SAAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mutluluk, kutluluk
SAADET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık
SABA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gündoğusundan esen hafif rüzgar. Türk müziğinin en eski makamlarından
SABAH Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Gündüzün ilk saatleri, günün başlangıcı
SABAHAT Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güzellik, letafet
SABAHATTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzellik
SABAHNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sabah ışığı, aydınlığı
SABBAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok sabırlı. 2. Atlas çiçeği.
SABİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yedinci
SABİA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sabi)
SABİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzel, şirin
SABİHA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güzel, latif, şirin
SABİHAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gemiler. 2. Yıldızlar. 3 İmanlıların ruhları.
SABİKUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Hayırda ileri giden anlamını taşımaktadır.
SABİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sabreden, tahammül eden, Katlanan sabırlı. 2. Acele etmeyen.
SABİRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sabır)
SABİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Değişmeyen, kımıldamayan. 2. Kanıtlanmış, anlaşılmış.
SABİTE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hareket etmeyen yıldız, gezegen olmayan yıldız. 2. Matematik formülünde değeri değişmeyen miktar.
SABİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Küçük kız çocuğu, küçük kız
SABRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sabırla ilgili, sabra ilişkin
SABRİNNİSA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kadınların sabırlısı
SABRİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sabri)
SACİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sacid)
SACİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Secdeye varan, ibadet eden
SAÇI  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Düğün armağanı. Gelinin başına saçılan şeker, arpa, para gibi şeyler
SAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kutlu, uğurlu. İyilik, kuvvetlilik.
SADA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ses, yankı
SADAKAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Dostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık.
SADBERK  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yüz yapraklı, katmerli. 2. Katmerli bir gül türü.
SADEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Saadeddin)
SADEDİL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: 1. Temiz yürekli. 2. Saf, bön.
SADEGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Bir gül kadar sade, temiz ve güzel
SADERU  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Genç delikanlı
SADETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
SADEYN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. "İki uğurlular". 2. Venüs (Zühre) ile Jüpiter (Müşteri) gezegenleri.
SADIK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğru gerçek hakiki, yalan olmayan, sahte olmayan. Sadakatli, samimi, bağlı
SADIKA Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sadık)
SADIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hayrette kalan, şaşıran
SADIRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sadır)
SADİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mutlulukla, uğurla ilgili, uğurlu
SADİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Altıncı
SADİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sadi)
SADRİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Göğüsle ilgili, göğse ait. 2. Anneye nisbetle çocuk.
SADRİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sadri)
SADULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tanrının kullu, talihli kıldığı kimse
SADUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Mübarek, kutlu, uğurlu
SAFA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı. 2. Eğlence. 3. Saflık, berraklık.
SAFBESTE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Saf bağlanmış, sıra sıra dizilmiş
SAFDER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Düşman saflarını yaran, yiğit
SAFER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l. Hicri takvimde ikinci ay, sefer. 2. Temiz yürekli, dürüst kimse.
SAFEVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Safı adındaki kimsenin soyundan olan, Fars hükümdarı Şah İsmail'in soyu
SAFFET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Saflık, temizlik, arılık, (bkz. Safvet)
SAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Katışıksız, katıksız, halis, temiz. 2. Yalnız, sadece, sırf. 3. Kesintilerden sonra kalan kısım, net.
SAFİGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Gül gibi, katıksız, saf, duru, temiz
SAFİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gökyüzü. 2. Yassı ve düz halde bulunan şey.
SAFİHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yassı düz ve geniş yüz, levha. Levha halinde bulunan maden, saç
SAFİNAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Çok nazlı, çok naz eden
SAFİNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çok nurlu, çok aydınlık, temiz kimse
SAFİR  Cinsiyet: Unisex Köken: İbranice
Anlamı: Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı
SAFİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İnce güzel ses. 2. Islık.
SAFİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Katışıksız, katıksız, halis, temiz. Saflık, halislik
SAFİYET Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Saflık, temizlik, masumluk
SAFİYULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Temiz yürekli. 2. Hz. Âdem'in lakabı.
SAFİYÜDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dini temiz, dini pak
SAFVET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Saflık, temizlik, paklık, arılık, halislik
SAFVETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Muhammed (s.a.s)'in isimlerinden
SAFZEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: (bkz, Safder)
SAGOPA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Mısır'da gizemli bir piramitin adı. 2. Türkiye'de rapci olan Sagopa Kajmer'in mahlası.
SAĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı uçan, uzun dar kanatlı küçük kuş
SAĞANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sağan)
SAĞBİLGE  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hekim, doktor
SAĞCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlıklı kimse
SAĞINÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Emel, istek, amaç, düşünce
SAĞIT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Silah
SAĞLAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hasta veya sakat olmayan. Kolayca hasara uğramayan, bozulmayan, dayanıklı. 2. Doğru, gerçek, sahih. 3. Güvenilir, emin. 4. Mutlaka, muhakkak, herhalde.
SAĞLAMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sağlam)
SAĞMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlıklı kimse. Eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse
SAĞUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygın, kutsal
SAHABE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sahipler, sahip çıkanlar, tutanlar. 2. Asr-ı saadet döneminde yaşamış ve Hz. Muhammed'i görmüş mü'min kimse.
SAHABET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sahip çıkma. Koruma, arka olma, yardım etme
SAHAF  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Rahatlık veren, eğlendiren, güldüren..
SAHARA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çöl,Ayrıca Tunus’ta bir çölün adı.
SAHAVET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: El açıklığı, cömertlik
SAHBA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Al, kızıl. 2. Şarap, kırmızı şarap.
SAHİBA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bir şeyi elde etmiş olan
SAHİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sahip. Koruyan, gözeten. 2. Bir iş yapmış olan. 3. Herhangi bir niteliği olan.
SAHİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Deniz, nehir, göl kıyısı
SAHİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Gece uyumayan, uykusuz
SAHİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Geceleri uyumayan, uykusuz. 2. Büyücü, büyüleyici güzel.
SAHRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Kır, ova, çöl
SAHRANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çöldeki kutsal ışık Bu ismin anlamının hatalı yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
SAHRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kaya. Kütle
SAHRETULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Beytü'l-Makdis'de Beni İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. Hz. Peygamber (s.a.s) Miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır
SAHUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gece uyanıklığı, uykusuzluk. 2. Ay ağılı, hale. Dünya'nın Ay'a düşen, Ay tutulmasını meydana getiren gölgesi.
SAİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hedefe doğru ulaşan. İsabetli olan, doğru olan, hata etmeyen. - Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır
SAİDE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Said)
SAİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevk eden, götüren. Süren sürücü
SAİKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Saik)
SAİKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İstekli, hevesli, şevkli
SAİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Oruç tutan kimse, oruçlu
SAİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Saim)
SAİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Seyreden, hareket eden, yürüyen
SAİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sair)
SAİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kutlu, cennetlik
SAKIB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Delen, delik açan. 2. Çok parlak. - Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.
SAKIBA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Parlak, ışıklı. 2. Delen, delik açan.
SAKİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Su veren, su dağıtan. Kadehle içki sunan
SAKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hareketsiz olan, oynamayan. 2. Uslu kendi halinde yavaş. 3. Bir yerde yerleşen, oturan.
SAKİNE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hareketsiz, kımıltısız, durgun. Sessiz. 2. Heyecanı veya kızgınlığı olmayan.
SAKMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uyanık, akıllı kimse. 2. Sessiz sakin kimse.
SALABET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Peklik, katılık, sağlamlık. 2. Manevi kuvvet, dayanma.
SALAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2. Barış. 3. Dine olan bağlılık.
SALÂH  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Selametle anlamını taşır.
SALAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Baş, kumandan, başbuğ, önder
SALAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Namaz
SALCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Salar)
SALDAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ciddilik, ağırbaşlılık
SALIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Haber, bilgi. Haberci
SALIKBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Salık)
SALİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yarar, yakışır, elverişli, uygun. Salahiyeti bulunan, yetkili. 2. Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki.
SALİHA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi (kadın). - (bkz. Salih)
SALİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hasta veya sakat olmayan, sağlam. 2. Ayıpsız, kusursuz, noksansız. 3. Korkusuz, endişesiz, emin. 4. Aruzda cüzlerinden hiçbiri zihafa uğramayan vezin.
SALİME Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Salim)
SALİSE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Üçüncü. 2. Saniyenin altmışta biri. 3. Binbaşılık derecesinde mülki rütbe.
SALKIM Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Üzüm gibi birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş. Üzerinde kısa saplı dallar bulunan çiçek. Akasya
SALMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Başıboş, serbest, özgür
SALTAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tek, yalnız. 2. Yalnız başına giden. 3. Temiz, saf.
SALTI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gezgin, yolculuk eden
SALTIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak. 2. Salıverilmiş, bırakılmış, azat edilmiş, özgür.
SALTUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erzurum ve yöresinde Selçuklular devrinde Saltuklular beyliğini kuran Türk beyi Emir Saltuk (1072)
SALTUKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Saltık)
SALUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kılıç. 2. Oğuzların Üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesi.
SALVECAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çevgan, cirit oynanılan eğri sopa
SAMAHAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik, (bkz. Semahat)
SAMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Zenginlik. Rahat, dinç. 2. Düzen.
SAMANİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Saman rengi, açık sarı. Gür.
SAMED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ezeli, ebedi ve yüce olan ve hiç kimseye veya şeye ihtiyacı olmayan, mutlak malik olan yüce Allah. - Allah'ın isimlerindendir. "abd" takısı almadan kullanılmaz. Abdüssamed
SAMET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sonsuz, ebedi
SAMİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İşiten, duyan dinleyen. Dinleyici. 2. Yüksek, yüce.
SAMİA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İşitme duygusu, hissi
SAMİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cömert, eli açık
SAMİHA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Samih)
SAMİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir şeyin merkezi, içi, asli kısmı
SAMİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Samim)
SAMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sekizinci
SAMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Samire)
SAMİRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Samir kökünden gelir. Gecenin arkadaşı, sabah yıldızı ve gece insanı gibi anlamları vardır.
SAMİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Meyveli, meyva veren
SAMİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yüksek, yüce
SAMİYENUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Nurlu büyük, yüce
SAMYELİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güneyden esen sıcak rüzgar
SANAÇ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Dağarcık
SANAHAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çok düşünmeden fikre doğan, akla gelen şeyler
SANAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kısa zaman, az süre. 2. Fikirsiz, düşüncesiz.
SANAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Adın duyulsun, ün kazan.
SANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sanal)
SANAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sanat, ustalık, hüner, marifet
SANAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ay san
SANBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ünlü kimse
SANBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gücüyle tanınmış, ün yapmış
SANCAKTAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sancak taşıyan kimse. Sancak taşıma görevlisi
SANCAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kısa kama. 2. Saplar, batırır, yener. 3. Selçuklu sultanlarından birisinin adı.
SANEM  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Put. 2. Çok güzel kadın.
SANER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ünlü, tanınmış kimse
SANEVBER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çam fıstığı. Çam fıstığı kozalağı. 2. Sevgilinin boyu-posu.
SANEVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İkinci
SANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İkinci. 2. Yapan, işleyen, meydana getiren. 3. Yaratan. Allah'ın isimlerinden. Saniullah veya Abdüssani şeklinde isim olur.
SANİA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Düzme, uydurma iş, tuzak, hile
SANİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan
SANİHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sanih)
SANİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir dakikanın veya derecenin altmışta biri. 2. İkinci derecede mülki rütbe.
SANNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Nurlu, ışıklı, güzel
SANVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sanal)
SARA Cinsiyet: Kadin Köken: İbranice
Anlamı: 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim'in hanımı. 3. Halis, katkısız, temiz.
SARAÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Koşum, eğer takımlarıyla benzeri şeyler yapan veya satan kimse. Meşin üzerine süsleme yapan kimse. 2. Sirac kelimesinin değişikliğe uğramış şekli. Kandil.
SARAHAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Açıklık, ibarede açıklık
SARBAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Deve sürücüsü. Deveci
SARÇE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Serçe
SARDUÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bülbül
SARE  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca)
SARGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çorak yerlerde biten bir ot. 2. Bir tür balık.
SARGIN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Candan, içten, yürekten. 2. Çekici cazibeli. 3. Kapalı, puslu hava. 4. İstekli, hevesli.
SARGINAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sargın)
SARGON  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Asur kralı
SARGUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İhsan, bağış, ödül
SARIALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sarışın yiğit. Ruhi Sarıalp', Türk atlet ve yönetici
SARICABAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sarıalp)
SARIÇİÇEK  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sarı renkli çiçek. 2. Artvin ve çevresinde oynanan bir tür halk oyunu.
SARİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sarfeden, harcayan. Değiştiren
SARİFE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sarif)
SARİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Açık, meydanda. Belli, hüveyda. 2. Saf, halis. Saf, halis Arap kanı (at).
SARİHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sarih)
SARİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Keskin, kesici
SARİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sarim)
SARİYE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Ömer’in İran’daki komutanı.Sariye(R.A)
SARKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kovan
SARMAŞIK  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Koyu yeşil renkli, değişik biçimli yapraklan olan tırmanıcı bir bitki
SARP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.
SARPER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sert, güçlü erkek
SARPHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sarper)
SARPKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sert, güçlü soydan gelen
SARRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sevindirici, sevinçli
SARTIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Azad olunmuş, salıverilmiş, özgür
SARU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sarı benizli, tenli insan
SARUCA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sarıca)
SARUHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Harizm'den gelip Anadolu'ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu
SARVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Deve süren, deveci
SATI Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Satma, satış. Alışveriş. 2. Düğün armağanı.
SATIBEY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Satı)
SATIGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Satı)
SATIKBUĞRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Satılmış, Buğra)
SATILMIŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk, satı
SATUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Satılmış)
SATVET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ezici kuvvet, zorluluk
SAV  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Söz, haber, dedikodu. İleri sürülerek savunulan düşünce. 2. Sağlam. 3. Şöhret, ün.
SAVAŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İki taraf teşkilat, ülke veya ülkeler topluluğu arasında meydana gelen silahlı vuruşma, cenk, muharebe, harb. Doğuş, kavga. Mücadele uğraş
SAVAŞER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Savaşan asker, insan, savaşçı
SAVAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gümüş üstüne yapılan çizgiler, süsler
SAVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam, zinde, güçlü erkek
SAVGAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hediye, armağan, bahşiş, ihsan
SAVLET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şiddetli saldırı, hücum
SAVNİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Koruma, gözetme ile ilgili
SAVTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sav)
SAVTUNA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sözünde duran kimse
SAVTUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlıklı kal, hoşça kal
SAYAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Saygılı, hürmet eden
SAYE Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gölge. 2. Sahip çıkma, koruma, siyanet. Yardım.
SAYEBAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Sayvan, gölgelik. Büyük çadır. 2. Koruyan.
SAYEDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gölgeli, gölgesi olan, gölge eden. 2. Koruyan, sahip çıkan.
SAYEZAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gölgelik
SAYFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yaza ait, yazla ilgili
SAYFİYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yazlık, yazlık ev
SAYGI  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İnsanlara karşı dikkatli, ölçülü, özenli davranmaya neden olan sevgi duygusu değer yargısı
SAYGIN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Saygı gören, sayılan, hatırlı
SAYGUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Saygın)
SAYGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. (bkz. Saygın). 2. Nadir, eşsiz gül, sayılı gül.
SAYHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Adaletli yönetici, hükümdarların adili, ölçülüsü
SAYIL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Saygı gör, sözün dinlensin, değerin artsın. Değerli, saygıdeğer
SAYILGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kendini saydıran, saygın kimse
SAYINBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kendisine saygı gösterilen insan
SAYINER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli, saygı duyulan kimse
SAYKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Düz, düzgün, pürüzsüz. Gösterişli
SAYKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu, kutlu, saygıdeğer kimse
SAYMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hesap işleriyle uğraşan kimse
SAYRAÇ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Öten, cıvıldayan, şakıyan
SAYRAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sayraç)
SAYYAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Avcı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
SAZAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kuvvetli ve soğuk esen yel. Soğuk yelle birlikte yoğun hafif kar. 2. Bataklık, sazlık. 3.Küçük pınar, kaynak.
SAZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Göllerde ve sazlık yerlerde yaşayan bir tatlısu balığı
SAZKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Uygun, münasip. 2. Türk müziğinde birleşik bir makam. 3. Saz çalan sanatkar.
SEBA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yedi. İslam öncesi Sami ve Arap kavimleri yedi sayısının kutsal bir nitelik taşıdığına inanırlardı, "yedi" sayısı
SEBAHAT Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sabahat)
SEBAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Sabit)
SEBATI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sebatlık, sözünde kararında durma. Sebatlı, sözünde duran
SEBİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüzme, yüzüş
SEBİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yol, büyük cadde. 2. Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su.
SEBİLE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Allah yolunda olan (kadın).
SEBLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Uzun, kirpikli göz
SEBRE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ölçülü, deneyimli. Sahabeden bu ismi taşıyanlar olmuştur
SEBUÇE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Küçük kap. Küçük testi
SEBÜK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hafif, yeğni. Çabuk hızlı. Ağırbaşlı olmayan. 2. Sevgili, aziz.
SEBÜKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı, atak, yiğit
SEBÜKTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sebük)
SECAHAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yumuşak huyluluk
SECAVEND  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kur'an-ı Kerim'i manasına uygun olarak okumak için konulan durak işaretleri
SECCAC  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çağlayan
SECİYE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yaratılış, huy, karakter tabiat. İyi huy
SEÇGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Seçilmiş gül
SEÇİL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Benzerleri arasından seçil, beğenil, üstün ol, sevgi ve saygı gör
SEÇKİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Seçilmiş, ayrılmış benzerlerinden üstün olduğu için ayrılmış, mümtaz, güzide
SEÇKİNER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Seçkin)
SEDA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ses. Yankı
SEDACET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sadelik
SEDAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğruluk, hak. Doğru ve haklı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
SEDAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğruluk, haklılık
SEDEF Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.
SEDEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Uyanık, tetikte, gözü açık olan
SEDİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Doğru hak. (bkz. Sedad)
SEFA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.
SEFER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer'i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.
SEFFAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzel söz söyleyen, hatip. Cömert, eli açık
SEFİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Vapur, gemi. 2. Uzayın güney yarımı.
SEFİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: El içi. Yabancı diploma
SEGAH  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Segah (Segâh), Klasik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam.
SEGBAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Seymen, yeniçeri ocağına bağlı asker. 2. Osmanlı saraylarında av köpeklerine bakan bakıcı.
SEHA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sehavet, kerem, cömertlik
SEHAB  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bulut. 2. Karanlık. 3. Bulut gibi uçan böcekler.
SEHABE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Tek bulut
SEHAVET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Cömertlik, (bkz. Sahavet)
SEHER Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
SEHHAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kuvvetle kendine çeken, büyüleyici
SEHHARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çok güzel, büyüleyici kadın
SEHL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kolay, sade. Sahabe isimlerindendir
SEHLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yumuşak. 2. Kolay. 3. Taze, körpe. Habeşistan'a hicret eden kadın sahabelerden
SEHRAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Geceleri uyanık duran
SEKİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Dayanıklılık, dayanma, karşı koyma
SEKİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sakin olma, sükunet. Huzur, gönül rahatlığı
SELAHATTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinine bağlı kimse.
SELAMEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin kurtuluşu. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
SELAMET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Esenlik. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. Kurtulma, kurtuluş.
SELAMİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İyilik, barış ve rahatlıkla ilgili
SELATİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sultanlar
SELAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sel-ay
SELCAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Coşkun, taşkın yaratılışlı kimse
SELCEN  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Cennetteki kuş ve çiçek ismi; 1071 Malazgirt Zaferi kahramanı Alparslan’ın eşinin adı
SELÇUK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güzel konuşma yeteneği olan. 2. XI. Anadolu, Kafkaslar ve Orta Doğu'da imparatorluk kuran Türk topluluğunun hükümdarı.
SELDA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sel, taşkın su
SELDAĞ  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Dağları aşan sel, coşku
SELDANUR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Nur seli
SELEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sel gibi coşkun, taşkın kimse
SELENA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Güzellik, bereketli, yağmur (Anlamının farklı yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize yardımcı olabilirsiniz)
SELİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yavaş akan su.
SELİKA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti
SELİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yeni doğmuş erkek çocuğu, ilker
SELİLE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yeni doğmuş ilk kız çocuğu
SELİM Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi.
SELİME Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Selim)
SELİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki.
SELİNAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi parlak ve gür akan su. Selin ve ay kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.
SELİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kolay yumuşak. 2. Bağlı, boyun eğmiş.
SELLEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: "Selamete erdirsin" manasıyla dualarda geçen
SELMA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Güzel, hoş (kadın).
SELMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Barış içinde bulunma, huzur, erinç
SELMANİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Niyaz kabul eden derviş. İran İsfahan'ından olup, Rasulullah'la birlikte İslami mücadelede üzerine düşeni fazlasıyla yapmış büyük mücahid ve sahabi. Selman-ı Farisi'ye nispetle bu ad kullanılmıştır
SELMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Barışla ilgili, barışçıl
SELMİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Barış yanlısı, barış ve sevgi duygusuyla dolu
SELNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Nur seli, ışık seli
SELSAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Tatlı, lezzetli, hafif su
SELSEBİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tatlı ve hafif su. 2. Cennette bir çeşmenin adı.
SELVA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman
SELVER  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Lider, önder anlamındadır.
SELVET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Gönül rahatı
SELVİ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yaz-kış yeşil kalan ince uzun bir ağaç
SELVİHAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Selvi ve han kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isim.
SEM´AN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İşiterek. Dinleyerek
SEMA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek. 4. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi.
SEMAHAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik
SEMAÎ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Semaya, göğe havaya ait. 2. Gökten düşmüş.
SEMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Gökyüzü. 2. Güneş ayının 27. günü. 3. Bıldırcın.
SEMANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Seman)
SEMANİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sekiz. (bkz. Seman)
SEMANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Nurlu gökyüzü
SEMAVAT  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Gökler
SEMAVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Semaya mensup, sema ile ilgili
SEMAZEN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Sema yapan, törenle dönen mevlevi
SEMEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yasemin
SEMENBER  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Göğsü yasemin gibi beyaz olan
SEMENBU  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yasemin kokulu
SEMENTEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yasemin renkli
SEMERAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yemişler, meyveler. Faydalar, verimler. 2. Neticeler. 3. Devlete ait mülklerden alınan vergiler.
SEMERE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Semerat)
SEMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İşiten, işitme kuvveti olan. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdüssemi)
SEMİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Eli açık, cömert
SEMİHA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Semih)
SEMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Pahalı, kıymetli. Çok değerli
SEMİNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İşitme , Işık. Hurma ağacını ilk diken kızın adı. Hz. Adem in 2. kızının adı.
SEMİNE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Semin)
SEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Arkadaş. 2. Nitelikli. 3. Yamaç, dağ silsilesi.
SEMİRAMİS  Cinsiyet: Kadın Köken: İbranice
Anlamı: Doğu mitolojisinde adı geçen, dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in asma bahçelerini kurduran Asur kraliçesi
SEMİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Semir)
SEMİULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Abdüssemi)
SEMRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Esmer
SEMURE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Çoğalan, zengin olan, meyve veren verimli. Ashabın kullandığı isimlerden
SENA Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı.
SENABİL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Başaklar
SENAHAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Öven, metheden.
SENAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Işıklı, parlak
SENAVER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Öven, metheden
SENCER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kılıç saplayan, batıran. Büyük Selçuklu Devletinin son hükümdarı öldüğü zaman Devlet resmen yıkılmıştır.
SENE  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Sahabelerden ümmü halid’in kızının peygamberimizce seslenmesi anlamı: güzel kız.
SENEM Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Put, (bkz. Sanem)
SENEVİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Seneye mensup, sene ile ilgili, bir yıllık
SENGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sen gülsün, gül gibi güzelsin
SENİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Süs, bezek. 2. İnci.
SENİHA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: İnciler, süs, bezek
SENİYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Yüksek, yüce, ali, bülend
SEPİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Beyaz, ak, beyza
SEPİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Tan vakti
SERA Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Saray. Büyük konak. Köşk
SERAB  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Çöllük arazide, ışık kırılması sonucu görülen aldatıcı gerçek olmayan hayal, ılgım, salgım. - Türk dili açısından "b/p" olarak kullanılır
SERAÇE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Saraycık, küçük saray, konak
SERALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Baş yiğit
SERAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Işıklı, parlak
SERAP Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılması
SERASER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Baştan başa, büsbütün. 2. Altın veya gümüş telle dokunmuş kıymetli bir çeşit kumaş.
SERAY Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ay gibi güzellerin başı. 2. Büyük konak. Saray.
SERAYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Düşman üzerine gönderilen küçük süvari müfrezeleri
SERAZAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Serbest, özgür. Rahat, dertsiz
SERBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Komutan ,lider. 2. Baştaki kişi.
SERBÜLEND  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Başta gelen, yüce üstün. - Türk müziğinde eski bir makam, zamanımızda örneği yoktur
SERBÜLENT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Baş Savaşçı
SERCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sevgili, sevilen, başcan
SERCİYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Dağın başı, Dağbaşı
SERÇİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Seçen ve seçkin olan. Anlamı konusunda daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bizimle iletişime geçebilirler.
SERDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Türkçe’de baş anlamına gelen ser ve yüce anlamına gelen da kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Ermenice de "sevgi ver" anlamı taşımaktadır.
SERDAR Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Başkumandan, başbuğ. Sefer zamanında padişah yerine ordunun başında sefere giden veziri azamlara verilen unvan, serdar-ı ekrem
SERDENGEÇTİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Fedai, akıncı, yiğit
SERDİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Baş, gönül
SERDİNÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Başı dinç, sakin, rahat, huzurlu
SEREN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tezcanlı, çevik
SERENAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Seren ve ay kelimelerinden birleşik isim. Seren, Yelkenli gemilerde direkler üzerinde yelken açmak ve işaret kaldırmak için kullanılan yatay olarak bağlanmış, uçları ince gönderdir. Ay, Dünya’nın tek doğal uydusu olan gök cismi Ay, yılın on iki bölümünden her biri Ay, Antik Mısır firavunu
SERENGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Serendil). - Baş gül. Güllerin birincisi
SERGEN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Laf. 2. Vitrin. 3. Tepelerdeki düzlük yer. 4. Yorgun, perişan.
SERHAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Hudut, sınır, sınırbaşı; iki devlet arasındaki sınır boyu. - Türk dil kuralına göre "d/t" getirilerek de kullanılır
SERHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kurt, canavar. 2. Baş okuyucu, şarkıcı başı.
SERHAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Sınır boyu
SERHENK  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Çavuş. 2. Türk müziğinde çok eski birleşik makam.
SERHUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Asil kan, soylu kan
SERİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çabuk, hızlı
SERİM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Serme işi. 2. Sabırlı. 3. Genellikle öykülerde başlangıç bölümüne verilen ad.
SERİMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sabırlı kimse
SERİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ilıkla soğuk arası
SERİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Peygamber (s.a.s)'in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen ad
SERKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Soylu kan, başkan
SERKIZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Baş kız, kızların, güzellerin başı
SERMA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Soğuk kış
SERMED  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ebedilik, ebediyet, sonsuzluk. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
SERMELEK  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Meleklerin başı, melek kadar güzel ve iyi
SERMET  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öncesiz ve sonrasız
SERMİN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Nermin, Şermin gibi adlara benzetilerek yapılmıştır
SERNAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Çok nazlı
SERNEVAZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Baş okşayan, sevecen
SERNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Baş ışık. İlk ışık
SEROL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça, Türkçe
Anlamı: Önder ol, baş ol
SERPİL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İyi geliş, büyü, güzelleş
SERPİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Yağmur
SERRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Genişlik, kolaylık
SERRAÇ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Çok sevilen, sayılan kimse, baştacı. 2. (Ar.) Saraç.
SERTAÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Baştacı, çok sevilen, sayılan
SERTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gecenin en karanlık olduğu andan itibaren dünyanın o yüzeyine gelen günün ilk ışıkları.
SERTAP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İnatçı, direngen
SERTEL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sert, katı, acımasız el
SERTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Katı, sırt, acımasız
SERTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Baş tuğ
SERVA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Söz, masal
SERVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Baş, başkan, reis, ulu
SERVET Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Zenginlik, varlık. Zenginliği meydana getiren mal, mülk, para
SERVİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Koyu yeşil yapraklı, ince uzun bir ağaç türü
SERVİNAZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Dallan yana sarkan servi. 2. Uzun boylu sevgili.
SESİL  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: 1 - Bir organizmanın sap, gövde ve pedisel gibi yapıları olmaksızın doğrudan bir yere oturması. (Örn. Deniz Tabanı) 2 - Çerkezce de güneş ışığı anlamına gelmektedir. 3 - Ayrıca Meryem ananın yanında bulunan bayanlardan birinin ismidir. Kaynak. Ekşi Sözlük
SESİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1-Başta olan 2- Senin sesin, temsilci.
SETENAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Çerkez
Anlamı: Çerkes dilinde bir anlamı ’’gözümün nuru’’ dur. Bir diğer anlamı da ’’yaban dağ gülü’’ dür. Bu isim kafkas mitolojisi olarak da kabul edilen nart destanlarında adı sıkça geçen Setenay Guaşe ’den gelmektedir. (veya Satanay Biyçe) Kaynaklarda her iki şekildede yer alabiliyor.
SETTAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Örten. Günahları örten, Allah. - Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak kullanılır. Abdüssettar
SEVA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Denklik, beraberlik, beraber olma
SEVAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Esmerlik, kara renkli adam. - Sahabe isimlerindendir
SEVAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Severek al, hep sev
SEVAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Severek al, hatırla
SEVAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sevimli ay
SEVBAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber'in azatlısının adı
SEVCAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sevgili insan, seviml
SEVDA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeye karşı hissedilen şiddetli arzu. 2. Şiddetli sevgi, aşk. 3. Aşırı istek, heves. 4. Kara sevda, mali hülya, melankoli. 5. Hüzün. İptila.
SEVDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü'minlerin annelerinden birisi Hz. Sevde
SEVDEKAR Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Sevdalı
SEVEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sevgi duyan, sevgi dolu kimse
SEVENAY  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sevay)
SEVENCAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sevcan)
SEVENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sevgi duyan, sevgi dolu kimse
SEVENGÜL  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Sevimli gül, sevgiyi hatırlatan gül
SEVENGÜN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sevgün)
SEVGEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sevmiş, seven
SEVGİ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sevme hissi, aşk muhabbet
SEVGİNAZ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Çok nazlı, sevgili
SEVGÜR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çok seven
SEVİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk.
SEVİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dost, arkadaş. 2. Unutkan, saf kimse. 3. Sevgili, sevilen.
SEVİL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi
SEVİLAY Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi her zaman sevil
SEVİM Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sevme, muhabbet. 2. Başkalarının sevmesine sebeb olan vasıf, cazibe.
SEVİNÇ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bir halden hoşnut olmanın doğurduğu heyecan
SEVKAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sevgili, asil kan
SEVNAZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Çok nazlı sevgili
SEVNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sevgi nuru, ışığı, aygınlığı
SEVTAP Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Tapılacak kadar sevgi duyulan
SEVÜKTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok sevilen, tek tutulan
SEYDA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İleri gelen, seçkin.
SEYEHAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Seyahat, gezi. 2. Gölgenin güneşle beraber dönmesi.
SEYFİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kılıçla ilgili kılıç şeklinde. 2. Askerlikle ilgili. Askeri.
SEYFİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Seyfı)
SEYFULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın kılıcı. - Ali (r.a.)'nin ve Hz. Halid b. Velid'in lakabı
SEYHAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ürdün'ün ötesinde Hz. Musa'nın mezarının bulunduğu şehir. 2. Adana ovasını yararak İskenderun körfezine dökülen nehir.
SEYHUN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Seyhan)
SEYİDHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hanların başı, önderi
SEYİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Efendi, bey
SEYLA  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Sel suyu.
SEYLAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Akma, akış
SEYMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Bayram günlerinde, düğünlerde, törene yerli giysilerle, atlı ve silahlı olarak katılan yiğit.
SEYRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Gürcüce
Anlamı: İçeri atmak, rastlamak, karşılaşmak
SEYRAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Gezme, bakıp seyretme
SEYYAL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Akan, akıcı, akışkan
SEYYARE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güneşin çevresinde belli bir eğri çizerek dolaşan yıldız, gezegen
SEYYİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir topluluğun ileri gelen kişisi, lider. 2. Hz. Peygamber'in soyundan olan kimse. -Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
SEYYİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Seyyid). - Muhterem (kadın)
SEZA Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Münasip, uygun, yaraşır
SEZAİ Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Uygun yaraşan, münasip
SEZAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sezgili
SEZAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Sezgili
SEZAVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Münasip uygun, yaraşır
SEZAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sezan)
SEZCAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sezal)
SEZEK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çabuk sezen, duyarlı, hassas
SEZEN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Duyan, hisseden, anlayan, sezgili
SEZER Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Duyar, hisseder, anlar
SEZGEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sezen, hisseden, duyan
SEZGİ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sezme kabiliyeti, seziş. 2. Deneme ve akıl yürütme sonucu olmayıp doğrudan bilme, anlama ve kavrama, tahaddüs.
SEZGİN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sezme yeteneği olan, duygulu anlayışlı
SEZGİNAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sezgin)
SEZİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Sezgin)
SEZMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sezen, anlayan kimse
SIBGATULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yaratıcı gücü, kuvveti olan Allah'ın kulu
SICAK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Sıcakkanlı, cana yakın
SIDAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güç, kuvvet, dayanıklılık. 2. Olgunlaşmaya, erginleşmeye başlayan. 3. Öfkeli, sinirli.
SIDAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sade, yalın, düz, süssüz
SIDAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dayanıklı
SIDDIK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok doğru olan, hiç yalan söylemeyen. Hakikati kabul eden ve onaylayan kişi. 2. Kur'an'da peygamberleri vasfetmek, iman edenlerin sıfatı ve şehitlikten önde gelen makam kastedilerek zikredilmiştir. Ebu Bekir Sıddık: Hz. Ebu Bekir'in lakabı.
SIDIKA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çok doğru, yalan söylemeyen. Hz. Aişe ve Hz. Meryem'in lakabı
SIDK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Doğruluk, gerçeklik. 2. Temiz kalplilik, halisiyet. 3. Sadakat.
SIDKI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İç, yürek temizli-ğiyle, doğrulukla ilgili. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
SIDKİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İç yürek temizliğiyle doğrulukla ilgili, (bkz. Sıdıka)
SILA Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Doğup büyüdüğü yere gidip ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma
SILAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Sıla ve Ay kelimelerinden türemiş bir isimdir. Ay özlemi anlamı taşımaktadır.
SINGIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kırık, dökük. 2. Dağınık. 3. Sıkıntılı, kederli. 4. Çekingen, gözü korkmuş.
SIRALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sır saklayan yiğit
SIRAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yol, tarik
SIRATULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dosdoğru yol. Allah'ın yolu
SIRMA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. 2. Rütbe gösteren sarı şerit. Sırmadan yapılmış.
SIRRI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sırla ilgili, sırra ait. 2. Mistik.