KAAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.
KABİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Olabilir, mümkün. 2. Cins, soy, sınıf, tür.
KADEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ayak. 2. Adım. 3.Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 Uğur.
KADEMRAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. İlerleyen.
KADER Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İman esaslarından, Allah'ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli,alın yazısı, takdir. 2. Talih, baht. 3. Kötü talih. 4. Güç kuvvet.
KADI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hüküm, karar, hakimlik. 2. Seri devlette, mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. Kadı İyaz: (İyaz b. Musa b. Ümran es-Sebtî: (1083-1149). Meşhur fıkıh ve hadis bilgini. İspanya'da Gırnata kadılığı yaptı. 20'yi aşkın eseri vardır.
KADIN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1.Yetişkin dişi insan. 2. Evlenmiş kadın. 3. Evli ve itibarlı kadın, hanım.
KADİFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yüzü ince sık tüylü, parlak ve yumuşak kumaş
KADİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ayak basan, ulaşan, varan. 2. Ezeli, evvelsiz. 3. Çok eski zamanlara ait eski atik. 4. Yıllanmış. - Kelam-ı Kadim, Kur'an-ı Kerim.
KADİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Değer, kıymet, itibar. 2. Parlaklık. 3. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. 4. Allah'ın isimlerinden. Kur'an-ı Kerim'de 50'ye yakın yerde geçmektedir. Başına"abd" takısı olarak "Abdülkadir" olarak kullanılır.
KADİRBİLLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'la güçlenen. Gücünü Allah'tan alan. 2. Ebu'l-Ahmed b. İshak. Abbasi halifesi (Öl. 1031). Halife Muktedir'in torunu.
KADİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güçlü kuvvetli
KADİRŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: 1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimelerinden türetilmiş birlesik isimdir.
KADREDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin kudreti, gücü. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
KADRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece.
KADRİCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Değerli, itibarlı, can, ruh
KADRİHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: – Değerli hükümdar, yönetici.
KADRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kadri)
KAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet eden
KAFİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması, uyak. 2. Eski nesrimizde zaman zaman yer alan ses benzerliği ve uygunluğuna dayanan sanat, seci.
KAĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hükümdar, hanların hanı
KAHHAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah'ın isimlerinden. - İsim olarak kullanılmaz. - (bkz. Abdülkahhar).
KAHİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. 2. Kahredici, zorlayan. 3. Yok eden. 4. Ezici kuvvet. Kahir Billah: Abbasi halifesi. (Ebu Mansur Muhammed el-Mutezid). Muktedir'in kardeşi.
KAHRAMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yiğit, cesur, (bahadır). 2. Hüküm sahibi, iş buyuran. 3. Fars mitolojisinde Rüstem'in yendiği kimse. - (bkz. Bahadır).
KAHTA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Fırat nehri kollarından birinin adı, Malatya'da aynı isimle yerleşim bölgesi vardır
KAHYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Efendi, emir. 2. Ev sahibi, aile reisi.
KAİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden.
KAİDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Oturan. 2. Temel, esas. 3. Başkent.
KAİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Duran, ayakta duran. 2. Bir şeyi yapan icra eden. 3. Allah'ın emrini ifa eden.
KAİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. (bkz. Kaim). 2. Türklerde kağıt para manasına gelmektedir.
KAİNAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Var olanların hepsi. Yaratıklar. Yer gök. - (bkz. Evren).
KALAGAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Al, kırmızı renk
KALENDER Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Dünyadan elini eteğini çekip başı boş dolaşan. 2. Alçak gönüllü, gurur ve kibirden uzak, üstüne başına dikkat etmeyen bulduğu ile yetinen kimse.
KALGAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan.
KALHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kahramanoğulları'nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşımaktadır.
KAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hekim. 2. Düşünür. 3. Büyücü, sihirbaz.
KAMACI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Top kaması yapan ya da onaran kimse
KAMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dağların doruğuna yakın olan yerler
KAMANBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kamar)
KAMARAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kızıl Deniz'de Yemen kıyılan yakınında bir ada
KAMBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hekim, tabib, doktor
KAMBER Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sadık dost, köle.
KAMBİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Mutlu, bahtiyar
KAME  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Kâm, istek, arzu
KAMELYA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çaygillerden, büyük beyaz, kırmızı veya penbe renkte çiçekler açan dayanıklı yapraklı bir bitki. 2. Yabangülü, çingülü.
KAMER  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ay. 2. Sadık hizmetkâr. 3. Kur'an-ı Kerim'in 54. suresi.
KAMİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bütün tam noksansız, eksiksiz. 2. Kemale ermiş olgun. 3. Yaşını başını almış terbiyeli, görgülü. 4. Alim, bilgin, geniş bilgili. - (bkz. Kemal).
KAMİLE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kamil)
KAMRAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İsteğine kavuşmuş olan
KAMURAN Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. KAm sürücü, süren, arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu. 2. Arzusuna erişen, bahtiyar, mutlu.
KAMVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İsteğine kavuşmuş, mutlu
KANAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kan ve ay kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
KANBER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hz. Ali'nin sadık, vefakâr kölesi. 2. Bir evin gediklisi.
KANDEMİR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü soydan gelen
KANİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kani)
KANSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.
KANTARA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Köprü, özellikle taştan yapılmış. 2. Su yolu, bend, hisar anlamına da gelir.
KANUNİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kanuna ait kararla ilgili. 2. Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman'ın lakabı, Osmanlıların yükselme devrinin son padişahı. - Daha çok lakab olarak kullanılır.
KANVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kanını ver, asil
KAPAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıl, ruh
KAPKIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uygun, düzenli
KAPLAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Vahşi kedigillerden, benekli, yırtıcı hayvan
KAPSAM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Şümul ihtiva, ihata, istiab, manalarına gelen uydurma bir kelime
KAPTAN Cinsiyet: Erkek Köken: İtalyanca
Anlamı: 1. Bir geminin sevk ve idare sorumlusu. 2. Şehirlerarası otobüs şoförü. 3. Baş pilot.
KARAALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer, kara yağız yiğit
KARABEY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Karacabey)
KARABUĞRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer, erkek deve
KARACA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Rengi karaya çalan, esmer, yağız. 2. Geyikgillerden, küçük, boynuzlu, güzel görünüşlü av hayvanı. 3. Üst kol.
KARACABEY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer bey, rengi karaya çalan
KARACAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Karaca)
KARAHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer bey, Esmer hükümdar. Karahanlılar devletinin kurucusu
KARAKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir tür dağ ağacı
KARAMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Esmer, yağız insan. 2. Güneybatı'da esen yel.
KARAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Veysel karani hz lerinin sıfatı.
KARANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Karayağız, kahraman yiğit
KARANFİL Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bir çeşit kokulu çiçek
KARANI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Orta Anadolu'da bir köy. 2. Veysel Karani'nin doğduğu yer.
KARASU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ağır akan su. 2. Çoğunlukla gözün iç basıncının çoğalmasıyla kendini gösteren körlüğe neden olabilen bir göz hastalığı.
KARÇİÇEĞİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Süsengillerden, beyaz pembe çiçekler açan soğanlı bitki
KARDELEN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çiğdem. 2. Nergisgillerden baharda çok erken çiçek açan soğanlı bir bitki.
KARDİDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: İş bilir, uyanık, tecrübeli
KAREN  Cinsiyet: Kadın Köken: İngilizce
Anlamı: Saf, arı, katıksız. İngilizce de katherine isminin kısaltılmışı olarak ta kullanılır.
KARGIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Taşkın su. 2. Bol, çok. 3. Doymuş, tok. 4. Erimiş buz ve kar parçalarının oluşturduğu akarsu. 5. Çağlayan.
KARGINALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Coşkulu, taşkın, hareketli yiğit
KARHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kargın)
KARİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci.
KARLUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Türk boylarından biri
KARLUKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Karluk)
KARMEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Parlak kırmızı renk
KARNEYN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İki boynuz. 2. Zülkarneyn
KARSU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Karın suyu ya da sulu kar anlamına geliyor.
KARTAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kartalgillerden, beyazla karışık siyah tüylü, kıvrık ve kuvvetli gagalı, geniş kanatlı büyük yırtıcı kuş. 2. Yeniden diriliş ve güçlülük sembolü.
KARTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Er. - Yaşlı, pir.
KARTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kartay)
KARUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Beni İsrail'de zenginliğiyle meşhur olan ve bu yüzden kendisini herşeyin sahibi gibi görmeye başlayıp Allah'a karşı büyüklenen, belki de dünya kapitalistlerinin en eskisi ve en büyüğü olan kişi. Hz. Musa dönemlerinde yaşamış bu müstekbir, ilahi kahır ve intikama uğrayarak bütün servetiyle birlikte ani bir zelzele ve tufan sonucu yerin dibine geçmiştir. 2. Hunnan ile Beni İsrail'e zulmeden Fir'avun'un müşrik nazırlarından. 3. Çok zengin kimse.
KARYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Köy küçük kasaba. Kabile reisi veya eşraftan birine oturduğu karyeyle aynı isim verilmektedir
KASEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yemin etmek. 2. Bölmek.
KASENE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. İyilik, iyi hal, iyi iş, hayırlı iş. 2. Dünya ve ahiret saadeti. 3. Eski altın paralardan birinin adı.
KASIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.
KASİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kesbeden, kazanan, kazanç sahibi
KASİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kasib)
KAŞİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Keşfeden, bulan, meydana çıkaran
KAŞİFE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kaşif)
KATADE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 13 yy.'dan itibaren Mekke'de hakim olan Şeriflerin atasına verilen ad
KATİB Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yazıcı. Bir kuruluşta yazı işleriyle vazifeli kimse, sekreter. 2. Osmanlı devletinde divanın resmi yazılarını yazan vazifeli. 3. Devlet memuru. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. - Katib Çelebi 1609-1658 yıllan arasında yaşamış ünlü bilgin. En mühim eseri Keşfü'z-Zünun'dur
KATİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Katib)
KATİFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kadife. 2. Bir nevi çiçek.
KATRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Damla. Damlayan şey.
KAVAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Okçu, tüfekçi, tüfekli alet
KAVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yakar, yakıcı. 2. Kuvvetli, güçlü. 3. Sağlam inanılır. 4. Zengin varlıklı.
KAVİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Güçlü, cesur kız çocuğu
KAVİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yay. 2. Gökyüzü, ay, burcu.
KAVİY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kuvvetli, güçlü, dayanıklı, metin muhkem, sağlam. 2. Şiddetli, zorlu. 3. Kudret sahibi herşeye gücü yeten. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden biri. Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçer.
KAVRAM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı, mefhum. 2. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım.
KAVUŞUM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yeryuvarlağı bir uçta kalmak üzere yerin güneşin ve herhangi bir gezegenin bir doğru üzerine gelmeleri. 2. İçtima.
KAYA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Büyük ve sert taş kütlesi. 2. Kayalık sarp dağ.
KAYAALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kaya gibi güçlü er
KAYACAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canı kaya gibi güçlü
KAYAER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kaya gibi güçlü er
KAYAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kaya gibi sert hakan
KAYAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Akarsu sel. 2. Yassı, düz, kat kat oluşmuş taşlar.
KAYANSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kayan)
KAYGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Etkili, hüzünlü, dokunaklı. 2. Akdoğan.
KAYHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu
KAYI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yağmur, sağanak, bora. 2. Oğuz boylarından Osmanlı hanedanının mensup olduğu boy. 3. Sağlam, güçlü, sert.
KAYIHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü hükümdar
KAYITBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kayıtbay el-Zahiri: Ünlü Mısır ve Suriye sultanı
KAYLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Pür, saf, katıksız 2. Kötülükten uzak, masum.
KAYMAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dağ eteği. 2. Güneydoğu'dan esen bir rüzgar.
KAYNAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir suyun çıktığı yer, menşe. Bir haberin çıktığı yer. 2. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge.
KAYRA Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik lütuf, ihsan atıfet, inayet
KAYRAALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyiliksever, yiğit
KAYRABAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyiliksever, saygın kimse
KAYRAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kayraalp)
KAYRAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Taşlı, kumlu, ekime elverişli olmayan toprak.
KAYRAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kayrılan, himaye edilen (kimse)
KAYRAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Orman içindeki ağaçsız kalan. 2. Kayan yer. 3. İnce çakıllı, kumlu toprak.
KAYS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı olan Mecnun-i Amiri'nin asıl adı. 2. Umman Denizi'nde küçük bir ada.
KAYSER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Roma ve Bizans (Alman) imparatorunun lakabı.
KAYTUS  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Bir yıldız kümesi
KAYYUM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gökleri, yeri ve herşeyi tutan. Herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren. Allah'ın isimlerinden.
KAZA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hüküm karar verme, emir tesbit vs
KAZAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Göçebe akıncı. 2. Rusya'da yaşayan bir Türk kavmi. 3. Genç, taze. 4. İnatçı.
KAZAKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kazak)
KAZAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Su çevrisi, kayra. 2. Sazlık yerlerde dibi bulunmayan sulu yer. 3. Girdap.
KAZANHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kazan)
KAZIM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen. 2. Kinini yenen.
KEBİR Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Büyük, ulu azim. 2. Yaşça büyük yaşlı. 3. Çocukluktan çıkmış genç. 4. Allah'ın isimlerinden. Abdülkebir şeklinde kullanılmalıdır.
KEBİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kebir)
KEBUTER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Güvercin
KEFFARET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Günahı örten anlamına gelir. 2. Günahların ödenmesi gereken bedeli.
KEJE  Cinsiyet: Kadın Köken: Kürtçe
Anlamı: Sarışın kız çoçuğu
KELAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Söze ilişkin, sözle ilgili
KELEBEK Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Vücudu kanatlan ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek. 2. Narin, ince kadın.
KELİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Kelimullah: Tur'u Sina'da Cenab-ı Hakla konuşmasıyla Hz. Musa'ya verilen unvan. 3. Sure-i Kelim: Taha suresi.
KELİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kelim)
KEMAL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, mükemmellik, değer baha. 3. Bilgi, fazilet.
KEMALAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İnsanın bilgi ve ahlak güzelliği bakımından olgunluğu
KEMALEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Din'de olgunluğa eren, dinin son derecesi. 2. Din bilgisi kuvvetli.
KEMALETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bilgi ve erdem sahibi
KEMANDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yay tutan, yay tutucu
KEMYAB  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Az bulunan, nadir
KENAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hz. Ya'kub'un memleketi, Filistin. 2. Yusuf-i Kenan: Hz. Yusuf. - Pir-i Kenan: Hz. Ya'kub. Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlunun adının da Kenan olduğu rivayet edilmektedir.
KENDAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Yosun yükseltisi
KENTER  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Şehirli, kentli
KEPEZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kepez, deniz kıyısındaki kayalıklara verilen addır. Bu kayalara hırçın dalgalar çarpsa bile diyer kayalar gibi aşınmazlar.
KERAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kirami)
KERAMEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kerem bağış ihsan lütuf sahibi. 2. Dinde üstün mertebelere ulaşan. 3. Keramet sahibi derviş veli.
KERAMET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birine karşı ikramda bulunmak. 2. Allah'ın bir kimseye cömertliği, lütfü, himayesi ve yardımı olarak ele alınır.
KERAMETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bağış, ihsan ağırlama
KEREM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş.
KEREMŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kerem)
KERENAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Eskiden kullanılan bir çeşit nefesli saz
KERİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kerem sahibi, cömert, verimcil. 2. Ulu, büyük. 3. Lütfü, ihsanı bol, ihsan yönünden ulu. 4. Allah'ın isimlerinden, abd takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülkerim).
KERİMAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz.Kerim)
KERİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. (bkz. Kerim). 2. Âyet. 3. Kız evlat.
KERİMHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Kerim)
KEŞİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Açma, meydana çıkarma
KEVAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Büyük Sahra'da önemli bir vaha
KEVKEB  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yıldız gökyüzündeki parlak cisimleri ifade eden genel isim
KEVNİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Var olmayla, varlıkla ilgili
KEVSER Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. Kur’an-ı Kerim’de 108. ve en kısa sure.
KEYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük hükümdar, şah
KEYFER  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Karşılık. 2. Mükafat veya mücazat.
KEYHAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Dünya
KEYHÜSREV  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Adil ve ulu padişah. 2. Keykavus'un torunu, Siyavuş'un oğlu olan meşhur hükümdar.
KEYKAVUS  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Adil, necip. 2. Keyaniyan'ın II. padişahı olup Keykubat'ın torunu ve halefidir. Key'lerin ikinci padişahı.
KEYKUBAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Büyük ve ulu padişah. 2. Keykavus'un dedesi olan ünlü padişah. 3. Key'lerin ilk padişahı.
KEYS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zeka, anlayış, kavrayış
KEYVAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Satürn yıldızı
KEYYİS  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı. 2. İnce zarif.
KEYYİSE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Keyyis)
KEZBAN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bir yeri yöneten kadın kahya. 2. Ev kadını, evine ve kocasına bağlı kadın.
KEZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kahraman
KILAVUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yol gösteren, rehber
KILIÇALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kılıç gibi keskin yiğit
KILIÇASLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kılıçalp). İlk Selçuklu Sultanı Süleyman Şah'ın oğlu. Daha sonra O da Selçuklu hanedanının başına geçti
KILIÇHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kılıçalp)
KILINÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çelikten silah. 2. Davranış, yaratılış, huy.
KINAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çok çalışkan, etkin, faal
KINCAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İnce zarif. 2. Aksi.
KINER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kıncal)
KINIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kaynak, menba. 2. İstek, arzu, gayret. 3. Obur. 4. Oğuzların 24 boyundan biri.
KINIKASLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kınık)
KINNESRİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kuzey Suriye'de bir şehir, eski Halepde denilmektedir
KIRALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kır beyi, taşrada oturan
KIRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Genç, delikanlı. 2. Ürün vermeyen arazi. 3. Eşkıya yol kesen.
KIRCA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dolu. 2. Ufak ve sert taneli kar, rüzgarla karışık yağmur.
KIRDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ölçülü davranış, soğukkanlılık
KIRGIZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gezici, gezgin. 2. Kırgızistan'da oturan halk.
KIRTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kıralp)
KISMET Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bölme, pay etme, hisselere ayırma. 2. Talih, nasip, kader. 3. Şayi olan hisseyi tayin etme belirtme.
KIVANÇ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden.
KIVILCIM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ateşten çıkan alev parçası.
KIYAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kalkma, ayağa kalkma, ayakta durma. 2. Namazda ayakta durma. 3. Bir işe başlama. 4. Ayaklanma. 5. Ölümden sonra dirilme, ayağa kalkma.
KIYAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2. Karşılaştırma, örnekseme. 3. Umum kaideye uyma.
KIYMET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Değer. 2. Bedel, baha, tutar. 3. Şeref, onur, itibar.
KIZILÖZEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Kızılırmak, güney Azerbaycan'ı 2 defa katederek Gilan'da Hazer denizine dökülen ırmak
KİBAR Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Duygu, davranış ve hareket bakımından ince, zarif, nazik, çelebi. 2. Büyük cömert, asil, zengin. 3. Şık, seçkin. 4. Büyükler, ulular. 5. Kibirli.
KİBARİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kibar)
KİÇİHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Küçük hükümdar
KİFAYET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yetişme, el verme, kafi gelme. 2. Bir işi yapabilecek yetenekte olma.
KİMEK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: X. yy. İrtiş'in orta bölgesinde yaşayan bir Türk kavmi
KİRAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergeliler. 2. Cömertler, eliaçıklar. Sahabenin lakabı olmuştur.
KİRAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cömertçe, eli açıklara özgü. 2. Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.
KİRAZ Cinsiyet: Kadın Köken: Yunanca
Anlamı: Gülgillerden, yapraklanmadan önce çiçek açan, düz kabuklu ağaç ve bu ağacın yuvarlak sulu ve tek çekirdekli yemişi
KİRMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Hisar, kale. 2. İran'da bir eyalet ve bu eyaletin bugünkü merkezi.
KİRMANŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kirman)
KİSET  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Kese, tütün kesesi.
KİSRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İran şahlarının adı
KİŞVER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ülke
KİYAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yıldız. 2. Merkez.
KİYASET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Uyanıklık, anlayışlılık
KOCA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eş. Ev ve ailenin yaşça en büyüğü. 2. İri, kocaman. 3. Akıllı, tedbirli yiğit.
KOCAALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yaşlı, ulu, yiği
KOCYİĞİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yürekli, cesur, kahraman
KOÇAK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yürekli, eli açık. 2. Yüce gönüllü. 3. Konuk sever. 4. Yiğit, korkmayan kişi, savaşçı. 5.Açık kestane renginde olan
KOÇAKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cömert, kahraman, yiğit
KOÇAKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cömert, kahraman kimse
KOÇAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kılavuz, rehber. 2. Yağmur bulutu.
KOÇAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Koç gibi güçlü
KOÇER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlıklı, yürekli er
KOÇHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Koçer)
KOÇUBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Koçu arabasını kullanan kişi. Koçu: Gelin arabası
KOÇYİĞİT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yürekli, cesur, kahraman kimse.
KOKSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yer altında geniş bir alana dağılan kök
KONGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kongur)
KONGUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: San ile siyah karışımı bir renk, koyu kumral, kestane rengi
KONGURTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Konguralp)
KORAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Fransızca
Anlamı: 1. Batı musikisinde dini şarkı. 2. Sınır muhafızı.
KORALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Koral)
KORAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyice kor rengine gelen ay
KORCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kanı sıcak, kanı kaynayan
KORÇAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ateşli, canlı, hareketli
KORÇAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çağlayan
KORGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hisar kale
KORHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ateşli, canlı, güçlü hükümdar
KORKMAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Korku bilmeyen
KORKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Büyük dolu tanesi. 2. Korkusuz, yavuz, heybetli. 3. Cin, şeytan.
KORTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yanan, sıcak ten. 2. Yalçın ve kesik kaya.
KORUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Açık san, açık kestane renkli. 2. Kimseyi beğenmeyen gururlu, kendini beğenmiş. 3. Süslü, çalımlı, şık.
KOTUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gururlu, kibirli
KOTUZHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kotuz)
KOYAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Vadi, dere. 2. Dağlar ve kayalıklar üzerindeki doğal çukurlar. 3. Dağ yolu üzerindeki otluk. 4. Etkili, dokunaklı.
KOYAŞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güneş
KOYGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Etkili, hüzünlü, dokunaklı. 2. Akdoğan.
KOYTAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Rüzgar almayan çukur yer
KOYTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dağ bucağı
KOZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İçinde tohum ya da krizalit bulunan koruncak
KÖKEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim neden ya da yer. 2. Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstüne yayılan dalları. 3. Soy, asıl, ata.
KÖKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Köklü soydan gelen kimse
KÖKLEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İlkbaha
KÖKSAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kökünü derinliklere sal anlamında
KÖKSAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış, ünlü ad
KÖKŞİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gök renginde. 2. Yaşlı, koca.
KÖKTEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Köklü, yüzeyde kalmayan, derine inen. 2. Soylu.
KÖRNES  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ayna
KÖSE  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Sakalı bıyığı hiç çıkmayan veya seyrek olan. - Daha çok lakab olarak kullanılır
KÖSEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sürüler önünde rehber vaziyetinde giden. 2. Cildi temiz, pürüzsüz. 3. Kösem Sultan: IV. İbrahim'in annesi ve torunu zamanında Osmanlı iktidarında etkin olan Sultan.
KUBİLAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cengiz Han'dan sonra Moğol imparatorluğu tahtına çıkan büyük kağanların en meşhuru 35 yıl saltanat sürmüş ve 1294 yılında 80 yaşında ölmüştür
KUDDUS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Temiz, pak. 2. Hatadan, gafletten, eksiklikten uzak. 3. Çok aziz, mübarek. - Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur.
KUDDUSİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kuddus olan Allah'ın nimetine mazhar olan 2. 19. yy. Bor'lu meşhur mutasavvıf Türk şairi
KUDRET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kuvvet, takat, güç. 2. Allah'ın ezeli gücü. 3. Varlık, zenginlik. 4. Allah yapısı, yaratılış, insan eliyle yapılamayan şeyler. 5. Ehliyet kabiliyet.
KUDRETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın gücü
KUDSİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kutsal, muazzez, mukaddes. - Allah'a mensup, ilahi
KUDSİYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Kudsi)
KUDÜS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Filistin'in merkezi olan şehir. - Ruhu'1- Kudüs: Cebrail, Hz. İsa'ya üfürülen ruh.
KUHİSTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Dağlık memleket, İran yaylasında dağların çok olduğu bölge
KUHRUD  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Dağ ırmağı
KÛHSAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Dağlık. 2. Dağ tepesi.
KULA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kumral. 2. Sarışın, mavi gözlü. 3. Vücudu koyu sarı, kuyruğu ve yelesi siyah olan at.
KULAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kula)
KULAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Anayurdu Asya olan at ile eşek arası görünüşte yabanıl bir at türü. 2. İki, üç yaşında dişi tay, kısrak. 3. Zafer kazanmış kişi.
KUMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: XI. yy ile XIV. yy. arasında Güney Rusya bozkırlarında göçebe olarak yaşayan bir Türk boyu
KUMANBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kuman)
KUMRU Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş
KUMRUL Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Kumru)
KUMSAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sahil anlamına gelmektedir.
KUMUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kılıç. 2. Kuzeydoğu Kafkasya ile Hazar denizinin batı kıyısında yaşayan bir Türk boyu.
KUMUKBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kumuk)
KUMUL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çöl ve deniz kenarında rüzgar esintisiyle kumların oluşturduğu tepe.
KUNT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sağlam ve iri yapılı. 2. Ağır dayanıklı, kalın. 3. Bir tür güvercin.
KUNTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kunt)
KUNTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Sağlam, kuvvetli
KUNTMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam ve iri yapılı, sağlıklı kimse
KURA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Cesur. 2. Çelik. 3. Toprak içinde bulunan büyük taş.
KURAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Davranışlara ya da bir sanata bir bilime yön veren ilkeler. 2. Araç. 3. Silah.
KURAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi
KURBAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan şey. 2. Eti. fakire parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vacib, ve sünnet olarak kesilen hayvan. 3. Bir gaye uğruna feda olma.
KURÇEREN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dayanıklı ve yiğit adam
KUREYŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Peygamberin soyu
KURMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüksek aşamalı, nitelikli kimse
KURRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Tazelik, parlaklık. - Mısır valiliği yapmış bir zatın adıdır.
KURTARAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kurtulmasını sağlayan
KURTULUŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kurtulmak fiili, kurtulma. 2. Tehlike, sıkıntı, zorluk veya esaretten, istiladan kurtulmuş olma hali, halas, necat, reha, selamet. 3. İstanbul'da bir semt adı.
KUSAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uzaklaşmak. 2. Peygamberin 5. dereceden atası olup İslamiyetten önce Mekke'de Kabe'yi tamir ettirmiş ve yeniden düzenlemiştir.
KUSVA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Son derece bulunan. 2. Nihayet son. 3. Erişilecek son nokta son sınır. 4. Peygamber (s.a.s)'in devesinin adı.
KUŞAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Açılış, açma. 2. Fetih, fethetme. 3. Açılış merasimi, küşad resmi. 4. Yayın gerilip bırakılması. 5. Musikide uvertür. 6. Bir cins tavla oyunu. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
KUTAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mutlu ol
KUTALMIŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mutlu olmuş, kutlu olmuş
KUTALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, uğurlu, yiğit
KUTAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akbabaya benzeyen
KUTAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dua, yalvarma. 2. Saka kuşu. 3. Saban.
KUTAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Mübarek ay. 2. Borneo adasının doğu tarafından bir sultanlık.
KUTBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutalp)
KUTBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutbay)
KUTBETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: 1.Dinin kutb’u. 2. Dinin yücesi.
KUTCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, uğurlu can
KUTEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu el
KUTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mutlu, uğurlu kişi
KUTERTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kuter)
KUTHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kuter)
KUTKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygın, kutlu soydan gelen
KUTLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, mutlu ol
KUTLAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mutluluklar, uğurlar
KUTLAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uğurlu kutlu ay. 2. Kır donlu at.
KUTLU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uğurlu, hayırlı. 2. Mübarek. 3. Mesut, bahtiyar.
KUTLUALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu yiğit
KUTLUAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu ay
KUTLUBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutlu)
KUTLUCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutlu)
KUTLUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu, mutlu, şanslı, kutlu
KUTLUĞHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutluğ)
KUTLUTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutlu)
KUTSAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kudsi, kutlu mübarek, mukaddes
KUTSALAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğur getiren, kutlu kimse
KUTSALMIŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutsalan)
KUTSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu, talihli ol
KUTSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutsan)
KUTSİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Kutlanan, kutluluk sahibi
KUTSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutsel)
KUTULMUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kurtulmuş, aydınlığa kavuşmuş
KUTUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, kutsal
KUTUNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutun)
KUTUNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Kutun)
KUTUP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1 - Yer yuvarlağının, Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri. 2 - Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. 3 - Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse.
KUTYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu kimse
KUVVET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güç, kudret, takat, sıhhat, sağlamlık. 2. Bir hükümetin askeri gücü.
KUYAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güneş. 2. Çok sıcak, güneşin etkili vurması.
KUZAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bulut meleği, Gökyüzü
KUZEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kuzey yönü / Şimal
KÜBRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.
KÜLÜK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Meşhur ünlü. 2. Taşçı, çekici, balyoz.
KÜRBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İri, güçlü, sarsılmaz boğa. Kuvvetli iri yapılı boğa. Selçuklu komutanı ve Musul emirinin adı.
KÜREMA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kerim, asil, necip, iyiliksever, hayır sahibi cömert, eli açık kimseler. 2. Ulular, büyükler.
KÜRHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, yürekli han.
KÜRŞAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türklerde yiğit, alp
KÜRŞAT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski bir Türk adı
KÜRÜMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: topluluk, sürü
KÜŞADE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. (bkz. Küşad). 2. Açık. 3. Ferah.