MACİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Macid)
MACİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şan ve şeref sahibi
MAĞFİRET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın kullarının günahlarını bağışlaması, örtmesi
MAĞRES  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: Fidan bahçesi, fidanlık.
MAHBUB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2. Mahbub-i Hûda, (Allah'ın sevgilisi) Hz. Muhammed (s.a.s).
MAHBUBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen. - (bkz. Mahbub)
MAHFER Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay aydınlığı, ay ışığı
MAHFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gizli, saklı
MAHFUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Korunmuş, gözetilmiş. Gizlenmiş, saklanmış.
MAHİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hz. Peygamberin isimleri)
MAHİNEV  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yeni ay, ayça, hilal
MAHİNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ayın nuru, ışığı. 2. Ay yüzlü güzel.
MAHİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli
MAHİRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mahir)
MAHİZAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Mahi + Zan ’ın birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Mahi : Yok eden, mahveden, perişan eden demektir. Zan ise : Şüphe ve Zannetmek anlamı vardır.
MAHİZAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İnleyen ay
MAHİZER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: San, altın renginde ay
MAHMUDE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bingör otu, sakmunya
MAHMUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış, ağırlaşmış, yan baygın göz.
MAHMURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mahmur)
MAHMUT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Övgüye değer
MAHPARE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay parçası, çok güzel kadın
MAHPERİ Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Ay gibi peri kadar güzel
MAHPERVER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Mehtap
MAHRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Elverişli, uygun şey. 2. Değerli kimse.
MAHRU  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay yüzlü, yüzü ay gibi olan güzel
MAHSUN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güçlendirilmiş, güçlü
MAHSUNE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş
MAHSUT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. Biçilmiş ekin
MAHŞER Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Huy, tabiat
MAHTER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yeni ay, ayça, hilal
MAHUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam
MAHZA  Cinsiyet: Unisex Köken: Osmanlıca
Anlamı: Yalnız. Tek. * Sâde. Hâlis. Katıksız. Tam. Anlamlarını taşımaktadır.
MAHZUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Hüzünlü, duygulu, üzgün
MAİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Üzerinde yemek bulunan sofra. Yemek, şölen. 2. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresinin adı. 3. İsa ve Havarilerine gökten inen sofra (Maide-i Mesih).
MAİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir yana eğilmiş, eğik. 2. Hevesli, istekli, yetenekli. Taraflı, içten istekli. 3. Andırır, benzer. 4. Tutkun.
MAİLE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mail)
MAKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Söz, lakırdı. Söyleme, söyleyiş
MAKBUL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kabul olunmuş, alınmış, alınan. Beğenilen, hoş karşılanan, geçer
MAKBULE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Makbul)
MAKRUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ulaşmış, kavuşmuş, yakın
MAKSUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2. Varılmak istenen yer.
MAKSUDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Maksud)
MAKSUM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ayrılmış, bölünmüş. Kısmet. Rızk-ı Maksum; Allah tarafından takdir edilmiş rızık
MAKSUME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Maksum)
MAKSUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış. 2. Alıkonulmuş. Bir şeye ayrılmış.
MAKSURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Maksur)
MAKUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akla uygun bulunan. Akıl ile bilinir, akılla kanıtlanan. Oldukça akıllı, sözü akla yakın
MAKULE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Makul)
MALİK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sahip, bir şeye sahip olan, bir şeyi olan. Malikii'l-Mülk, Allah. 2. Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek. 3. Zebanileri idare eden melek. İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu. Ashab bu ismi kullanmıştır.
MALİKE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Malik). 1. Mal sahibi olan kadın. 2. Peri, su perisi
MALKOÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıncı ocağı reisi
MALUM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bilinen, belli. Herkesçe bilinen. Faili belli olan fiil
MAMUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bayındır, şenlikli. 2. İmar edilmiş, işlenmiş yer. 3. Beyt-i mamur: Kabe.
MANA Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Mana, anlam. 2. İç, içyüzü. 3. Rüya, düş. - (bkz. Anlam).
MANAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hindistan’ın Assam eyaletinde bir nehir. 2. Manas destanında adı geçen Kırgız kahramanı
MANOLYA Cinsiyet: Kadın Köken: Fransızca
Anlamı: Manolyagillerden. Beyaz renkli ve güzel kokulu çiçekleri olan, süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaç ve bu ağacın çiçeği
MANSUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.
MANSURE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mansur)
MANZUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bakılan, nazar olunan. Gözde olan, beğenilen
MANZURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Manzur)
MARAL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Dişi geyik, ceylan, karaca
MARİFET Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Herkesin yapamadığı ustalık, herşeyde görülmeyen hususiyet, ustalıkla yapılmış olan şey. 2. Bilme, biliş. 3. Hoşa gitmeyen hareket. 4. Vasıta aracı, ikinci el. Marifetname: İbrahim Hakkı Bey'in divan kültürüne ait hazırladığı meşhur eseri.
MARİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Şen'un adında birinin kızı olup hicretin 7. yılında kızkardeşi Şirin ile birlikte, Mukavkıs tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s) hediye edilen kıbti bir cariye. Hz. Peygamberin hanımlarından küçük yaşta ölen oğlu İbrahim'in annesi
MARTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: İtalyanca
Anlamı: Tek kurşun atan bir çeşit tüfek.
MARUF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Herkesçe bilinen tanınmış belli. Meşhur ünlü. 2. Şeriatın emrettiği, uygun gördüğü.
MARUFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Maruf)
MASUM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Suçsuz, kabahatsiz, günahsız, ismet sahibi. 2. Saf, temiz. İmam-ı Rabbani'nin oğlu.
MASUME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Masum). İmamiye mezhebinde günahsız sayılan ehl-i beyt mensubu
MASUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Korunmuş, korunan
MASUNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Masun)
MAŞUK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevilen, sevilmiş
MAŞUKA Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Maşuk)
MATLUB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İstenilen, aranılan, talep edilen şey
MATLUBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Matvlub)
MATUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Azat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış
MATUKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Matuk)
MAUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zekat. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi.
MAVİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Suya ait
MAYA  Cinsiyet: Kadın Köken: Turkce
Anlamı: Maya kelimesi türkçede; huy, mizaç anlamında kullanılır. Ayni zamanda Güney Amerika'da yasamis eski bir uygarliğin adidir.
MAYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Maya, asıl ve gerekli madde. 2. Para, mal. İktidar güç. 3. Bilgi.
MAZHAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer. 2. Nail olma, şereflenme. 3. Bazı tekkelerde oturarak uyurken dayanılan kısa değerde. 4. Bir çeşit tef.
MAZİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: geçmiş zaman
MAZLUM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zulüm görmüş. 2. Halim, selim, sakin, sessiz.
MAZMUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Borçluluk, kefalet. 2. Ödenmesi gereken şey.
MAZYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Taberistan'daki Karini hükümdarlarının sonuncusu
MEBDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Baş, başlangıç, ilke
MEBHUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Soluyan, soluğan, nefes darlığına yakalanmış olan
MEBHURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mebhur).
MEBRUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tebrike şayeste. Kullu
MEBRUKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mebruk)
MEBRUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Beğenilmiş, hayırlı, yararlı
MEBRURE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mebrur)
MEBSUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Açılmış, yayılmış. Uzun uzadıya anlatılan
MEBŞURE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yüzü beyaz, gösterişli güzel kadın
MECDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mecid)
MECDİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Rızkı bol, nasibi açık, bahtiyar
MECERRE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Samanyolu. 2. Harekete müsait yol, cadde veya yer.
MECİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok ulu, yüce, şan ve şeref sahibi. Allah'ın sıfatlarından. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Abdülmecid, Allah'ın (Mecid'in) kulu.
MECİDDİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin ululuğu, büyüklüğü.
MECİDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Büyük ulu. Şan ve şeref sahibi
MECİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok şerefli, büyük şan sahibi
MECNUN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cin tutmuş, cinlenmiş. 2. Delice seven, tutkun. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı.
MECRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Suyun aktığı yatak, su yolu. Bir işin gidiş yolu. Bedendeki ahlatın alıştığı yol
MECUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Talihi açık, mutlu, şanslı kimse
MEDA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Mesafe. Son.
MEDAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dayanak. 2. Dönence.
MEDENİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Medine'ye mensup, şehirli, şehir halkından olan. 2. Bir memleketle ilgili olan. 3. Terbiyeli, görgülü, nazik. Daha çok lakab olarak kullanılır.
MEDET  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yardım eden
MEDİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uzun, çok uzun süren. Arap aruzunun 2. bendi
MEDİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Medid)
MEDİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Methetmeye, övmeye sebeb olan şey, övme mevzuu
MEDİHA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Medih)
MEDİNE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Arabistan'da bir şehir. Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu şehir. Hacıların Mekke'den sonra ziyaret ettikleri şehir
MED'UV  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Davet olunmuş, çağırılmış, davetli. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden
MEFAHİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İftihar edilecek, övünülecek şeyler
MEFHAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Övünme. Övünmeye sebeb olan, güvenmeyi gerektiren. Mefhar-i kainat: Muhammed (s.a.s)
MEFHARET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İftihar duyma, övünme
MEFKURE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ülkü, ideal
MEFRUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Farz olunmuş, varsayılmış
MEFRUZA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mefruz)
MEFTUH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Açılmış, açık. 2. Ele geçirilmiş.
MEFTUHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Meftah)
MEFTUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Fitneye düşmüş, sihirlenmiş. 2. Gönül vermiş, tutkun vurgun. Hayran olmuş, şaşmış.
MEFTUNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Meftun)
MEHDİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kendisine rehberlik edilen. Allah tarafından hidayet verilmiş olan. - Doğru yolu tutan. 2. Şiilere göre 12 imamın sonu.
MEHDİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mehdi)
MEHİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Heybetli, azametli, korkunç (mehub). 2. Arslan (Esed, gazanfer, haydar, şir).
MEHİR Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay
MEHLİKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay yüzlü güzel
MEHMET Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Muhammed isminin türkçesi. (bkz. Muhammed)
MEHPARE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay parçası, çok güzel
MEHRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Hind okyanusu sahili ile Hadramut arasında bir ülke
MEHRU Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay yüzlü güzel
MEHTAP Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ay aydınlığı, ay ışığı. Dolunay. 2. Alay, eğlence, zevklenme. - Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.
MEHVEŞ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ay gibi, ay yüzlü, güzel
MEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Temekkün eden, oturan yerleşen. 2. Vakarlı, temkinli, vakar, iktidar sahibi. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
MEKİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mekin). 1. İktidar ve onur sahibi. 2. Yer tutup oturan, yerleşmiş
MEKNUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Saklı, gizli, iyice korunmuş
MEKNUNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Meknun)
MEKNUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gömülü. Hazineye konulmuş, saklanmış
MEKNUZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Meknuz)
MEKREMET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kerem, cömertlik. Saygı, ağırlama
MEKSELİNA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Dakyanus isimli padişah zamanında, Allah’a inanan 7 genç varmış. Dakyanus’un askerleri bu gençleri yakalamak istemiş. Bu gençlerde bir mağaraya (K.maraş’ta Ashab-ı kehf mağarası) saklanmışlar ve bu mağarada 200 yıla yakın uyumuşlar. Uyandıklarında artık hak din islama geçilmiştir. Ama sonra hepsi birden ortadan kaybolmuşlardır. İşte MEKSELİNA, Bu 7 kişiden birisinin ismidir. Ve bu gençler 7 uyurlar olarak anılırlar. Bu konu Kuran’da Kehf süresin de geçmektedir.
MEKŞUFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Açılmış, açık. Bilinmez değil, keşfolunmuş
MELA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Doluluk. 2. Topluluk. 3. Ova.
MELAHAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güzellik, yüz güzelliği
MELDA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Genç, körpe ve nazik
MELEK Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah’ın nurdan yarattığı varlıklar. Allah’ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Halim, selim güzel huylu kimse. Kur’an-ı Kerim’de toplam 98 ayette geçmektedir.
MELEKNAZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: (bkz. Melek)
MELEKNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Melek)
MELEKPER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Melek kanatlı
MELEKRU  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Melek yüzlü
MELEKSİMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Melek şimali
MELHUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Umulur, beklenir
MELHUZA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Melhuz)
MELİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Melahat sahibi, güzel, şirin, sevimli
MELİHA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Melih)
MELİHAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Melahat sahibi, güzel, şirin, sevimli hanedan sahibi anlamındadır.
MELİK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Padişah, hakan, hükümdar. 2. Mal sahibi. 3. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdülmelik). Melikşah: Sultan Sencer'in babası olan büyük Selçuklu hükümdarı.
MELİKANBER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kudretli, nüfuzlu, Habeş köle. Melik ve anber isimlerinden birleşik isim
MELİKE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kadın hükümdar. Hükümdar karısı
MELİKŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1072-1092) Alparslan’ın oğlu
MELİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Suda açan çiçek
MELİNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: Bu ismin kökeni yunancadır. "Bal" anlamına gelmektedir.
MELİS Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Bal arısı
MELİSA Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Baklagillerden, yaprakları limonu andıran kokulu bir bitki
MELODİ Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: Nağme, ahenk, ezgi
MELTEM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yazın düzenli olarak karadan denize doğru esen rüzgar
MEMATİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ölüm
MEMDUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uzatılan
MEMDUDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Memdud)
MEMDUH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Övülmüş, övülecek.
MEMDUHA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Memduh)
MEMNUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Minnet altında bulunan. 2. Sevinmiş, sevinçli.
MEMNUNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Memnun). Sevinmiş, sevinçli
MEMUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Emin bulunan, korkusuz, tehlikesiz, sağlam
MENAF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dağın sivri tepesi
MENAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: Yetiştirme, nâil olma, kavuşma. * Ele geçirilen şey. Nâil ve sahib olunan şey.
MENDERES Cinsiyet: Erkek Köken: Yunanca
Anlamı: Akarsu yataklarının dolanbaçlı kısmı. Ege bölgesindeki 3 akarsudan birisinin adı
MENEKŞE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Menekşegillerden birçok çeşitleri bulunan koyu mor çiçek açan süs bitkisi. Koyu mor renk
MENGÜ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ebedi ölümsüz, bengi. Mengü suyu: Ab-ı hayat
MENGÜALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ölümsüz, güçlü, kuvvetli, yiğit
MENGÜBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Varlıklı kimse
MENGÜBERT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Allah verdi
MENGÜCEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar'ı içine alan bölgeyi fethederek XII. yy.'ın ilk yansına kadar elinde tutan Türk sülalesi
MENGÜÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yaşlı
MENGÜER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mengü)
MENGÜTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mengüer)
MENNAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok ihsan eden, verici, ihsanı bol. - Abd takısı alarak kullanılır. Allah'ın isimlerinden (bkz. Abdülmennan)
MENSUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış
MENSURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Menşur)
MENŞUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış
MENZUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Adanmış, vadedilmiş. Adak olarak belirtilmiş
MENZURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Menzur)
MERAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ferah, sevinç. 2. Zayıf olma hali.
MERAL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Maral)
MERAM Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Arzu istek. İçten tasarlanan niyet
MERCAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Selenterelerin mercanlar sınıfından olup kayalık yerlerde koloni meydana getirerek yaşayan, iskeleti kalkerli kırmızı renkli deniz hayvanı.
MERD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Adam, insan. 2. Özü sözü doğru kabadayı, yiğit. -Türk dil kurallarına göre "d/t" değişmesiyle kullanılır.
MERDAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler
MERDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Mertlik, erlik. Cesaret, yüreklilik. İnsanlık
MERDÜM  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. İnsan, adam. 2. Gözbebeği.
MEREVİŞ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Terementi ağacının tohumu
MERĞUB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İstenilen, sevilen. 2. Herkes tarafından sevilip aranılan
MERĞUBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mergup)
MERİÇ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu
MERİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dünya'dan sonra güneşe en yakın olan gezegen
MERKÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Fransızca
Anlamı: Güneşe en yakın gezegen
MERSA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Liman
MERT Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
MERTEL Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Mert)
MERTER Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Mert)
MERTKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Her zaman doğru kal
MERTKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Mert soydan gelen
MERTOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Her zaman sözünün eri ol
MERVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Emevi sülalesinin Mervan kolu
MERVE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Mekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 158. ayet’te geçmektedir.
MERYEM Cinsiyet: Kadin Köken: İbranice
Anlamı: 1. Abid. İbadete düşkün insan. 2. Hz. İsa'nın annesi
MERZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Meleklerin Kraliçesi
MERZAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rıza, hoşnutluk
MERZUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rızıklandırılmış, rızık verilmiş
MERZUKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Merzuk)
MESERRET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sevinçler. Şenlik, sevinç
MESİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Üzerine yağ sürülmüş. 2. Mesholunmuş, başka bir şekle girmiş olan. 3. Acaip, tuhaf. 4. Ölmek. - Mesih: Hz. İsa'nın elini sürdüğü hastaların derhal iyileşmesi dolayısıyla kendisine isim olarak verilmiştir.
MESRUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sevinçli, memnun, sevinmiş meramına ermiş
MESRURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mesrur)
MESTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Savruk / Cüret sahibi
MESUDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mesud)
MESUT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mutlu, sevinçli, neşeli
MEŞHED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir adamın şehit olduğu veya bir şehidin gömüldüğü yer. İran'da ziyaretgah olan meşhur şehir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden
MEŞHUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ünlü, argın, tanınmış
MEŞHURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Meşhur)
MEŞKUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Beğenilmiş, övülmüş. Teşekkür edilmeye değer olan
MEŞKURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Meşkur)
METE Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük Türk-Hun İmparatoru (M.Ö. 209-174)
METEHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mete
METHİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Birini övmek maksadıyla yazılmış eser, kaide
METİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Metanetli, sağlam, dayanıklı. 2. Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
METİNER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Metin)
MEVA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sığınılacak yer, yurt, mesken
MEVCE  Cinsiyet: Kadin Köken: Osmanlıca
Anlamı: Bir dalga. * Ses, elektrik ve hararetin yayılma dalgalarından herbiri.
MEVCUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Var olan, bulunan. Hazır olan, hazır bulunan.
MEVCUDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mevcud)
MEVDUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevilmiş, sevilen. Gaznelilerin bir hükümdarı
MEVEDDET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sevgi, muhabbet. Dostluk
MEVHİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Vergi, ihsan, bağış
MEVİLA  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Mevlana nın Allah’ a dönüşü. Anlamı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimizin bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz.
MEVLUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yeni doğmuş çocuk. 2. İhsanın doğduğu yer. 3. Doğulan zaman. Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum eser. - Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
MEVLUDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mevlud)
MEVLUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğma, dünyaya gelme (Mevlid-Mevlüd)
MEVLÜDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mevlud)
MEVLÜT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mevlit, peygamberimizin doğum günü.
MEVSİM Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yılın dört bölümünden biri. 2. Dağlamak suretiyle damga vurmak.
MEVSUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Peygamber'in isimlerinden
MEVSUNNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bahar yağmuru yağmış toprak. 2. Baştan aşağı süslü zırh.
MEVZUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Biçimli, yakışıklı, güzel
MEVZUNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mevzun)
MEYİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sevme, tutulma. Eğimli, eğiklik,Gönül akışı..
MEYMUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uğurlu, bereketli, kutlu
MEYMUNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Meymun). Hz. Peygamberin en son hanımı
MEYRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Parıldayan Işık
MEYSUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kolaylanmış, kolaylaştırılmış şeyler
MEYSURE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Meysur)
MEZAHİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çiçekli yerler, bahçe; mazhariyetler, lütuflar.
MEZİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Artmış, artırılmış, büyümüş.
MEZİYET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bir kişiyi başkalarından ayıran ve yücelten vasıf, üstünlük, değerlilik yüksek karakter
MISRA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Şiirin bir satırı
MİCAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Diğer
Anlamı: Anlamını bilmiyoruz. Ancak iki örnek verilebilir: 1-Eski Beşiktaş yöneticilerinden Hüseyin Mican 2-Bir Giresun türküsü: Kahve koydum fincana / Hele bakın mican'a
MİDHAT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Övme. - Türk dil kuralı açısından "d/t" değişmesiyle kullanılır
MİFTAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Anahtar. 2. Şifre cetveli. 3. Dil öğrenirken yapılacak tercüme ve meselelerin halledilmiş şekillerini gösteren kitap. 4. Hz.Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
MİHCA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cihad meydanında ilk şehid olan Müslümanın adı. (Bedir Savaşı)
MİHİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Büyük, ulu
MİHİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Mihin)
MİHNE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Düzleştirmek
MİHRACE  Cinsiyet: Kadin Köken: Sanskritçe
Anlamı: Hindistan'da kral ve prenseslere verilen unvan
MİHRAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Nehir. Pakistan'dan geçen İndus nehrine İslam müellifleri tarafından verilen isim
MİHRİ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Güneş. 2. Sevgi. 3. Eylül ayı. - Mihr ü mah, güneş ile ay.
MİHRİBAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Şefkatli, merhametli, muhabbetli, güleryüzlü, yumuşak huylu
MİHRİCAN Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Sonbahar
MİHRİMAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güneş ile ay
MİHRİNAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Naz güneşi. Çok nazlı
MİHRİNİSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Kadınlığın güneşi, erdemli, nitelikli kadın
MİHRİNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Işık saçan, aydınlatan güneş
MİHRİŞAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Şahların güneşi
MİHRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Güneşe ait, güneşle ilgili
MİKAİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dört büyük melekten rızıkların taksimine memur melek
MİKAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tesbit edilen yer ve zaman. 2. Mekke yolu üzerinde hacıların ihrama girdikleri yer.
MİLAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Anlamı hakkında bir bilgi mevcut değil.
MİLDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Deniz dibindeki kırmızı renkli değerli taş.
MİLENA  Cinsiyet: Kadın Köken: Almanca
Anlamı: Sevilen kız, sevgili
MİMOZA Cinsiyet: Kadın Köken: Latince
Anlamı: Baklagillerden ince ve san yapraklı çiçek açan bir cins süs bitkisi, küstümotu
MİNA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Camın ana maddesi. 2. Liman, iskele. 3. Gökyüzü.
MİNE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Maden ve çini üzerine vurulan camı andırır cila. 2. Dişlerin üzerindeki ince ve parlak tabaka. 3. İnce ve parlak nakış.
MİNEL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Cennetteki inci tanesi
MİNŞAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cennet. 2. Şişe sırça. 3. Zümrüt, zebercet.
MİRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Latince
Anlamı: Eski likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adı. Ayrıca ispanyolcada da "bak" anlamındadır.
MİRAÇ Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.
MİRAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Beyler
MİR'AT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ayna. 2. Meşhur bir çeşit lali.
MİRAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ayın ilk günleri
MİRCAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Canın içi
MİREL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Rütbenin bi kolu, Miral miralay gibi Demir gibi güçlü eli olan.
MİRHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Mircan)
MİRKELAM Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Güzel, nazik konuşan kimse
MİRNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Mircan)
MİRSAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Durak
MİRSEYİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Tatarca
Anlamı: Tatar devlet adamı. Anlamı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
MİRZA Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2. Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3. Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.
MİRZAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: 1. Üzüm çubuğunu yerden kaldırıp bağlayıp sardıkları ağaç. 2. (C: Merâzıh) Çekirdek ve ona benzer şeyleri dövüp ezdikleri taş.
MİRZAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Hükümdar soyundan gelen, İslam toplumlarında iyi sülalelerin çocuklarına verilen isim
MİSAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sözleşme, yemin, and, ahid
MİSBAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Aydınlatma cihazı, ışık çırağı. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in isimlerinden
MİSLİNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Eshab'ül-Kehf'in(Yedi uyurlar) isimlerinden biri.(Kur’an’ı Kerim de yedi uyurların isimleriyle ilgili herhangi bir ibare bulunmamakla birlikte halk arasındaki isimlerinden biridir.)
MİYASE  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: (Miyan-ser) Yarısı değerli taşlarla süslü bir tür taç.
MİZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Terazi. 2. Sağlama.
MUADDAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
MUALLA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüce, yüksek, (bkz. Bülent). Makamı, rütbesi yüksek. 2. Bir yazı stili.
MUAMMER Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ömür süren, yaşayan, yaşamış
MUARRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çıplak, soyulmuş. An, temizlenmiş
MUATTAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Güzel kokulu, ıtırlı
MUAVİYE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Emevi devletinin ilk hükümdarı olup Hind ve Ebu Süfyan'ın oğludur. Mekke'de doğmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kayınbiraderi ve vahiy katibidir
MUAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Korunan, sığınan. 2. Çok aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, kıymetli, muhterem, sevgili. Muaz b. Cebel, sahabeden.
MUAZZEZ Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Muaz). - Ta'ziz edilmiş, izzetlendirilmiş. İzzet ve şeref sahibi. İkram ve izaz olunan, ağırlanan, hürmetle, saygı ile kabul olunan. Kıymetli, değerli, aziz
MUBAHAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Övünme, iftihar etme
MUCİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İcabet eden, uyan. İcap eden, gereken. 2. Sebeb olan, vesile teşkil eden.
MUCİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mucib)
MUCİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yaratıcı. 2. Bir buluş ortaya çıkaran kimse.
MUCİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mucid)
MUCİP  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Gerektiren, gerektirici
MUCİZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Hayran bırakan, olağanüstü olay. İnsan aklının alamayacağı
MUDAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çorak su, tatlı su, buruk.
MUFADDAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Faziletli, fazileti çok adam
MUĞDAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (Arapça Mudad'tan))Çorak su, tatlı su, buruk.
MUHABBET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sevme, sevgi. 2. Dostluk. Dostça konuşma.
MUHACCEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ayağı sekili beyaz at. 2. Gerdeğe konulmuş.
MUHACİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Göç eden, göçmen
MUHAFIZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Muhafaza eden, değiştirmeyen, koruyan. Bekçi
MUHAMMED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir.
MUHAMMET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)’in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur’an’da dört yerde zikredilmiştir. Bknz. Muhammed
MUHARREM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. Kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu ayın ilk 10 gününde Kerbela vakasının yıldönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir.
MUHBİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Haber veren, haberci
MUHDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
MUHİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Seven, sevgi besleyen, dost. 2. Tutkan, yer.
MUHİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Muhib)
MUHİP  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Seven, sevişen
MUHİTTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dini güçlendiren
MUHLİS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan
MUHLİSE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Muhlis)
MUHSİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İhsan eden, iyilikte, bağışta bulunan
MUHSİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Muhsin)
MUHTAR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İhtiyar eden, seçilmiş, seçkin. Hareketinde serbest olan, istediği gibi davranan, dilediğini yapan. 2. Köy veya mahalle işlerine bakmak üzere halkın seçtiği kimse. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
MUHTEREM Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan
MUHTEŞEM Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İhtişamlı, tantanalı, debdebeli, görkemli
MUHYİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İhya eden, dirilten, canlandıran, hayat veren. - Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılır. Abdulmuhyi
MUİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Öğretmen yardımcısı. Asistan
MUİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yardımcı. Çırak
MUİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Muin)
MUİZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ağırlayıcı, izzet ve ikram edici. Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılır. Abdulmuiz
MUKADDEMUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
MUKADDER Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Takdir olunmuş, kıymeti biçilmiş, kadri değeri bilinmiş, beğenilmiş. 2. Yazılı, yazılıp belirlenmiş ilahi taktir. 3. Yazılı olmayıp sözün gelişinden anlaşılan. Hz. Peygamberin isimlerinden.
MUKADDES Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Takdis edilmiş, mübarek kutsal temiz. Mübarek, kutsal kitaplar, Kur'an, Tevrat, Zebur, İncil
MUKAFFA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uyaklı, kafiyeli.
MUKAYYET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kayıtlı, bağlı, bağlanmış. 2. Ayağında zincir ve pranga bulunan. 3. Bir işe ehemmiyet veren. 4. Kaydolunmuş, deftere geçmiş.
MUKBİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İkballi, kutlu, mutlu, bahtiyar, mes'ud
MUKBİLE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mukbil)
MUKİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İkamet eden, oturan. Hz. Peygamberin isimlerinden
MUKİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mukim)
MUKMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ay ışıklı, mehtaplı
MUKMİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mukmir)
MUKTEDİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İktidarlı, gücü yeten, becerebilen
MUKTEFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İktifa eden. 2. Ardı sıra izinden gidilmiş örnek olan. - Hz. Peygamber (s.a.s.)'in isimlerinden.
MUNGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eli açık, cömert
MUNİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ünsiyetli alışılan, yadırganmaz, alışılmış. Cana yakın sevimli. İnsandan kaçmayan
MUNİSE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Munis)
MUNTEKA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
MURADİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Murad)
MURAT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Amaç, maksat, istek
MURATHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Murat).
MURTAZA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan kişi. - Aliyyü'l-Murtaza: Hz. Ali'nin lakabı.
MUS´AB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Müsibete (felakete) uğramış; isabet etmiş.
MUSA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Vasiyet edilmiş. Vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş. Tavsiye olunmuş. Sina yarımadısında, Eymen vadisinde Tur dağında Allah'ın lütfuna mazhar olarak, kavmine "on emir" adı altında Allah'ın şeriatını bildiren peygamber. Büyük kitaplardan Tevrat ona indirilmiştir
MUSAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Müsibete (felakete) uğramış; isabet etmiş.
MUSADDIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gerçekliğini ve geçerliliğini resmi yazı ile bildiren. Tasdik eden
MUSLİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İslah eden, iyileştiren, düzeltici, arabulucu. Barıştıran. Bu kelime Kur'an'da birkaç defa zikredilmiştir
MUSLİHİDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin salahı için çalışan
MUSRET  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Nusret isminin tersi olan bu musret hasret anlamıyla aynı anlamdadır.
MUSTAFA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer.
MUŞTU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Müjde, sevindirici haber
MUŞTUBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Muştu)
MUTA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İtaat olunan, boyun eğilen, başkalarının kendisine itaat ettikleri. Hz. Peygamberin isimlerinden
MUTAHHAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Takdir edilmiş, temizlenmiş, temiz. Temiz mübarek
MUTALLA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yaldızlanmış, yaldızlı
MUTARRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çok taze, parlak
MUTASIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İtisam eden, eliyle tutan, yapışan. 2. Günahtan çekinen. 3. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan.
MUTE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ürdün'de Lut gölünün kuzeyinde verimli bir ova.
MUTEBER  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İtibarlı, hatırı sayılır, saygın. 2. İnanılır, güvenilir. 3. Yürürlükte olan geçer.
MUTENA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Özenle dikkatle seçilmiş. 2. Önemli, seçkin. 3. Az bulunur.
MUTİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İtaat eden, baş eğen, veren. Tabi, bağlı. 2. Rahat ve uslu.
MUTİA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Muti)
MUTLAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Mutlu, sevinçli ay
MUTLU Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Talihli, uğurlu. Bahtiyar
MUTLUALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mutlu)
MUTLUAY Cinsiyet: Üniseks Köken: Türkçe
Anlamı: Mutlu güzel.
MUTLUER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mutlu)
MUTLUGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mutlu)
MUTLUHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mutlay)
MUTLUKANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mutlu)
MUTLUTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Mutlay)
MUTTAKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İttika eden, sakınan, çekinen. Allah'tan korkan
MUTTALİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Talepte bulunan, isteyen, (bkz. Abdülmuttalib
MUVAFFAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah'ın yardımına ulaşmış, işi rast gitmiş kimse. 2. Başaran beceren.
MUVAHHİD  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın birliğine inanan. Allah'tan başka hiçbir ilah ve kanun koyucu tanımayan, yalnız Allah'tan gelen emirleri kabul eden
MUVAKKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tevkir edilmiş, ağırlanmış, saygı gösterilmiş olan. Vakarlı, ağırbaşlı
MUZAFFER Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Zafer, üstünlük kazanmış, üstün
MUZAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir şeyin en büyük kısmı
MUZİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Işık veren parlayan parlak
MÜBAHAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Övünme, iftihar etme
MÜBAREK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bereketli, feyizli. Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu. 2. Beğenilen, sevilen, kızılan şaşılan kimse. Bir şey hakkında sözleşme.
MÜBAREKE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mübarek)
MÜBECCEL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yücelmiş, saygı gösterilmiş yüce, ulu
MÜBELLİĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tebliğ eden, haber veren bildiren. 2. Büyük camilerde imamın söylediğini tekrarlayan kimse. - Hz. Peygamberin isimlerinden.
MÜBERRA Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Temize çıkmış aklanmış, müstesna, azade, arınmış. Hz. Peygamberin isimlerinden
MÜBEŞŞİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Müjdeci, muştucu.
MÜBİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayrı şerden ayıran. 2. Açık anlaşılır, aşikar, belli. 3. Kur'an'ı Kerim'i bazen de peygamber (s.a.s.)'i vasfetmek için kullanılmıştır
MÜBİNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz, Mübin)
MÜBREM  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kaçınılmaz olan. Vazgeçilmez olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem.
MÜBŞER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İbşar olunmuş, müjdelenmiş, mübeşşer
MÜBTEHİC  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevinçli, sevinmiş, memnun, mesrur, şad. (bkz. Behçet, Şadan)
MÜCAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kabul cevabı almış olan. Duası kabul olunan
MÜCADELE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uğraşma, savaşma, çatışma. 2. Kur'an surelerinden birisinin adı.
MÜCAHİDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Din savaşçısı, İslam askeri
MÜCAHİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Savaşçı, cihada katılan
MÜCD  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kıvırcık, kıvrılmış, lülelenmiş saç
MÜCEDDET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yeni, henüz kullanılmamış
MÜCELLA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Parlatılmış, parlak, cilalı
MÜCEVHER Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Değerli süs eşyası. 2. Arap alfabesinde noktalı olan harf.
MÜCMEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kısa ve az sözle anlatılmış, öz, özet
MÜCTEBA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Seçilmiş, seçkin. Hz. Peygamberin isimlerinden
MÜCTEHİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İctihad eden, gücü yettiği kadar çalışan. Ayet ve hadislerden şer'i hükümler çıkaran din alimi. - İmam-ı Azam gibi
MÜDAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Müdafaa eden, koruyan. Savunan, dayanan
MÜDEBBER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Tedbir alınmış, düşünce ile hareket edilmiş
MÜDRİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İdrak eden, anlayan, aklı ermiş
MÜDRİKE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Müdrik)
MÜEMMİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Temin edilmiş, sağlanmış, emniyete alınmış.
MÜESSER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kendisine bir şey tesir etmiş olan
MÜEYYED  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Teyid edilmiş, kuvvetlendirilmiş, sağlam. Doğrulanmış. Yardım gören
MÜFAHİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Övünen
MÜFAHİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Fahreden, övünen
MÜFERREC  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Meydanı olan, geniş. 2. Keder gideren.
MÜFERRİH  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ferahlık veren, iç açan
MÜFİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İfade eden, anlatan, manalı. 2. Faydalı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
MÜFİDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Müfid)
MÜFİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Faydalı, yararlı
MÜFİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Feyizlendiren, feyiz veren. Allah'ın isimlerinden. -"Abd" takısı alarak kullanılır. Abdulmufiz
MÜFTEHİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İftihar eden, övünen. Şanlı, şerefli. 2. Parasız işgören, fahri.
MÜGE Cinsiyet: Kadin Köken: Fransızca
Anlamı: İnci çiçeği
MÜHEYMİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Birini korkudan koruyan. Allah'ın isimlerinden. -"Abd" takısı almadan kullanılmaz. Abdulmüheymin
MÜHEYYA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Hazır
MÜHİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dolun, bedir, ayın ondördü
MÜHİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mühib)
MÜHRE Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bir çeşit yuvarlak şey. 2. Cam boncuk. Mühre-i Zar: Güneş.
MÜJDAT Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Müjdeler, sevinçli haberler
MÜJDE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Muştu, sevinç haberi, büşra. 2. Hayırlı, sevinçli bir haber getirene verilen bahşiş.
MÜJGAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Kirpikler, kirpik
MÜKAFAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ödül. Değerlendirici, sevindirici davranış
MÜKAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Eşit, beraber
MÜKERREM Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Muhterem, aziz sayın, saygıdeğer, sayılan, onurlandıran, hürmet ve tazime erişmiş
MÜKREM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kerem ve şeref ile nitelenmiş olan
MÜKREMİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İkram olunmuş, ağırlanmış
MÜKRİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İkramcı, ikram eden, ağırlayan-ağırlayıcı, misafirperver
MÜKRİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mükrim)
MÜLAYİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.
MÜLEYKE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Küçük kraliçe anlamındadır.
MÜLHİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İlham veren, içe doğduran, esinlendiren
MÜLHİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mülhim)
MÜLKET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ülke
MÜLTEKA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kavuşma, buluşma, birleşme yeri
MÜLTEMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Parlayan, parıldayan
MÜMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İnanan, iman eden
MÜ'MİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İman etmiş, İslam dinine inanmış, müslüman
MÜ'MİNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mü'min)
MÜMTAZ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İmtiyaz tanınmış, ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. Seçkin
MÜNCİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İnca eden, kurtaran, halaskar. - Hz. Peygamberin isimlerinden
MÜNEVVER Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Tenvir edilmiş, nurlandırılmış, aydınlatılmış, ışıklı. Aydın
MÜNEYKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Anlamı konusunda bize yardımcı olmak istiyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz.
MÜNİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnabe eden, asiliği, azgınlığı bırakarak Allah'a yönelen. 2. Güzel yağan, faydalı yağmur. 3. Taze ve verimli bahar.
MÜNİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Münib)
MÜNİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüksek, ulu, büyük, ali, bülend. 2. Yüksek, büyük hükümler.
MÜNİFE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Münif)
MÜNİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nimet veren,yedirip içiren. - Takı alarak kullanılır. Abdülmün'im
MÜNİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nurlandıran, ışık veren, parlak, ziyalar. 2. Kur'an'da peygambere ve ilahi kitaplara sıfat olarak kullanılmıştır.
MÜNİRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Münir)
MÜNİRHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlandıran (ışık saçan )hükümdar.
MÜNŞİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İnşa eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan, iyi katib
MÜNTEHA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Son, nihayet, uç, en son, akıbet
MÜNZİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Akıbetinin kötülüğünü söyleyerek korkutan. 2. Kafirleri ve münafıkları sapıklıklarından döndürmek için cehennem azabı ile korkutan. Rasulullah için kullanılmıştır. Birçok sahabe de bu ismi kullanmıştır.
MÜRDAZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: İran güneş yılının 5. ayı
MÜREN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Akarsu, dere, ırmak
MÜREVVA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Aklı, fikri, düşünüşü görünüşü sağlam
MÜRİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İdare eden, emreden buyuran. 2. Bir şeyhe bağlı olan kimse. - Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
MÜRİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mürid)
MÜRSEL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gönderilmiş yollanılmış. Şeriat sahibi peygamberler. 2. Salıverilmiş suç. 3. Bir yazı sitili. Hz. Peygamberin isimlerinden.
MÜRSELİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Gönderilen anlamını taşımaktadır.
MÜRŞİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Mürşid)
MÜRŞİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğru yolu gösteren
MÜRÜVVET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İnsaniyet, mertlik, yiğitlik. Cömertlik, iyilikseverlik
MÜRVET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yiğitlik,Kişilik,mertlik
MÜSEVVER  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çevresine sur, duvar çevrilmiş korunmuş
MÜSLİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İslam dininde olan
MÜSLİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Müslim)
MÜSLÜM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İslam Dini'nden olan / Teslim olan
MÜSTAKİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğru, düz, dik. Temiz, namuslu
MÜSTEAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kendisinden yardım beklenen, yardım istenen. -Allah'ın sıfatlarındandır
MÜSTEBŞİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İstibşar eden, müjdeleyen. Müjde ile sevinen
MÜSTECAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İsticabe edilmiş, kabul olunmuş, (bkz. Mücab)
MÜSTEKBİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kibirlenen kendini büyük gören, büyüklenen. 2. Alah'a karşı büyüklenen kafir ve mülhid.
MÜSTEKFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yetecek kadarını isteyen
MÜSTENİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Işıklı, parlak
MÜSTENİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Müstenir)
MÜSTESNA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. İstisna edilen, kural dışı bırakılan, bırakılmış. 2. Bütün. 3. Ayrı tutulan, ayrık. 4. Benzerlerinden baskın.
MÜSTEZIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İstizanı eden, büyük gören, büyük tutan, cömert. 2. Kibirli, gururlu.
MÜŞERREF  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Şereflendirilmiş kendisine şeref verilmiş, şerefli