VABİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İri damlalı yağmur
VABİLE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vabil
VACİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dini (şer'i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
VACİBE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yapılması gerekli olan
VACİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.
VAFE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Nasip, kısmet.
VAFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri
VAFİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Elçi, temsilci, rasul
VAFİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok, bol
VAFİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vafir)
VAFİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vafi)
VAHA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan
VAHAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bağışlayan, ihsan eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur: Abdülvahab
VAHAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler. Vahalar
VAHDEDDİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin tekliği, birliği. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
VAHDET Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah'ı birlemek, şirkten uzaklaşmak. 3. Hakimiyet ve teşri'i (yasa koyuculuğu) yalnız Allah'a ait olarak görmek.
VAHDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir ve tek olmayla ilgili
VAHİB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bağışlayan, bağışlayıcı. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
VAHİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vahib)
VAHİDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tek din, dinin tekliği
VAHİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vahid)
VAHİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tek, bir
VAİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma
VAİL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sığınan, kurtulan.
VAİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinsel öğütlerde bulunan kimse
VAİZE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vaiz)
VAKAR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet
VAKIA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vaki)
VAKIF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran. Arafat'ta vakfe yapan.
VAKİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: l.Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan.
VAKKAS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Okçu, savaşçı. Sahabe isimlerindendir
VAKUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ağırbaşlı, temkinli
VALA  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yüksek, yüce
VALAŞAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Şanı yüce, şanlı
VALAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Yükseklik, yücelik
VALEK  Cinsiyet: Erkek Köken: Pomakça
Anlamı: Kurt anlamında kullanılmaktadır.
VALİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir vilayeti idare eden en büyük memur
VALİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran
VALİHE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Valih)
VAMIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Seven, aşık. 2. Vamık ile Azra öyküsünün erkek kahramanı.
VAMIKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vamık)
VARAKA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt. 2. İlk vahyin gelmesi üzerine Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'i alıp götürdüğü meşhur kişi: Varaka b. Nevfel. 3. Varaka ile Gülşah hikayesinin erkek kahramanı.
VARESTE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade. 2. İlişiksiz.
VARGIN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ulaşan, isteğine kavuşan
VARIŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zeka, anlayış, akıl
VARİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gelen, vasıl olan, erişen. 2. Bir şey hakkında çıkan, söylenen.
VARİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Varid)
VARİS  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden birisi. Mal ve mülkün, bütün değerlerin son ve gerçek sahibi yüce Allah. 2. Varis kelimesi, müslümanlar kastedilerek de kullanılmıştır. 3. Mirasçı, kendisine miras düşen
VARLIK  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yaşam, hayat. Var olan herşey
VAROL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun
VASFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Vasıfla ilgili, vasfa ait. Nitelikli
VASFİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vasfı)
VASIF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet. 2. Bir şeyin mahiyeti, sıfatı, tabiatı, karakteri ile bunların tarif ve sayılması.
VASIFE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vasıf)
VASIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güvenilen, emin, mutemed.
VASIL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Ulaşan, kavuşan, yetişen
VASILA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vasıl)
VASİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Vasiyeti yerine getiren, vesayeti yüklenen kimse, henüz reşid olmamış çocuğun işlerine bakmakla mükellef kimse. 2. Geniş, açık, enli, bol, kapsayıcı. 3. Her şeyi ihata edici. Bilgisinin boyutları sınırsız. 4. Allah'ın isimlerinden (bkz. Abdülvasi). Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimlerdendir.
VASSAF  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven. Vassaf el-Hazrat. İranlı tarihçi, yazar
VASSAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Vasleden, ulaştıran, birleştiren. 2. Sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkar.
VASSALE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (Eski) yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli
VATAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yurt, ülke
VAZAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Beyaz, güzel yüzlü adam
VAZAHAT  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Vazıhlık, açıklık
VECAHEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin yüceliği, onuru.
VECAHET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz. 2. Saygınlık, onur.
VECAZET  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sözün, veciz kısa oluşu
VECDET  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zenginlik, varsallık
VECDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan
VECDİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vecdi)
VECHİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yüzle ilgili, yüze ait
VECHİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vechi)
VECİBE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ödev, boyun borcu, vazife
VECİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak. 2. Tanrı sevgisinden dolayı duyulan coşkunluk, sevinç.
VECİH Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yüz, çehre. 2. Tarz, üslup. 3. Sebeb, vesile.
VECİHE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vecih)
VECİHİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili.2. Bir kavmin önderi, şeref ve mevki sahibi. Vecihi: Türk tarihçisi. (Kırım 1620).
VECİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kısa, derli toplu
VECİZE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Derin anlamlı, özlü, güzel söz
VECNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yanak yumrusu, elmacık
VEDA Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ayrılırken söylenen selamlama sözü. 2. Ayrılma, ayrılış.
VEDAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevgi, dostluk
VEDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Başkasının malını saklamakla görevli kimse
VEDİA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Saklanılması, korunması için birine ya da bir yere bırakılan emanet
VEDÎATULLAH  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah'ın emaneti olarak nitelenmişlerdir
VEDİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dost, sevgisi çok olan. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
VEDİDE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vedid)
VEDUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çok muhabbetli, çok şefkatli. 2. Allah'ın isimlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud). Kur'an'da Hud, ayet: 90; Buruc, ayet: 14'te zikredilmiştir.
VEFA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sözünü yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme. 2. Sevgi, dostluk ve bağlılıkta sebat. Yetme yetişme; ömrü vefa etmedi.
VEFAİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Vefa ile ilgili
VEFAKAR Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça, Farsça
Anlamı: Sevgisi geçici olmayan, vefası olan
VEFİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Vefalı, bağlı. 2. Tam, mükemmel, eksiksiz.
VEFİA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: 1. Vefalı, sevgisi geçici olmayan. 2. Tam, eksiksiz.
VEFİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uygun, muvafık, arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan. Ahmed Vefik Paşa
VEFİKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vefik)
VEFİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok, bol
VEFİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vefir)
VEFRET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çokluk, bolluk
VEHB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bağışlama, bağış, vergi.
VEHBİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın ihsanı sonucu olan. Allah vergisi, fıtri
VEHBİYYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vehbi)
VEHHAB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok hibe eden, bağışlayan. Sayısız nimetler veren yüce Allah. Bu isim Esmau'l-Hüsna'dan-dır. Kur'an-ı Kerim'de, Al-i İmran, ayet: 8; Sa'd suresi ayet: 9 ve 35'te geçmektedir. - (bkz. Abdülvehhab)
VEHHAC  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok parıltı. Çok alevli
VEKİL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. 2. Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden. 3. Hükümet üyesi olan kimse, bakan, nazır. 4. Kur'an'da Allah'ın ismi olarak da geçmektedir, (bkz. Abdülvekil).
VEKKAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Parlak, aydınlık, ışıklı
VELA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yakınlık, sahiplik. Efendisinin, azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı
VELADET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak
VELAYA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Ermiş kadınlar
VELAYET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: l. Velilik, ermişlik. Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı. 2. Başkasına sözünü geçirme. 3. Dostluk, sadakat.
VELİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan, hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. 2. Dost, yakın. 3. Allah'ın sevgili kulu, ermiş evliya. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdulveli).
VELİCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Candan, dost, yakın
VELİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Sahabe isimlerindendir
VELİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Velid)
VELİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün
VELİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Veli)
VELİYULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın sevgili kulu. Allah'a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan. Yalnızca Allah'ı, rasulünü ve mü'minleri dost edinen
VELİYÜDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin sahibi. Dinin dostu
VELU  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir şeye fazla düşkün olan
VELUD  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Doğurgan, çok doğuran
VEMİZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bulut arasından görünen ışık
VENÜS  Cinsiyet: Kadin Köken: Fransızca
Anlamı: Merkür'den sonra, Güneş'e en yakın olan gezegen. Çobanyıldızı
VERA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.
VERDA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Gül
VERDİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güle ait, gül ile ilgili
VERGİ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelikler
VERGİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Verici, özverili kimse
VERİM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç
VERKA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yabani güvercin, üveyik. 2. Açık, boz renk.
VERRAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kağıtçı.
VERŞAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol
VERZİŞ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Çalışma, işletme. 2. Çalışmış.
VESAMET  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Güzellik, güzel olma
VESİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Çok sağlam, güçlü
VESİKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İnanılacak sağlam delil. Belge
VESİLE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Neden, sebep. 2. Elverişli durum. 3. Kavuşma, yaklaşma. 4. Rasulullah'ın cennetteki makamı. Maide suresi 57. ayette geçmektedir.
VESİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Güzel yüzlü
VESİME  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vesim)
VEYİS Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yoksulluk, muhtaçlık
VEYSEL Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Aslı Üveys'tir. Kurt anlamında. Veysel Karanı: Raşid halifeler döneminde Şam'dan Medine'ye gelerek yaşamış, Medine-i Münevvere'de itibarlı bir hayat sürmüş. Hadis-i şeriflerde övülmüş meşhur veli. Sıffin savaşında şehid olduğu söylenir. - (bkz. Üveys)
VEYSİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yoksul, muhtaç. Veysi: Türk şair, yazar (Üsküp 1625)
VEZİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Beytullah'a gönderilen hediye, armağan
VEZİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse
VEZİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vezir)
VİCDAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. İyiyi kötüden, hayrı serden ayırmayı sağlayan iç duygu, ahlak şuuru. His duygu. 2. Din, inanç.
VİDAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Sevme, sevgi. Dostluk
VİDADE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Vidad)
VİLDAN Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler. Kur'an'da zikredilmiştir.
VİSALİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kavuşma, ulaşma ile ilgili
VİSAM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Damgalı, nişanlı
VOLKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Fransızca
Anlamı: Yanardağ, burkan
VURAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Vur al
VURALHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Vural han
VURGUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Birine aşık, tutkun
VUSKA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Çok sağlam, pek kuvvetli. Urvetul-Vuska (Pek sağlam kulp) müslümanlık
VUSLAT Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma
VUSTA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Orta, ortada bulunan, arada olan, iç. 2. Orta parmak.
VÜREYKA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Yaprakçık, küçük yaprakçı