YABAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yabancı. 2. Issız kır, ova, çöl, sahra. 3. Dışarı, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası.
YABAN GÜLÜ  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kır gülü. Bozkır çiçeği. 2. Kuşburnu.
YABAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel koku, misk
YABENDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Bulucu, bulan. Keşfeden
YABGU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Eski Türk devletlerinde "hükümdar" anlamında kullanılan bir unvan
YADE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Hatıra
YADİGAR Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı
YAFES  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Nuh (a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir
YAĞAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yağmur, kar
YAĞIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt.
YAĞINALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yağın)
YAĞIZ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit.
YAĞIZALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer, güçlü yiğit
YAĞIZBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer kimse
YAĞIZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer kimse
YAĞIZHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Esmer hükümdar. 2. Yeğni, katı, cesur han.
YAĞIZKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Asil, soylu kan
YAĞIZKURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer, güçlü, kuvvetli kimse
YAĞIZTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Esmer, güçlü, erkek
YAĞMUR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Gökten damlalar halinde düşen su
YAĞMURCA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir tür geyik. Dağ keçisi
YAHŞİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İyi, güzel, çok güzel. 2. Yiğit, yakışıklı. 3. Toy, deneyimsiz genç.
YAHŞİBAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: İyi tanınan, saygın kimse
YAHŞİHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Genç, güzel hükümdar
YAHYA Cinsiyet: Erkek Köken: İbranice
Anlamı: 'Allah lütufkardır" anlamında. Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.)'nın oğlu olan peygamber
YAKAZAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Yakzan)
YAKTIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki
YAKUB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Erkek keklik. 2. İbranice, "Takib eden, izleyen". -Hz. Yusuf (a.s.)'un babası ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden (Hz. Ya'kub). Hz. İshak (a.s.)'ın oğlu. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
YAKUP  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bir peygamber adı
YAKUT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Parlak kırmızı, şeffaf kıymetli taş. 2. Sibirya'nın kuzey kısmında yaşayan bir Türk kavmi.
YAKZAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uyanık, gözü açık
YALABUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. Şimşek. 3. Çevik, atik, işgüzar. 4. Kavgada üstün gelen.
YALAP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. San renkli bir kuş. 4. Şimşek.
YALAVAC  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Peygamber, elçi
YALAZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Alev. 2. Bayrak.
YALAZA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Alev
YALAZABEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ateş gibi
YALAZALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Alev gibi parlak yiğit
YALAZAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Berk, şimşek
YALAZAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ayın kırmızı ışıklar açar hali
YALÇIN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı.
YALÇINER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yalçın). Çetin, sert ve yiğit
YALÇINKAYA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: bkz. Yalçın
YALÇUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Parlak, parlayan. 2. Elçi.
YALDIRAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Ak, parlak, ışıltılı
YALE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Sığır boynuzu
YALGIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Serap, ılgın. 2. Alev.
YALIM  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb. kesici yüzü. 3. Kaya. Sarp yer, uçurum. 4. Şimşek. 5. Kuvvet, kudret. 6. Onur, derece. 7. Çalım, gurur.
YALIN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Gösterişsiz, sessiz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz.
YALINALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yalın)
YALINAY Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yalın). Ayın en görkemli ve sade görüntüsü
YALINÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Karışık olmayan, sade, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olan
YALKI  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yalın, tek. 2. Işın.
YALKIN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yalgın)
YALMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kılıç, kama, bıçak, mızrak'ın ağzı veya ucu. 2. Sarp, dik. Eğik, eğinik.
YALTIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Parlak, parlayan
YALTIRAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Işık, parıltı. 2. Kuyruklu yıldız.
YALTIRAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yaltır). Ayın ışıltısı
YALVAÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yalavaç)
YAMAÇ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı. Yan. 2. Yakın. 3. Bedel, karşılık.
YAMAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. İşbilir, kurnaz, becerikli.
YAMANER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, cesur erkek
YAMANÖZ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Özü güçlü olan
YANAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yön, taraf
YANAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yanda olan, yana düşen. 2. Alaca, değişik renkli. 3. Kırmızı pembe. 4. Nehir yatağı.
YANAR Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Parlayan, parıldayan. 2. Kaplıca. 3. Aralık ve Ocak ayı.
YANIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yanmış olan, esmer. 2. Duygulu, dokunaklı. 3. Kavruk, gelişmemiş. 4. Aşık.
YANIKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aşık, vurgun kimse
YANKI Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması
YAPINCAK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Seyrek taneli, kırmızı bereli bir üzüm türü
YAPRAK Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Bitkilerde ekseriya klorofilli, yeşil renkli, çeşitli şekil ve yapıda olan soluk almaya yarayan uzantı. 2. Kitap yaprağı, varak.
YAREN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Arkadaş, dost, yakın dost
YARIDİL  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Gönül arkadaşı, sevgili
YARKAYA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sarp, uçurumlu kaya
YARLIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Buyruk, ferman. Yasa, kanun. 2. Yoksul, acınan. 3. Bağış, lütuf.
YARUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı
YASA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Sevinç memnuniyet, beğenme ve alkış ifade eder; yaşasın, ömrü çok olsun, aferin
YASAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tertip, düzen. 2. İmge, belirti. 3. Bir işi yapma isteği, karar. 4. Öngörü. 5. Baskın.
YASAVUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Koruyucu muhafız. 2. İlhanlılar devrinde ordu müfettişliği yapan kimse. 3. Jandarma, polis.
YASEMİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum)
YASER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık
YASİN Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Kur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.
YASİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Osmanlıca
Anlamı: Sol tarafa giden.
YASNA  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Zerdüştiliğin kutsal kitabı avestanın sureye karşılık gelen bölümleri.
YASUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Tarz, üslup, töre. 2. Doğa, tabiat.
YAŞAM Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat
YAŞANUR Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yaşa)
YAŞAR Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan adlardır
YAŞIK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Işık, parıltı, parlaklık
YAŞIL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yeşil. 2. Erkek ördek.
YAŞIN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Işık, parlaklık. 2. Gizli. 3. Şimşek.
YATMAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse
YATUK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kanun, santur vb. sazların genel adı. 2. Saklanan kullanılmayan şey. 3. Tembel.
YAVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Yardımcı
YAVEŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin. 2. Şefkatli, sevecen.
YAVUZ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yaman güçlü, güzel. 2. Sert, şiddetli, çetin, keskin. 3. Fevkalade, ala, müstesna. 4. Kötü, fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı.
YAVUZALP Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yavuz). Çetin ve mücadeleci yiğit
YAVUZAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yavuz). Ayın en güzel hali
YAVUZCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü kişiliği olan, kimse
YAVUZER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cesur, güçlü erkek
YAVUZHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü hükümdar, hakan
YAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç ya da metal çubuk. 2. Burç.
YAYALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yay). -Sportmen
YAYBÜKE Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yay)
YAYGIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Gökkuşağı
YAYLA Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Deniz yüzeyinden yüksek, yaz mevsiminde oturulan serin ve yüksek yerler
YAZGAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yazan, yazar
YAZGANALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yazgan)
YAZGI Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Kader, alın yazısı
YAZGÜLÜ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yazın açan gül
YAZIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı
YEDİER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yediger)
YEDİGER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük ayı takım yıldızı
YEDİVEREN  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yılda her mevsim çiçek açan gül
YEFA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Yüksek yer
YEGAH  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Türk müziğinin en eski makamlarından bir terkib
YEGAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Tekler, birler
YEGANE  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Biricik, tek
YEĞİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Zorlu, katı, şiddetli. 2. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. 3. Bereketli, bol. 4. İyiliği seven. 5. Yakışıklı, güzel, ince. 6. Uygun yerinde.
YEĞİNER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yeğin)
YEĞREK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İyilik sever. 2. Güzel. 3. Fazla, çok.
YEHUD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yahudi, Hz. Ya'kub'un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğulları
YEHUDA  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Ya'kub'un on iki oğlunun en büyüğü
YEKBUN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Birleşmek anlamındadır.
YEKÇEŞME  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Tek gözlü. 2. (Tür.) Güneş.
YEKDANE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Eşi benzeri olmayan, tek. 2. Bir çeşit gerdanlık.
YEKPARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Tek parça, bütün, som
YEKRENG  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bir renkte olan. 2. Sözünün eri olan. 3. Meşhur bir çeşit lale.
YEKRU  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Bir yüzlü, iki yüzlü olmayan. 2. Güvenilir dost.
YEKRUYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Yekru)
YEKSAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Düz. 2. Bir, beraber. 3. Her zaman, bir düzeyde.
YEKSER  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yalnız başına. 2. Bir baştan bir başa. 3. Ansızın, nagehan.
YEKŞEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Tek şen olan anlamına gelmektedir, Yek ve Şen kelimelerinden türetilmiştir.
YEKTA Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Tek, yalnız. 2. Eşsiz, benzersiz.
YELAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Rüzgar, yel, esinti
YELDA Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Uzun ve siyah şey. Şeb-i yelda; uzun gece
YELDAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hızlı, süratli
YELDANUR  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Yelda ve Nur kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bknz: Yelda, Nur.
YELEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Arzu, istek. 2. Fırtına.
YELER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yel gibi hızlı, çabuk kimse
YELESEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yel gibi hızlı, çabuk
YELİT  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İhlas suresinde geçmektedir. Anlamı konusunda bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
YELİZ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Güzel, havadar, aydınlık
YELMEN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse
YELTEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz.Yeler)
YEMLİHA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: İnanışa göre mağra ehli olarak bilinen yedi uyurlardan birisi
YENAL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Galip gelmek, zafer kazanmaktan emir
YENAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni ay, hilal-i ayça
YENBU  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Pınar, çeşme, kaynak
YENER Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Üstün gelen, kazanan
YENGİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zafer, utku, yenme, alt etme
YENİSU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yeni akan s
YEREL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Belirli bir yer ile ilgili olan, örf
YERGİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Hüzünlü, tasalı, kaygılı
YERHUM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Erkek kartal
YERSEL  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yere ait, yerle ilgili
YERTAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güneşin ilk ışıklan
YESAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol tarafı.
YESARİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili.
YESÜGEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Cengiz Han'ın babası, Kubilay Han'ın kardeşi olan Türk- Moğol hükümdarı
YEŞER  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Yeşermek.
YEŞİL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. San ile mavinin karışımından oluşan, çoğu bitki yapraklarında görülen renk. 2. Genç, taze. 3. Koyu al renkte at. 4. Yeşil başlı yaban ördeği.
YEŞİM Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş
YETEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan. 2. Süresi dolan, günü gelen. 3. Tüm canlılar, herkes.
YETENER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun erkek
YETER  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Sonuncu olması istenen çocuklara verilen adlardır
YETİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun. 2. Güç işleri başaran, becerikli. 3. Delikanlı. 4. İri, büyük.
YETİŞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Amacına ulaş, isteğine kavuş
YETİŞEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Ulaşan, kavuşan
YETKİN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Gerekli olgunluğa erişmiş olan, ergin
YETKİNER Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Olgun, kişilikli bilge
YEZDANŞER  Cinsiyet: Erkek Köken: Kürtçe
Anlamı: Alahın arslanı, savaşçı kral.
YEZİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Emevi halifesi Muaviye'nin 3. oğlu
YEZRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Diğer
Anlamı: Bu ismin anlamı hakkında bilgisi olanlar bizi bu konuda bilgilendirebilirlerse minnettar kalacağız.
YIBAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Misk, amber, güzel koku
YILDANUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Seneyi aydınlatan, ışık saçan
YILDIKU  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yıldız. 2. Ünlü Hun hükümdarı Atilla'nın son karısı.
YILDIR  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Parlak, parlayan, ışıklı ışık
YILDIRALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yıldır)
YILDIRAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Parlayan, ışıldayan, ışık saçan
YILDIRAY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Parlak, ışık saçan ay
YILDIRIM Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Büyük ışık parlaması ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan bulutlar arasında veya buluttan yere elektrik boşalması, saika. 2. Şiddetli, süratli, çabuk! Yıldırım harekatı. Ünlü Osmanlı padişahı: Yıldırım Bayezid.
YILDIZ Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Geceleri gökte çıplak gözle ışıklı bir nokta olarak görülen gök cismi, necm, kevkeb, si-tare, ahter. 2. Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan köşeli. 3. Baht, talih. 4. Mesleğinde çok parlamış kimse ve daha çok parlamış kimse, sinema sanatçısı. 5. Kuzey (Denizcilikte).
YILDIZHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yıldızların hakanı
YILHAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yıl - han
YILKAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yıl - kan
YILMA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Vazgeçme, korkma, doğru yoldan yürümekten ayrılma, yılma
YILMAZ Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı
YILŞEN  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yıldanur)
YİĞİT Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.
YİĞİTCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, korkusuz, kahraman
YİĞİTER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yiğit-can)
YİĞİTHAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yiğit, cesur hakan
YİĞİTKAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Güçlü, cesur soydan gelen
YOĞUN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan. 2. Dolu, sık. 3. Kalabalık. 4. İri, kaba, kalın.
YOĞUNAY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yoğun)
YOLAÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yol gösteren, kılavuz
YOLDAŞ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Arkadaş, aynı yolun yolcusu olan.
YONCA Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Baklagillerden, kırmızı veya mor çiçek açan, çayır bitkisi
YORDAM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Kılavuz, rehber. 2. Beceri, yatkınlık. 3. Gelenek, görenek. 4. Anlayış, yerinde davranış. 5. Kural, yöntem, düzen.
YORUÇ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Komutan, kumandan
YOSUN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı
YÖNAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yönünü, cepheni al
YÖNET  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uygun, doğru. 2. İyi, güzel. 3. Uysal.
YÖNTEM  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Yol, tarz, metod. 2. Yetenek. 3. Uygun, kolay.
YÖRÜK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Göçebe. 2. Çabuk yürüyen, hızlı. 3. Hayvancılıkla geçinen göçebe Oğuz Türkleri.
YUDUM  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Bir içişte yutulacak miktar.
YULA  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Meşale. Kandil.
YULET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Kuran-ı Kerim’de ihlas suresinde geçer doğmadı ve doğrulmadı anlamına gelir.
YULUĞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Mutlu, mesut. 2. Hak, adalet.
YUMLU  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Uğurlu, kutlu. 2. Kutsal, mübarek.
YUMUK  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Açılmamış çiçek, gül goncası. 2. Uysal, sessiz, ağırbaşlı.
YUMUŞ  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: İş, güç çalışma
YUNUS Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi.
YURA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dağ sırtı
YURDAER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdu için doğmuş kimse
YURDAGÜL Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkene gül. İlken için yararlı ol
YURDAKUL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdu için canını veren
YURDANUR Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Yurduna, ülkene ışık saç, aydınlat
YURDAŞEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdu şenlendiren
YURDAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdu aydınlatan
YURDCAN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yurda canlılık veren
YURDUSEV  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Ülkeni, yurdunu sev
YURT  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. At, kısrak. At sürüsü. 2. Orman.
YURTSEVEN  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yurdunu milletini seven
YURTSEVER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yurtseven)
YUSUF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti.
YUŞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün
YÜCE Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yüksek, büyük, ulu, bala
YÜCEALP  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Büyük, ulu yiğit
YÜCEL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle
YÜCELAY  Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yücel)
YÜCELEN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Yükselen, yüce bir duruma gelen, ilerleyen
YÜCESAN Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygın bir adı olan
YÜCESOY Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Saygın, ulu, soylu
YÜCETEKİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yüce)
YÜKSEL Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Yükseklere çık, yücel, basan kazan, ilerle
YÜMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket.
YÜMNA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sağ taraf
YÜMNİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Uğurlu, becerikli. İşi sağ eliyle gören.
YÜMNİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Yümni)
YÜRÜK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yörük). 1. Çabuk ve hızlı yürüyen. 2. Tarihte yeniçerilere katılan yaya asker. 3. Hızlı koşan at
YÜRÜKER  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Yürük)
YÜSR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kolaylık, rahat. 2. Zenginlik.
YÜSRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Sol taraf. İnşirah ve talak surelerinde geçer. Kolaylık anlamıda taşımaktadır.
YÜŞA  Cinsiyet: Erkek Köken: Diğer
Anlamı: İstanbul’da bir türbe. Anlamı hakkında bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
YÜZÜAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Dürüst, namuslu, doğru, suçsuz kimse