RABAH  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kuran ’da geçiyor Hz. peygamberin en iyi arkadaşı enes bin malik
RABBANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah'tan geleni kabul edip, O'nun dinine muhalif olana karşı çıkan.
RABIT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan
RABITA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2. Münasebet, ilgi. 3. Bağlılık, mensub olma. 4. Sıra, tertip, usul, düzen.
RABİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dördüncü
RABİA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf.
RABİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yararlı, kazançlı, karlı
RACİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan.
RACİFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sur'un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi
RACİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf
RACİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.
RADİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren
RADİFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kıyamette üfürülecek surun ikincis
RADİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen
RAFEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
RAFET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir
RAFIZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bırakan, salıveren
RAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrafi'). Rafi' b. Hadic, sahabeden
RAFİA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Her çeşit ayaklık ve destek
RAFİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rahat ve huzurlu yaşayan
RAGIP  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İçtenlikle isteyen, özleyen
RAĞBET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İstek, arzu. İstekle karşılama
RAĞIB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Arzulu, isteyen, rağbet eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
RAĞİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rağıb)
RAHATEFZA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından
RAHDAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yol bilen
RAHE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Avuç içi, el ayası
RAHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rahat, huzurlu, dingin
RAHİLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Rahat, sakin
RAHİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur'an'da 220 yerde zikredilmiştir. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrahim)
RAHİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Hafif sesli, latif konuşan kadın demektir, (bkz. Rahim)
RAHİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bal arısı
RAHMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin adıdır. - Allah'ın isimlerinden abd takısı alarak isim olarak kullanılır, (bkz. Abdürrahman)
RAHMANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'tan gelen, kutsal, Allah'a özgü
RAHMET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama
RAHMETİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rahmetle ilgili
RAHMETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın esirgemesi, koruması
RAHMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Acımayla ilgili
RAHMİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rahmi)
RAHNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Lazca
Anlamı: Lazca da örümcek anlamına gelmektedir.
RAHŞAN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Parıltılı. Işıltı
RAHŞENDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Parıldayan, parıldayıcı
RAİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gürleyen, gürüldeyen
RAİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Gürleyen bulut
RAİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Acıması olan, merhametli
RAİFE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Raif)
RAİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sade, saf, halis
RAİKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sade, saf, katışıksız
RAKIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yazan, çizen. -Yükselti
RAKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir
RAKÎB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. "Görüp gözeten" Allah'ın isimlerinden
RAKİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hareketsiz, durgun, yavaş
RAKİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Durgun, sessiz, hareketsiz
RAKİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnce. Yufka yürekli. 2. Köle veya cariye.
RAKİKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rakik)
RAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan. -İki isimlerde kullanılır. Ramcan, Ramcanan gibi
RAMAZAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur'an'da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi
RAMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Atan, atıcı
RAMİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rami)
RAMİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren.
RAMİZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ramiz)
RANA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır.
RASANET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sağlamlık, dayanıklılık, melanet
RASİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi
RASİA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kabara. Kabara gibi yer yer konulan süs
RASİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sağlam dayanıklı. 2. Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3. Taş, temel, rıhtım.
RASİFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Rıhtım, su içine yapılan set
RASİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. 2. Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kur'an'da Rasihûn olarak geçer.
RASİHA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rasih)
RASİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Resim yapan
RASİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Âdet, töre. Merasim, tören. 2. Formalite.
RASİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sağlam, dayanıklı, güçlü
RASİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Büyük dağ
RAST  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sağ. 2. Haklı, doğru. Uygunluk. 3. Türk müziğinin en eski makamlarından.
RASTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Doğru olanlar, haklı olanlar, haklılar
RASTBİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Herşeyin doğrusunu gören
RASTİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Doğruluk, gerçeklik, istikamet
RASTKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Doğru adam
RAŞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Titreme, titreyiş
RAŞİDE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Raşid)
RAŞİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğru yola giden
RATİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2. Sabit, sağlam, yerleşmiş. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
RATİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ratib)
RAUF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Esirgeyen acıyan, çok merhametli. - Allah'ın isimlerinden. Abd takısı alarak kullanılır. -(bkz. Abdürrauf). Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçmektedir
RAUFE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rauf)
RAVEND  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki
RAVZA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan
RAYET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Bayrak. Sancak
RAYİHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güzel koku
RAYİHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Han bayrağı, han sancağı
RAZÎ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir isimdir
RAZİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen
RAZİYENUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen anlamını taşıyan raziye ile nur isimlerinin birleşimi.
REBAB  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bir çeşit kemençe. 2. Arapça'da dostlar anlamına gelir. Hz. Hüseyin'in hanımının ismidir
REBİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bahar, ilkyaz
REBİA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rebi)
REBİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
RECA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Umut, umma. İstek, dilek
RECAİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İsteyen, rica eden, yalvaran. Allah'a yalvaran. As-hab'ın kullandığı isimlerdendir
RECEP Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki. 2. Gösterişli, haybetli.
REFAH  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bolluk, rahatlık, sıkıntı içinde olmamak
REFAHET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bolluk, gürlük
REFAKAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Refildik arkadaşlık, yoldaşlık
REFET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Acıma, merhamet etme, esirgeme. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi ayet 2 ve ve Hadid suresi 27. ayette geçmektedir
REFETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rafeddin)
REFHAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Varlık içinde yaşayan
REFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüksek, yüce, saygın
REFİA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Refı)
REFİG  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bolluk ve rahat içinde geçinen
REFİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Refhan)
REFİHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Refih)
REFİK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arkadaş, yol arkadaşı, yoldaş. Muavin, yardımcı. 2. Koca. 3. Ortak. 4. Mesleğe yeni giren kimsenin rehber olarak tanıdığı kişi. Kur'an'da geçen bir isimdir.
REFİKA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Eş, kan, zevce
REFREF  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnce, yumuşak kumaş. 2. Kenar saçağı. 3. Döşek, döşeme, minder, yastık. 4. Kuşu çok olan çimenlik. 5. Dallan salkım salkım olan ağaç.
REFTAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Salınarak, edalı yürüyüş
REGAİP Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar.
REHA Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. (Ar.) Bolluk, genişlik, varlık.
REHAMET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sesin ince, yavaş ve tatlı olması
REHASET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tazelik, yumuşaklık. 2. Ucuzluk.
REHAVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Türk müziğinin en eski birleşik makamı
REHAYİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Kurtulma, necat
REHBER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yol gösteren, kılavuz
REHNÜMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yol gösteren
REİS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Başkan, baş
REKANET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ağırbaşlılık, gururluluk
REKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek
REKİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rekin)
REKİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gizli, gömülü define. 2. Sağlam, adamakıllı.
REMİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Ürkmüş, korkmuş
REMİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2. Alamet, amblem.
REMLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çölde bulunan kristal biçimindeki kum tanesi. Anlamının eksik, yanlış yada bu isimin uyfurma olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
REMZİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel
REMZİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Remzi)
RENAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İnleyen, çınlayan
RENAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Yol bilen.
RENGİDİL  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Türk müziğinde bir makam
RENGİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.
RENGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gül rengi.
RENSA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türk mitolojisinde su tanrısı. Ayrıca İsveççede silmek anlamını taşır.
RESA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yetişen, yetiştiren, erişen
RESAİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Süsler, süs
RESAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Erişenler, yetişenler, ulaşanlar
RESANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Özlem, hasret
RESANET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sağlamlık, metanet
RESMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.
RESMİGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gül gibi güzel, gül biçiminde
RESMİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Resmi)
RESUL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber
RESULHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Hükümdarların elçisi
REŞAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
REŞAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Layık, değer, yakışır
REŞİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Reşid)
REŞİDUDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi
REŞİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uzun boylu, yakışıklı
REŞİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akıllı, iyi davranan
REVA Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yakışır, uygun, yerinde
REVAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2. Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.
REVAHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası
REVAHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bal arıları
REVAİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gürleyen bulutlar
REVAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Akan, su gibi akıp giden. 2. Ruh, can.
REVHA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Rahatlık. Gönül rahatlığı
REVİŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Biçim, tarz, üslup. Tutum, davranış, yol
REVNAK  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Parlaklık, güzellik, tazelik, süs
REVZEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Pencere
REYAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı
REYDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Çerkezce
Anlamı: Nart mitolojisinde dans tanrısının adıdır.
REYHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi. 2. Rızık, geçimlik, rahmet anlamına da gelir.
REYHANE  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Çiçek bahçesi Efendimizin (s.a.s) zevcelerinden birinin adı
REYNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Kürtçe
Anlamı: Bir daha, yeniden, tekrar
REYYA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güzel koku, reyhan
REYYAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Suya kanmış, suya doymuş
REYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Osmanlıca
Anlamı: Çokluk, fazlalık, kesret.
REZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ağırbaşlı, gururlu
REZZAK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bütün canlıların rızkını veren , onları nimetlendiren anlamında. Allah'ın isimlerinden. Abd takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdürrezzak)
REZZAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ağırbaşlı, ağır, onurlu
RIDVAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur'an'da 10'dan fazla yerde geçmektedir.
RIFAT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe
RIFKI Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık
RIFKIYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rıfkı)
RIZA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme
RIZKULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın verdiği nimet. Nimetler veren Allah'ın kulu
RİAYET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gütme, gözetme. 2. Sayma, saygı, itibar. 3. Ağırlama.
RİCAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Erkekler. 2. Onur sahibi kimseler.
RİDA  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Razı olan erkek
RİHEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yağmur yağdığında toprağın kokusu.
RİKAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü.
RİKKAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İncelik, naziklik. Sevecenlik, acıma duygusu
RİMA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Dişi ceylan yavrusu
RİNDAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Dünya işini boş görenler, alçakgönüllüler, kalenderler
RİSALE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı:
RİSALEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin elçisi, peygamberi.
RİSALET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Elçilik. Peygamberlik
RİVA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Suya kanmışlar
RİYASET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Reislik, başlık, baş olma, başkanlık
RİYAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza
RİYAZET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama
ROJDA  Cinsiyet: Kadın Köken: Kürtçe
Anlamı: Gündoğumu; güneşin doğduğu an, yeni bir gün.
ROJİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Kürtçe
Anlamı: Güneş, gün ışığı.
RONAHİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Kürtçe
Anlamı: Aydınlık
RONAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Dolunayda ay bazı haller geçirir. Ronay ismide ayın hallerinden biridir.
RUHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Güzel kokan, güzel kokulu
RUHANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Ruhla ilgili. Gözle görülmeyen
RUHCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ruh ve can isimlerinden bileşik isim
RUHİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ruhsal, ruhla ilgili
RUHİDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin ruhu, özü.
RUHİNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Nurlu, aydınlık yüzlü
RUHİŞEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Şen, neşeli, canlı kimse
RUHİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ruhi)
RUHNEVAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ruh okşayan. 2. Türk müziğinde bir makam.
RUHSADE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş
RUHSAL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ruhla ilgili olan, ruhi
RUHSAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yanak. Yüz, çehre
RUHSAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İzin, müsaade
RUHŞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüce, üstün, şanlı, ruh
RUHŞEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: (bkz. Ruhişen)
RUHUGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güzel, temiz, latif kimse, gül ruhlu
RUHULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah’ın emriyle meydana gelen. * İsa Aleyhisselâm’ın bir lakabı.
RUHUNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ruhinur)
RUKEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Güler yüz anlamına gelmektedir.
RUKİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimizin kızlarından birinin adıdır
RÛMET  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Şeref, onur, haysiyet.
RUMMAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nar cennet meyvasıdır bu ismin manasıda nar`dır. Herkese öneriyorum..
RUŞEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Aydın, parlak. Belli, aşikar
RUŞENİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Aydınlık, açıklık. Belli olma. 2. Bir tarikatın adı. Halvetiyyenin Ruşeni kolunun kurucusu olan Aydınlı Ömer Dede'dir.
RUTKAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yeni doğan ay.
RUZAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Günler, gündüzler
RUZE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Oruç demektir. Ruze-oruze-oruz-oruç.
RUZİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gündüze ait, gündüzle ilgili. 2. Rızık, azık, kısmet, nasip.
RUZİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Gündüze ait, gündüzle ilgili
RÜCUM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akan yıldız
RÜÇHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Üstünlük, üstün olma
RÜKNEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin temel direği. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
RÜKNETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir şeyin temeli / Dinin temeli
RÜKNİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse
RÜKUNET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ağırbaşlılık, gururluluk
RÜMEYSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Küçükköpek Takımyıldızı’nda en büyük yıldızın adı. 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.
RÜSTEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yiğit, kahraman. İran'ın ünlü pehlivanı ve savaşçısı
RÜSTİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yiğitlik. Üstünlük. Kuvvet
RÜSUHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.
RÜŞTÜ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğru yolda olan. Akıllı, ergin
RÜVEYDA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Hoş, ince, nazik, Rüveyde
RÜVEYDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rüveyda)
RÜVEYHA Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Zariflik, incelik
RÜVİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Rüveyde)
RÜYA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut.
RÜYAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Rüyanın görüldüğü gün, senin gördüğün rüya
RÜYET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade
RÜZGAR Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih. 4.