UBAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Pek taşkın, coşkun. 2. Delice akan sel.
UBADE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Anlamını bilen ziyaretçilerimiz bize yorumları ile yardımcı olabilirler.
UBEYD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ubeyde)
UBEYDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Übeyd)
UBEYDULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın kulu
UCAER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli, yüce kimse
UCATEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: – Yücelikte eşsiz kimse.
UÇANAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ay gibi yüksek anlamında
UÇANOK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı, atak, yiğit
UÇAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uçan, uçucu
UÇARER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uçar er
UÇBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sınır beyi
UÇBEYİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Selçuklu ve Osmanlılar'da sınırlardaki askeri güçlerin kumandanlarına verilen ad
UÇHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sınır şehir hanı
UÇKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Deli dolu, havai, toy
UÇKUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez.
UÇMA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dağın karlarla örtülmüş dik yamacı.
UÇMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uçan uçucu
UÇUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri dağ tepesi.
UÇUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Vakit, an, fırsat. 2. Mevsim.
UFKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ufka ait, ufukla ilgili
UFUK Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.
UFUKTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça, Türkçe
Anlamı: Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta
UĞAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yüce, yüksek, güçlü
UĞANBİKE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Uğan bike
UĞRAŞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele
UĞUR Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf. 2. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı. - İslam'da bu tür düşüncelere itibar edilmez.
UĞURAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğur - al
UĞURALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hayırlı yiğit
UĞURATA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hayırlı ata
UĞURAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu ay
UĞURCAN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İyilikçi ve candan
UĞUREL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eli uğurlu olan
UĞURHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hayırlı lider
UĞURLU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu
UĞURLUBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu -bay
UĞURLUBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu -bey
UĞURSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurla ilgili, uğurlu
UĞURSAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uğuruyla tanınmış olan
UĞURSAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğur say
UĞURSEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uğur sel
UĞURSOY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu soydan gelen
UĞURTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uğur tan
UĞURTAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uğurlu genç
UĞUŞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Anlayış, zeka, bekleyiş. 2. Benzeyiş. 3. Soy, kabile, soysop.
UĞUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutsal, mübarek. Saf, temiz
UHRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Başka, diğer
UKAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2. Hz. Muhammed'in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı. 3. Nesir burcu, kartal takım yıldızı.
UKABE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapca
Anlamı: Sahabe.
UKBE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ashabın meşhurlarından: Ukbe b. Nafı
UKDE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Düğüm. Zor, karışık, iş. 2. Bir gezegen yörüngesinin her iki ucu.
UKHUVAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Papatya
UKNUM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Asıl, temel. 2. Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri.
UKUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Akıl, us
UKUŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Uğuş)
ULA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Birinci. 2. Şan ve şeref sahibi kimse
ULAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bağlayan, bağlayıcı. Sınır
ULAÇHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sınır hanı
ULAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulak
ULAŞ Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Amacına eriş, isteğine kavuş
ULU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin, saygın.
ULUALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok erdemli, yüce yiğit
ULUANT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kutsal, büyük yemin
ULUBAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüce, saygın kimse
ULUBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüce, saygın, erdemli kişi
ULUBEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygınlığı olan bey
ULUBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygın kişilikli yiğit.
ULUCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erdemli, saygın, yüce kişi
ULUÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan. 2. Ünlü Türk denizcisi Uluç (Kılıç) Ali Paşa'nın adı.
ULUÇAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hayırlı, uğurlu dönem
ULUÇAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu - çam
ULUÇKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uluç - kan
ULUDAĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok büyük, yüce dağ
ULUDOĞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Doğuştan yüce, uğurlu kimse
ULUER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygın, uğurlu, yüce kimse
ULUERKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygın, yüce, soylu kimse
ULUĞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu, büyük, saygın
ULUHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük, saygın hükümdar
ULUKAAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük, saygın hükümdar
ULUKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Soylu yüce kandan gelen
ULUKUT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Çok uğurlu, kutlu kimse
ULUM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş
ULUMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu, yüksek, saygın kimse
ULUMERİÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu meriç
ULUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.
ULUNAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük , ulu A
ULUÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü yüce, saygın kimse
ULUS  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret, kavim.
ULUSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüce şanlı kimse
ULUSOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu, yüce, soylu
ULUSU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüce, kutlu su
ULUŞAHİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu şahin
ULUTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu tan
ULUTAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu taş
ULUTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ulu tay
ULUTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli
ULVİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen
ULVİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Ulvi)
UMA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Hediye, armağan. 2. Konuk, misafir.
UMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Umudu olan, bekleyen, umutlu
UMAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çare, çıkar yol
UMAY  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu. - İsim olarak kullanılmaz.
UMMAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ulu, büyük, engin deniz, okyanus
UMRAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bayındırlık, mamurluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.
UMUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Görgü, bilgi, deneyim
UMURAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Görgü, bilgi, deneyim kazan
UMURBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Görgülü, bilgili, saygın kişi
UMURBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Görgülü, bilgili, kişi
UMUT Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit
UNAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak.
UNAT  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin
UNGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.
UNSUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Öğe, ilke, eleman
URAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ
URALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kentli yiğit
URALTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ur - altan
URAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük, geniş yol
URAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yetenekli, usta, becerikli
URANDU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Hayırlı.
URANGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Savaşçı, savaşkan
URAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şans, talih
URAZA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.
URGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık. 2. Gizli.
URHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yüksek rütbeli han
URKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kale hendeği. 2. Şehir, kent. 3. Yüksek ve korunaklı yer.
URLUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aile, soy sop. Tohum
URUÇ  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yukarı çıkma, yükselme, ağma
URUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tane, tohum. 2. Nesil, kuşak, soy.
URUNGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Savaşçı, kürşad’ın oğluna verdiği isim.
URUZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hedef, amaç, gaye
URVE  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kulp, sağlam. Urvetü'l-Vuska, sağlam kulp. Sahabe adlarındandır: Urve b. ez-Zübeyr
URZA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Hedef, amaç
USAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.
USALAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıl alan, akıllı
USALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı yiğit
USBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, saygın kişi
USBERK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şimşek gibi parlak akıllı kimse
USBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı kişi
USER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı kişi
USHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı hükümdar
USKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı soydan gelen
USLU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse
USLUER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, olgun kişi
USMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı, zeki kimse
USUM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Akıllı
USUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Hüzün
USUNBİKE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Hüzünlü hanım
UTARİD  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Merkür. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
UTBE  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Meşhur sahabelerden bazılarının ismi
UTKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.
UTKU Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Birçok emek ve tehlikelerden sonra ulaşılan, mutlu sonuç, zafer
UTMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Şerefli, edepli, terbiyeli kimse
UYAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uygun yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.
UYGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uyumlu, uyan
UYGAR Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kültürlü, eğilimli, görgülü, medeni
UYGU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Uyum, uygunluk
UYGUN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı.
UYGUNEL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uygun el
UYGUNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uygun uyumlu, olumlu
UYGUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Orta Asya'da büyük devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat yapıtları bırakmış olan bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni.
UYGURALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uygar yiğit. Uygur'a mensup kişi
UYSAL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. Terbiyeli
UYUN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Gözler. Pınarlar, kaynaklar
UZ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İyi, güzel. Uygun, doğru. 2. Usta. 3. Temiz, dikkatli. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 4. Yakın, içten.
UZALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit
UZAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk
UZBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi
UZCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uysal, uyumlu, iyi insan
UZEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Usta, becerikli kişi
UZER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Becerikli, akıllı kişi
UZEYLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bir harabe ismi.
UZGÖREN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gerçeği önceden görebilen
UZHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ülke ve halkına faydalı olan
UZKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Erdemli soydan gelen
UZLET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma
UZMA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Büyük, en büyük
UZMAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Belli bir iş ya da konuda bilgi, görüş ve becerisi olan kimse
UZSAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan
UZSOY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi nitelikli soydan gelen
UZTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uz - tan
UZTAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uz - taş
UZTAV  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uz - tav
UZTAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uz - tay
UZTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Uz - tekin