TABDAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Işıklı, parlak
TABENDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Parlayan, ışık vere
TABERİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Büyük İslAm tarihçilerinden biri
TABİSTAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Yaz
TABİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yerli yerine koyup hazırlama, düzenleme
TABNAK  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Parlak
TACAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün ol, baş ol
TACAVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Padişah, hükümdar
TACEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin tacı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
TACETTİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Taca ait
TACISER  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Baş tacı, en çok sevilen, sayılan
TACİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Taçla ilgili
TACİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İran ve Türkistan'da yaşayan İran asıllı, Farsça konuşan halktan olan kimse
TACİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Noktalama, noktalatma
TACİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ticareti meslek edinmiş olan
TACİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tacir)
TAÇKIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gurur
TAÇNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Işıktan nurdan taç
TAFDİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Birini diğerinden üstün tutma
TAFLAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki
TAFTE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bükülmüş, katlanmış. 2. Yanmış, yanık. 3. Aydınlık, parlak. 4. Üzgün, ciğeri yanmış, aşık.
TAFTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akıl erdirme, anlama, tefhim
TAĞALAP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dağ alp. Dağ gibi güçlü, gösterişli, heybetli yiğit
TAĞAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kapı, çanak, çömlek
TAĞMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dağ gibi iriyarı, gösterişli
TAHA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi. - Hz. Ömer'e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur
TAHİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Temiz, pak. 2. Türk musikisinde basit bir makam. 3. Her türlü günah ve ayıptan arı olduğundan Rasulullah (s.a.s)'a bu isim verilmiştir.
TAHİRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tahir)
TAHİYYE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. "Allah ömür versin" demek. Selam verme, hayır dua etmek. 2. Mülk, malikiyyet.
TAHLİYE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Boşaltma, Tutukluyu serbest bırakma.
TAHRİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Haram kılma, kılınma. 2. Kur'an-ı Kerim'in 66. sûresi.
TAHRİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Namaza başlarken "Allahu ekber" deme
TAHSİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzel bulma, beğenme. Aferin deme alkışlama
TAHSİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hasret bırakma, bırakılma. Hasret etme, edilme
TAHUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Pek temiz, temizleyici
TAHZİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yeşil renk verme
TAHZİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tahzir)
TAİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tevbe eden. Günahlarından dolayı pişmanlık duyup Allah'tan af dileyen, müslüman.- Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
TAİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Taib)
TAİF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tavaf eden. Dönen, dolaşan
TAİFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Bölük, takım, güruh, fırka. Kavim, kabile. Tayfa
TAİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Fayda, yarar
TAİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uçan, uçucu
TAİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tair)
TAKAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güç, kuvvet
TAKDİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Beğenme, değer verme. 2. Allah'ın isteği, Allah'ın yazdığı. İnsan için tesbit edilen hayat çizgisi.
TAKDİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Takdir)
TAKİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Günahtan haramdan kaçınan, dinine bağlı
TAKİYYUDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinde muttaki, Allah'tan hakkıyla korkan kişi
TAKRİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Beraber bulundurma, yaklaştırma
TAKRİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Takrin)
TAKSİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tahsin)
TAKVA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden çekinme
TALAC  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Ses, seda, çığlık. 2. Meşale. 3. Kavga.
TALAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yelin kaldırdığı toz. Fırtına, kasırga. 2. Can sıkıntısı. 3. Köşe. 4. Oğuzların 24 boyundan biri.
TALAT Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yüz, çehre. Yüz güzelliği
TALAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Deniz, büyük nehir, taloy. 2. Çok fazla.
TALAYER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Deniz eri, denizci
TALAYKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Denizci kanı taşıyan
TALAYKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutsal deniz
TALAYMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Deniz adamı, denizci.
TALAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kasırga, fırtına
TALHA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zamk ağacı. 2. Talha b. Ubeydullah. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir.
TALİA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tulu eden, öncü. 2. Talih, şans, kısmet.
TALİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Talep eden arayan, isteyen; istekli. 2. Alıcı müşteri. 3. Medrese talebesi, talebe. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
TALİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Talib)
TALİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şans, talih, kader
TALİHA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Talih)
TALİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güleryüzlü. 2. Düzgün söz söyleyen.
TALİP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İstekli, isteyen, talep eden
TALİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sonradan gelen, bir şeyin arkası sıra giden. İkinci derecede olan. 2. Kur'an okuyan.
TALU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Seçkin, seçilmiş, güzel. 2. İki kürek kemiği arası.
TALYA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: 1. Doğanın uyanışı, baharın müjdesi. 2. Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucusu bir tanrıça. 3. Mitolojide deniz tanrıçası (Antalya’ya adını veren tanrıça)
TAMARA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Van gölü efsanesinde adı geçen kız.
TAMAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Dolunay, ayın ondördü
TAMER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Nitelikli, saygın kişi
TAMERK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli kimse
TAMERKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tamerk)
TAMKOÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Koç gibi güçlü
TAMKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok mutlu, talihli kimse
TAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güneş doğmadan önceki alacakaranlık, şafak vakti. 2. Sabah, akşam esen serin esinti.
TANAÇAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sabah alacakaranlık
TANAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Garip, tuhaf, şaşırtıcı
TANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aydın, bilge yiğit
TANALTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan - altan
TANALTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan - altay
TANAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Şafak ve ay
TANAYDIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aydınlık şafak
TANBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan - bay
TANBEK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aydın bey
TANBERK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Şafak çizgisi. 2. Parlayan şimşek.
TANBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şafak gibi aydınlık kimse
TANBOLAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan renginde çelik
TANCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Önü aydınlık kimse
TANDAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tan vaktinde doğan
TANDOĞAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ağaran şafak
TANDOĞDU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan vakti doğan kimseye verilen isim
TANDORUK Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dorukların ilk ışıklarla aydınlanması
TANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Ender, Nadir, Adet
TANEGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Biricik gül
TANEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Benim Tanem, birtanem
TANER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tan)
TANFER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe, Farsça
Anlamı: Tan vaktinin yan aydınlığı
TANGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şafakla başlayan aydınlık gün
TANIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Herkesçe adın duyulsun, ünlen
TANIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Anımsar, bilir. Bilip ayıran, seçen
TANIRCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cana yakın. Çabuk tanışıp yaklaşan
TANIRER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tanır-can)
TANJU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Türk hükümdarlarına Çinliler tarafından verilen unvan
TANKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şafak gibi aydınlık, temiz soydan gelen
TANKOÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan koç
TANKUT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu, uğurlu sabah
TANÖREN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şafakta çalışan
TANPINAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan pınar
TANSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tan gibi aydınlık, temiz adı olan.
TANSEL Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Tan sel
TANSELİ Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Tan seli
TANSER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güne başlama.
TANSIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İnsanın aklnının alamayacağı, şaşırtıcı, olağanüstü olayı mucize. 2. Özlem, hasret. 3. Değerli, kıymetli. 4. Tatlı, nefis.
TANSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şafak gibi aydınlık soyu olan
TANSU Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Şafağın aydınlattığı su
TANUĞUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu, mübarek sabah vakti
TANVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şafak gibi ışık saç, aydınlat
TANYEL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Şafak vakti esen rüzgar
TANYELİ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tan vakti esen yel
TANYERİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güneş doğmak üzereyken, ufukta hafifçe aydınlanan yer
TANYILDIZ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çoban yıldızı
TANYOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şafak yolu, aydınlık yol
TANYOLAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aydınlığa götüren, yol açan
TANZER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: San, altın renginde tanyeri
TAPGAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ünlü. Aziz
TAPIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Saygı, hürmet. 2. İkram, hizmet.
TARA Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yıldız, necim
TARAB  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sevinç, şenlik
TARABENGİZ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Sevindirici, coşturucu
TARAİF  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Az bulunur, ince şeyler
TARAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Geniş alan. 2. İn. 3. Kuş ya da balık kümeleri.
TARANCI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Rençper, çiftçi
TARAVET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güzellik, tazelik, genç
TARDU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Armağan, hediye
TARHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Oğuzlarda demirci ve zanaatçı ustaları. 2. Esnaf temsilcileri. 3. Büyük toprak sahipleri, büyük tüccarlar. 4. Han ve komutan unvanı.
TARHUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki
TARIK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol. Kur’an-ı Kerim’in 86.Suresi’nin adıdır.Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Tarık b. Ziyad (Öl. Şam 720): Berberi asıllı İslam komutanı. Cebeli Tarık’ı geçip İspanya’yı fethetti. İslam egemenliğini sağlayıp Endülüs İslam Devleti’nin kurulmasını sağladı.
TARIM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Göllere, kumluklara dökülen çay kollan. 2. Verim almak için toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü. 3. (Uygurca'da) kadınlara verilen bir unvan.
TARIMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tarımla uğraşan kimse
TARİM  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Çardak. Kubbe. 2. Gökyüzü.
TARKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İslam'dan önce Türklerin kullandığı, vekil, vezir, bey gibi unvan. 2. Ayrıcalıklı, saygın kişi.
TASVİR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Betimleme. 2. Resim.
TAŞAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Coşkulu, taşkın
TAŞBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Taş gibi sert, boğa gibi güçlü kimse
TAŞCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Taş gibi sağlam kimse
TAŞDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Taş ve demir gibi güçlü, sağlıklı
TAŞEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam güçlü el
TAŞER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam güçlü kimse
TAŞGAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Pınar, kaynak
TAŞKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam, güçlü soydan gelen
TAŞKIN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Taşmış halde bulunan. Coşkun. Aşırı. 2. Akarsuların yatağa sığmayacak miktarda su taşıması sırasında meydana gelen su yayılması olayı.
TAŞKINAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Taşkın)
TAŞKINER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Coşkulu, coşkun kimse
TAŞTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Emin, dayanılır, sağlam kişi
TATAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir Türk kavmi. 2. Posta sürücüsü. 3. Gül zambak gibi çiçeklerin açılmamış goncaları.
TATU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Barış, sulh
TAVGAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çekicilik, cazibe
TAVİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uzun. Çok süren. 2. Aruzda bir ölçek.
TAYANÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Sırdaş
TAYBARS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Pars gibi güçlü tay (çocuk)
TAYBE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Medine-i Münevvere
TAYCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç ve güçlü kimse
TAYF  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Görüntü. 2. Bileşik bir ışık demetinin bir pirizmadan geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü.
TAYFUN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük okyanus ve Çin Denizi'nde görülen şiddetli fırtına
TAYFUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Küçük bir kuş türü. 2. Tayfuriye tarikatını kuran Beyazıd Bestami Ebu Zeyd Tayfur'un adı.
TAYGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uçan uçucu. Gaza dönüşen
TAYGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çocuk, torun
TAYGUNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erkek toru
TAYI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir işi kendi isteğiyle yapan
TAYKARA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer, ka-rayağız çocuk
TAYKOÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tay - koç
TAYKURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tay - kurt
TAYKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutlu uğurlu çocuk
TAYLAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yeni doğmuş at yavrusu. Biniye gelmiş iki yaşında at yavrusu. Deve yavrusu. 2. Yaramaz çocuk.
TAYLAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse. 2. Çok yağmur yağdığı halde işlenebilir toprak.
TAYMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç, taze, toy kimse
TAYMAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Düşmeyen, kaymayan, dengeli kimse
TAYUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İnce, kibar genç
TAYYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: Uçan, uçucu
TAYYİB Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İyi, hoş, güzel ala. 2. Helal, çok temiz. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
TAYYİBE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tayyib)
TAYYİP Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İyi, hoş, çok temiz
TAZE Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Körpe, genç
TAZEGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yeni açan gül
TAZİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ululama, büyük sayma. Saygı gösterme, ikram etme
TAZİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tazim)
TEALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yükselme, ululanma
TEBAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Soy
TEBER Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Küçük balta. Dervişlerin kullandıkları uzun saplı küçük balta. Meşin kesmek için kullanılan araç
TEBERHUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kızıl söğüt, tarhun
TEBESSÜM  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Gülümseme
TEBŞİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tebşir)
TECELLA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tecelli)
TECELLİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Görünme, belirme. 2. Kader, talih. 3. Allah'ın lütfuna erişme.
TECEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Mağrur, gururlu
TECER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Becerikli. 2. İç Anadolu'da sıradağ.
TECİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tutumlu, idareli tasarruflu
TECİMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ticaret adamı, tüccar. 2. Tutumlu, idareli
TECİMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tüccar
TECMİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Süs, tezyin
TEDÜ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bilge, zeki, anlayışlı kimse
TEFHİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Anlatma, bildirme
TEHEMTEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İri yan, boylu boslu yiğit. Eski İran kahramanı Zaloğlu Rüstem'in lakabı
TEHİYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Selam. Selam verme. 2. Hayır dua etme. 3.. Beka. 4. Mülk, malikiyyet.
TEKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eşsiz, benzersiz yiğit
TEKAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eşsiz ay
TEKCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok değerli, eşsiz kimse
TEKDOĞAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eşsiz, benzersiz doğmuş olan
TEKECAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Mert, sözünde duran. Özü sağlam kimse. 2. Çayırlarda biten bir bitki.
TEKGÜL Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Gül ailesi içinde benzeri olmayan güzellikte. Yalnız gül
TEKİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Boş, ıssız. 2. Sakin, rahat, uslu. İçinde kötülük bulunmayan. 3. Tek, eşsiz. 4. Uyanık, tetikte. 5. Şehzade, prens. 6. Uğurlu.
TEKİNALP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek ve eşsiz yiğit
TEKİNAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Biricik ve hayırlı ay
TEKİNDAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Uğurlu dağ.
TEKİNEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hayırlı el
TEKİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tek, eşsiz ve hayırlı kimse
TEKİNSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi soydan gelen kimse
TEKMİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kemale erdirme. Bitirme, bitirilme, tamamlanma, tamamlama. Tam, eksiksizce, bütün, hep
TEKMİLE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tekmil)
TEKRİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ululama, saygı gösterme
TEKRİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tekrim)
TEKSEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sen teksin, eşsizsin anlamında
TEKSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eşsiz bir soydan gelen
TELMİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Parıldatma, renk renk yapma. 2. Dizeleri başka başka dillerde olan koşuk, manzume yapma.
TELVİN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Renk verme, boyama
TEMAŞA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hoşlanarak bakma, seyretme. 2. Gezme, gezi.
TEMCİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ululama, ağırlama. 2. Sabah ezanından sonra okunan, Allah'ın ululuğunu anlatan dua.
TEMDİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok övme
TEMDİHA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tem-dih)
TEMEL Cinsiyet: Erkek Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Yapılardan toprak içinde kalan ve yapıya dayanak teşkil eden duvar ve taban kısımları, koyuk. Bu kısımların yapılması için açılan çukur. 2. Asıl, esas. 3. Dayanak. 4. Belli, başlı en mühim.
TEMENNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: El ile selam verme. - (bkz. Temenni)
TEMENNİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Dileme, istek, dilek
TEMİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nazar boncuğu, nazarlık. 2. Beşinci Fatımî halifesi el-Aziz'in kardeşinin adı.
TEMİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Nazar boncuğu, nazarlık
TEMİRCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi sağlam kimse
TEMİRHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi sağlam güçlü hükümdar. - Timur han
TEMİRKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi güçlü ve uğurlu
TEMİZALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İyi ahlaklı kimse. 2. Temiz yapılı ve yiğit.
TEMİZCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İçi temiz olan kimse
TEMİZEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst kimse
TEMİZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst kimse
TEMİZHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi vasıflı lider
TEMİZKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Her zaman doğru ve dürüst kal
TEMİZKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz soydan gelen
TEMİZÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü temiz, dürüst olan
TEMİZSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse
TEMİZSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temiz ve dürüst soydan gelen
TEMÜR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir
TENAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi beyaz, parlak tenli
TENDUBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, cesur erkek
TENDÜ  Cinsiyet: Unisex Köken: Moğolca
Anlamı: Yiğit, cesur
TENGİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Deniz
TENGİZALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Denizci yiğit
TENNUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Teni nur gibi aydınlık, berrak olan güzel
TENŞİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şenlendirme, keyiflendirme
TENVİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Aydınlatma, ışıklandırma
TENZİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İndirme, aşağı düşürme. Azar azar indirme (Kur'an'ın)
TENZİLE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tenzil)
TEOMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hun imparatoru Mete'nin babası
TERAKKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İlerleme, yükselme, gelişme
TERBİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eğitim. 2. Görgü. 3. Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.
TERCAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Genç, taze, delikanlı. 2. Kırmızı buğday.
TEREN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Nesteren denen gül
TERİM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
TERLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: San renkli, büyük pençeli, kartala benzeyen bir kuş
TESLİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Allaha teslim olan
TESLİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Teselli verme, avutma
TESMİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İşittirme, işittirilme, duyurma
TESMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sekizleme, sekize çıkarma. 2. Paha biçme, biçtirme.
TESNİM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennet suyu, cennetteki ırmaklardan birinin adı
TESRİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Sevindirme, sevindirilme
TESRİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Sıkıntıyı, gamı, kederi yok etme
TEŞCİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüreklendirme
TEŞERRU  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Şeriata göre davranma
TEŞERRÜF  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Şereflenme, şeref bulma
TEŞNE  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Susamış. Çok istekli
TEŞNEDİL  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Can ve gönülden istekli
TEŞRİFE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Şereflendirme, onurlandırma
TETİKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uyanık, çevik, becerikli kimse
TEVEKKÜL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Her şeyi Allah'a bırakarak, yargıya boyun eğme
TEVFİK Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uydurma, uygun düşürme. 2. Başarıya ulaştırma. 3. Allah'ın yardımına kavuşma.
TEVFİKA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tevfik)
TEVHİD Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birkaç şeyi bir araya getirme. 2. Allah'ın birliğine inanma. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
TEVHİDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin birliği, birleştiriciliği. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
TEVHİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tevhid)
TEVHİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Allah’ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. 2. İsim, eskimiş Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme. 3. Tek tanrıcılık. 4. Edebiyat Divan edebiyatında Allah’ı övmek için yazılan manzume.
TEVİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Durum, biçim. Süs
TEVİLE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Tevil)
TEVRİZ  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Bu ismin anlamı hakkında bilgisi olanlar bizi bu konuda bilgilendirebilirlerse minnettar kalacağız.
TEYMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: "Uğurlu olsun" demek
TEYMULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'a hizmet eden, itaat eden
TEZAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çabuk ol
TEZALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çabuk, hızlı yiğit
TEZAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tezal)
TEZCAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Telaşlı, heyecanlı, beklemeye dayanamayan, sabırsız
TEZEHHÜR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çiçeklenme
TEZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çabuk hızlı, çevik kimse
TEZEREN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çabuk ulaşan, erişen
TEZKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kanı kaynayan, heyecanlı kimse
TEZVEREN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Duyarlı, reaksiyoner
TINAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soluk al, yaşamını sürdür
TINAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ot ya da saman yığını
TİBET  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çin'in batısında bağımsız bir bölge
TİCAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Taçlar
TİGİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Tekin)
TİHAME  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Mekke-i Mükerreme
TİJEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Taç, taçlar.
TİLMAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dilmaç, çevirmen
TİMUÇİN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Moğol imparatorluğunun kurucusu Cengiz'in asıl adı. 2. Katı, sağlam demir.
TİMUR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Demir. 2. Türk- Moğol imparatoru.
TİMURCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi sağlam ve güçlü
TİMURHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Timur)
TİMURKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir gibi güçlü soydan gelen
TİMURÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü demir gibi güçlü ve sağlam olan
TİMURTAŞ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Demir ve taş gibi güçlü ve sert olan. 2. Mardin Artuklular'ın 2. Emiri.
TİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam, güçlü, canlı kimse
TİNKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü uğurlu, kutlu, şanslı kimse
TİTİZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çok dikkatli ve özenli davranan. 2. Prensiplerine aşın düşkün. 3. Huysuz, öfkeli.
TOĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğan, şahin
TOĞAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Fundalık
TOHUM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kendisinden bitki üreyen tane
TOKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erişkin, olgun
TOKALAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgunlaşmış, erginleşmiş
TOKALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Doymuş aç olmayan kimse. 2. Kalın ve gür sese sahip. 3. Kibirli.
TOKCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gönlü tok olan.
TOKDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Sağlam demir.
TOKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tok er
TOKGÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aç gözlü olmayan
TOKHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tok han
TOKKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cömert soylu
TOKÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cömert ve kerem sahibi
TOKTAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yerleşik yaşayan han
TOKTAMIŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir yere yerleşmiş, oturmuş (kimse). Dinmiş, sakinleşmiş
TOKTAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tok taş
TOKTİMUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tok timur
TOKTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tok tuğ
TOKUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türk erkek adlarından
TOKUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Savaş
TOKUŞHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Savaşçı lider, hakan
TOKUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dokuz. 2. Kalın ve sık dokunmuş kumaş.
TOKUZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dokuz er. Dayanışmacı, tutkun yiğit
TOKUZTUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Dokuz tuğ.
TOKYAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tok yay
TOKYÜREK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yürekli, cesur
TOKYÜZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tok yüz
TOLA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dolu, boş olmayan. 2. Keyif, neşe. 3. Güçlü korkusuz.
TOLAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Topluluk, cemiyet
TOLGA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Demir harp başlığı. Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık. Miğfer
TOLGAHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü ve çevreli lider, han
TOLGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dolanma, dolaşma
TOLGAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çevre, dolay
TOLGUNAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dolunay
TOLUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dolun, bedir, ayın ondördü
TOLUNAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın ondördü, mehtap, dolunay
TOLUNBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Birikimli, kişiliği gelişmiş
TOMANBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çağcıl erkek
TOMRİS  Cinsiyet: Kadin Köken: Yunanca
Anlamı: 1. Tarihte, Pers kralı II. Keyhüsrev'le savaşmış olan Massagetlerin ünlü kraliçesi. 2. Demir.
TOMURCUK Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Bitkinin üzerinde bulunan, çiçek ya da yaprak verecek olan filiz
TONGAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Zengin kimse. 2. Yaşlı erkek.
TONGAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Büyük, güçlü. 2. Yaşlı.
TONGUÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. En büyük çocuk. 2. Bir tür kuş, baykuş.
TOPAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Dolunay
TOPÇAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Top çam
TOPÇAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Topçay
TOPDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Top demir
TOPEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Top el
TOPER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Top er
TOPRAK Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.
TOPUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir ucu top gibi olan silah. 2. Kısa boylu kimse. 3. Balyoz.
TOR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Toy, deneyimsiz. 2. Ürkek, çekingen, utangaç. 3. Mağrur, gururlu. 4. Fidan. 5. Toksöz. 6. Balık ağı.
TORALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gururlu, yiğit
TORAMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü kuvvetli
TORAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güçlü, kuvvetli, iri yan kimse. 2. Yiğit, kahraman.
TORCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çekingen, utangaç
TORGAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Serçe, tarla kuşu
TORHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gururlu hükümdar
TORKAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hep utangaç ve çekingen ol
TORKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gururlu ve tok sözlü soydan gelen
TORLAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güzel, genç, yakışıklı. 2. İyi gelişmiş ağaç fidanı.
TORUM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yaratılış
TORUMTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yırtıcı bir kuş türü
TOTUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türkler'de askeri vali
TOYBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç boğa
TOYCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok genç ve tecrübesiz
TOYDEMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Toy - demir
TOYDENİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Toy - deniz
TOYGAR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tarla kuşu, turgay
TOYGUN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Genç, delikanlı. 2. Çakırdoğan.
TOYKA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük, kalın sopa
TOZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İnce toz tanesi. 2. Tozu çok olan yer. 3. Kar fırtınası.
TOZUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu, asil
TÖKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok
TÖRE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Eğitim, görgü, gelenek. 2. Soyluluk, asalet. 3. Eksiksiz, mükemmel. 4. Geline verilen armağan.
TÖREGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Geleneksel, geleneğe uygun, gündemde
TÖREHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Görgülü er
TÖREL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Töreye uygun olan, töre ile ilgili
TÖZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kök, asıl, cevher
TRAJE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Gökkuşağı
TUAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Diğer
Anlamı: Üzerine resim yapmak için kullanılan tahta çerçeveli bez zemin.
TUANA  Cinsiyet: Unisex Köken: Diğer
Anlamı: Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası
TUANNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası
TUBA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kökü yukarıda, dallan aşağıda cennet ağacı. 2. En güzel, en iyi, hoş. 3. Baht, mutluluk, müjde. 4. Efdal olan. Kur'an'da Ra'd suresi 29. ayette zikredilmiştir.
TUFAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hz. Nuh zamanında Allah'ın kötülüğe sapmış insanları cezalandırmak için gönderdiği bütün dünyayı su ile kaplayan yağmur. 2. Şiddetli yağmur ve sel.
TUFEYL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Asalak, parazit. - Sığıntı. İsim olarak kullanılmaz
TUGAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İki alaydan oluşan askeri birlik, liva
TUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eskiden paşalara verilen at kılından yapılmış sorguç
TUĞAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sancaktar. Tuğ taşıyan
TUĞALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Milli lider
TUĞALTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ - altan
TUĞALTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Altay'a özgü, Altay simgesi
TUĞBA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennette var olduğuna inanılan ağaç
TUĞBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eskiden tugay komutanlığı yapan albay
TUĞBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Göklerin Hakimi
TUĞCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ ve Can kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
TUĞCU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: At kılından yapılmış tuğlaları taşıyan kimse
TUĞÇE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen ad.
TUĞDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Şımarık, Bilmiş
TUĞKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ kan
TUĞKUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İzinsiz yanına varılmayan varlıklı, saygın
TUĞLES  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Eski mısır kraliçesi
TUĞLU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bayraklı, sancaklı. 2. Şımarık.
TUĞMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Mücadelesinde galip gelen
TUĞRA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel biçimi olan simge. Mühür
TUĞRAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Topraktan gelen
TUĞRAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir ve Tek
TUĞRUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ak doğan, çakırdoğan, yırtıcı kuşlardan bir kuş (Bin kez öldürür, bir tanesini yer). 2. Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Tuğrul Bey.
TUĞSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ san
TUĞSAV  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ sav
TUĞSAVAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ savan
TUĞSAVAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ savaş
TUĞSEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ sel
TUĞSEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Baş tacı anlamına gelmektedir.
TUĞSER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Baştuğ
TUĞŞAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Allah tarafından tuğ ile ödüllendirilmiş kimse. (Tuğ:Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy, sorguç.)
TUĞTAŞI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tuğ taş
TUĞTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Biricik, uğurlu tuğ. 2. Büyük Selçuklu'ya bağlı Börüler Hanedanı'nın kurucusu
TUĞYAM  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: El değmemis inci tanesi
TUĞYAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Coşma, taşma. İsyan. 2. Kur'an'da, Allah'a asi olanların yaptıkları eylemin adı. Tuğyancıların vasfedilişi de tağut kelimesiyledir. İsim olarak kullanmak uygun değildir.
TUHFE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Armağan, hediye. Hoşa giden, güzel şey
TULCA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tül kadar ince. 2. Hayalden de güzel.
TULHA  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: Boz renk
TULÜ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Doğma, doğuş
TULÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dolun
TUNA Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Çok bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli. 4. Karaor-manlardan doğan, Karadeniz'e dökülen, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı.
TUNAHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Osmanlı zamanında tuna bölgesinde yaşayan bir hanedandan gelenlere verilen sonad
TUNAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Mehtap, ay ışığı, gece görülen aydınlık
TUNCA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Balkan Yarımadası'nda Meriç ırmağının kolu
TUNCAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Al renginde tunç
TUNCALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç gibi güçlü, kuvvetli yiğit
TUNCAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç ay
TUNCEL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç gibi güçlü el
TUNCER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç gibi güçlü kimse
TUNÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bakır, çinko, kalay karışımı
TUNÇAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç al
TUNÇALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü yiğit
TUNÇASLAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunçaslan
TUNÇBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç bay
TUNÇBİLEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç bilek
TUNÇBOĞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç gibi sağlam, boğa kadar güçlü
TUNÇBÖRÜ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç gibi sağlam, kurt kadar güçlü
TUNÇÇAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç dönemi
TUNÇDAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunçtan oluşan, dağ gibi güçlü
TUNÇEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç gibi güçlü el
TUNÇER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç gibi güçlü kimse
TUNÇHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç han
TUNÇKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü soydan gelen. Tunç kanından
TUNÇKAYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç kaya
TUNÇKILIÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç kılıç
TUNÇKOL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü kuvvetli kimse
TUNÇKURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç kurt
TUNÇÖVEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tunç öven
TUNÇSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kökü güçlü soydan gelen kimse
TUNÇTÜRK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sağlam ve güçlü Türk
TUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dağ. 2. Delikanlı genç. 3. Gelir, kazanç, verim. 4. Devir, dolaşma.
TURA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tuğra. 2. Kalkan, siper. Turahan: Osmanlı komutanlarından.
TURAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Toprağın babası anlamına gelen arapça tamlama hz alinin lakaplarından biridir 2. Hz ali toprağa uzanmış yatarken hz. Muhammed (s. A. V) in geldiği ve hz. Ali ye ya ebu turab ayağa kalk dediği rivayet edilir. Lakap da burdan gelmektedir.
TURAÇ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Keklik cinsinden eti yenir bir av kuşu
TURALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç, delikanlı yiğit
TURAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski İranlılara göre Türk ülkesi. Bütün Türkler'in ve Turan kavimlerinin birleşmesiyle meydana gelecek devlet
TURATEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Emin, zararsız ve koruyucu yiğit
TURAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tur ay
TURBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tur bay
TURCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç, delikanlı
TURFA  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Az bulunur, nadir
TURGAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Boz renkli, küçük ötücü, tarlalarda yuva yapan bir tür serçe, torgay
TURGUT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Konut, oturulacak yer. 2. Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis'in adı.
TURHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu ve seçkin kimse. Eski Türklerde vergi ödemeyen, hükümdar huzuruna izinsiz girebilen, saygın kimse. Turahan.
TURNA Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan göçmen kuş türü
TURRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Alın saçı, kıvırcık, saç lülesi
TUSEM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennette esen ılık rüzgar
TUTAM  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Parmak uçlarıyla alınabilen / Tutmaktan
TUTİ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: l. Papağan türünden bir kuş. 2. Konuşmayı seven, konuşkan.
TUTKU Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü istek ve coşku
TUTKUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bir şey ya da birine düşkün bağlı. 2. Bol, verimli. 3. Esir, tutsak.
TUTUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ev, aile
TUTUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çekişme, tartışma. Savaş, mücadele
TUYAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Semiz, şişman. 2. Zengin. 3. Kibirli, gururlu.
TUYGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Genç, güçlü. 2. Çılgın, şımarık. 3. Duygulu, hassas.
TUYUĞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Şiir, şarkı, türkü
TUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güzellik, şirinlik
TUZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şirin delikanlı
TUZUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yumuşak huylu, sakin kimse, soylu, asil
TÜBLEK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu, asil
TÜKEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tam, bütün, mükemmel
TÜKELAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Dolunay
TÜLAY Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: İncelikle, düşle ilgili
TÜLEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kurnaz, açıkgöz, düzenci. 2. Efe. 3. Çok genç, delikanlı. 4. Zengin. 5. Saygın kimse. 6. Sakin, gururlu.
TÜLİN Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ayın çevresinde oluşan dairesel hale. 2. Ayna.
TÜLÜN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ay ağıl, hale. (bkz. Tülin)
TÜMAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Dolunay
TÜMBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tüm bay
TÜMCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tüm - can
TÜMEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Temel
TÜMEN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. On bin. 2. Pek çok. 3. Yığın, küme, sürü.
TÜMENBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tümen komutanı onbin kişilik grubun lideri
TÜMER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tam erkek, yiğit
TÜMERDEM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok erdemli
TÜMERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, kuvvetli
TÜMERKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit kandan gelen
TÜMERKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun
TÜMKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kanlı, canlı, sağlıklı
TÜMKURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tüm - kurt
TÜMKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok talihli, kutlu
TÜN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Gece
TÜNAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Işıklı, mehtaplı gece
TÜNAL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tün - al
TÜNAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Tün - ay
TÜNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tün - er
TÜNEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Öğle güneşi alan yer. Güneş battıktan sonraki zaman. Güneşli yer
TÜRABI  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Toprakla ilgili. Topraktan
TÜRE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Görenek, gelenek, töre. 2. Subay, komutan. 3. Hak ve hukuka uygunluk, adalet.
TÜREGÜN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Türe - gün
TÜREHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Türe - han
TÜREK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tepelerin ortasındaki çıkıntı
TÜREL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hukuksal, hukukla ilgili
TÜRELİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel
TÜREMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yasa adamı, hukukçu
TÜREV Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Oluşan, ortaya çıkan, türeyen
TÜRKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Koruyucu, muhafız
TÜRKAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi parlak, aydınlık Türk