OBA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da yetenekleri olağanüstü işler başaracak kadar üstün olan kimse, dahi. 5. Ova.
OBEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: erkek deve
OBUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Su kaynağı. 2. Akarsulardan oluşan küçük derecik. 3. İki derenin birleştiği dar yer. 4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere.
ODHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Atak, hareketli ve canlı lider
ODKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Canlı, coşkulu kimse. 2. Ateş kanlı. 3. Atak. Delidolu
ODMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse
OFLAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Oflaz)
OFLAZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar uygun. 6. Cesur kabadayı.
OGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Okan)
OGANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğan er
OGEDAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çok akıllı, bilgili. 2. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu.
OGÜN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Anımsanan belirli bir günde doğan
OĞANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğan er
OĞANSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğan soy
OĞUÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Oymak. Hısım, akraba. 2. Bereket.
OĞUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uğur. 2. Samimi, içten dost. 3. Bir şey yapabilmek için ele geçen zaman ya da elverişli durum.
OĞURALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Samimi, içten yiğit
OĞURATA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu ata
OĞUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek çocuk
OĞUZ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu.
OĞUZALP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuz boyundan, yiğit, savaşçı
OĞUZATA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Oğuz'a mensup, güçlü yiğit baba. 2. Oğuz kahramanı.
OĞUZBALA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Oğuz çocuğu. 2. Yiğit gürbüz çocuk.
OĞUZBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuz bay
OĞUZCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuz can
OĞUZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuz er
OĞUZHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yiğit han, hakan. 2. Oğuz boylarının efsanevi kahramanı.
OĞUZKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Damarlarında Oğuz kanı taşıyan
OĞUZMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, sağlam, iyi yürekli, dost kimse
OĞUZTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Görkemli, aydınlık
OĞUZTÜZÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sağlam, yiğit. 2. Yumuşak huylu, sakin.
OKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme. 2. Tanrı, oğuz.
OKANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Anlayışlı yiğit. 2. Tanrısal gücü olan yiğit.
OKANAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Okan ay
OKANDAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanrı'dan gelen, Tanrı'nın verdiği
OKANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Okanalp)
OKATAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok atan
OKATAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok atay
OKAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli. 3. Beğenme. 4. Satürn gezegeni.
OKBAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok baş
OKBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı ve boğa gibi güçlü
OKBUDUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Birlik içinde olan. Dürüst soya mensup
OKCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Canlı, hareketli canı tez
OKÇUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uzak, öte, uzakta bulunan
OKDAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok dağ
OKDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Demir gibi sağlam ve atak. 2. Demirden yapılmış ok.
OKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı, canlı, hareketli kimse
OKERGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok ergin
OKGÜÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok gibi güçlü ve hızlı
OKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı, atak ve güçlü lider, han
OKKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok kan
OKMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ok gibi hızlı, güçlü kimse. 2. Okçu. Kemankeş.
OKSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok sal
OKSALMIŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok atmakla meşhur
OKSAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok atışına hazırlan
OKSAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok ve Say'dan birleşik isim
OKSEV  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok ve Sev'den birleşik isim
OKSEVEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok seven
OKSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı ve düzenli akan su
OKŞAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Benzeyiş. 2. Benzeyen, andıran.
OKŞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Daima övülen, beğenilen insan ol
OKTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok tan
OKTAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok tar
OKTAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öfkeli, sinirli, kızgın
OKTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok tuğ
OKTUNA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok tuna
OKTÜRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok türe
OKTÜREMİŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok türemış
OKUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Zeka, akıl, anlayışlılık (Öküs'ten). 2. Çağrı, davet.
OKUŞLU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zeki, akıllı, anlayışlı
OKUTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eğitici, öğretmen
OKUTMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Okutan, öğreten, öğretmen
OKUYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Okumayı seven. 2. Çağıran, davet eden.
OKYALAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ateş gibi canlı ve çabuk
OKYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok yan
OKYANUS Cinsiyet: Unisex Köken: Yunanca
Anlamı: Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz
OKYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok yar
OKYAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ok yay
OLCA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Savaşta düşmandan ele geçirilen mal, ganimet
OLCAY Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Baht, talih, ikbal
OLCAYTO  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bahtı açık, talihli
OLCAYTU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bahtlı, şanslı, talihli
OLCAYTUĞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Olcaytu)
OLCUM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: l. Eli işe yatkın, becerikli, usta. 2. Kendini olduğundan üstün gösteren. 3. Hekimlik taslayan kimse.
OLDAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şişman, büyümeye, gelişmeye elverişli olan
OLGAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun, yetişkin, iyi gelişmiş
OLGUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş kimse
OLGUNAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Olgunay, dolunay
OLGUNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun er. Yetişmiş, iyi gelişmiş kimse
OLGUNSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış soydan gelen
OLGUNSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olguns
OLSAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Adın duyulsun
OLYARCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Eski rumca’ da sevilen beğenilen kişi anlamına gelmektedir.
OMAÇ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Hedef, gaye, amaç
OMAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Özet, öz.
ONAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. Hastalıktan, dertten kurtulan
ONARAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Düzelten, yararlı bir duruma getiren. İyileştiren, tedavi eden. 2. Başaran, bitiren.
ONAT Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İyi, güzel, düzgün. 2. İyi yaratılışlı. 3. Doğru, dürüst nitelikli. 4. Kolay.
ONATKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onat kan. Temiz, dürüst soydan gelen
ONATSÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel, dürüst asker. Nitelikli asker
ONAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uygun bulma, onaylama. Uygun yerinde
ONBULAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: On bulak
ONGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kurtuluş
ONGAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kolay
ONGEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Basan, zafer
ONGU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gönül rahatlığı, mutluluk, sağlık. 2. Bayındırlık, gelişmişlik.
ONGUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol, Bayındır. 3. Kutlu, uğurlu, beğenilen. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz.
ONGUNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, uğurlu, beğenilen yiğit
ONGUNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gelişmiş, gürbüz genç
ONGUNSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bol ve gür akan su
ONGÜNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ongün-er
ONGÜNEŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ongün-eş
ONUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sevgili, aziz
ONUKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onuk er. Sevilen, sevgili insan, saygı değer
ONUKTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sevilen, sayılan güvenilir, emin insan
ONUL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İyileş, iyi ol, sağlıklı ol
ONULTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan
ONUR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.
ONURAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onuruyla tanınmış ad
ONURAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şan, şeref kazan
ONURALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onuruyla tanınmış kimse. Yiğit ve onurlu
ONURCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onur ve can kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.
ONURHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onurlu han, hükümdar
ONURKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onurlu, soylu kandan gelen
ONURSAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onurla ilgili. Saygı için verilen san
ONURSAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onuruyla tanınmış, şerefli
ONURSAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onur say
ONURSEV  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onur sev
ONURSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onurlu soydan gelen
ONURSU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onur su
ONURSÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Onurlu asker
OPAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli bir taş Bir koloittir; bileşiminde %3 ile %13 su bulunur; görünümü yağsı veya camsıdır, kırık yüzeyleri kavkıya benzer. Daha ayrıntılı bilgi için http://tr.wikipedia.org/wiki/Opal
ORAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ekin biçme zamanı, hasat. 2. Ekin biçme aracı.
ORAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kuleyi, şehri ele geçir, zaptet
ORALMIŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kale, şehir almış.
ORAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ölçü, nispet, derece. Ölçülü, hesaplı. 2. Tahmin. 3. Anlayışlı. 4. Abartma, abartı. 5. Özel işaret, nişan.
ORAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ateş gibi kızıl renkte ay. 2. Şehirli, şehirde yaşayan.
ORBAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ordu komutanı. Ordu beyi
ORBEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şehir beyi
ORBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bekçi muhafız
ORCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bey can. 2. Üstün, kıdemli kişi.
ORCANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Orcan)
ORÇUN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ardıllar, halefler
ORGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gizli saklı
ORGUNALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Örgün alp
ORGUNTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Orgun tay
ORGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ateş gibi kırmızı renkte gül
ORHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şehrin yöneticisi, hakimi. Orhan Gazi: Osmanlı imparatorluğunun ikinci padişahı
ORHON  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Orhun)
ORHUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Orta Asya'da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında.
ORKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Or kan
ORKİDE Cinsiyet: Kadın Köken: Fransızca
Anlamı: Çiçeklerinin güzelliği nedeniyle seralarda yetiştirilen değerli bir süs bitkisi
ORKUN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Or hun)
ORKUT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, uğurlu şehir
ORKUTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Or kut ay
ORSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüce adı olan
ORTAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tepe, ozanların bulunduğu. 2. Mirasçı. 3. Veliaht. 4. Sıfat fiiller.
ORTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ateş renginde kızıl tan
ORTANCA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Pek çok türü bulunan süs bitkisi. 2. Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasındaki kardeş. İsim olarak kullanılmaz.
ORTUNÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ateş renginde tunç
ORUÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İslam'ın beş şartından birisidir. Tan yerinin ağarmasından güneş batana kadar Allah rızası için yiyip içmekten cinsi münasebetten sakınmak. İbadet. Savm. -Oruç Reis; Önceleri Cezayir'de olup daha sonra Osmanlı donanmasına katılan ünlü denizci
ORUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Aile, oymak. Göçmen olarak gelip bir yere yerleşen. 2. Yol, çare, imkan.
ORUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Özel, yer. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam. 2. Gizli, habersiz. 3. Huy, yaratılış.
ORUS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski uygur adlarındandır. "Talih, baht, saadet" anlamındadır
ORUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Düşün, düşünce
OSKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı
OSKAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Neşeli, mutlu
OSMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı devletinin kurucusu, Osman Gazi.
OTAC  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Hekim, doktor
OTARAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hayvanları otlatan çoban
OTAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ateş renginde ay
OYA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ ya da firkete ile yapılan ince dantel. 2. İnce, güzel, nazik.
OYAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Oy al
OYALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oy alp
OYANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğan alp. Güçlü yiğit
OYHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oy han
OYKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oy kan
OYKUT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oy kut
OYLUM Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Vadi, koyak. Çukur, oyuk. 2. Bir cismin uzayda kapladığı boşluk.
OYMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Görüş, düşünce sahibi
OYTUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova.
OYTUNÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oy tunç
OYUM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Oymak işi
OZAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Şiir yazan, şair. Halk şairi. 2. Şakacı, tatlı, güzel konuşan.
OZANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şiir söyleyen tatlı dilli yiğit
OZANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ozan er
OZANSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel konuşan, şiir yazan bir soydan gelen
OZANSÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel konuşan, şiir yazan asker
OZGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öne geçen, kazanan, başarılı