NABİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Haberci, haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında yaşamıştır.
NABİA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan
NABİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ulu, şerefli kimse. 2. Sonradan şair olan kimse. 3. Haberci, haber veren.
NACİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik
NACİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Soyu sopu temiz olan kimse
NACİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Naci)
NAÇARİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Zor durumda çaresiz.
NADİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nida eden, haykıran, çağıran. 2. Toplantı, meclis, (bkz. Nida).
NADİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Görülmemiş görülmedik. Pek seyrek bulunan, çok değerli
NADİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Pişmanlık duyan, pişman. Tevbe eden
NADİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nadim)
NADİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Seyrek, az, ender bulunur
NADİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nadir)
NADİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bağırıp, çağıran, seslenen. 2. Toplantı, meclis.
NAFERİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Göbek düşüren. 2. Koku saçan.
NAFİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yararlı, kArlı. Şifalı, hayır ve fayda verici şeyler yaratan Allah. - Esmaü'l-Hüsna'dandır. "Abd" takısı alarak kullanılır
NAFİA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bayındırlık işleri
NAFİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Üfleyen, üfleyici
NAFİLE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Mal, ganimet, ihsan bağış
NAFİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
NAFİZE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nafiz)
NAGEHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ansızın, birdenbire
NAĞME Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ahenk güzel ses. (bkz. Ezgi)
NAHİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Venüs (zühre) gezegeni. (Arapça'da) Yeni yetişen kız. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
NAHİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: (bkz, Nahid)
NAHİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ayın ilk günü ya da son gecesi
NAHİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Venüs, Zühre Yıldızı
NAİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, Şeriata göre hükmeden hakim. 2. Nöbet bekleyen, nöbetle gelen
NAİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Vekil, birinin yerine geçen
NAİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Muradına eren, ermiş, ele geçiren. Naili: Divan edebiyatı şairlerinden olup asıl adı Salih'tir. Manastır'da doğmuş, Mısır'da vefat etmiştir
NAİLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nail)
NAİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bollukta yaşayış. 2. Cennetin bir kısmı. Daru'n-Naim: Cennet.
NAİMA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Haleb'te doğmuş, asıl adı Mustafa Naim'dir. Naima tarihiyle meşhurdur
NAİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güzel zarif kadın. Nazlı büyütülmüş kadın
NAİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ateş, alev, sıcaklık
NAKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif.
NAKİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş veya dede
NAKİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnsan ruhu. 2. Akıl.
NAKİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Naki)
NAKŞİDİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Gönül resmi, gönül süsü
NALAN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: İnleyen, inleyici, ağlayan, feryad eden. Manası dolayısıyla isim olarak kullanılmamalıdır
NALE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İnleme, inilti
NALEZEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: İnleyen, inildeyen
NAMAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Adın duyulsun, ün kazan
NAMDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Namlı, ünlü
NAME  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Sevgiliye ve aşka ait yazılmış mektup. Mektup. Kitap, dergi
NAMIK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yazıcı, katip, yaza
NAMIKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Namık)
NAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Namlı, şöhretli ünlü
NAMİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Olma, yerden bitme kuvvetli, gelişme yetişme
NAMUS  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kanun nizam. 2. Ar, edep, haya, ırz. 3. Temizlik, doğruluk. 4. Allah'a yakın olan büyük melek.
NAMVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Adlı, ünlü
NAMZET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1 - Hak kazanmış, aday olmuş, parmakla gösterilmesine ramak kalmış kişi. 2 - Sözlü, yavuklu
NARDAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Nar taneleri. 2. Gözyaşı damlaları.
NARDANE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Nar tanesi
NARDİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Bir çeşit sümbül
NARGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ateş renginde, kırmızı gül
NARİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz
NARİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ateşle ilgili, cin peri. - İsim olarak kullanılmaz
NAS  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.
NASIH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nasihat eden, öğüt veren.
NASIHA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nasıh)
NASIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yardımcı, yardım eden (muin). "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur. Abdünnasır
NASİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Pay hisse. Birinin elde ettiği şey. Allah'ın kısmet ettiği şey. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
NASİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Dikili taş. Yollara nişan için dikilen taş
NASR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yardım. - Üstünlük (zafer).
NASREDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yardımcı, imdada yetişen
NASRUDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (Dine yardımı dokunan. - Dilimizde "Nasreddin" şeklinde kullanılır
NASRULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın nusreti, yardımı
NASUH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nasihatçı, öğütçü. 2. Halis, temiz.
NASUHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bozulmaz şekilde tevbe edici
NAŞİDE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Naşid)
NAŞİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Neşreden, dağıtan, yayan, yayınlayan
NAŞİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şiir söyleyen, şiir okuyan
NATIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Söyleyen konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.
NATIKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Natık)
NAYAB  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Bulunmaz. Benzeri olmaz
NAYİRİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Ermenice
Anlamı: Nehirler ülkesi, nehirler diyarı. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
NAYMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Moğolca
Anlamı: Sekiz. Batı Moğolistan'da yaşayan sekiz kabileden oluşan Türk topluluğu
NAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica.
NAZAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Nazlı
NAZBÜKE  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Naz : nazlı naz yapma Büke : hanım kadın Nazbüke : nazlı hanım
NAZDAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Nazlı. Naz yapan. Şımarık. * Meşhur bir cins lâle.
NAZENDE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Naz edici, nazlı, hoş edalı
NAZENİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Cilveli, oynak. Çok nazlı yetiştirilmiş, şımarık. 2. Narin ince yapılı.
NAZIDİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gönül nazı, gönül cilvesi
NAZIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tanzim eden, düzenleyen. Sıra sıra, dizi dizi olan şey
NAZIME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nazım)
NAZIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nazar eden, nezaret eden, bakan, gözeten. 2. Vekil bakan. 3. Bir yüzü bir tarafa yönelik olan.
NAZİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Temiz, pak, nazik, zarif ve şık giyimli
NAZİFE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nazif)
NAZİK  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. İnce, narin. 2. Terbiyeli, saygılı. 3. Güzel zarif.
NAZİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yukardan aşağıya inen. Bir yere konan, bir yerde konaklayan
NAZİLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nazil)
NAZİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Taze. 2. Altın. 3. Benzer eş.
NAZİRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Örnek karşılık. 2. Manzum eserde ayrı vezin ve kafiyede benzer olma hali.
NAZLAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Kendini beğendir, nazlı ol
NAZLI Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Naz yapan, kendini ağıra satan. Değer verilen sevgili
NAZLIGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Nazlı)
NAZLIHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Nazlı.
NAZLIM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Naz yapan, cilveli olan.
NAZMİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dizme, tertib etme, sıraya koyma. Sıra, tertip. - Vezinli, kafiyeli söz
NAZMİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Naz-mi)
NAZRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bir tek bakış
NAZRET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Tazelik. 2. Bakma, bakış. 3. İdare, reislik. 4. Nazırlık
NAZSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Naz ve su kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Naz ; cilve, iş ve şımarıklık. Su ; rengi kokusu olmayan saydam sıvı madde.
NEBA Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Haber
NEBAHAT Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şan, şeref, onur. 2. Şan, şeref sahibi.
NEBALET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zekilik. 2. Büyüklük, ululuk. 3. Cömertlik.
NEBİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Haberci. Peygamber
NEBİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Namlı, şerefli
NEBİHE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nebih)
NEBİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüksek meziyet ve onur sahibi. 2. Akıllı, anlayışlı. Bilgili, faziletli.
NEBİLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz, Nebil)
NEBİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nabiye)
NECABET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Soyluluk, soy temizliği
NECAETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dine girip hidayete eren, kurtulan
NECAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İsteğine ulaşma. Kurtulma. İhtiyaçlarını temin edebilmek
NECAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kurtulma, kurtuluş. Selamet
NECATİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili. Necati: 15 asır meşhur Osmanlı şairi olup asıl adı İsa'dır
NECCAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dülger. Marangoz. - Daha çok lakab olarak kullanılır
NECDET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kahramanllık yiğitlik, efelik. Korkusuz olmak
NECEF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüksek, sırt tepe, tümsek. Kufe civarlarında Hz. Ali'nin türbesinin bulunduğu yer
NECİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Soyu sopu temiz pak olan kimse. 2. Asilzade, kıymetli, üstün. 3. Güzel ahlak sahibi. - Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.
NECİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Necip)
NECİD  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yüksek yayla. Arabistan'ın sahil ovasına ve çukur sahaya zıt olan yüksek kısım
NECİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Soylu, soyu sopu temiz, kişizade. Asıl
NECİLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Necil)
NECİP Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Soyu temiz, cömert
NECİY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sırdaş
NECİYULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın kurtuluş verdiği kişi. Hz. Peygamberin isimlerinden
NECLA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çocuk, evlat. Kuşak, soy, nesil
NECMETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin Yıldızı
NECMİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yıldızla ilgili. Necmüddin: Dinin yıldızı. - Dilimizde "Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır
NECMİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Necmi)
NECVE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Tümsek ve yüksek yer
NEDA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çiğ, nem rutubet, (bkz. Şebnem)
NEDİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Meclis arkadaşı, sohbet arkadaşı. 2. Büyükleri fıkra ve hikayeleri ile eğlendiren. Güzel hikayeler anlatan, tatlı konuşan. - Nedim: Osmanlı şairlerinden. Asıl adı Ahmed'tir. Lale devri şairlerindendir.
NEDİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nedim). -Zengin veya itibarlı bir kadının arkadaşı. Saray hayatında Sultan hanımlarının yardımcıları
NEDVE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Görüşme konuşma.
NEFASET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Nefislik, nefis olma hali. Kıymetlilik
NEFER Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.
NEFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çıkar ile ilgili faydacı, menfaat, kâr. - Nefi', Divan edebiyatının başarılı şairlerindendir. 4. Murad zamanında yaşamıştır
NEFİS Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çok hoş, hoşa giden, beğenilen
NEFİSE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen
NEHAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Gündüz
NEHİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dehşet, korku. 2. Yağmacı, çapulcu.
NEHİR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Akarsu, ırmak. Çok bol su
NEHİRE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nehir)
NEHRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nehirle ilgili, nehire ait
NEJAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Soy, nesil
NEJAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Soy, asıl / Hesap
NEMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Artma, çoğalma. 2. Büyüme, uzanma. 3. Faiz.
NEMİKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Osmanlıca
Anlamı: Mektup demek
NEMİR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Tatlı su
NEMRUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Babil'in kurucusu olduğu sanılan hükümdar.
NEPTÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Latince
Anlamı: Güneşe yakınlığı 8. sırada olan gezegen
NERGİS Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Nergisgillerden çiçekleri ayrı veya bir köksap üzerinde şemsiye vaziyetinde bulunan ve beyaz san nevilesi de olan bir süs çiçeği
NERİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Pehlivan, yiğit, bahadır
NERİMAN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Nerim). - Rüstem'in dedesi olan Şam'ın babası
NERİS  Cinsiyet: Kadin Köken: Çerkezce
Anlamı: Gözümün bebeği, gözümün içi manasına gelmektedir.
NERMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yumuşak, gevşeklik
NERMİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yumuşak
NESEFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yapı ustası
NESİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Soylu, soyu temiz baba
NESİBE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nesib)
NESİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İki kişi arasında olan sır
NESİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Aynı çağda, aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak
NESİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hafif rüzgar. 2. Hoş, mülayim insan.
NESİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nesim)
NESİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kelime anlamı unutmak, Unutulmuş.
NESLİ Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nesle ait, soya ait
NESLİGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Gül soyu, gül gibi güzel soydan gelen
NESLİHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Han nesline ait, hanın soyundan
NESLİNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Zarif, hoş, güzel, ince.
NESLİŞAH Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Şah soyundan gelen
NESRİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yaban gülü Ağustos gülü. Mısır gülü. Van gülü
NESTEREN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yaban gülü, Ağustos’ta açan beyaz gül demektir.
NEŞAT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevinç, neşe, şenlik, keyif. İran şairlerinden birisinin adı
NEŞE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Neşe keyif, sevinç. Az sarhoşluk, çakırkeyif
NEŞECAN Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Canın neşesi, mutluluğu
NEŞEGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: (bkz. Neşe)
NEŞENUR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Işık saçan neşe, sevinç. - (bkz. Neşe)
NEŞET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Meydana gelme, gelişme. 2. Kaynak olma, bir mecradan çıkış. Neşet: 19. yy. Türk şairlerinden biri.
NEŞEVER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Çok neşeli
NEŞİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Neşide)
NEŞİDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Manzum şiir. Atasözü derecesinde kullanılan meşhur beyit veya mısra
NEŞRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: Neşir ile alâkalı olan.
NEŞTERİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Ağustos gülü, yaban gülü
NEŞVE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sevinç
NETİCE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Sonuç
NEVA Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ses, şada, makam, ahenk, name. 2. Refah, zenginlik. Güç, kudret. 3. Doğu müziğinde bir makam.
NEVADİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Az bulunan şeyler
NEVAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Talih, kısmet. 2. Bahşiş, bağış.
NEVAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Okşayan, okşayıcı
NEVBAHAR Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İlkbahar. Yeni bahar
NEVBAHT  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Yeni şansı açılmış, şansı açık
NEVBAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Genç kız. 2. Turfanda çıkan meyve ve çiçek.
NEVBARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Turfanda yemiş. Taze yeşillik
NEVCİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Makam, ahenk ve nasip ile ilgili. Ali Şakir'in lakabı
NEVCİVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Genç, delikanlı
NEVEDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yeni tavır, yeni eda. "Nev" ve "eda" kelimelerinden birleşik isim
NEVESER  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Türk müziğinde birleşik bir makam
NEVFEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Deniz. (bkz. Derya). Sahabe isimlerindendir
NEVGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yeni açılmış gül
NEVHAYAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Yeni hayat, yeni yaşam
NEVHİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Genç. Yeni yetişmiş, yeni çıkmış
NEVİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İyi, sevinçli haber
NEVİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yepyeni, yeni şey, yeni olan
NEVİR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Parlaklık. 2.Ağaç çiçeği.
NEVİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İyi, sevinçli haber, müjde
NEVNİHAL  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Taze fidan, ağacın taze sürgünü
NEVRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.
NEVRED  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Gezen, dolaşan, yol alan
NEVREDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin ışığı, aydınlığı.
NEVRES  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yeni yetişen, yeni biten
NEVRESTE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Nevres)
NEVRİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Işıkla, parlaklıkla, aydınlıkla ilgili
NEVRUZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yeni gün. 2. İlkbahar başlangıcı. 3. Türk müziğinin makamlarından.
NEVSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yeni yıl
NEVSALE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Genç, taze, küçük
NEVŞAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yeni dal. 2.Yeni bilmiş geyik boynuzu.
NEVZAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yeni doğmuş. Yeni doğan. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
NEVZAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yeni ağlayış, ağlaması güzel olan
NEVZAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yeni doğmuş çocuk
NEVZENİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yeni tarz yeni yöntem
NEYLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: "Murada erme" anlamına gelen "Neyl" kelimesinden türemiştir. Gerçekleşmiş dilek anlamını taşır. Ayrıca Bknz. "Neylan"
NEYLAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: "Murada erme" anlamına gelen "Neyl" kelimesinden türemiştir ve "gerçekleşmiş dilek" anlamını taşır. Bknz: Neyla
NEYRAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ateşler. 2. Cehennem. anlamlarını taşır. Ayrıca Bknz. Niran
NEYYİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş
NEYYİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Neyyir)
NEYZEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Ney çalan kimse
NEZAFET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Temizlik, paklık
NEZAHAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Temizlik, paklık. İncelik, rikkat
NEZAKET Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Naziklik. 2. Zariflik, incelik. 3. Terbiye. 4. Ehemmiyet.
NEZİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Temiz, pak
NEZİHE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nezih)
NEZİHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Temizlik, saflık, incelikle ilgili
NEZİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim'e) yöneltmek için Allah'ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh'ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur'an'da 40'tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden.
NEZİRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nezir)
NEZZAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nizam veren düzenleyen
NİCE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (Sıfat) Kaç, ne kadar.Birçok
NİDA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çağırma, bağırma, seslenme. 2. Ses verme.
NİDAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kurtuluş mücadele. Osmanlıca (Nizâl) Özür beyan ederek bir zararı def etmek anlamına da gelir.
NİGAH  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bakış, bakma. 2. Göz.
NİGAR Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Resim. 2. Resmedilmiş, resmi yapılmış. Put. 3. Sevgili. 4. Türk musikisinde bir makam. Nigar Hanım: Meşhur kadın şairlerdendir. Osman Paşa'nın kızıdır.
NİHAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Tabiat huy, yaratılış, kişilik, bünye. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
NİHAL Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sevgili. 2. Taze, düzgün fidan, sürgün.
NİHALE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yeni yetişmiş, düzgün, fidan. 2. Avcı, korkuluğu. 3. Döşeme, döşenecek şey.
NİHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gizli, saklı. Bulunmayan, görünmeyen
NİHAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Tabiat, huy
NİHAVEND  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. İran'ın batı yöresinde ünlü bir kent. 2. Musikide bir makam.
NİHAYET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Son. Sonunda.
NİHLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Allah’ın Emaneti Anlamı konusunda bilgi sahibi arkadaşların bize ulaşmalarını rica ediyoruz.
NİJAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Soy, nesil, ne-seb. Tabiat, cibilliyet
NİJDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: yakın
NİKAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: İyiler, hoşlar
NİKBİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: İyimser
NİKHU  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: İyi huylu, huyu güzel
NİL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çivit otu. 2. Mısır'dan geçen Akdeniz'e dökülen meşhur nehir.
NİLAY Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri
NİLEYN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İki nehir arası Anlamı konusunda daha fazla bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bizimle irtibat kurabilirler.
NİLGÜN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Çividî, çivit renginde, lacivert
NİLHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nil havzası hanlarından
NİLSU Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Nil)
NİLÜFER Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Çiçek adı
NİMET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İyilik, lütuf, ihsan, bahşiş. 2. Azık, yiyeceğe, içeceğe dair şeyler. 3. Saadet, mutluluk.
NİMETULLAH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın nimeti
NİMRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Dişi kaplan
NİRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Ancak rüyada karşılaşılabilen nadide güzel
NİRAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ateşler. 2. Cehennem.
NİSA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.
NİSAN Cinsiyet: Kadin Köken: Süryanice
Anlamı: 1. Bolluk, bereket, cömertlik. 2. İlkbaharın 4. ayı.. 3. Sur.
NİSANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Aydınlık kadın.
NİSRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kartal
NİŞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. İm, iz, belirti. 2. Amaç, hedef. 3. Tuğra, madalya.
NİŞANBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nişan)
NİYAZ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yalvarma, yakarma. Dua. 2. Bazı tarikatlarda küçüğün büyüğe karşı olan selam, saygı ve duası. 3. İhtiyaç, muhtaçlık.
NİYAZİ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. (bkz. Niyaz). 2. Yalvarıcı, niyaz edici. Sevgili. Türk mutasavvıflarından birisi. 18. yy.'da yaşamıştır.
NİZAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dizi, sıra. Düzen, usul, tertip, yol, kaide. 2. Kanunlar. 3. Hindistan'daki küçük devletlerin hükümdarlığı. Nizamüddin: Dinin nizamı, düzeni. - Dilimizde "Nizamettin" olarak kullanılır.
NİZAMETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Düzenli, tertipli
NİZAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Usulüne uygun, terkipli, düzenli. 2. Kanun ve nizama ait, onunla ilgili. Nizami; İran'ın en büyük şairlerinden olup, Genceli'dir.
NOGAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Uçan kurt
NOYAN Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Baş komutan.bey
NUH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nuh peygamber. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden baştan 3. sırada gelen kişi. Zamanında Nuh tufanı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in 71. suresinin adı
NUHAYLE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İrak'ta, Kufe'ye yakın bir mevki
NUHBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Herşeyin seçilmişi, seçkin, seçilmiş, aydınlanmış
NUHCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nuh)
NUHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nuh'a ait, Nuh ile ilgili. Pek eski
NUKRETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Güzel gün
NUMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kan. 2. Gelincik. Hanefi Mezhebi'nin imamı, Nu'man b. Sabit.
NUPELDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Yeni açmış tomurcuk.
NUR Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.
NURAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nur, ışık al, ışıklı ol
NURALEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Evrenin nuru, alemi aydınlatan
NURALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu, yiğit
NURAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Işıklı. Nurlu, nura ait
NURANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Işıklı, ışık saçan. Saygı uyandıran, nurlu
NURATAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nuralp)
NURAY Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Işık saçan ay. Ayın en çok ışık saçtığı dönem
NURAYŞA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel sevimli parlak yüzlü.
NURBAKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sürekli aydınlık olan, nurlu sabah
NURBANU  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Nur yüzlü hanım, gelin, prenses. - Nur ve ba-nu'dan birleşik isim
NURBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu, aydınlık kimse
NURCAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Canlı, neşeli, hayat dolu
NURCİHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Cihan'ın nuru, ışığı. Dünyaya ışık saçan. Türk-Hind imparatoru Cihangir'in zevcesi
NURCİVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: 1. Parlak, neşeli, genç. 2. Mert, gözüpek, genç.
NURÇAĞ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nur ve çağ kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
NURÇE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: çe: Küçültme edatı olap bu mânâ ile Farsça isimlere eklenir. Nur: Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.
NURÇİN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Nur toplayan, ışık derleyen
NURDAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurdağı, Nurdan dağ
NURDAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nur'a ait, nurdan yapılmış
NURDANAY Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nurdan)
NURDİL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Nurlu, ışıklı gönül
NURDOĞAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu insan
NUREFŞAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Aydınlık veren, ortalığı ışık içinde bırakan. -Nur ve efşan kelimelerinden birleşik isim
NUREL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu el
NURER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu insan
NURETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (Nureddin) Aydınlatan / Dinin getirdiği nur
NURFER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Işık ve aydınlık
NURGÖK  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu, aydınlık gökyüzü
NURGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gülün en parlak olanı
NURGÜN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: 1. Nurlu gün, ışıklı gün. 2. Günün ve bütün hayatın nurlu parlak olması.
NURHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nur'un yöneticisi, hakimi
NURHAYAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nur - Aydınlık, parıltı, parlaklık. Hayat - hayat.
NURIŞIK  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Bol ışık, aydınlık
NURİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nura ait, nurla ilgili
NURİNİSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nurlu kadın
NURİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Işıklı, ışıktan gelme
NURİYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Rufai tarikatı şubelerinden biri
NURKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Temiz, berrak soydan gelen
NURKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nurkan)
NURMAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Işıklı ay, ay gibi güzel ve nurlu
NURMELEK  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Melek)
NURNİGAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Işıklı, aydınlık, sevgili
NUROL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu ol, ışıklı ol
NURPERİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Işıklı, peri kadar güzel
NURSABAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Aydınlık sabah
NURSAÇ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Işık saç, aydınlat
NURSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Işık saç, aydınlat
NURSEDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nur ve seda isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Nur : Aydınlık. Seda : Ses, yankı.
NURSEL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nur, ışık seli akışı
NURSELİ Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nursel)
NURSEMA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Işıklı, aydınlık gökyüzü
NURSEMİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nurlu çok degerli eşi benzeri bulunmayan.
NURSEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu, ışıklı, kişi, insan
NURSENA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nur ve Sena isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
NURSENEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Nur ve senem isimlerinin birleşimidir.
NURSER  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Nurlu, aydınlık, münevver kafalı insan
NURSEREN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Nurser)
NURSEV  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Işığı sev
NURSEVİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nursev)
NURSEZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.
NURSİM  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Aydınlık ve gümüş gibi parlak
NURSİMA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Işıklı, aydınlık yüz
NURSİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Işıklı, aydınlık yürek
NURSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu su
NURSUN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nurser)
NURŞAH Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Parlak hükümdar.
NURŞEN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Çok çok ışıklı, neşeli insan
NURTAÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurdan taç
NURTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Işıklı tan
NURTANE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Nurlu, biricik insan
NURTEK  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nurtane)
NURTEKİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Aydın ve güvenilir, emin
NURTEN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Beyaz, parlak, ten
NURULHÜDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Allah’ın nuru
NURULLAH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın nuru
NURVER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nursun)
NURVEREN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Nursun)
NURZAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Nurlu, aydınlık kişi
NURZEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Nurlu, ışıklı kadın
NURZER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Altın gibi parlak ışık, altın ışık
NUSRET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yardım. 2. Allah'ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.
NUSRETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dinin yardım ettiği. 2. Dinin başarılı temsilcisi.
NUŞAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İçkiden sarhoş olmuş, mest olmuş
NUŞİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Tatlı, hoş, güzel
NUŞİREVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İran'da 531-579 yıllan arasında hükümdarlık etmiş ve doğruluğuyla şöhret bulmuş olan Sasani Şahı, "adil" lakabıyla anılır
NUTKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Söz, lakırdı, konuşma. Nutuk, söylev, söyleyen
NUYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şehzade, prens
NÜHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Akıl, us Anlamının eksik yada yanlış olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
NÜKHET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nükteler, herkesin anlayamayacağı ince, zarif, manalı sözler. 2. Koku.
NÜKTE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Şakalı espirili söz
NÜVE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çekirdek
NÜVEYT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çekirdekçik
NÜVİD  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Müjde, muştu. Hayırlı haber. Türk dil kuralı açısından son harf olan "d/t" olarak kullanılır
NÜVİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Nüvid)
NÜZHET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Neşe, eğlence, eğlence yerlerini seyredip gezme. 2, Sevinç, ferahlık.