ZABİT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Askere kumanda eden rütbeli asker. 2. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten idareci. 3. İdare etme gücü olan. (Mecaz): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse.
ZADE Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam.
ZAFER Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.
ZAFİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zafer kazanan, üstün gelen
ZAĞNOS  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Bir tür doğan ' kuşu
ZAHİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki
ZAHİDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zahid)
ZAHİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Parlak, parlak yıldız. Allah'ın isimlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi 3. ayette geçer
ZAHİRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zahir)
ZAHİT Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dince yasak olan şeylerden sakınan
ZAHRETTİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin zerresi, Dinin çekirdeği
ZAİD  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Artan, artıran. -Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
ZAİDE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zaid)
ZAİK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Tad alan, tadıcı, tadan
ZAİKA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zaik)
ZAİM  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kefil. 2. Prenses, şef.
ZAİME  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zaim)
ZAKİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zikreden, ,anan. Allah'ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid eden. Kur'an'ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören
ZAKİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zakir)
ZAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: İran’da eskiden kalma mitolojik bir savaşçı. Aynı zamanda horoz ibiği anlamında da kullanılıyor.
ZAMBAK Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi
ZAMİR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İç, yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.
ZAMİRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zamir)
ZARA  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Anlamı bilinmiyor.
ZARAFET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: İncelik, güzellik, zariflik
ZARİF Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. 2. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.
ZARİFE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zarif)
ZATİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.
ZATİNUR  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Aydınlık, nurlu kişi
ZATİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zati)
ZAYİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kayıp, yitik.
ZAYİÇE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Yıldızların belli zamandaki yerlerini gösteren cetvel
ZEBERCET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı
ZEBİH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kesilmiş veya kesilecek kurban. 2. Hz. İsmail ile Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın lakabı.
ZEHEB  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Altın. (bkz. Zer)
ZEHRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı
ZEHRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çiçek. (bkz. Şükufe)
ZEHREVAN Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Kur'an'daki sure-i Bakara ile Sure-i Al-i İmran
ZEKAİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zekayla ilgili, zekaya ait
ZEKAVET  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Zeka, zeki-lik
ZEKERİYA Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri
ZEKİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan. 2. Zeka belirten.
ZEKİRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Belleği güçlü olan, unutmayan
ZEKİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Anlayışlı, kavrayışlı, zeka sahibi
ZELAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Berrak anlamında kullanılmaktadır.
ZELİHA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Züleyha)
ZEMHERİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış. (22. Aralık'tan 31 Ocak'a kadar)
ZEMİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: 1. Yer, yeryüzü. 2. Temel, dayanak. Konu, tema.
ZEMİNE  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: (bkz. Zemin)
ZEMZEM Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Ka'be çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun müslümanlarca kutsal sayılan suyu
ZENAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Kadınlar. 2. (bkz. Nisa).
ZENNİŞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça, Arapça
Anlamı: Ünlü, tanınmış kadın
ZENNUR Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Zinnur)
ZERAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Mavi, gök renkli
ZERARE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Saçıntı, saçılan şey
ZEREFŞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Altın saçan, altın saçıcı. 2. Altın kakmalı. 3. Bir lale türü.
ZEREN Cinsiyet: Unisex Köken: Türkçe
Anlamı: Anlayışlı, kavrayışlı, zeki
ZERGUN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Altın renkli, altın gibi san olan
ZERGÜL  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Altın gibi
ZERİA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Vesile, bahane, fırsat
ZERİN  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan
ZERİŞTE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Altın tel, sırma. 2. San.
ZERKA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Gök gözlü. 2. Gök mavisi. 3. Mavi.
ZERNİGAR  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: Altınla işlenmiş, yaldızlı
ZERNİŞAN  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Kılıç gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme, süs
ZERR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Karınca yumurtası. Ebu Zerr: Ashab-ı Kiram'da zühd ve takvaca meşhur bir zat
ZERRE  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Pek ufak parça. * Atom. * Çok küçük karınca. * Güneş ışığında görünen ufacık tozlar. * Küçük boylu adam.
ZERRİN Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Altından mamul. 2. Altın renginde sarı. 3. Parlak. 4. Güzel kokulu bir cins çiçek. 5. Fulya.
ZERTAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Altın tel, sırma. 2.Güneş ışını.
ZERVER  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Altın yaldızlı olan
ZERYA  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Okyanus demek.
ZEVAHİR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Parlak yıldızlar. 2. (bkz. Zahir).
ZEVAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1.Yerinden ayrılıp, gitme. 2. Zail olma, sona erme. 3. Güneşin başucunda bulunma zamanı.
ZEVKAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zevk bakımından, zevkçe. 2. Zevk yoluyla.
ZEVRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Dicle nehri. 2. Bağdat şehri.
ZEVRAK  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Kayık, sandal. 2. Mekke'de yapılan zemzem şişesi. 3. Çiçek testisi, kadehi.
ZEVVAK  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Bir şeyi çok fazla tadan. 2. Bir şeyi çok fazla deneyen. 3. Bir şeyin çok fazla farkına varan.
ZEYCAN Cinsiyet: Erkek Köken: Farsça
Anlamı: Candan, cana yakın
ZEYNEB  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Değerli taşlar, mücevherler. Zeyneb binti Cahş: Peygamberimiz (s.a.s)' in hanımlarından
ZEYNEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin zineti, süsü
ZEYNEL Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zeynelabidin adından kısalmış ad
ZEYNELABİDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İbadet edenlerin süsü.
ZEYNEP Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Değerli taşlar, mücevher
ZEYNİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Süsle, bezekle ilgili
ZEYNİYE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zeyni)
ZEYNO Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Zeynep adının bozulmuş hali
ZEYNULLAH  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Allah'ın süsü
ZEYNUR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zinnur)
ZEYREK  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İlgi çekici. 2. Eli uz, usta. 3. Akıllı, zeki.
ZEYŞAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Diğer
Anlamı: İki cihanda tek olan. Tam olarak anlamını bilen ziyaretçilerimiz Zeyşan isminin tam karşılığını yorum veya iletişim yolu ile bize ulaştırabilirlerse en kısa zamanda gereken düzeltme yapılacaktır.
ZEYYAL  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Uzun etekli
ZEYYAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Süsler, pırıltılar
ZEYYAT  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse
ZİBA  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: 1. Süslü, güzel. 2. Yakışıklı.
ZİBARU  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Güzel yüzlü, dilber
ZİCAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Farsça
Anlamı: 1. Canlı, canayakın, candan.
ZİHNİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zihinle, akılla ilgili
ZİHNİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zihni)
ZİKRA  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Anma, hatırlama. 2. İbret, örnek. 3. Öğüt.
ZİKRİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Anma ile ilgili
ZİLAN  Cinsiyet: Kadin Köken: Kürtçe
Anlamı: Yeniden doğuş anlamına gelmektedir.
ZİNDE  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: 1. Diri, yaşayan, canlı. 2. Dinç, sağlam, güçlü kuvvetli.
ZİNET Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Süs, bezek
ZİNNUR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Nurlu, ışıklı, aydınlık
ZİNNURE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zinnur)
ZİNNUREYN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: İki nur sahibi. Hz. Osman'a Hz. Muhammed (s.a.s)'in iki kızıyla evlendiği için bu ad verilmiştir
ZİRVE Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi
ZİŞAN  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: 1. Şanlı, sereni. 2. Canlı. 3. Bir tür lale.
ZİVEKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi
ZİVER  Cinsiyet: Unisex Köken: Farsça
Anlamı: Süs, bezek
ZİVERBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Ziver)
ZİYA Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Aydınlık, parlaklık, nur, ışık
ZİYAD  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Fazlalık, çokluk. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Ziyat
ZİYAEDDİN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Dinin ışığı, aydınlığı
ZİYNET Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: (bkz. Zinet)
ZİYNETİ  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Süsle, bezekle ilgil
ZOBU  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. İri yarı, kadın, kaba. 2. Delikanlı. 3. Zor, sıkıntılı. 4. Eski vezir konaklarındaki hizmetlilere verilen ad.
ZORAL  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zor al
ZORBEY  Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: Zor ve Bey kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.
ZORLU Cinsiyet: Erkek Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü, dayanıklı.4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.
ZÖHRE  Cinsiyet: Kadin Köken: Türkçe
Anlamı: Mitolojide, şehvet, müzik ve aşkı temsil eden ve divan edebiyatımızda zühre olarak adlandırılan bir yıldız. Kaynak: eksisozluk Bknz Zühre
ZUHAL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen, satürn
ZUHUR  Cinsiyet: Unisex Köken: Arapça
Anlamı: Görünme, meydana çıkma, baş gösterme.
ZUHURİ  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Orta oyununda komik rolünü yapan kimse
ZÜBEYDE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Öz, asıl, cevher
ZÜBEYİR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zübeyr)
ZÜBEYR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Yazılı, küçük şey
ZÜHAL Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Dokuz gezegenden altıncısı (Satürn)
ZÜHDİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: (bkz. Zühdiye)
ZÜHDİYE Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
ZÜHEYR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1.Küçük çiçek, çiçekcik. 2. Banet Suad kasidesinin sahibi olan Ka'b'ın kendisi gibi şair olan babası.
ZÜHEYRA  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Küçük çiçek
ZÜHRA  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Cennette bir çiçek.
ZÜHRE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Çoban yıldızı, venüs
ZÜLAL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hafif, saf ve tatlı su.
ZÜLÂL  Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Saf, berrak, tatlı, hafif, güzel, soğuk su. * Yumurta akı
ZÜLEYHA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Yusuf un hanımı, güzelliğiyle ünlenmiştir
ZÜLFA  Cinsiyet: Kadın Köken: Osmanlıca
Anlamı: Yakınlık, yaklaşma.
ZÜLFİ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. (bkz. Zülfıkar). 2. Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.
ZÜLFİBAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Dağılmış, saçılmış saç
ZÜLFİKAR Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Hz. Peygamberin Hz. Ali'ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç. 2. İki parçalı.
ZÜLFİYAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Sevgilinin zülüflü saçı
ZÜLFİYE Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Saçları çok güzel olan
ZÜLFİZAR  Cinsiyet: Kadın Köken: Farsça
Anlamı: Ağlayan, inleyen saç
ZÜLFÜ Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Zülfikârla ilgili
ZÜLFÜKAR  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: Hz. Ali'nin ünlü çatal ağızlı kılıcı
ZÜLKARNEYN  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. İki boynuzlu anlamında. 2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen şahıs. 3. Büyük İskender. Kur’an-ı Kerim’de toplam 6 ayette geçmektedir.
ZÜLÜF  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: Saçın adrift halinden, atraktif bir görüntü sağlamak amacıyla, ayrıca üzerine yoğunlaşılan, ayrı bir görüntüyle salınan saç parçası, bölümü.
ZÜMER  Cinsiyet: Erkek Köken: Arapça
Anlamı: 1. Zümreler, gruplar. 2. Kur'an-ı Kerim'in 39. süresi.
ZÜMRA Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: 1. Güzel, iyi ahlaklı. 2. Cesur, yiğit, yürekli. 3. Zeki, bilgili kadın.
ZÜMRE  Cinsiyet: Kadın Köken: Türkçe
Anlamı: 1. Topluluk, takım, grup, camia. 2. Tür, cins
ZÜMRÜT Cinsiyet: Kadin Köken: Arapça
Anlamı: Parlak yeşil renkli kıymetli taş
ZÜRARE  Cinsiyet: Kadın Köken: Arapça
Anlamı: Saçıntı, saçılan şey