PADİŞAH Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Hükümdar
PAHA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Değer, fîat, eder, tutar
PAKALIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Dürüst, doğru iyi tanınmış kimseler
PAKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Temizler, anlar. 2. Veliler, ermişler, evliya.
PAKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: İyi işler yapan, doğru kimse
PAKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Temiz, dürüst, iyi kimse
PAKİZE Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Temiz, saf, halis, lekesiz
PAKKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Temiz soydan gelen kimse
PAKSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Temiz soydan gelen
PAKSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Temiz su. Billur gibi arı duru, şahsiyetli
PAKSÜT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Sütü temiz
PALA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kısa ve geniş kılıç
PALATEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Emniyet, güven ve cesaret telkin eden kişi
PALATİMUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir pala. Sert ve katı yapılı, güçlü
PALAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yedek at
PALAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kimi kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu. 2. Güzel, canlı, gürbüz, şişman. 3. Dağınık.
PALMİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Fransızca
Anlamı: Süs olarak kullanılan bir nevi hurma ağacı
PAMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Orta Asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle. 2. (Fars.) Dünyanın çatısı.
PAMİRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Orta Asya’da bir yayla
PAMİRHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Pamir han
PAPATYA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İlkbaharda çiçek açan, taç yapraklı, beyaz, ortası sarı kümeçli bir kır çiçeği
PARLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Işık saç, ışılda. 2. Ün kazan, tanın.
PARLAK  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Parlayan, ışıldayan. Temiz. 2. Çok başarılı.
PARS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yırtıcı bir hayvan
PARSA  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sofu, dinine bağlı. 2. İffetli, namuslu, temiz, doğru.
PARSBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Pars gibi güçlü ve çevik
PARSHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: (bkz. Parsbay)
PARSKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Kanında atılganlık, cesaret ve saldırganlık taşıyan
PAŞA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Osmanlı devletinde yüksek rütbeli askerlere verilen unvan. General. 2.Uslu, ağırbaşlı.
PAYAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Badem
PAYAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Son nihayet. Uç, kenar
PAYE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Aşama, rütbe, derece. 2. Basamak, merdiven basamağı. 3.. İkizlerin bir yıldızı, cevza burcu.
PAYİDAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Saygın, rütbeli. 2. Sağlam, sürekli.
PAYİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Güz, sonbahar. Yaşlılık
PAYZEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Tutsak, esir. Suçlu. Ayağına pranga vurulmuş kimse. 2. Rençber.
PAZVANTI  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Osmanlı devletinde, Rumeli bölgesinde gece bekçilerine verilen ad
PEDÜK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüce, yüksek
PEHLEVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Şehir. 2. Kahraman, yiğit.
PEHLİVAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Güreşçi. 2. Boylu boslu, iri yan, güçlü kimse, yiğit.
PEKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Pek al
PEKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, sert, kahraman yiğit
PEKART  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam dönülmez yemin. Pek ant
PEKAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Pek ay
PEKCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan
PEKDEĞER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çok değerli, çok kıymetli
PEKDEMİR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sert, sağlam, demir gibi
PEKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü el. Pek el
PEKER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü kimse. Gözüpek, cesur yapılı
PEKERGİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun kimse
PEKGÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, yiğit
PEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üzerinde kuşku duyulmayan, kesinlikle bilinen, kesin
PEKİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Pekin)
PEKİNTÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Pekin Türk
PEKKAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam temiz kandan gelen. Soylu
PEKOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sert, sağlam, dayanıklı ol
PEKÖZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Özü sağlam kimse
PEKŞEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Neşeli, şen-şakrak, mutlu kimse
PEKTAŞI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, sert taş
PEKTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, sağlam tay
PEKTÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam ve güçlü Türk
PEKÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tanınmış güçlü isim
PEKÜSTÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok üstün, üstünlükte en iyi seviyede olan
PELİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Birleşikgillerden, keskin ve güzel kokulu, bir çeşit bitki
PELİNSU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Pelin + Su
PELİT  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çınar, meşe vb. ağaçların meyvesi
PEMBE Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Beyaz ve kırmızının karışmasından oluşan açık renk
PEMBEGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Pembe gül
PERÇEM Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kâkül. Yele. 2. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül.
PERDAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Cila, parlaklık, parlama. Parlatma, parlaklık verme. 2. Budanmış asmadan yeni süren çubuk.
PEREN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Ülker yıldızı, pervin, Süreyya
PERİ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.
PERİCAN Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Peri)
PERİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Uçmuş, soluk, solmuş
PERİHAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Peri padişahı. Büyücü
PERİNÇEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özverili, fedakar, sadık
PERİRU  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Peri yüzlü, çok güzel
PERİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Çerkezce
Anlamı: Cesur, önde giden, savaşçı
PERİVEŞ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Peri gibi, çok güzel
PERİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bağırma, haykırma. 2. Su kenarında yetişen yeşil saz, ot.
PERİZAT Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Peri çocuğu. 2. Güzel, çok güzel.
PERİZE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kırmızı altın. 2. Ateşte pişirilen ekmek.
PERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Katı, sert, güçlü berk
PERKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü er
PERKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü kimse
PERKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok güçlü kuvvetli, sağlam kimse
PERMUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Bezek, süs
PERRAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Uçan, uçucu
PERRİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Nezaket, nazlılık
PERTAV  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Atılma, sıçrama. 2. Uzağa düşen ok.
PERTEV  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Işık. Parlaklık
PERVA  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Korku. Çekingenlik. 2. İlgi, bağ.
PERVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Besleyen, besleyici, yetiştiren, yetiştirici, koruyan, terbiye eden
PERVİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Ülker süreyya
PERVİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Üstün. 2. Elek. Süzgeç. 3. Balık. 4. Güzellik. Cilve. 5. İran hükümdarı Hüsrev'in lakabı.
PESEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kırağı, çiğ. Sis. İnce ince yağan kar, çisenti.
PESENT  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Beğenen, beğenmiş. Beğenme, seçme. 2. Esmerleşmiş. 3. Altın, mat altın.
PESİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Sonraki, en son
PEŞİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Keykubat'ın üçüncü oğlu
PEŞREV  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Türk müziğinin en meşhur saz eseri formu. 2. Güreşten önce güreşçilerin yaptıkları gösteri.
PETEK Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kovanda arıların içine bal yaptıkları göz, mum tekerleği. Kovan. 2. Minarenin şerefe ile külah arasındaki kısmı. Bacalarda külahın altındaki çıkıntılı kısım.
PEYAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Haber, başkasından alınan bilgi, nebe
PEYAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Haberle, bilgi ile ilgili
PEYDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Meydanda açıkta. Hazır, mevcut
PEYGAMBER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Allah tarafından kullarına haber götürmekle görevlendirilmiş seçkin insan. Nebi, Rasul. - Yalnız Peygamberlere mahsus bir isimdir
PEYKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Temren, başak, okun ucundaki sivri demir
PEYKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kuru kanepe, tahta sedir
PEYKER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yüz, surat
PEYMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Ölçen, ölçücü
PEYMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yemin, and, ahd
PEYMANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Büyük kadeh, şarap bardağı
PEYREV  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Ardı sıra giden. Arkasından giden, izinden yürüyen
PEYZAJ  Cinsiyet: Kadın Köken: Fransızca
Anlamı: Kır resmi
PINAR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
PIRILTI Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Parıldayan şeyin çıkardığı ışık. Anlık ışık geçişi
PIRLANTA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli bir tür elmas
PIRNAL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Meşe ağacı çalısı
PİNHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gizli
PİRANE  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yaşlılara yakışır şekilde, olgunca tavır
PİRAYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Süs, zinet
PİRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: İhtiyarlık, kocamışlık.
PİRİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Çerkez
Anlamı: Becerikli.
PİRUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kutlu, hayırlı, uğurlu
PİRUZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Mavi renkli ve değerli bir süs taşı
PİYALE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kadeh, şarap bardağı
PLATİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Latince
Anlamı: Beyaz ve çok değerli bir maden
POLAT Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Çelik. Güç, kuvvet
POLATALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çelik gibi güçlü yiğit
POLATHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Polatalp)
POLATKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çelik gibi güçlü soydan gelen
POLATKILIÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi cins çelikten yapılma kılıç
POYRAZ Cinsiyet: Unisex Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar. 2. Kuzey.
POZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üzüm bağı
PUSAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski bir savaş aracıdır (silah) ve at, avrat, pusat üçlemesinin bir parçasını oluşturmaktadır.
PÜRÇEK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Şakaklardan sarkan saç, zülüf. Ağaç ve bitkilerin saçak gibi ince kökleri. Oya, püskül, saçak
PÜRÇİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Çok düşünceli, öfkeli. Kırışık
PÜRDİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yürekli, cesur
PÜREN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Kimi ağaçlarda yapraklardan ayrı olarak süren ince yaprak. Çalılık ve sık otlu yerler. Sarı, kırmızı, çiçek açan ufak yapraklı anların çok sevdiği bir tür ot. Meşe ağacı filizi
PÜRFER  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Çok parlak, aydınlık
PÜSER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Oğul, erkek çocuk