Zerdüştlerin hayır tanrısı. 2. Eski İran takviminde güneş yılının ilk günü. 3. Jüpiter, müşteri, erendiz. 4. Sasani sülalesinden 5. padişahın adı.
HÜROL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Hürkal)
HÜRREM Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şen, sevinçli, güleryüzlü, gönülaçan, taze, hoş. 2. Bir yazı sitili. 3. Hurrem Sultan: Kanuni Sultan Süleyman'ın gözde zevcelerinden. Osmanlı siyasetinde etkin rol oynayan hanımlardan.
HÜRRİYET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hürlük, serbestlik. 2. İstediğini herhangi bir engelle karşılaşmadan karar dairesi içinde yapabilme hali.
HÜRSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Hürol)
HÜRSEV  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hürriyeti seven kişi
HÜRYAŞ AR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Hürsev).
HÜSAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Keskin kılıç
HÜSAMETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
HÜSEYİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu.
HÜSMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hüseyin'den bozma olarak yapılan isim
HÜSNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çok, en çok, pek çok güzel" gibi anlamlara gelmektedir.
HÜSNİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzelliğe ait, güzellikle ilgili
HÜSNİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hüsni)
HÜSNÜ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok güzel.
HÜSNÜGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Gülün güzelliği
HÜSNÜGÜZEL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Sarı çiçekli, güzel yapraklı süsbitkisi
HÜSNÜHAL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Davranış güzelliği
HÜSREV  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Padişah, hükümdar, sultan. 2. Hüsrev şirin masalının erkek kahramanı. - Hüsrev: Eserlerini daha çok Farsça yazmış bir Türk şairi ve edibi olup 1253-1325 yıllan arasında Hindistan'da yaşamıştır.
HÜTEYN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hicaz ve Mısır'da dağınık halde yaşayan büyük bir göçebe kabile
HÜVARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Berberi kabilesinin en önemlilerinden birinin adı
HÜVEL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Manasi ( O ) demektir, yani hüvel baki, O Allah C.C. Ebedi dir manasina kullanilir. Kur’an-ı kerim de geçen bir kelime. Mehmet Emin adlı ziyaretçimiz tarafından düzeltilmiştir.
HÜVEYDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Açık, apaçık, belli, besbelli, zahir
HÜYEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çok büyük aşk. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
HÜZEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kuzey Arabistan'da büyük bir Arap kabilesi
HÜZZAM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Türk müziğinin en eski birleşik makamlarından